Publications
Sledování mezipřístrojové variability při stanovení iontů natria, kália, chloridů a vápníku na analyzátorech v režimu POCT
A. Bekešová, František Všianský, A. Gajdová, T. Havránek
Year: 2006, Program/Abstrakta přednášek a posterů
journal article

Sledování vývoje sluchových ztrát u zaměstnanců v riziku hluku
Lenka Martínková, Anna Šplíchalová, N. Ambrůžová, D. Palakiová, I. Kubátková
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

Sledování změn cytogenetických markerů pracovníků exponovaných v chemickém průmyslu
I. Mikulenková , Petr Kočárek, Tomáš Adamus, Vítězslav Plášek, Jaromíra Kůsová, Kateřina Malachová, Veronika Pfeiferová, Lubomír Dobiáš
Year: 2006,
specialist book chapter

Sledování změn cytogenetických markerů pracovníků exponovaných v chemickém průmyslu.
I. Mikulenková, Tomáš Adamus, J. Kůsová, Veronika Pfeiferová, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
abstract in proceedings

Sledování změn cytogenetických markerů pracovnůků exponovaných v chemickém průmyslu
Lubomír Dobiáš, I. Mikulenková , Tomáš Adamus, J. Kůsová, Veronika Pfeiferová
Year: 2006
abstract in proceedings

Sociální komunikace u nemocných seniorů
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Sociální komunikace u nemocných seniorů
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Současné možnosti léčby virové hepatitidy C
Luděk Rožnovský
Year: 2006, Medicína pro praxi
journal article

Soudní analýzy v laboratořích ZÚ Ostrava
Jana Kubačková, Z. Irglová, Š. Žídková
Year: 2006
abstract in proceedings

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof a Letecká Záchranná Služba
R. Gřegoř
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spolupráce mikrobiologa při léčbě závažných infekcí na JIP
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Spotřeba antiepileptik v letech 1993-2004 s využitím různých přístupů.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2006, Čes. slov. Farm.
journal article

Spotřeba léčiv v seniorské populaci a rizika polyfarmakoterapie ve stáří
Hana Kubešová, J. Holík, P. Weber, V. Polcarová, J. Matějovský, K. Mazalová, J. Šlapák
Year: 2006, Čas. Lék. Čes
journal article

Správná transfúzní praxe - Doporučení pro klinickou praxi (Onkologické centrum J. G. Mendela)
Přemysl Slezák, A Kol.
Year: 2006,
journal article

Srovnání možností diagnostiky plicní embolie.
R. Štípal, David Šipula, T. Minařík, Sylvia Skotnicová, Otakar Kraft
Year: 2006, Cor et vasa : časopis České kardiologické společnosti
journal article

Srovnání techniky ICSI a laser -asistované ICSI u low responder pacientek
P. Čermák, M. Poláček, L. Ježová, J. Jusková
Year: 2006, Gynekolog
journal article

Srovnání účinnosti analgetik u pacientů po tonzilektomii
P. Komínek, A Kol.
Year: 2006, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Stanovení analytů v klinické biochemii - 2.část.
Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2006, Karolinum
specialist book

Stanovení ionizovaného vápníku v krvi a plazmě, preanalytické ovlivnění výsledku stanovení
Jiřina Ungerová, František Všianský, A. Gajdová, V. Pytlíčková
Year: 2006, 43.celostátní sjezd biochemických laborantů, Program/ Abstrakta přednášek a posterů
journal article

Stanovení volných lehkých řetězců u pacientů s monoklonálními gamapatiemi - naše zkušenosti.
Ludmila Nováčková, Elen Šumná
Year: 2006
abstract in proceedings

Strategické řízení
Václav Lednický
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Strategie rozvoje malého a středního podnikání v marginálních příhraničních oblastech České republiky
Václav Lednický
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Stravovací zvyklosti obyvatel MS kraje
Lydie Ryšavá, M. Sachová, Petr Hrbáček, Martina Hurníková, Veronika Piačková, Petra Bialasová, Denisa Forsterová, Radka Lochmanová
Year: 2006
abstract in proceedings

Strom intervenční neuroradiologie - poster
Karol Korhelík, I. Capulič, Václav Procházka
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stručný přehled farmakokinetiky a farmakodynamiky
Miroslav Dostálek
Year: 2006, Neuveden
specialist book

Studium oboru Management zdravotnictví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Kateřina Ivanová
Year: 2006, ORAC
specialist book chapter

Study of Cetyltrimethylammonium and Cetylpyridinium Adsorption on Montmorillonite
P. Praus, M. Turicová, S. Študentová, Michal Ritz
Year: 2006, Journal of Colloid and Interface Science
journal article

Subjektivně zjištěný zdravotní stav osob ve věku 50-64 let v České republice
K Zikmundová, H Zavázalová, V Zaremba, J Kotrba
Year: 2006, Geriatria
journal article

Surveillance of Legionnaire's disease in Europe
Rastislav Maďar, Milena Menzlová
Year: 2006, Australian infection control
journal article

Surveillance of Legionnaires Disease in Europe
Rastislav Maďar, Milena Menzlová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Svetová zdravotnicka organizácia vydala Správu o zdraví v Európe (ze sítě internetu)
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Symptomatic osteoradionecrosisof pelvic bones with gynecological malignancies - result of a long-term follow-up
David Feltl, M. Vošmik, M. Jirásek, V. Stáhalová, J. Kubeš
Year: 2006, INT J GYNECOL CANCER
journal article

Syndrom zanedbávání sebe samého u seniorů: zdravotní, sociální a etické aspekty
Radka Bužgová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Syndrom zanedbávání sebe samého u seniorů: zdravotní, sociální a etické aspekty.
Radka Bužgová
Year: 2006
abstract in proceedings

Školení školitelů
Petr Kazík
Year: 2006,
journal article

TDM in clinical practice
Milan Grundmann
Year: 2006
organizing conference, workshop

Terapie tyreopatií pomocí 131I.
Pavel Širůček, J. Kubinyi, Otakar Kraft
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The analysis of the gait pressure pattern at the interface between the foot and the ground in trans-tibial amputees
Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2006
abstract in proceedings

The assessment of the pressure distribution while walking with trans-tibial prosthesis.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Eva Janurová
Year: 2006, Česká antropologie
journal article

The carcinogenic risk of occupational exposure to quartz dust: Biomonitoring results
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Zavacká, Jaromíra Kusová, Tomáš Adamus, Hana Tomášková
Year: 2006
abstract in proceedings

The Complex Mixture from Urban Air: Correlations between Mutagenic Effect and Levels of Measured Pollutants
Lubomír Dobiáš, Hana Tomášková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Complex Mixture from Urban Air: Correlations between Mutagenic Effect and Levels of Measured Pollutants
J. Kůsová, Lubomír Dobiáš, Hana Tomášková, J. Burdová
Year: 2006
abstract in proceedings

The Complex Mixture from Urban Air: Correlations between Mutagenic Effect and Levels of Measured Pollutants
J. Kůsová, Lubomír Dobiáš, Hana Tomášková, J. Burdová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The COMT Val158Met polymorphism is associated with novelty seeking in Czech methamphetamine abusers: Preliminary results.
Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2006, Neuroendocrinology Letters
journal article

The diagnosis of brain death - own experience.
Otakar Kraft, Jana Chmelová
Year: 2006, Nuclear Medicine Review
journal article

The diagnosis of brain deatr - own experience
Jana Chmelová, Otakar Kraft
Year: 2006, Nuclear Medicine Review
journal article

The Emptying of the J Pouch after Total Gastrectomy for Cancer
P. Zonča, Tomáš Malý, M. Lerch, P. Klvaňa, M. Kremer, Otakar Kraft
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Estrogen Stress Response in the Elderly Man and Its Possible Influence on the Development of the Benign Prostatic Hyperplasia and on the Prostate Cancer
Vladimír Bartoš, R. Doleček, Kristian Šafarčík
Year: 2006, Tumor Biol.
journal article

The examples of Implementation of two Specialized Case Tools
Jindřich Černohorský
Year: 2006
abstract in proceedings

The Importance of Non-critical Health Care Tools in Hospital Infection Control
Rastislav Maďar, Milena Menzlová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


