Publications
Stručný přehled farmakokinetiky a farmakodynamiky
Miroslav Dostálek
Year: 2006, Neuveden
specialist book

Studium oboru Management zdravotnictví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Kateřina Ivanová
Year: 2006, ORAC
specialist book chapter

Study of Cetyltrimethylammonium and Cetylpyridinium Adsorption on Montmorillonite
P. Praus, M. Turicová, S. Študentová, Michal Ritz
Year: 2006, Journal of Colloid and Interface Science
journal article

Subjektivně zjištěný zdravotní stav osob ve věku 50-64 let v České republice
K Zikmundová, H Zavázalová, V Zaremba, J Kotrba
Year: 2006, Geriatria
journal article

Surveillance of Legionnaire's disease in Europe
Rastislav Maďar, Milena Menzlová
Year: 2006, Australian infection control
journal article

Surveillance of Legionnaires Disease in Europe
Rastislav Maďar, Milena Menzlová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Svetová zdravotnicka organizácia vydala Správu o zdraví v Európe (ze sítě internetu)
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Symptomatic osteoradionecrosisof pelvic bones with gynecological malignancies - result of a long-term follow-up
David Feltl, M. Vošmik, M. Jirásek, V. Stáhalová, J. Kubeš
Year: 2006, INT J GYNECOL CANCER
journal article

Syndrom zanedbávání sebe samého u seniorů: zdravotní, sociální a etické aspekty
Radka Bužgová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Syndrom zanedbávání sebe samého u seniorů: zdravotní, sociální a etické aspekty.
Radka Bužgová
Year: 2006
abstract in proceedings

Školení školitelů
Petr Kazík
Year: 2006,
journal article

TDM in clinical practice
Milan Grundmann
Year: 2006
organizing conference, workshop

Terapie tyreopatií pomocí 131I.
Pavel Širůček, J. Kubinyi, Otakar Kraft
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The analysis of the gait pressure pattern at the interface between the foot and the ground in trans-tibial amputees
Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2006
abstract in proceedings

The assessment of the pressure distribution while walking with trans-tibial prosthesis.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Eva Janurová
Year: 2006, Česká antropologie
journal article

The carcinogenic risk of occupational exposure to quartz dust: Biomonitoring results
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Zavacká, Jaromíra Kusová, Tomáš Adamus, Hana Tomášková
Year: 2006
abstract in proceedings

The Complex Mixture from Urban Air: Correlations between Mutagenic Effect and Levels of Measured Pollutants
Lubomír Dobiáš, Hana Tomášková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Complex Mixture from Urban Air: Correlations between Mutagenic Effect and Levels of Measured Pollutants
J. Kůsová, Lubomír Dobiáš, Hana Tomášková, J. Burdová
Year: 2006
abstract in proceedings

The Complex Mixture from Urban Air: Correlations between Mutagenic Effect and Levels of Measured Pollutants
J. Kůsová, Lubomír Dobiáš, Hana Tomášková, J. Burdová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The COMT Val158Met polymorphism is associated with novelty seeking in Czech methamphetamine abusers: Preliminary results.
Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2006, Neuroendocrinology Letters
journal article

The diagnosis of brain death - own experience.
Otakar Kraft, Jana Chmelová
Year: 2006, Nuclear Medicine Review
journal article

The diagnosis of brain deatr - own experience
Jana Chmelová, Otakar Kraft
Year: 2006, Nuclear Medicine Review
journal article

The Emptying of the J Pouch after Total Gastrectomy for Cancer
P. Zonča, Tomáš Malý, M. Lerch, P. Klvaňa, M. Kremer, Otakar Kraft
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Estrogen Stress Response in the Elderly Man and Its Possible Influence on the Development of the Benign Prostatic Hyperplasia and on the Prostate Cancer
Vladimír Bartoš, R. Doleček, Kristian Šafarčík
Year: 2006, Tumor Biol.
journal article

The examples of Implementation of two Specialized Case Tools
Jindřich Černohorský
Year: 2006
abstract in proceedings

The Importance of Non-critical Health Care Tools in Hospital Infection Control
Rastislav Maďar, Milena Menzlová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The influence of number and type of seizures on the quality of life.
Michal Bar, Slonková J
Year: 2006
abstract in proceedings

The risk factors of pancreatic cancer [Rizikové faktory vzniku karcinomu pankreatu]
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Foretová, Arnošt Martínek, O. Shonová, V. Procházka, D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout
Year: 2006, Klinická onkologie
journal article

The Use of TDM Data to Asses teh Validity of Defined Daily Doses of Antiepileptics: A Comparison Between a Czech and Swedish University Hospital.
Blanka Kořístková, F. Sjöqvist, Milan Grundmann, U. Bergman
Year: 2006, THER DRUG MONIT
journal article

The vessels findings in patiens with acute stroke efore the treatment by intravenous thrombolysis /abstract/
Michal Bar, David Školoudík, D. Václavík
Year: 2006,
journal article

Therapeutic Monitoring of Antiepileptic Drugs: A Comparison Between a Czech and a Swedish University Hospital.
Blanka Kořístková, U. Bergman, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, F. Sjöqvist
Year: 2006, THER DRUG MONIT
journal article

Thirteen Years Experience of Myoview in University Hospital Ostrava-Poruba, Czech Republic
Otakar Kraft, Et Al.
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Thymidine Kinase in Routine Practice
O. Topolčan, L. Holubec, Š. Svobodová, J. Vrzalová, V. Polívková, V. Třeška, Kristian Šafarčík, J. Fínek, S. Kormunda, A. Suttnar, K. Rupert, Vladimír Bartoš
Year: 2006, Tumor Biol.
journal article

Transfúzní reakce - Doporučení pro klinickou praxi (Onkologické centrum J. G. Mendela)
Přemysl Slezák, A Kol.
Year: 2006,
journal article

Treatment of advanced inoperable carcinoid tumors - How to evaluate a response to biological treatment?
P. Vítek, David Feltl, L. Petruzelka, Et Al.
Year: 2006
abstract in proceedings

Treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis with glatiramer-acetate: our 7-year clinical experience Multiple sclerosis
P. Hradílek, Olga Zapletalová, I. Woznicová
Year: 2006,
journal article

Trendy v ošetřovatelství - Trends in Nursing
Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006
editorial work

Truchlení jako reakce na smrt blízkého člověka
Naděžda Špatenková, Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Twenty years of radioiodine therapy of hyperthyroidism
Otakar Kraft, A. Stepien
Year: 2006
abstract in proceedings

Ukazatelé kostního obratu, denzity a endokrinních změn po polytraumatech a po popálení
R. Doleček, Jarmila Tymonová
Year: 2006, Osteologický bulletin
journal article

Ukazatelé kostního obratu, denzity a endokrinních změn po polytraumatech a po popálení
Rajko Doleček, Leopold Pleva, Antonín Pohlídal, Jarmila Tymonová, M. Kadlčík, Tomáš Karlík, Zdeněk Švagera, R. Závodná
Year: 2006, Osteologický bulletin
journal article

Úloha makrofágů v degradační fázi apoptózy v průběhu lidské nefrogeneze
Filip Wagner, B Erdösová, Jana MAREČKOVÁ, D Kylarová, V. Lichnovsky
Year: 2006,
specialist book chapter

Úloha mentora v praktické výuce
Yvetta Vrublová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Úloha mentora v praktické výuce na gynekologickém oddělení
Yvetta Vrublová
Year: 2006
abstract in proceedings

Ultrasound evaluation of blood flow parametrs in the ophtalmic artery inm acute and chronic phase of optic neuritis,Neuroophtalmology
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Školoudík
Year: 2006,
journal article

University of Florence
Darja Jarošová
Year: 2006
work experience abroad

University of Stavanger
Darja Jarošová
Year: 2006
work experience abroad

Uplatňování standardů sociálních služeb při jednání se zájemcem o službu
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

UPV v domácí péči
Renáta Zoubková, Hana Neiserová
Year: 2006, Sestra
journal article

Úroveň sociální komunikace mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty v klinické praxi
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings


