Publications
Přínos nifuratelu pro léčbu akutních uroinfekcí
J. Kladenský , Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2006, Urologie pro praxi
journal article

Přísně tajné písně
Dittmar Chmelař
Year: 2006, ALISA
specialist book

Přístrojová technika v rehabilitaci pro biomedicínské techniky
Jana Vyskotová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přístrojová technika v rehabilitaci pro fyzioterapeuty
Jana Vyskotová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychosomatická problematika u žen po onko-gynekologické operaci
Yvetta Vrublová, Jana Volná
Year: 2006
abstract in proceedings

Psychotická porucha při léčbě topiramátem?
Petr Šilhán, A Kol.
Year: 2006, Psychiatrie
journal article

Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Results
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Tomáš Adamus, J. Kůsová, K.C. Donnelly, Leslie H. Cizmas
Year: 2006, 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS)
specialist book chapter

Radioiodine therapy of thyroid functional autonomies: experience at a single university referral hospital centre in Czech Repu
Otakar Kraft
Year: 2006, World Journal of Nuclear Medicine
journal article

Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
V. Slivka, Jiří Švec, M. Holubová, J. Mališ
Year: 2006, Uhlí, rudy, geologický průzkum
journal article

Radiosynoviorthesis of the small and medium joints in patients with revmatoid arthritis
Otakar Kraft, R. Kašpárek, A. Stepien, J. Pawlus
Year: 2006
abstract in proceedings

Radioterapeutické přístroje
Jan Dorotík
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rakovina p'lúc a jej hlavný rizikový faktor
Elena Kavcová, Eva Rozborilová, M. Szárazová, Rastislav Maďar
Year: 2006, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
specialist book chapter

Recebzní posudek Július Mazuch a kol.: Chirurgické aspekty chronickej venóznej insuficiencie dolných končatín. Vydavatel. Osveta, spol. s r., Martin 2006, SR
Jaroslav Mayzlík
Year: 2006, Úrazová chirurgie
journal article

Recenze publikace Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách
Lucie Sikorová, Jana Marečková
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Referenční meze optimální a cílové hodnoty v kontextu klinického hodnocení lipidového profilu
Janka Franeková, B. Friedecký, Antonín Jabor, V. Palička, F. Stožický, V. Soška
Year: 2006, Klin. Biochem. metab.
journal article

Rehabilitace v ošetřovatelství
Jarmila Kristiníková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Relationship between Occupational Exposure and Genotoxic Risk in Department of Clinical Pathology
Hana Lehocká, J. Kubina, Helena Šebáková, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Relationship between Occupational Exposure and Genotoxic Risk in Department of Clinical Pathology
Hana Lehocká, J. Kubina, Helena Šebáková, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
abstract in proceedings

Renal effects of HMG-CoA reductase inhibition in rat model in chronic inhibition of nitric oxide synthesis.
D. Lecian, H. Demová, A. Lodererová, J. Ždychová, H. Klučková, Vladimír Teplan, L. Voska, R. Komers
Year: 2006, Kidney and Blood Pressure Research
journal article

Rentgenová anatomie pro bakaláře I.
Jana Chmelová, Martin Franek, Daniela Třetinová, Karol Korhelík
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Reperfúzní syndrom u končetinové ischemie
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, Miloslav Mazur, Pavel Havránek
Year: 2006, Praktická flebologie
journal article

Respektování lidské důstojnosti při zdravotní a sociální péči o seniory.
Radka Bužgová
Year: 2006, Zdravotníctvo a sociálna práca
journal article

Results of the CHARTWEL study on radiotherapy of non-small-cell bronchial cancer
M. Baumann, T. Hermann, R. Koch, B. Wahlers, G. Marschke, David Feltl, R. Fietkau, V. Budach, J. Dunst
Year: 2006
abstract in proceedings

Revmatoid arthritis of small and medium joints and radiosynoviorthesis
R. Kašpárek, Otakar Kraft, A. Stepien, J. Pawlus
Year: 2006
abstract in proceedings

Rituály, Švédský stůl, Carpe diem
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 2006, BALT-EAST
specialist book chapter

Riziko cévní mozkové příhody u pacientů s intrakraniální stenózou.
David Školoudík, Michal Bar, A Kol.
Year: 2006, Ces a Slov Neurol Neurochir
journal article

Riziko cévní mozkové příhody u pacientů s intrakraniální stenózou.
David Školoudík, A Kol.
Year: 2006, Čes. a slov. neurol. neurochir.
journal article

Rizikové Faktory kognitivní dysfunkce u pacientů s akutní cévní motnkouvou příhodou
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, .. A Kol.
Year: 2006, NEURO3
journal article

Rizikové faktory kognitivní dysfunkce u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou
David Školoudík, T. Fadrná, M Sedláková, P Ressner, Michal Bar, Olga Zapletalová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2006, NEURO3
journal article

Rizikové Faktory kognitivní dysfunkceu pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, A Kol.
Year: 2006, Neurológia
journal article

Rizikové faktory u karcinomu pankreatu
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Foretová, A. Martínek, O. Shonová, V. Procházka, D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout
Year: 2006, Klinická onkologie
journal article

Role of radionuclide techniques in the diagnosis of early dementia: Multi-center studies as Coordinated Research Project in IAEA; a preliminary report of the statistical analysi
S. Tanada, N. Watanabe, F. Alam, F. Yao, C. A. Sanchez Catasus, Otakar Kraft, T. Györke, C. D. Patel, S. Ong, S. Chung
Year: 2006
abstract in proceedings

Rosiglitazonum/metforminum-fixní kombinace
Milan Kvapil
Year: 2006, Remedia
journal article

Rozdílný vliv důlního prostředí na výskyt CHOPN a alergických onemocnění dýchacích cest
Zdeňka Hajduková, J. Pólová
Year: 2006
abstract in proceedings

RTG projekce kostí a skloubení horní a dolní končetiny III.
Daniela Třetinová
Year: 2006, Praktická Radiologie
journal article

RTG vyšetření z důvodu pracovního zařazení a riziko vzniku karcinomu plic
H. Kollárová, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2006
abstract in proceedings

Řešení postdysplastického acetabula-naše střednědobé výsledky
Zdeněk Cichý
Year: 2006, Acta Chir.orthop.Traum.čech
journal article

Screening HLA protilátek I. třídy u čekatelů na transplantaci ledvin
Alena Malušková, B. Černá, M. Paulišková, J. Barešová, S. Kolářová, Zuzana Čermáková
Year: 2006
abstract in proceedings

Secular trends in risk factors.
Jaroslav Slaný, A Kol.
Year: 2006,
specialist book

Sedm smrtelných hříchů firemního vzdělávání
Petr Kazík
Year: 2006, HR Forum
journal article

seminář Senzorické posuzování
Vladimíra Němcová
Year: 2006
organizing conference, workshop

Sentinel node detection in midle line vulvar center
Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Peter Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft
Year: 2006
abstract in proceedings

Sérový amyloid A jako efektivní marker stupně operační zátěže a rizika komplikací
Antonín Jabor, Z. Holub, Janka Franeková, M. Pavlisová, M. Bořil, E. Fenclová, L. Kliment
Year: 2006, Čes. Gynek
journal article

Silvercel benefits management of non
Radek Litvik, Yvetta Vrublová, Yveta Vantuchová
Year: 2006
abstract in proceedings

Silvercel for treatment of venous leg ulcers
Radek Litvik, Yvetta Vrublová, Yveta Vantuchová
Year: 2006
abstract in proceedings

Skiasgrafická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FNsP Ostrava
Miroslav Směšný, Jana Chmelová, Leopold Pleva
Year: 2006
abstract in proceedings

Skiaskopická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FNsP Ostrava
Miroslav Směšný, Dalibor Majola
Year: 2006
abstract in proceedings

Skiaskopická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FNsP Ostrava
Miroslav Směšný, Dalibor Majola, Jana Chmelová, Leopold Pleva
Year: 2006
abstract in proceedings

Sklo nevinnosti, O polednách, Rituály, Účet
Dittmar Chmelař
Year: 2006, Fórum - Jihočský klub Obce spisovatelů
journal article

Śląska Akademia Medyczna Katowice
Darja Jarošová
Year: 2006
work experience abroad


