Publications
Hyponatremie-specifika léčebného postupu
Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Year: 2005, Nukleus HK
journal article

Hypoplasie koronárních arterií-jako příčina neočekávaného úmrtí
Šimon Laciok, J. Horáček
Year: 2005, Kontakt
journal article

Hypoplazie koronárních arterií - jako příčina neočekávaného úmrtí
Šimon Laciok, Jaroslav Horáček
Year: 2005, Kontakt
journal article

Hypoplazie koronárních arterií jako příčina náhlého úmrtí
Šimon Laciok, Jaroslav Horáček
Year: 2005
abstract in proceedings

I. Medzinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz.
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2005, Nozokomiálne nákazy
journal article

Identification of five new families strengthens the link between childhood choroid plexus carcinoma and germline TP53 mutations
P Plevová, A Kol.
Year: 2005, Eur. J. Cancer
journal article

Idiopatické střevní záněty u dětí a dospívajících v ČR v letech 1990-2001. Výsledky skupiny 18letých.
Astrid Šuláková, .. A Kol.
Year: 2005, Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
journal article

Immunoadsorption therapy and complement activation.
Jan Pták, Ivo Lochman
Year: 2005, Transfu. Apher. Sci.
journal article

Importované nákazy na prahu 21.storočia
Rastislav Maďar
Year: 2005, Sestra
journal article

(IM)POTENCE
Dittmar Chmelař
Year: 2005, Alisa
specialist book

Imunitně mediovaná onemocnění střeva v dětském věku
Astrid Šuláková
Year: 2005
abstract in proceedings

Imunoadsorpce - současné možnosti a perspektivy
Jan Pták
Year: 2005, Praktický lékař
journal article

Imunochemické metody v humánní histologii
Jaroslav Horáček
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Incidental diagnosis of uterine cancer on technetium-99m dimercaptosuccinis acid renal scintigraphy
O. Kraft
Year: 2005, Hellenic journal of nuclear medicine
journal article

Individuální výběr nemocných pro silový trénink po akutním myokardu se sníženou ejekční frakcí levé komory
Karel Martiník
Year: 2005, Vnitřní lékařství
journal article

Infekční lékařství - skripta pro bakaláře
Luděk Rožnovský
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Influence of phenytoin to control hypertension - a case report
I. Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influence of phenytoin to control hypertension - a case report
I. Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2005, J. Hypertens
journal article

Influence of somatovisceral reflexes activation (TENS) on gallblader emptying in cholelithiasis patients
Miloslav Mazur, A. Stepien, J. Pawlus, P. Thor, Otakar Kraft, I. Gryz, A. Lipczynski
Year: 2005, Folia Medica Cracoviensia
journal article

Information Systems Support on Mobile Device Platform - Java SCADA Client/Server model and .NET localization enhancement
Jindřich Černohorský
Year: 2005
abstract in proceedings

Instabilita páteře
Josef Nekula
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Instituto Politecnico de Portalegre, Escola Superior de Enfermagem
Jarmila Kristiníková
Year: 2005
work experience abroad

Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude
Hana Sochorová
Year: 2005
work experience abroad

Insulin resistance and birth weight
D. Horáková, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2005, Biomedical Papers
journal article

Intermitentní katetrizace - indikace, technika, komplikace
Jan Krhut, R. Zachoval, J. Ženíšek, T. Hanuš, L. Zámečník
Year: 2005, Časopis lékařů českých
journal article

Intermittent catheterization in older people: a valuable alternative to an indwelling catheter?
Jan Krhut, S. Pilloni, D. Mair, H. Madersbacher, Tm. Kessler
Year: 2005, Age and Ageing
journal article

International cooperation in the treatment of patients with differentiated thyroid cancers
Otakar Kraft, I. Režňák
Year: 2005
abstract in proceedings

Is the Risk of Lung Cancer Reduced amonge Eczema Patients?
M. Castaing, J. Youngson, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, J. Lissowska, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, T. Fletcher, P. Brennan, P. Boffetta
Year: 2005, American Journal of Epidemiology
journal article

Is the Time for the Change of Digoxin Tehrapeutic Range in the Treatment of Chronic Heart Failure?
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Kacířová, Ilona Komzáková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Is the Time for the Change of Digoxin Therapeutic Range in the Treatment of Chronic Heart Failure?
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Kacířová, Ilona Komzáková
Year: 2005, Ther. Drug. Monit.
journal article

Is the Time for the Change of Digoxin Therapeutic Range in the Treatment of Chronic Heart Failure?
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Kacířová, I. Komzáková
Year: 2005, Therapeutic Drug Monitoring
journal article

Jak je to s ileostomiemi ?
Tomáš Mrázek
Year: 2005, Radim
journal article

Je rasa skutečně premisou rasismu?
M. Cichá, Jan Šteigl
Year: 2005
abstract in proceedings

Jsi
Dittmar Chmelař, Václav Bartoš - Frufru, Václav Bartoš - Frufru
Year: 2005
recordings released on audio media or filmed

Jsi
Václav Bartoš - Frufru, Dittmar Chmelař
Year: 2005
recordings released on audio media or filmed

Klinická výživa a postižení ledvin, metabolismus vápníku a akutní metabolická péče
Taťána Grosmanová
Year: 2005, Nucleus
specialist book chapter

Klinické monitorování chronických ran
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2005, Správy klinickej mikrobiologie (XIII.Moravsko-slovenské mikrobiologické dny v Olomouci)
journal article

Kombinační léčba hypertenze
Milan Grundmann, I. Kacířová
Year: 2005, Klin. Farmakol. Farm.
journal article

Komentář k článku autorů Půtová I a spol. "Mutace v genu HFE u osob s revmatickým postižením"
Eva Šilhánová
Year: 2005, Časopis lékařů českých
journal article

Komplexní hodnocení seniorů v domácí péči standardizovaným nástrojem MDS-HC
Darja Jarošová
Year: 2005
abstract in proceedings

Komplexní léčba pooperačních delirantních stavů na chirurgických jednotkách intenzivní péče
Taťána Grosmanová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komplexní poranění pánve a dolních končetin
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Vladimír Ječmínek
Year: 2005
abstract in proceedings

Korekce myopie metodou LASIK s přístrojem LADAR Vision 4000
J. Hyncl, M. Filipec, A. Holubová, D. Baráková, Petr Mašek, A Kol.
Year: 2005, Oftalmochirurgie 1
journal article

Koučink-efektivní nástroj řízení?
Petr Kazík
Year: 2005, Moderní řízení
journal article

Kouření a riziko vzniku karcinomu plic podle histologických typů
H. Kollárová, L. Čížek, Jiřina Koutná, F. Beška, J. Lorenc, Vladimír Janout
Year: 2005, Klinická onkologie
journal article

Kriminalistická taktika
Luboš Valerián
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Kriminalistika a forenzní disciplíny
Luboš Valerián
Year: 2005
abstract in proceedings

Kritické a těžké popálení u dětí
Jarmila Tymonová
Year: 2005, Acta Chirurgiae Plasticae,
journal article

Krizová komunikace
Marek Smetana
Year: 2005
abstract in proceedings

Krizové plánování
Michail Šenovský
Year: 2005
abstract in proceedings


