Publications
Polymorfismus destičkových glykoproteinů GPIac807T a GPIIIaP1A/P1A2 a antiagregační terapie
Jaromír Gumulec, .. A Kol.
Year: 2006, KF
journal article

Poranění cév u zlomenin
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík
Year: 2006
abstract in proceedings

Porovnání manipulačních dovedností u zdravé populace v různých věkových kategoriích
Jana Vyskotová, František Vaverka
Year: 2006
abstract in proceedings

Porovnání vybraných charakteristik u nemocných s karpálním tunelem profesionální a neprofesionální etiologie
Milena Menzlová, Jan Kristek, Zdeňka Hajduková, Marcela Sikorová, Zuzana Pastrňáková
Year: 2006
abstract in proceedings

Porównanie technik: radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzeń układu kostno-stawowego.
A. Stepien, J. Pawlus, E. Nosák, Jiri Kulka, J. Gielźecki, Otakar Kraft, T. Puto, G. Klauz
Year: 2006, Pomiary Automatyka Kontrola
journal article

Porównanie technik radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzen ukladu kostno-stawowego. Inzyniera Biomedyczna
A. Stepien, J. Pawlus, E. Nowak, Jiri Kulka, J. Gielźecki, Otakar Kraft, T. Puto, G. Klauz
Year: 2006, Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
journal article

Poruchy odtoku slzných cest, klinika, diagnostika a léčba
P. Komínek, A Kol.
Year: 2006, Zdrav. noviny
journal article

Possibilities and limitations of laboratory allergy diagnostics
Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová, V. Král
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postavení sociální komunikace v komplexu péče o člověka
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Postavení sociální komunikace v komplexu péče o člověka v nouzi
Eva Zacharová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postexpoziční očkování proti VHB
Luděk Rožnovský, I. Orságová
Year: 2006
abstract in proceedings

Postprandiální glykémie
Milan Kvapil, Jindřiška Perušičová
Year: 2006, Triton
specialist book

Posttransplantační lymfoproliferace u nemocného s intenzivní imunosupresí: kazuistika.
H. Vavřínová, O. Viklický, J. Lácha, D. Housa, J. Hošková, Vladimír Teplan
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

Potvrzení nebo vyloučení přítomnosti ošetřovatelských diagnóz
Jana Marečková
Year: 2006, Bratislava: Ošetrovateĺstvo a porodná asistencia
journal article

Poznámky k vyjadřování glomerulární filtrace ve vztahu k tělesnému povrchu u obézních jedinců
O. Schuck, Vladimír Teplan, O. Marečková, M. Štollová
Year: 2006, Aktuality v nefrologii
journal article

Pracovně lékařská péče při expozici genotoxickým faktorům prostředí
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
abstract in proceedings

Pracovně lékařská péče při expozici genotoxickým faktorům prostředí
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovně lékařská péče při expozici genotoxickým faktorům prostředí
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
abstract in proceedings

Praktická nefropatie
Radko Komers, Milan Kvapil
Year: 2006, Grada Publishing
specialist book chapter

Praktické ukázky cvičení při osteoporóze
Zdeňka Krhutová
Year: 2006
organizing conference, workshop

Praktické zkušenosti se stanovením volných lehkých řetězců u pacientů s monoklonálními gamapatiemi. Kazuistika vybraných případů.
Ludmila Nováčková, Elen Šumná, Janka Franeková, Zdeněk Švagera, Antonín Pohlídal
Year: 2006, Laboratórna Diagnostika
journal article

Právní aspekty posuzování zdravotní způsobilosti k práci řidičů.
N. Ambrůžová, Anna Šplíchalová, Lenka Martínková, D. Palakiová, I. Kubátková
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

Prenos vírusu parotitídy počas leteckej dopravy (ze sítě internetu)
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Preparation and quality control of Ho-166 labelled compounds for radiotherapy
M. Kropáček, F. Melichar, J. Šrank, J. Ventruba, M. Mirzajevová, M. Klejzarová, Otakar Kraft, V. Křížová
Year: 2006
abstract in proceedings

Preparation and quality control of 166Ho-holmium-boro-macroaggregates for radiosynoviorthesis
M. Kropáček, F. Melichar, J. Šrank, M. Mirzajevová, M. Klejzarová, Otakar Kraft, R. Kašpárek, J. Záhlava, A. Chodacki
Year: 2006
abstract in proceedings

Prevence a prevalence kuřáctví u mládeže v MS kraji
Lydie Ryšavá, M. Brachnová, I. Horáková, A. Šnajdrová, Kristina Dylová, M. Žoltá, P. Bojanovská
Year: 2006
abstract in proceedings

Prevence infekce a kolonizace MRSA při poškození kůže
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2006, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu
Renata Podstatová, Rastislav Maďar, L. Šeflová, Jarmila Řehořová
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi
Rastislav Maďar, Renata Podstatová, Jarmila Řehořová
Year: 2006, Grada Publishing
specialist book

Prevence nozokomiálních pneumonií
Rastislav Maďar, Renata Podstatová, Pavla Gráfová
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Prevence sepse z pohledu sester na pracovištích intenzivní péče
Renáta Zoubková, Šárka Balcárková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prevence žilní tromboembolické nemoci: obecně platná pravidla
Jaromír Gumulec, A Kol.
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

Prevence žilní tromboembolické nemoci v chirurgii, v laparoskopické chirurgii, v cévní chirurgii a v urologii
Jaromír Gumulec, A Kol.
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

Problematika ošetřování ran
Andrea Vilímková
Year: 2006
abstract in proceedings

Problematika spasticity-možnosti ovlivnění
Olga Zapletalová, I. Woznicová, František Vlček, Radek Hofer
Year: 2006
abstract in proceedings

Problematika stravování a nutriční stav seniorské populace ve věku 60-75 let
Lydie Ryšavá, Veronika Piačková
Year: 2006
abstract in proceedings

Problémy s definováním nízkého rizika diabetu mellitu
B. Friedecký, Janka Franeková, Antonín Jabor
Year: 2006, FONS
journal article

Processing of conceptual relationships within simple czech and english sentences - ERPs and behavioral correlates
Josef Petřek, A Kol.
Year: 2006, Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacký Olomouc
journal article

Prognostic importance of TPS at Colorectal Carcinoma and Breast Cancer
O. Topolčan, L. Holubec, Š. Svobodová, V. Třeška, Vladimír Bartoš, V. Liška, S. Kormunda, A. Suttnar, K. Rupert, Kristian Šafarčík
Year: 2006, Tumor Biol.
journal article

Projekt ESF OP RLZ
Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Year: 2006
abstract in proceedings

Projekt Mentor na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2006
abstract in proceedings

Proliferative and apoptotic markers in prostate carcinoma in relation to androgen receptor
Jana Dvořáčková, L. Čeganová, J. Štěrba, A. Nedbálek, Z. Kolář
Year: 2006, Československá patologie
journal article

Protivirová léčba infekce virem hepatitidy B a C
Luděk Rožnovský, I. Orságová
Year: 2006
abstract in proceedings

Průkaz čtyřletého sebepoškozování Warfarinem - kazuistika
Přemysl Slezák, A Kol.
Year: 2006,
journal article

První klinické zkušenosti s radiosynoviorthesou pomocí 166Ho-holmium-boro-makroagregátů
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová
Year: 2006, Česká a slovenská farmacie
journal article

První pomoc - informovanost laické a odborné veřejnosti
Markéta Šrubařová, Darja Jarošová
Year: 2006, Profese
journal article

První zkušenosti s podáním adefoviru u pacientů s virovou hepatitidou B
Luděk Rožnovský, I. Orságová, .. A Kol.
Year: 2006
abstract in proceedings

Přídatný efekt rtPA k ultrazvukové akceleraci rekanalizace mozkové tepny u pacientů s akutní okluzí a cerebri media /abstract/
Michal Bar, David Školoudík, D. Václavík, A Kol.
Year: 2006, Čes a Slov Neurol Neurochir
journal article

Přínos a vybraná rizika krevních převodů.
R. Kula, R. Sklienka, P. Szturz, Jan Neiser, J. Jahoda
Year: 2006, Čes. Gynek. 71
journal article

Přínos integrace zobrazovacích metod a intervenčních metod v diagnostice karcinomu prsu
Jindřich Macháček
Year: 2006
abstract in proceedings


