Publications
Laparoskopická ingvinálna hernioplastika - desaťročná bilancia
P. Holéczy, P. Biath, M. Černý, L. Mikulášová, Tomáš Mrázek
Year: 2005, Slov. chirurgia
článek v odborném periodiku

Laparoskopická ingvinální hernioplastika - desaťročná bilancia
P. Holéczy, M. Černý, L. Mikulášová, Tomáš Mrázek
Year: 2005, Slov. chirurgia
článek v odborném periodiku

Large-Scale Investigation of Base Excision Repair Genetic Polymorphismus and Lung Cancer Risk in a Multicenter Study
R.J. Hung, P. Brennan, F. Canzian, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Zaridze, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, L. Foretová, Vladimír Janout, V. Bencko, A. Chabrier, S. Borel, J. Hall, P. Boffetta
Year: 2005, J.Natl.Cancer Institute
článek v odborném periodiku

Léčba diabetu 1.typu
Pavlína Piťhová, Milan Kvapil
Year: 2005, Interní klinika 2. LF UK Praha
kapitola v odborné knize

Léčba diabetu 2.typu inzulínem
Pavlína Piťhová, Milan Kvapil
Year: 2005, Interní klinika 2. LF UK Praha
kapitola v odborné knize

Léčba krvácení do horní části zažívacího traktu u pacientů po koronární angioplstice s implantací stenu užívajících clopidogrel
Evžen Machytka, P. Klvaňa, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek
Year: 2005, Čes a Slov Gastroen a Hepatol
článek v odborném periodiku

Léčebný protokol invazivního meningokového onemocnění /IMO/
E. Kasal, Luděk Rožnovský, .. A Kol.
Year: 2005, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Legionárská choroba-rezervy v surveillance a prevetívnych opatreniach
Rastislav Maďar, Jana Straková, Milena Menzlová, Elena Kavcová
Year: 2005, Nozokomiální nákazy
článek v odborném periodiku

Legionelózy po kontakte s půdou.
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Year: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie.
článek v odborném periodiku

Léková interakce amiodaronu s digoxinem
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, I. Kacířová, Hana Brozmanová
Year: 2005, Folia Phoenix
článek v odborném periodiku

Léky a těhotenství.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Léky a těhotenství.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2005
stať ve sborníku

LIFE 18 - nový trend v léčbě imunoadsorpcí
Jan Pták, J. Malý, M. Pecka
Year: 2005,
kapitola v odborné knize

LIFE 18 - první kontakt s integrovaným přístrojem pro léčbu imunoadsorpcí
Jan Pták
Year: 2005, Transfuze a hematologie dnes
článek v odborném periodiku

"Lifestyle, Socio-Economic Status and Health"
Hana Šlachtová, Ed. Kinger, Anna Šplíchalová, H. Tomášková
Year: 2005, L. New York: NOVA Science Publishers
kapitola v odborné knize

"Lifestyle, Socio-Economic Status and Health"
Hana Šlachtová, Ed. Kinger, Anna Šplíchalová, H. Tomášková
Year: 2005, L. New York: NOVA Science Publishers
kapitola v odborné knize

Litiáza v otorinolaryngologii
Pavel Vantuch, .. A Kol.
Year: 2005, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Litiáza v otorinolaryngologii
P. Komínek, A Kol.
Year: 2005, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Lung cancer and indoor pollution from heating and cooking with solid fuels-IARC International Multicentre Case-Control Study in Eastern and central Europe
J. Lissowska, A. Bardin-Mikolajcak, T. Fletcher, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, E. Fabianova, A. Cassidy, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, A. Mannetje, P. Brennan, P. Boffetta
Year: 2005, American Journal of Epidemiolog
článek v odborném periodiku

Lung cancer risk and occupational exposure to meat and live animals
R. Durusoy, P. Boffetta, A. Mannetje, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, J. Lissowska, E. Fabianova, J. Youngson, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, J. Fevotte, T. Fletcher, P. Brennan
Year: 2005, International Journal of Cancer, on line version 13
článek v odborném periodiku

Lymphoscintigraphy in sentinel node identification in breast cancer. Detection with four types of radiopharmaceuticals
Otakar Kraft, E. Urbanová, J. Mergancová, J. Vižďa, Dalibor KUBALA, Jiří Prokop, J. Heroková, R. Čuřík, Jan Kopecký
Year: 2005
stať ve sborníku

Lymphoscintigraphy, intraoperative lymphatic mapping and biopsy of sentinel lymph nodes in malignant tumors.
Otakar Kraft, A. Stepien, J. Pawlus, J. Heroková, R. Čuřík, L. Petráš, O. Kubala, Jiří Prokop, Libor Ševčík, E. Urbanová, H. Křížová
Year: 2005
stať ve sborníku

Lži a předstírej; Rub a líc
Dittmar Chmelař
Year: 2005, ALISA
kapitola v odborné knize

M. Effect of rofecoxib on the glomerular filtration rate, proteinuria and renin-angiotensin-aldosterone system in elderly subjects with chronic renal impairment.
M. Horáčková, O. Schuck, R. Komers, J. Charvát
Year: 2005,
článek v odborném periodiku

Má popálené dítě s Integrou odlišnou nutriční potřebu než dítě zdravé ?
Jarmila Tymonová, M. Adámková
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Má význam detekce sentinelové uzliny u duktálního karcinomu in situ?
O. Kubala, Jiří Prokop, I. Satinský, Otakar Kraft, R. Čuřík, P. Schwarz, V. Dedek
Year: 2005
stať ve sborníku

Malmö University
Darja Jarošová
Year: 2005
působení v zahraničí

Manažerské standardy v řízení
Petr Kazík
Year: 2005,
článek v odborném periodiku

Manifestní diabetická nefropatie
Milan Kvapil
Year: 2005, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Marjory Gordonové - Funkční a dysfunkční vzorce zdraví
Jana Marečková, Katarína Žiaková, Darja Jarošová, Juraj Čáp
Year: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

MDRD formulas for GFR estimation. Is there any difference among them in prediction of renal inulin clearance?
O. Schuck, Vladimír Teplan, O. Marečková, J. Skibová, M. Štollová
Year: 2005, Clinical nephrology
článek v odborném periodiku

Measurement system analysis of counting blood cells for blood components control quality
R. Němec, M. Stachelová, Zuzana Čermáková
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medicína založená na důkazu, Manuál prevence v lékařské praxi, X.
Vladimír Janout
Year: 2005, SZÚ Praha
odborná kniha

Mění se potřeba ústavní detoxifikace?
D. Perničková , Jitka Svobodová
Year: 2005, Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii
článek v odborném periodiku

Metabolický syndrom-syndrom inzulínové rezsitence
Marcela Szabó, Milan Kvapil
Year: 2005, Interní klinika 2. LF UK Praha
kapitola v odborné knize

Meticulous observation only ad a possible therapeutic approach for infants with small adrenal neuroblastomas. Report of two children and review of the literature.
J. Štěrba, J. Skotáková, Jaroslav Slaný, P. Gál
Year: 2005,
kapitola v odborné knize

Minuty pro zdraví 2004
Hana Kubešová, J. Holík, M. Hauserová
Year: 2005, Gloria
odborná kniha

Mohou pomoci nádorové markery při diagnóze tyreoidálních uzlů?
M. Ludvíková, O. Topolčan, I. Kholová, Marie Rydlová, L. Holubec
Year: 2005, Plzeň. lék. Sborník
článek v odborném periodiku

Molecular genetic findings in patients with multiple polyposis coli
P. Plevová, J. Štekrová, M. Kohoutová, I. Urbanská, Eva Šilhánová, P. Opletal, L. Foretová, A. Křepelová
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti analgezie během porodu
Bohdana Dušová
Year: 2005
stať ve sborníku

Možnosti analgezie během porodu
Bohdana Dušová
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti ovlivnění b buněk glitazony
Milan Kvapil
Year: 2005, Farmakoterapie
článek v odborném periodiku

Možnosti přípravy střeva k virtuální CT kolonografií
Tomáš Mrázek, Jana Chmelová, P. Holéczy
Year: 2005, Miniinvazivní chir. a endosk. chir. súč.
článek v odborném periodiku

Možnosti využití biomechaniky v ortotice a protetice.
Miroslav Janura
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití informačních technologií ve výuce interního lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
Hana Kubešová, D. Bartůšek, A. Hep, J. Špinar
Year: 2005, RITM REPORT
kapitola v odborné knize

Multikulturální odlišnosti v ošetřovatelství
Yvetta Vrublová
Year: 2005, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

Myclophelonate mofetil substntion for Cyklosporine A in renal transplant recipiens with ehronic progressive allograf Dysfuncion: The Creeping Creatinine study Transplantation 2005
J. Dědochová
Year: 2005,
kapitola v odborné knize

Nádory míchy a páteřního kanálu
Pavel Drábek, P. Jedlička, O. Keller
Year: 2005, Galén Praha
kapitola v odborné knize

NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského procesu
Jana Marečková, Darja Jarošová
Year: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

NANDA klasifikace
Jana Marečková, Libuše Přikrylová
Year: 2005, Sestra
článek v odborném periodiku


