Publications
Ošetřovatelské diagnózy podle NANDA domén
Jana Marečková
Year: 2006, Grada Publishing, a.s.
specialist book

Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách
Darja Jarošová, Jana Marečková
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Otrava thaliem
Igor Dvořáček
Year: 2006
abstract in proceedings

Otrava tisem
Igor Dvořáček
Year: 2006
abstract in proceedings

Our experience from radioiodine-131 treatment and whole body scintigraphy findings in 357 patients with metastatic differentiated thyroid canrcinoma
Otakar Kraft, I. Režňák
Year: 2006, Hellenic journal of nuclear medicine
journal article

Our experience in nutrition of a burnt child treated with Integra
Jarmila Tymonová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Output efficiency (OE) as an additional parameter to estimate kidney´s reaction on furosemide
Otakar Kraft, A. Stepien, K. Natkaniec, J. Pawlus, T. Puto
Year: 2006
abstract in proceedings

Ověření a stanovení referenčních intervalů u vybraných analytů přímou a nepřímou metodou
František Všianský
Year: 2006
abstract in proceedings

Ovlivnění účinků respirabilního křemenného prachu podaného instilací i inhalací do plic potkanů niacinem a taurinem - srovnání s fibrózou plic indukovanou bleomycinem
Jana Kubačková, V. Mička, Radim Holuša, Václav Škoda
Year: 2006, České pracovní lékařství
journal article

Patologická vs. fyziologická elevace úseku ST: kdy zbytečně neintervenovat?
Jaroslav Šimíček, Vladislava Zavadilová
Year: 2006, Cor et Vasa Supplementum
journal article

Patologie prostaty a hladiny androgenů a estrogenů
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2006, Urol. listy
journal article

Péče o sebe a své zdraví z pohledu studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Year: 2006
abstract in proceedings

Péče o seniory
Darja Jarošová
Year: 2006, Ostravská univerzita
specialist book

Pedagogika a didaktika
Bohdana Dušová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pediatrie pro posluchače ošetřovatelství ZSF
Jaroslav Slaný
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pharmacoresistant hypertension - a case report.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacoresistant hypertension - a case report.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2006
abstract in proceedings

Plazma a trombocytární přípravky: Indikace k transfúzi (Onkologické centrum J. G. Mendela)
Přemysl Slezák, A Kol.
Year: 2006,
journal article

Plazmocytom
David Feltl, H. Doležalová, P. Šlampa, M. Macháňová
Year: 2006, Galén
specialist book chapter

Podíl zdravotnictví v České republice na tvorbě světelného prostředí pracovišť
Marie Juklová, Pavla Motyčková, Milena Menzlová, Jitka Chmelíková, Jiří Slezák
Year: 2006
abstract in proceedings

Podněty z odborné praxe očima mentorů a studentů oboru všeobecná sestra
Yvetta Vrublová
Year: 2006
abstract in proceedings

Pohled na stáří očima mladé generace - komparativní studie na Slovenské a v České republice
Darja Jarošová, Eva Zacharová
Year: 2006, Univerzita Palackého
specialist book chapter

Pohled na stáří očima mladné generace-komparativní studie na Slovensku a v České republice
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Pohybová aktivita studentek ošetřovatelství ze subjektivního a objektivního hlediska
Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Year: 2006
abstract in proceedings

Pojetí Aliance 3 N
Jana Marečková, Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
specialist book chapter

Pokroky v kriminalistice
Luboš Valerián
Year: 2006
abstract in proceedings

Polymorfismus destičkových glykoproteinů GPIac807T a GPIIIaP1A/P1A2 a antiagregační terapie
Jaromír Gumulec, .. A Kol.
Year: 2006, KF
journal article

Poranění cév u zlomenin
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík
Year: 2006
abstract in proceedings

Porovnání manipulačních dovedností u zdravé populace v různých věkových kategoriích
Jana Vyskotová, František Vaverka
Year: 2006
abstract in proceedings

Porovnání vybraných charakteristik u nemocných s karpálním tunelem profesionální a neprofesionální etiologie
Milena Menzlová, Jan Kristek, Zdeňka Hajduková, Marcela Sikorová, Zuzana Pastrňáková
Year: 2006
abstract in proceedings

Porównanie technik: radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzeń układu kostno-stawowego.
A. Stepien, J. Pawlus, E. Nosák, Jiri Kulka, J. Gielźecki, Otakar Kraft, T. Puto, G. Klauz
Year: 2006, Pomiary Automatyka Kontrola
journal article

Porównanie technik radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzen ukladu kostno-stawowego. Inzyniera Biomedyczna
A. Stepien, J. Pawlus, E. Nowak, Jiri Kulka, J. Gielźecki, Otakar Kraft, T. Puto, G. Klauz
Year: 2006, Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
journal article

Poruchy odtoku slzných cest, klinika, diagnostika a léčba
P. Komínek, A Kol.
Year: 2006, Zdrav. noviny
journal article

Possibilities and limitations of laboratory allergy diagnostics
Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová, V. Král
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postavení sociální komunikace v komplexu péče o člověka
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Postavení sociální komunikace v komplexu péče o člověka v nouzi
Eva Zacharová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postexpoziční očkování proti VHB
Luděk Rožnovský, I. Orságová
Year: 2006
abstract in proceedings

Postprandiální glykémie
Milan Kvapil, Jindřiška Perušičová
Year: 2006, Triton
specialist book

Posttransplantační lymfoproliferace u nemocného s intenzivní imunosupresí: kazuistika.
H. Vavřínová, O. Viklický, J. Lácha, D. Housa, J. Hošková, Vladimír Teplan
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

Potvrzení nebo vyloučení přítomnosti ošetřovatelských diagnóz
Jana Marečková
Year: 2006, Bratislava: Ošetrovateĺstvo a porodná asistencia
journal article

Poznámky k vyjadřování glomerulární filtrace ve vztahu k tělesnému povrchu u obézních jedinců
O. Schuck, Vladimír Teplan, O. Marečková, M. Štollová
Year: 2006, Aktuality v nefrologii
journal article

Pracovně lékařská péče při expozici genotoxickým faktorům prostředí
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
abstract in proceedings

Pracovně lékařská péče při expozici genotoxickým faktorům prostředí
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovně lékařská péče při expozici genotoxickým faktorům prostředí
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
abstract in proceedings

Praktická nefropatie
Radko Komers, Milan Kvapil
Year: 2006, Grada Publishing
specialist book chapter

Praktické ukázky cvičení při osteoporóze
Zdeňka Krhutová
Year: 2006
organizing conference, workshop

Praktické zkušenosti se stanovením volných lehkých řetězců u pacientů s monoklonálními gamapatiemi. Kazuistika vybraných případů.
Ludmila Nováčková, Elen Šumná, Janka Franeková, Zdeněk Švagera, Antonín Pohlídal
Year: 2006, Laboratórna Diagnostika
journal article

Právní aspekty posuzování zdravotní způsobilosti k práci řidičů.
N. Ambrůžová, Anna Šplíchalová, Lenka Martínková, D. Palakiová, I. Kubátková
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

Prenos vírusu parotitídy počas leteckej dopravy (ze sítě internetu)
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Preparation and quality control of Ho-166 labelled compounds for radiotherapy
M. Kropáček, F. Melichar, J. Šrank, J. Ventruba, M. Mirzajevová, M. Klejzarová, Otakar Kraft, V. Křížová
Year: 2006
abstract in proceedings


