Publications
Effect of TENS on gallabladder and common bile duct emptying assessed by hepatocholescintigraphy in cholelithiasis patients
Otakar Kraft, Kolektiv Autorů
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of TENS on gallabladder emptying assessed by measurement of ejection rate during hepatocholescintigraphy in cholelithiasis patients
Otakar Kraft, Kolektiv Autorů
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of TENS on gallbladder emptying assessed by measurement of ejection rate during hepatocholescintigraphy in cholelithiasis patients
M. Mazur, A. Stepien, J. Pawlus, P. Thor, Otakar Kraft, I. Gryz, A. Lipczynski
Year: 2005, NEUROGASTROENT MOTIL
journal article

Effects of angiotensin-(1-7) blockade on renal function in rats with enhanced intrarenal Ang II activity.
M. Burgelová, H. Kramer, Vladimír Teplan, M. Thumová, A Kol.
Year: 2005, KIDNEY INT
journal article

Efficacy and safety of chronic hepatitis C treatment in hemophilic patiens.
P. Husa, Luděk Rožnovský, A Kol.
Year: 2005, Hepato-Gastroenterology
journal article

Ekonomické aspekty vyšetřování hladiny alkoholu v krvi a jejich dopad na rozhodování v praxi
Igor Dvořáček
Year: 2005
abstract in proceedings

Elejalde syndrome a Case Report & Branchio-Oculo-Facial Syndrome, a Case Report
Eva Šilhánová, Simona Širůčková, I. Kasperčík, R. Čuřík
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Elektronická měření a přístroje
Miroslav Pokorný
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Environmentální model Nightingaleové
Mária Nemčeková, Darja Jarošová, Darja Jarošová
Year: 2005, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Estimation of glomerular filtration rate based on the modification of diet in renal disease equation in patients with chronic renal failure.
O. Schuck, Vladimír Teplan, O. Marečková, J. Skibová, M. Štollová
Year: 2005, Kidney and Blood Pressure Research
journal article

Etika pro pracovníky ve zdravotnictví
Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

European Surveillance Study on the Antibiotic Susceptibility of Propionibacterium acnes
C. Oprica, C. E. Nord, Dittmar Chmelař
Year: 2005, CLIN MICROBIOL INFEC
journal article

Evaluation of somatic growth in children with juvenile idiophatic arthritis
Darja Jarošová, Vladimír Mihál, Radomíra Čermáková
Year: 2005, Acta Medica Martiniana
journal article

Evaluation of the incidence of glucose metabolism impairments after de novo kidney transplantation using an oral glucose tolerance test
Arnošt Martínek
Year: 2005, AM J TRANSPLANT
journal article

Expression of the hMLH1 and hMSH2 proteins in normal tissues in relationship to cancer predisposition in hereditary non-polyposis colon cancer
P Plevová, A Kol.
Year: 2005, Virchows Arch
journal article

Fenomén vdovství
Naděžda Špatenková, Dana Sýkorová, D. Šimek, M. Dvořáková
Year: 2005, Olomouc:UP
specialist book chapter

Fluvastatin in the therapy of acute coronary syndrome: Rationale and design of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial (The FACS Trial) (ISRCTN81331696)
Petr Ošťádal, David Hájek, J. Vejvoda, Josef Veselka, Milan Kvapil, Milan Macek, Jana Čepová
Year: 2005, Current Controlled Trials in Cardiovascular Medicine
journal article

Friedewaldův vztah a LDL cholesterol - studie dat z externího hodnocení kvality
D. Novotný, M. Budina, B. Friedecký, J. Kratochvíla, Petr Schneiderka
Year: 2005, Neuveden
specialist book chapter

Funkce ledvin, metabolismus a účinky léků ve stáří
Vladimír Teplan
Year: 2005, Aktuality v nefrologii
journal article

Funkční hodnocení (ADL, IADL) seniorů v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2005, Praktický lékař
journal article

Fyzická zátěž; Práce v nepříznivých tepelně vlhkostních podmínkách
Zdeněk Jirák, P. Brhel, M. Manoušková, E. Hrnčíř
Year: 2005,
specialist book chapter

Fyziologie práce a ergonomie - e-learningový kurz
Zdeněk Jirák, Marek Bužga, Hana Tomášková
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyziologie pro bakalářské studium na ZSF OU (druhé přepracované vydání)
Zdeněk Jirák, A Kolektiv
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyzioterapie v léčbě hyperaktivního měchýře
Jan Krhut, R. Holaňová, I. Muroňová
Year: 2005, Rehabilitácia
journal article

Genetická toxikologie a legislativa ČR
Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš
Year: 2005
abstract in proceedings

GIS analysis for structural changes in public health system
Michael Vít, Jan Michalík, Hana Šlachtová, K. Říhová, P. Hlavac
Year: 2005
abstract in proceedings

GIS Comparion of Emission Data and Dispersion Models of Air Pollution around the Ironwork Plant as a Background for Risk Management
Jan Michalík, B. Kotlík, Hana Šlachtová, J. Bílek
Year: 2005, Epidemiology
journal article

Glitazony, studie Proactive, léčba diabetu a možná prevence kardiovaskulárních komplikací
Milan Kvapil
Year: 2005, Sestra v diabetologii
journal article

Glykoprotein Ia/IIa destičkové membrány z hlediska jeho genetických změn
Jaromír Gumulec, A Kol.
Year: 2005, Vnitřní lékařství
journal article

Glykoprotein IIb/IIIa destičkové membrány z hlediska jeho genetických změn
Jaromír Gumulec, A Kol.
Year: 2005, Vnitřní lékařství
journal article

Glykoproteiny destičkové membrány z hlediska jejich genetických změn
Jaromír Gumulec, A Kol.
Year: 2005, Vnitřní lékařství
journal article

Haemophilia Inhibitor Analysis - Results of Multicentric Information System HemIS (Haemophilia - Information System).
Jan Pták, Et Al.
Year: 2005, Haematologica
journal article

Hanzehogeschool van Groningen
Darja Jarošová
Year: 2005
work experience abroad

Hepatic Metastasis of the Differentiated Thyreoid Carcinoma
O. Kraft
Year: 2005, Nucl Med Rev Cent East Eur
journal article

Histiocytóza z Langerhansových buněk a její manifestace ve spánkové kosti
Tomáš Pniak, .. A Kol.
Year: 2005, Otorinolaryng. a Foniat.
journal article

Historické a vývojové prvky ošetřovatelské diagnostiky
Jana Marečková
Year: 2005
abstract in proceedings

Historický vývoj ošetřovatelství jako vědní disciplíny
Ilona Plevová, Regina Holešová
Year: 2005
abstract in proceedings

Historický vývoj ošetřovatelství jako vědní disciplíny.
Ilona Plevová, Regina Holešová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historika, súčasnosť a perspektívy bariatrickej chirurgie na Slovensku
P. Holéczy, Tomáš Mrázek
Year: 2005, Endoskopie
journal article

Hodnocení FDG PET nálezů na plicích po léčbě Hodgkinova lymfomu
H. Mociková, J. Marková, O. Bělohlávek, M. Skopalová, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, T. Kozák
Year: 2005
abstract in proceedings

Hodnocení stavu výživy u nemocných v intenzivní péči
Renáta Zoubková
Year: 2005
abstract in proceedings

Hodnocení úspěšnosti léčby sterility při androgenním faktoru pomocí mikromanipulačních
P. Čermák, M. Poláček, L. Ježová, J. Jusková
Year: 2005, Gynekológia
journal article

Hodnocení zdravotních a sociálních potřeb a problémů seniorů v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2005
abstract in proceedings

How useful can EQA system be?
Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík, P. Štern, M. Budina
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hyperaktivní měchýř - současný pohled na etiopatogenezi, diagnostiku a farmakologickou léčbu
Jan Krhut
Year: 2005, Urologie pro praxi
journal article

Hyperhomocysteinemia and its relationship to metabolic disorders in chronic renal failure and transplant patients.
Vladimír Teplan, A Kol.
Year: 2005, Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liečba
journal article

Hyperlipidémie u pacientů po transplantaci ledviny léčených imunosupresí s cyklosporinem nebo takrolimem.
I. Matl, O. Viklický, Vladimír Teplan, L. Voska, V. Lánksá
Year: 2005, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Hypertenze a stárnutí srdce z pohledu geriatra
P. Weber, H. Meluzínová, Hana Kubešová, V. Polcarová
Year: 2005, Kardiologická revue
journal article

Hypertenze jako rizikový faktor u karcinomu ledviny
Gabriela Janoutová, Jiřina Koutná, F. Beška, L. Čížek, J. Lorenc, Vladimír Janout
Year: 2005, Urologie pro praxi
journal article

Hyponatremie-specifika léčebného postupu
Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Year: 2005, Nukleus HK
journal article


