Publications
Neurologická ultrazvuková studie - výsledky fáze II.
David Školoudík, Michal Bar, A Kol.
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nezastupitelná úloha výuky sociální komunikace v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Nízká porodní hmotnost a riziko diabetu
D. Horáková, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2006, Gyneklog
journal article

Northern Arizona University - vzdělávání indiánských sester v Navajo rezervaci
Darja Jarošová
Year: 2006, Zdravotníctvo a sociálna práca
journal article

Nové možnosti intervenčnej neurorádiológie a angiológie ve FNsP Ostrava
I. Capulič, Karol Korhelík, Václav Procházka
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové postupy při léčbě metabolického syndromu u diabetu 2.typu
Denisa Žďárská-Janíčková, Lucie Doležalová, Eva Žákovičová, Milan Kvapil
Year: 2006, Lékařské listy
journal article

Novodobé formy ohrožení průmyslových podniků
Marek Smetana
Year: 2006, 112-2/2006, MV-genrální ředitelství HZS ČR, Praha
journal article

Nozokomiálne nákazy: editorial
Rastislav Maďar
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Nursing Study Programme at Ostrava University
Darja Jarošová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O chorobách dětí školního věku I.
Lucie Sikorová, Radoslav Goldmann, Martina Cichá
Year: 2006
published expert opinions, reviews

O chorobách dětí školního věku II
Lucie Sikorová, Radoslav Goldmann, Martina Cichá
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Obezita a progrese chronické renální insuficience: česká dlouhodobá prospektivní randomizovaná dvojitě slepá multicentrická studie.
Vladimír Teplan, O. Schuck, A Kol.
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

Objektivizace lokální svalové zátěže v pracovním lékařství
Hana Lehocká, G. Zdařilová
Year: 2006, Pracovní Lékařství
journal article

Occurence of dyslipidemia in spontaneous intracerebral hemorrhage
R. Herzig, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2006, Eur. J. Lipid Sci. Technol.
journal article

Očekávání vztahující se k profesi zdravotní sestry
Ilona Plevová, Jaroslava Králová
Year: 2006
abstract in proceedings

Oddělení nemocniční hygieny ve střední a malé nemocnici-organizační struktura a náplň činnosti
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Operace katarakty v České republice v roce 2005
Petr Mašek
Year: 2006
abstract in proceedings

Operační léčba Schwannomu lícního nervu
E. Mrázková, J. Mrázek, Jaroslav Horáček, Tomáš Paleček, P. Klečka, R. Čuřík
Year: 2006
abstract in proceedings

Oponentský posudek doktorské disertační práce MUDr. Dimitara Hadži Nikolova:
Jaroslav Horáček, Dimitar Hadži Nikolov
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek pro inaugurační řízení doc. MUDr. Jána Bielika, CSc.:
Jaroslav Horáček, Ján Bielik
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek rukopisu skript: Stručný přehled patologie nádorů nervového systému (Diagnosticko-histopatoogické, molekulárně biologické a cytogenetické aspekty)
Jaroslav Horáček, Jiří Ehrmann, Rostislav Koďousek, Zdeněk Kolář
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Orální stimulace a výživa
Věra Wolfová
Year: 2006, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Ošetření polytraumatizovaných nemocných na UP FNsP
R Ječmínková, Stanislav Jelen, Jiří Bílek, Vladimír Ječmínek
Year: 2006
abstract in proceedings

Ošetřovatelská terminologie a její využití v posuzování stavu lidských potřeb
Darja Jarošová, Jana Marečková
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Ošetřovatelské diagnózy podle NANDA domén
Jana Marečková
Year: 2006, Grada Publishing, a.s.
specialist book

Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách
Darja Jarošová, Jana Marečková
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Otrava thaliem
Igor Dvořáček
Year: 2006
abstract in proceedings

Otrava tisem
Igor Dvořáček
Year: 2006
abstract in proceedings

Our experience from radioiodine-131 treatment and whole body scintigraphy findings in 357 patients with metastatic differentiated thyroid canrcinoma
Otakar Kraft, I. Režňák
Year: 2006, Hellenic journal of nuclear medicine
journal article

Our experience in nutrition of a burnt child treated with Integra
Jarmila Tymonová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Output efficiency (OE) as an additional parameter to estimate kidney´s reaction on furosemide
Otakar Kraft, A. Stepien, K. Natkaniec, J. Pawlus, T. Puto
Year: 2006
abstract in proceedings

Ověření a stanovení referenčních intervalů u vybraných analytů přímou a nepřímou metodou
František Všianský
Year: 2006
abstract in proceedings

Ovlivnění účinků respirabilního křemenného prachu podaného instilací i inhalací do plic potkanů niacinem a taurinem - srovnání s fibrózou plic indukovanou bleomycinem
Jana Kubačková, V. Mička, Radim Holuša, Václav Škoda
Year: 2006, České pracovní lékařství
journal article

Patologická vs. fyziologická elevace úseku ST: kdy zbytečně neintervenovat?
Jaroslav Šimíček, Vladislava Zavadilová
Year: 2006, Cor et Vasa Supplementum
journal article

Patologie prostaty a hladiny androgenů a estrogenů
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2006, Urol. listy
journal article

Péče o sebe a své zdraví z pohledu studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Year: 2006
abstract in proceedings

Péče o seniory
Darja Jarošová
Year: 2006, Ostravská univerzita
specialist book

Pedagogika a didaktika
Bohdana Dušová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pediatrie pro posluchače ošetřovatelství ZSF
Jaroslav Slaný
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pharmacoresistant hypertension - a case report.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacoresistant hypertension - a case report.
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2006
abstract in proceedings

Plazma a trombocytární přípravky: Indikace k transfúzi (Onkologické centrum J. G. Mendela)
Přemysl Slezák, A Kol.
Year: 2006,
journal article

Plazmocytom
David Feltl, H. Doležalová, P. Šlampa, M. Macháňová
Year: 2006, Galén
specialist book chapter

Podíl zdravotnictví v České republice na tvorbě světelného prostředí pracovišť
Marie Juklová, Pavla Motyčková, Milena Menzlová, Jitka Chmelíková, Jiří Slezák
Year: 2006
abstract in proceedings

Podněty z odborné praxe očima mentorů a studentů oboru všeobecná sestra
Yvetta Vrublová
Year: 2006
abstract in proceedings

Pohled na stáří očima mladé generace - komparativní studie na Slovenské a v České republice
Darja Jarošová, Eva Zacharová
Year: 2006, Univerzita Palackého
specialist book chapter

Pohled na stáří očima mladné generace-komparativní studie na Slovensku a v České republice
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Pohybová aktivita studentek ošetřovatelství ze subjektivního a objektivního hlediska
Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Year: 2006
abstract in proceedings

Pojetí Aliance 3 N
Jana Marečková, Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
specialist book chapter

Pokroky v kriminalistice
Luboš Valerián
Year: 2006
abstract in proceedings


