Publications
Is time window crucial in stroke patients with acute internal carotid artery occlusion, who undergo an urgent carotid desobliteration
Michal Bar, David Školoudík, .. A Kol.
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak je v současné době saturována naše populace jódem
Lydie Ryšavá, Jana Kubačková
Year: 2006, Zpravodaj CMPI
journal article

Jak řeší krizi moderní žena
Naděžda Špatenková
Year: 2006, Grada
specialist book

Jak řeší rodinné krize moderní žena
Naděžda Špatenková
Year: 2006, Grada
specialist book

JAVA BASED MIDDLEWARE FOR EMBEDDED SYSTEMS
Jindřich Černohorský
Year: 2006
abstract in proceedings

JLF UK v Martine
Darja Jarošová
Year: 2006
work experience abroad

Jsou chronická onemocnění ledvin a poruchy ledvinné funkce na standardním lůžku interních oborů dostatečně diagnostikovány ?
Jana Pafčugová, M. Hrášková, Karel Matoušovic, Milan Kvapil, Jana Páleníčková
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

Július Mazuch a kol.: Chirurgické aspekty chronickej venóznej insuficiencie dolných končatín
Jaroslav Mayzlík
Year: 2006
published expert opinions, reviews

K lidským potřebám z ošetřovatelského pohledu
Jana Marečková
Year: 2006, Profese:Časopis pro nelékařská zdravotnická povolání
journal article

Kancerogenita oxidu křemičitého v experimentu a v humánní patologii
Jaroslav Horáček
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kapitoly z psychologie a komunikace ve zdravotnictví
Yvetta Vrublová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Karcinogenní riziko průmyslových prachů s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká
Year: 2006,
journal article

Karcinogenní riziko průmyslových prachů s obsahem krystalické formy oxidu křemíčitého
Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, H. Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

Kardiovaskulárne riziko - menime pohl`ad na biochemické markery?
Janka Franeková, Antonín Jabor, B. Friedecký, V. Palička, Antonín Pohlídal, Z. Kubíček, Zdeněk Švagera, Ludmila Nováčková
Year: 2006, Laboratórna diagnostika
journal article

Kardiovaskulární riziko a estrogeny
Janka Franeková, Peter Koliba, Antonín Jabor, Antonín Pohlídal, Z. Holub
Year: 2006, Čes. Gynek
journal article

Kawasaki?.
Jaroslav Slaný
Year: 2006, Českoslov. pediatrie
journal article

Ketoacids therapy and residual function in CAPD and HD patients
Vladimír Teplan
Year: 2006, American journal of nephrology
journal article

Kinematic analysis of 100m hurdle race in fire sport.
Miroslav Janura, V. Wilder, František Vaverka, Z. Svoboda, D. Kozáková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kinematic analysis of 100m hurdle race in fire sport.
Miroslav Janura, V. Wilder, František Vaverka, Z. Svoboda, D. Kozáková
Year: 2006
abstract in proceedings

Klinický význam využití inzulinového aplikátoru pro zlepšení kompenzace diabets mellitus 2.typu
Milan Kvapil
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

Kníže Neklan, Náruč, Když si to děláš sama, Ve třech, Touha, Destinace, Musíš
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 2006, Alisa
specialist book chapter

Kombinační léčba hypertenze.
Milan Grundmann, I. Kacířová
Year: 2006, Interní Med
journal article

Komentář [k článku: Anémie po transplantaci ledviny: je čas ji léčit].
Vladimír Teplan
Year: 2006, Postgraduální nefrologie
journal article

Komentář [k článku: Průběh hepatorenálního syndromu typu 1 po transplantaci jater].
Vladimír Teplan
Year: 2006, Postgraduální nefrologie
journal article

Komentář [k článku: Zvýšený význam močového albuminu v predikci (rozvoje) diabetické nefropatie.].
Vladimír Teplan
Year: 2006, Postgraduální nefrologie
journal article

komplikací po detekci sentinelové uzliny doplněné standardní disekcí a po detekci sentinelové uzliny bez doplňující disekce v našem souboru (06/2002 - 11/2005)
O. Kubala, Jiří Prokop, Otakar Kraft, R. Čuřík, P. Anděl, I. Satinský, P. Schwarz
Year: 2006
abstract in proceedings

Komunikace - jeden ze základních pilířů vztahu mezi zdravotníkem a nemocnými
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Komunikace jako nástroj při edukaci pacienta k sebepéči
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Komunikace jako předpoklad úspěšného vztahu mezi zdravotnickým pracovníkem a klientem
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Kongres americké Společnosti nukleární medicíny
Otakar Kraft
Year: 2006, Česká radiologie
journal article

Kongres Evropské společnosti nukleární medicíny
Otakar Kraft
Year: 2006, Česká radiologie
journal article

Korelace cytologických a histologických nálezů endocervikálních lézí děložního čípku
Jaroslav Horáček
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kriminalistická metodika
Luboš Valerián
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem
Jaromír Gumulec, A Kol.
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

Laboratorní diagnostika a sledování stavu diabetes mellitus
B. Friedecký, J. Buryška, Janka Franeková, Antonín Jabor, T. Pelikánová, J. Škrha, J. Vávrová
Year: 2006
abstract in proceedings

Laboratorní diagnostika a sledování stavu diabetes mellitus
B. Friedecký, J. Buryška, Janka Franeková, Antonín Jabor, T. Pelikánová, J. Škrha, J. Vávrová
Year: 2006, Klin. Biochem. Metab.
journal article

Laboratorní markery srdečních chorob
Petr Schneiderka
Year: 2006, Klin. biochem. metab.
journal article

Laparoscopic colorectal surgery - ten years experience.
Jan Dostalík, L. Matínek, P. Vávra, .. A Kol.
Year: 2006, Surg. Endoscop.
journal article

Laparoscopic Colorectal Surgery for Carcinomas - Assessment of the Authors Patient Group (Laparoskopická kolorektální chirurgie pro karcinom - zhodnocení vlastního souboru)
Jan Dostalík, L. Martínek, P. Vávra, .. A Kol.
Year: 2006, Rozhledy chirurgie
journal article

Laparoscopic radiofrequent ablation of the liver metastasis.
P. Vávra, Jan Dostalík, L. Martínek, .. A Kol.
Year: 2006, VIII. Slovak-Czech-Polish Sympozium of Endoscopic Surgery
journal article

Laparoskopická kolorektální chirugie pro karcinom.
Jan Dostalík, L. Martínek, P. Vávra, .. A Kol.
Year: 2006, Rozhledy Chirurgie
journal article

Laparoskopická resekce rekta: výstřelek či zlatý standard?
Petr Vávra, L. Martínek, Petr Anděl, P. Guňková, .. A Kol.
Year: 2006, Rozhledy chirurgie
journal article

Léčba Hodgkinovy choroby podle protokolu Německé studijní skupiny. Naše zkušenosti a výsledky
David Feltl
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

Léčba hypertenze a erektilní dysfunkce.
Milan Grundmann, I. Kacířová
Year: 2006
abstract in proceedings

Léčba kombinací perorálních antidiabetik
M. Honka
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

Léčba opioidy ve stáří a možnosti minimalizace léčby
Hana Kubešová, P. Weber, V. Polcarová, K. Grepolová, J. Šlapák, J. Matějovský
Year: 2006, Bolest
journal article

Lipid Metabolism in Active Crohn`s Disease
Vladimír Hrabovský, Z. Zadák, V. Bláha, R. Hyšpler, Tomáš Karlík
Year: 2006, Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc
journal article

Liver Injury and Complications
M. Šír, Leopold Pleva, Jana Chmelová, D. Czerny, P. Klvaňa
Year: 2006, European Journal of Trauma
journal article

Lparoscopic rectal resection.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, Petr Anděl
Year: 2006, VIII. Slovak-Czech-Polish Symposium of Endoscopic Surgery
journal article

Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, P. Koliba, P. Gráf, R. Čuřík, Otakar Kraft, J. Mláděnka, Z. Dančíková
Year: 2006, Česká gynekologie
journal article


