Publications
Chirurgická léčba maligního melanomu
O. Kubala, Jiří Prokop, Y. Vantuchová, Otakar Kraft, R. Čuřík, P. Schwarz, I. Satinský, P. Anděl
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chirurgická léčba pokročilých stádií rektálního karcinomu
P. Vávra, K. Mainer, P. Guňková, Marie Rydlová, J. Dostalík, V. Richter, Anton Pelikán, I. Guňka, Petr Anděl, M. Vávrová
Year: 2005, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Chirurgické řešení elektrotraumat místní lalokovou plastikou
Jarmila Tymonová, M. Adámková
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chromatographic analysis in bacteriologic diagnostics of blood cultures, exudates, and bronchoalveolar lavages.
Dittmar Chmelař, J. Julák
Year: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cíle léčby a hodnocení kompenzace
Dagmar Bartášková, Milan Kvapil
Year: 2005, Interní klinika 2. LF UK Praha
kapitola v odborné knize

Coal-dust exposure and the prevalence of asthma, allergic diseases and atopy
Zdeňka Hajduková, D. Pelclová, Milena Menzlová
Year: 2005, Abstracts of Original Investigations and Case Reports. CHEST 128, No 4
článek v odborném periodiku

Combination treatment of rat adjuvant-induced arthritis with methotrexate, probitic bacteria Enterococcus faecium and selenium
Vojtěch Kamarád, J. Rovenský
Year: 2005, ANN NY ACAD SCI
článek v odborném periodiku

Complex injury of plevic in chlidren
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, R Vronský
Year: 2005, -
článek v odborném periodiku

Configrable migrating architecture
Jindřich Černohorský
Year: 2005
stať ve sborníku

Consistency and heterogeneity in PM and NO2 effects on children, s respiratory symptoms
T. Fletcher, S. Pattenden, T. Antova, Hana Šlachtová, .. A Kol.
Year: 2005, Epidemiology
článek v odborném periodiku

Continuous hyperfractionated accelerated radiotherapy - weekend less (CHARTWEL) versus conventionally fractionated (CF) radiotherapy in non-small-cell lung cancer (NSCLC): first results of a phase III randomised multicentre trial (ARO 971)
M. Baumann, T. Hermann, R. Koch, B. Wahlers, L. Kepka, G. Marschke, David Feltl, R. Fietkau, V. Budach, J. Dunst
Year: 2005
stať ve sborníku

Contribution of Fine needle Aspiration Biopsy Under Control with Ultrasound for a More Precise Determination of the Etiology of Ascites
Arnošt Martínek, Jaroslav Horáček, Vladimír Hrabovský, Et Al.
Year: 2005, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Control of strategy in a state health service inspection - practical controls for hot water quality for preventing the occurrence of Legionella
Ladislava Michálková
Year: 2005
stať ve sborníku

CT- guided percutaneous fixation of the pelvic fractures. Case reports
Jana Chmelová
Year: 2005, -
článek v odborném periodiku

CT-guided percutaneous fixation of pelvic fractures. Case reports
Jana Chmelová, M Šír, Vladimír Ječmínek
Year: 2005, Biomed Papers
článek v odborném periodiku

Current Cataract Surgery in the Czech Republic in the Year 2005
Petr Mašek, D. Cholevík
Year: 2005
stať ve sborníku

Current trends in mandatory public reporting of hospital acquired infections
Věra Toršová, Olga Tomoszková, P. Hapala
Year: 2005
stať ve sborníku

Czech data protection:an analysis
Karel Neuwirt
Year: 2005, Journal Privacy Law and Policy,U.K.
článek v odborném periodiku

Četba, Jestli, Měkkýš, Pavučina, Pelnia, Přetěžký pátek středy v pondělí, Třiadvacet párů chromozomů, Život je puding, Zcepenění, Víra
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 2005, ALISA
kapitola v odborné knize

Damage kontrol v úrazové chirurgii
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, M. Šir
Year: 2005
stať ve sborníku

Dějiny ošetřovatelství
Ilona Plevová, Regina Holešová
Year: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

deset let Speciálního monitoringu v Ostravsko-karvinské oblasti
Hana Šlachtová, M. Polášková, Jaroslav Volf, Helena Šebáková, P. Hapala
Year: 2005
stať ve sborníku

Detection of bacterial contamination of platelets apheresis.
Zuzana Čermáková, A. Marcalíková, M. Stachelová, Oldřiška Lakotová
Year: 2005
stať ve sborníku

Detection of Bacterial Contamination of Platelets Apheresis
Zuzana Čermáková, A. Marcalíková
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detection of sentinel lymph nodes in cervical cancer. Comparison of two protocols
Otakar Kraft, Libor Ševčík, Jaroslav Klát, P. Koliba, R. Čuřík, H. Křížová
Year: 2005
stať ve sborníku

Detekce sentinelových uzlin u karcinomu děložního hrdla
Otakar Kraft, Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Koliba, R. Marek, R. Čuřík
Year: 2005
stať ve sborníku

Děti a smrt rodičů
Naděžda Špatenková
Year: 2005, Eternity. Ústí nad Labem:Masmedia
článek v odborném periodiku

Development of clinical pharmacology in the Czech Republic
Milan Grundmann
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Development of clinical pharmacology in the Czech Republic
Milan Grundmann
Year: 2005, Bas. Clin. Pharmacol. Toxicol.
článek v odborném periodiku

DIA Poradna
Rastislav Maďar
Year: 2005, DIA styl
článek v odborném periodiku

Diabetes mellitus a ischemická choroba srdeční
Milan Kvapil
Year: 2005, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku

Diabetes mellitus in old age ? relation to obesity
P. Weber, H. Meluzínová, V. Polcarová, Hana Kubešová
Year: 2005, Euro J
článek v odborném periodiku

Diabetická dyslipidémie
Marcela Szabó, Milan Kvapil
Year: 2005, Interní klinika 2. LF UK Praha
kapitola v odborné knize

Diagnostika a léčba akutní pyelonefritidy u dospělých
Vladimír Teplan
Year: 2005, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku

Diagnostika a léčba chemodektomů karotického glomu na ORL klinice FNsP Ostrava v letech 1992-2004
Jiří Mrázek, E. Mrázková, J. Samlík, M. Häringová, Jaroslav Horáček, Jaroslav Mayzlík
Year: 2005
stať ve sborníku

Diagnostika senzomotorických funkcí - 3.etapa
Kateřina Macháčková
Year: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dieta u dětí s atopickým exémem
Astrid Šuláková
Year: 2005, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů ZSF OU
Jana Chmelová, Hana Sochorová, Leopold Pleva, Karol Korhelík
Year: 2005
stať ve sborníku

Digitalization and transmission od picture data in the teaching of radiological assistans at ZSF OU
Jana Chmelová, Hana Sochorová, Leopold Pleva, Karol Korhelík
Year: 2005
stať ve sborníku

Dobývací komplexy velmi mocných slojí.
Jiří Freis
Year: 2005, VŠB-TU
odborná kniha

Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004
Renata Cífková, K. Horký, Jiří Widimský Sr., Jiří Widimský Jr., J. Filipovský, Milan Grundmann
Year: 2005, Kardiologická revue
článek v odborném periodiku

Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004
Renata Cífková, K. Horký, Jiří Widimský Sr., Jiří Widimský Jr., J. Filipovský, Milan Grundmann, V. Monhart, H. Rosolová, M. Souček, J. Špinar, J. Vítovec
Year: 2005, Kardiologická revue
článek v odborném periodiku

Doświadczenia własne zastosowania pochodnych somatostatyny znakowanych izotopem technetu-99m w diagnostyce pojedynczych guzów płuc.
A. Stepien, J. Pawlus, A. Niemec, Otakar Kraft
Year: 2005
stať ve sborníku

Dynamický virus
Rastislav Maďar
Year: 2005, Diabetik
článek v odborném periodiku

EBSCOhost : online vyhledávací a rešeršní systém (http://search.epnet.com) : interní uživatelská příručka
Šárka Kostecká
Year: 2005, Neuveden
odborná kniha

Effect of cruciferous vegetables on lung cancer in patients stratified by genetic status: a mendelian randomization approach
P. Brennan, Ch. Hsu, N. Moullan, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska, D. Zaridze, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, F. Gemignani, A. Chabrier, J. Hall, R.J. Hung, P. Boffetta, F. Canzian
Year: 2005, The Lancet
článek v odborném periodiku

Effect of rofecoxib on the glomerular filtration rate, proteinuria and the renin-angiotensin-aldosterone system in erderly subjects with chronci renal impairment
Miroslava Horáčková, Otto Schuck, Radko Komers, Jiří Charvát, Milan Kvapil
Year: 2005, INT J CLIN PHARM TH
článek v odborném periodiku

Effect of TENS on gallabladder and common bile duct emptying assessed by hepatocholescintigraphy in cholelithiasis patients
Otakar Kraft, Kolektiv Autorů
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of TENS on gallabladder emptying assessed by measurement of ejection rate during hepatocholescintigraphy in cholelithiasis patients
Otakar Kraft, Kolektiv Autorů
Year: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of TENS on gallbladder emptying assessed by measurement of ejection rate during hepatocholescintigraphy in cholelithiasis patients
M. Mazur, A. Stepien, J. Pawlus, P. Thor, Otakar Kraft, I. Gryz, A. Lipczynski
Year: 2005, NEUROGASTROENT MOTIL
článek v odborném periodiku


