Publications
Hodnocení průběhu roztroušené sklerózy po oboustranné ovarectomii Supplementum
Olga Zapletalová, I. Woznicová, P. Hradílek, Peter Koliba, M. Petzel
Year: 2006
abstract in proceedings

Hodnocení rozložení tlaků při chůzi s transtibiální protézou.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Eva Janurová
Year: 2006, Česká antropologie
journal article

Hodnocení spokojenosti dárců krve
R. Němec, T. Buček, Zuzana Čermáková
Year: 2006
abstract in proceedings

Hodnocení výsledků spiroergometrického vyšetření u pracovníků v riziku tepelné zátěže
O. Jašurková, Anna Šplíchalová, M. Krygel, N. Ambrůžová, Hana Lehocká
Year: 2006, Pracovní Lékařství
journal article

Hodnocení výsledků spiroergometrického vyšetření u pracovníků v riziku tepelné zátěže
O. Jašurková, Anna Šplíchalová, M. Krygel, N. Ambrůžová, Hana Lehocká
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

Hodnocení výsledků spiroergometrického vyšetření u pracovníků v riziku tepelné zátěže
O. Jašurková, Anna Šplíchalová, M. Krygel, N. Ambrůžová, Hana Lehocká
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

How to manage older patients with keto/amino acids?
Vladimír Teplan
Year: 2006, American journal of nephrology
journal article

[Ho-166] holmium-boro-macroaggregates and radiosynoviorthesis of knees
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová
Year: 2006
abstract in proceedings

Hyperhomocysteinemia in obese renal transplant patients.
Vladimír Teplan, O. Schuck, A Kol.
Year: 2006, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

IgA nefropatie, nejčastější primární glomerulonefritida
M. Hrášková, Z. Michelová, Jana Pafčugová, Miroslava Horáčková, Milan Kvapil, Karel Matoušovic
Year: 2006, Praktický lékař
journal article

II.Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Import of west Nile virus in the Czech Republic
Z Hubálek, L Hozáková, J Halouzka, P Širůček, J Januška, J Přecechtělová, P Procházka
Year: 2006, European Journal of Epidemiology
journal article

Imunitní mechanismy alergické reakce
Alexandra Lochmanová
Year: 2006, Klinická imunológia a alergológia
journal article

Increased TGF-beta 1 plasma level correlates with the disease progression in cancer patients
E. Závadová, J. Chod, David Feltl, L. Rob, T. Fuciková
Year: 2006
abstract in proceedings

Infekce močových cest u rizikových pacientů ve stáří - 2. část.
Vladimír Teplan, M. Horáčková
Year: 2006, Příloha časopisu Tempus medicorum
journal article

Infekce močových cest u rizikových pacientů ve stáří - 2. část.
Vladimír Teplan, M. Horáčková
Year: 2006, Příloha časopisu Tempus medicorum
journal article

Inflamatorní myofibroblastický tumor
Radomír Hodan, Eva Gregušová, R. Čuřík, J. Syrovátka, Petr Michna, Jiří Dokulil
Year: 2006, Česká stomatologie
journal article

Informační zdroje. Nástroje informatiky pro získávání informací a jejich zpracování. Informační systémy knihoven a elektronických publikací.
Jarmila Krkošková, Šárka Kostecká
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Inhibition of mammalian cathepsins by Plesiomonas shigelloides.
A. Pavlova, K. Krovácek, Ivan Čižnár, A Kol.
Year: 2006, Folia Microbiol
journal article

Instabilita páteře - poznámky k radiologicko-klinické korelaci
Josef Nekula, Jana Chmelová
Year: 2006, Česká radiologie
journal article

Integration of the image data computer processing course into the study plan of the study programme radiology assistant
Hana Sochorová, Jana Chmelová, Petr Kahánek
Year: 2006
abstract in proceedings

Interactions of MCP1 promoter polymorphism and environmental risk factors for cardiovascular diseases in homocystein Slovakia study.
J. Petrková, M. Petrek, Zuzana Čermáková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

International Czech and Slovak cooperation in the treatment of patients with differentiated thyroid cancer
Otakar Kraft, I. Režňák
Year: 2006, Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe
journal article

Introduction to Health Care System in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Invertovaný papilom nosu a vedlejších nosních dutin
P. Matoušek, P. Komínek
Year: 2006, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Invertovaný papilom nosu a vedlejších nosních dutin
P. Matoušek, P. Komínek
Year: 2006, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Is time window crucial in stroke patients with acute internal carotid artery occlusion, who undergo an urgent carotid desobliteration
Michal Bar, David Školoudík, .. A Kol.
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak je v současné době saturována naše populace jódem
Lydie Ryšavá, Jana Kubačková
Year: 2006, Zpravodaj CMPI
journal article

Jak řeší krizi moderní žena
Naděžda Špatenková
Year: 2006, Grada
specialist book

Jak řeší rodinné krize moderní žena
Naděžda Špatenková
Year: 2006, Grada
specialist book

JAVA BASED MIDDLEWARE FOR EMBEDDED SYSTEMS
Jindřich Černohorský
Year: 2006
abstract in proceedings

JLF UK v Martine
Darja Jarošová
Year: 2006
work experience abroad

Jsou chronická onemocnění ledvin a poruchy ledvinné funkce na standardním lůžku interních oborů dostatečně diagnostikovány ?
Jana Pafčugová, M. Hrášková, Karel Matoušovic, Milan Kvapil, Jana Páleníčková
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

Július Mazuch a kol.: Chirurgické aspekty chronickej venóznej insuficiencie dolných končatín
Jaroslav Mayzlík
Year: 2006
published expert opinions, reviews

K lidským potřebám z ošetřovatelského pohledu
Jana Marečková
Year: 2006, Profese:Časopis pro nelékařská zdravotnická povolání
journal article

Kancerogenita oxidu křemičitého v experimentu a v humánní patologii
Jaroslav Horáček
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kapitoly z psychologie a komunikace ve zdravotnictví
Yvetta Vrublová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Karcinogenní riziko průmyslových prachů s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká
Year: 2006,
journal article

Karcinogenní riziko průmyslových prachů s obsahem krystalické formy oxidu křemíčitého
Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, H. Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

Kardiovaskulárne riziko - menime pohl`ad na biochemické markery?
Janka Franeková, Antonín Jabor, B. Friedecký, V. Palička, Antonín Pohlídal, Z. Kubíček, Zdeněk Švagera, Ludmila Nováčková
Year: 2006, Laboratórna diagnostika
journal article

Kardiovaskulární riziko a estrogeny
Janka Franeková, Peter Koliba, Antonín Jabor, Antonín Pohlídal, Z. Holub
Year: 2006, Čes. Gynek
journal article

Kawasaki?.
Jaroslav Slaný
Year: 2006, Českoslov. pediatrie
journal article

Ketoacids therapy and residual function in CAPD and HD patients
Vladimír Teplan
Year: 2006, American journal of nephrology
journal article

Kinematic analysis of 100m hurdle race in fire sport.
Miroslav Janura, V. Wilder, František Vaverka, Z. Svoboda, D. Kozáková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kinematic analysis of 100m hurdle race in fire sport.
Miroslav Janura, V. Wilder, František Vaverka, Z. Svoboda, D. Kozáková
Year: 2006
abstract in proceedings

Klinický význam využití inzulinového aplikátoru pro zlepšení kompenzace diabets mellitus 2.typu
Milan Kvapil
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

Kníže Neklan, Náruč, Když si to děláš sama, Ve třech, Touha, Destinace, Musíš
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 2006, Alisa
specialist book chapter

Kombinační léčba hypertenze.
Milan Grundmann, I. Kacířová
Year: 2006, Interní Med
journal article

Komentář [k článku: Anémie po transplantaci ledviny: je čas ji léčit].
Vladimír Teplan
Year: 2006, Postgraduální nefrologie
journal article

Komentář [k článku: Průběh hepatorenálního syndromu typu 1 po transplantaci jater].
Vladimír Teplan
Year: 2006, Postgraduální nefrologie
journal article


