Publications
Funkce horních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou
Jan Krhut, P. Hradílek, K. Mainer, Olga Zapletalová
Year: 2006, Česká urologie
journal article

Funkce horních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2006, Česká urologie
journal article

Funkční diagnostika z pohledu tělovýchovného lékaře
M. Krygel, Hana Lehocká, L. Grulich
Year: 2006
abstract in proceedings

Fuzzy Regression in Non-Linear Systems Diagnostics
Miroslav Pokorný
Year: 2006
abstract in proceedings

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví
Vítězslav Jiřík
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Gas-less laparoscopy a prospective study.
Jan Dostalík, L. Martínek, P. Vávra
Year: 2006, VIII. Slovak-Czech-Polish Sympozium of Endoscopic Surgery
journal article

genetická predispozice ke vzniku maligního nádoru prsu
E. Macháčková, P. Plevová, M. Lukešová, P. Vašíčková, Eva Šilhánová, L. Foretová
Year: 2006, Klinická onkologie
journal article

Genetická toxikologie a prevence rakoviny
Hana Lehocká
Year: 2006, České pracovní lékařství
journal article

Gerontologie-geriatrie ? historie a současnost na Lékařské fakultě MU
Hana Kubešová
Year: 2006, Universita
journal article

Gynekologická cytologie
Jaroslav Horáček
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Haemovigilance: Detection of adverse reactions associated with blood transfusion
Zuzana Čermáková
Year: 2006, VOX SANG
journal article

Hemolyticko-uremický syndrom jako vzácná příčina ikteru-kauistika
Luděk Rožnovský, Jan Pták, A. Zjevíková
Year: 2006
abstract in proceedings

Hemoroidy - spektrum léčebných možností
P. Guňková
Year: 2006, Causa subita
journal article

Herpes zoster oticus
Tomáš Pniak, .. A Kol.
Year: 2006, Otorinolaryng. a Foniat.
journal article

Herpes zoster oticus
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2006, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

High definition TV v laparoskopické chirurgii.
Jan Dostalík, L. Matínek, P. Vávra, .. A Kol.
Year: 2006
abstract in proceedings

High dose accelerated radiotherapy for inoperable squamous lung cancer - a phase II study
David Feltl, N. El-Lababidi, M. Šejdová
Year: 2006
abstract in proceedings

Historický vývoj společensko-profesního obrazu zdravotní sestry
Ilona Plevová
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Historie léčby karcinomu rekta
P. Guňková, A Kol.
Year: 2006, Rozhl. chir.
journal article

Historie léčby karcinomu rekta
P. Guňková, J. Dostalík, L. Martínek, I. Guňka, Anton Pelikán, Petr Anděl, Marie Rydlová, M. Vávrová
Year: 2006, Rozhledy v chirurgii
journal article

Historie, současnost a perspektivy antibiotik
Věra Toršová
Year: 2006
abstract in proceedings

Hlášení profesionálního onemocnění nestandardním postupem - zroj dlouholetých soudních sporů
Anna Šplíchalová, Hana Lehocká
Year: 2006
abstract in proceedings

Hluk v životním prostředí
Milena Menzlová, Lenka Machačová, Petr Ambroz
Year: 2006
abstract in proceedings

Hodnocení FDG PET nálezů na plicích po léčbě Hodgkinova lymfomu
H. Mociková, J. Marková, M. Skopalová, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, K. Klásková, T. Kozák
Year: 2006, Klinická onkologie
journal article

Hodnocení průběhu roztroušené sklerózy po oboustranné ovarectomii Supplementum
Olga Zapletalová, I. Woznicová, P. Hradílek, Peter Koliba, M. Petzel
Year: 2006
abstract in proceedings

Hodnocení rozložení tlaků při chůzi s transtibiální protézou.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Eva Janurová
Year: 2006, Česká antropologie
journal article

Hodnocení spokojenosti dárců krve
R. Němec, T. Buček, Zuzana Čermáková
Year: 2006
abstract in proceedings

Hodnocení výsledků spiroergometrického vyšetření u pracovníků v riziku tepelné zátěže
O. Jašurková, Anna Šplíchalová, M. Krygel, N. Ambrůžová, Hana Lehocká
Year: 2006, Pracovní Lékařství
journal article

Hodnocení výsledků spiroergometrického vyšetření u pracovníků v riziku tepelné zátěže
O. Jašurková, Anna Šplíchalová, M. Krygel, N. Ambrůžová, Hana Lehocká
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

Hodnocení výsledků spiroergometrického vyšetření u pracovníků v riziku tepelné zátěže
O. Jašurková, Anna Šplíchalová, M. Krygel, N. Ambrůžová, Hana Lehocká
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

How to manage older patients with keto/amino acids?
Vladimír Teplan
Year: 2006, American journal of nephrology
journal article

[Ho-166] holmium-boro-macroaggregates and radiosynoviorthesis of knees
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová
Year: 2006
abstract in proceedings

Hyperhomocysteinemia in obese renal transplant patients.
Vladimír Teplan, O. Schuck, A Kol.
Year: 2006, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

IgA nefropatie, nejčastější primární glomerulonefritida
M. Hrášková, Z. Michelová, Jana Pafčugová, Miroslava Horáčková, Milan Kvapil, Karel Matoušovic
Year: 2006, Praktický lékař
journal article

II.Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Import of west Nile virus in the Czech Republic
Z Hubálek, L Hozáková, J Halouzka, P Širůček, J Januška, J Přecechtělová, P Procházka
Year: 2006, European Journal of Epidemiology
journal article

Imunitní mechanismy alergické reakce
Alexandra Lochmanová
Year: 2006, Klinická imunológia a alergológia
journal article

Increased TGF-beta 1 plasma level correlates with the disease progression in cancer patients
E. Závadová, J. Chod, David Feltl, L. Rob, T. Fuciková
Year: 2006
abstract in proceedings

Infekce močových cest u rizikových pacientů ve stáří - 2. část.
Vladimír Teplan, M. Horáčková
Year: 2006, Příloha časopisu Tempus medicorum
journal article

Infekce močových cest u rizikových pacientů ve stáří - 2. část.
Vladimír Teplan, M. Horáčková
Year: 2006, Příloha časopisu Tempus medicorum
journal article

Inflamatorní myofibroblastický tumor
Radomír Hodan, Eva Gregušová, R. Čuřík, J. Syrovátka, Petr Michna, Jiří Dokulil
Year: 2006, Česká stomatologie
journal article

Informační zdroje. Nástroje informatiky pro získávání informací a jejich zpracování. Informační systémy knihoven a elektronických publikací.
Jarmila Krkošková, Šárka Kostecká
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Inhibition of mammalian cathepsins by Plesiomonas shigelloides.
A. Pavlova, K. Krovácek, Ivan Čižnár, A Kol.
Year: 2006, Folia Microbiol
journal article

Instabilita páteře - poznámky k radiologicko-klinické korelaci
Josef Nekula, Jana Chmelová
Year: 2006, Česká radiologie
journal article

Integration of the image data computer processing course into the study plan of the study programme radiology assistant
Hana Sochorová, Jana Chmelová, Petr Kahánek
Year: 2006
abstract in proceedings

Interactions of MCP1 promoter polymorphism and environmental risk factors for cardiovascular diseases in homocystein Slovakia study.
J. Petrková, M. Petrek, Zuzana Čermáková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

International Czech and Slovak cooperation in the treatment of patients with differentiated thyroid cancer
Otakar Kraft, I. Režňák
Year: 2006, Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe
journal article

Introduction to Health Care System in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Invertovaný papilom nosu a vedlejších nosních dutin
P. Matoušek, P. Komínek
Year: 2006, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Invertovaný papilom nosu a vedlejších nosních dutin
P. Matoušek, P. Komínek
Year: 2006, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article


