Publications
Developing Cultural Competence. Summer Institute International Program
Darja Jarošová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Development of Foundry Technologies: Genotoxic Risk of Furane Moulding Mixtures
Lubomír Dobiáš, I. Mikulenková , H. Tomášková, M. Adamčík , J. Kůsová
Year: 2006
abstract in proceedings

Diabetes a deprese
Milan Kvapil
Year: 2006, Lékařské listy
journal article

Diabetes mellitus a hypertenze
Erik Hollay, Pavlína Piťhová, Milan Kvapil
Year: 2006, Interní medicína pro praxi
journal article

Diagnostická úskalí Shwannomu lícního nervu
E. Mrázková, J. Mrázek, Jaroslav Horáček, J. Havelka, P. Klečka
Year: 2006
abstract in proceedings

Diagnostika a léčba polytraumat na Urgentním příjmu ve FNsP Ostrava.
R Ječmínková, Jiří Bílek, Vladimír Ječmínek, Stanislav Jelen
Year: 2006
abstract in proceedings

Diagnostika Lynchova syndromu - nové geny a metody
A. Křepelová, K. Pavlíková, P. Plevová
Year: 2006, Klinická onkologie
journal article

Diagnostika NANDA ? International
Jana Marečková
Year: 2006, Profese:Časopis pro nelékařská zdravotnická povolání
journal article

Differences between prescribed daily doses and defined daily doses of antiepileptics-therapeutic drug monitoring as a marker of the quality of the treatment.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová
Year: 2006, INT J CLIN PHARM TH
journal article

Dlouhodobé uložení těla ve vodě a modifikace nálezu při pitvě
Igor Dvořáček
Year: 2006
abstract in proceedings

Doporučení pro systémovou trombolýzu u pacientů s akutním mozkovým infarktem
David Školoudík, Michal Bar, .. A Kol.
Year: 2006, Ces a Slov Neurol a Neurochir
journal article

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření klinických testů v klinických laboratořích
M. Suchánek, B. Friedecký, J. Kratochvíla, M. Budina, Vladimír Bartoš
Year: 2006, Klin. Biochem. Metab.
journal article

Důstojnost a zachování autonomie ve stáří
Radka Bužgová
Year: 2006
abstract in proceedings

Dusts Containing Quartz and Carcinogenicity Risk in Mines
Hana Tomášková, K.C. Donnelly, Zdeněk Jirák, Leslie H. Cizmas, Milena Menzlová, František Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Year: 2006,
specialist book chapter

Dva důvody farmakorezistentní hypertenze u jednoho pacienta - kazuistika
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2006
abstract in proceedings

Dynamická scintigrafie jícnu - metodické aspekty provedení a vyhodnocení studie
V. Dedek, Vojtěch Ullmann
Year: 2006, Praktická radiologie
journal article

Dysfagie u dítěte způsobené dlouho nepoznanou stenózou jícnu
P. Matoušek, .. A Kol.
Year: 2006, Endoskopie
journal article

Dysfagie u dítěte způsobené dlouho nepoznanou stenózou jícnu
P. Komínek, A Kol.
Year: 2006, Endoskopie
journal article

e -learningová skripta pro posluchače ZSF OU
Jaroslav Slaný
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Early measurement of the Resistence Index of the unaffected contralateral middle cerebral artery may predict outcome of acute stroke pateints.
Michal Bar, David Školoudík
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Early measurement of the resistence index of the unaffected contralateral middle cerebral artery may predict outcome of acute stroke patients /abstract/
David Školoudík, Michal Bar, R. Herzig, P. Kaňovský, J. Allendorfer
Year: 2006, Čes a Slov Neurol a Neurochir
journal article

Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Effect of continual transcranial Doppler monitoring on haemocoagulation in healthy volunteers - a pilot study /abstract/
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2006, Čes a Slov Neurol Neurochir
journal article

Effect of continual transcranial Doppler monitoring on haemocoagulation in healthy volunteers - pilot study
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, A Kolektiv
Year: 2006
abstract in proceedings

Effects of anesthesia on plasma and kidney ANG II levels in normotensive and ANG II-dependent hypertensive rats.
Z. Husková, H. Kramer, M. Thumová, Z. Vaňourková, M. Burgelová, Vladimír Teplan, A Kol.
Year: 2006, Kidney and Blood Pressure Research
journal article

Efficacy of sonothrombotripsy versus sonothrombolysis in recanalization of intracranial arteries.
David Školoudík, Michal Bar, O. Škoda, A Kolektiv
Year: 2006
abstract in proceedings

Elajade syndrome - a case report
P Plevová, A Kol.
Year: 2006, American Journal of Medical Genetics Part A
journal article

Elektroforetický systém MICROGEL
Ludmila Nováčková, J. Trojanovská, Andrea Oprštěná, R. Malečková
Year: 2006, Program (Abstrakta přednášek a posterů)
journal article

Endokrinologie traumatu
Rajko Doleček, Leopold Pleva, A Kolektiv
Year: 2006, Suplementum Úrazové chirurgie
journal article

Endokrinologie traumatu
Leopold Pleva, A Kolektiv
Year: 2006, Neuveden
specialist book chapter

Endokrinologie traumatu
Rajko Doleček, Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Roman Madeja, P. Segarová, Jarmila Tymonová, Antonín Pohlídal, Tomáš Karlík, Zdeněk Švagera
Year: 2006, Úrazová chirurgie
journal article

Endokrinologie traumatu
Rajko Doleček, Jarmila Tymonová
Year: 2006, Úrazová chirurgie
journal article

Endoscopic submucosal dissection-initial experience in the Czech rep.
Otmar Urban, P. Vítek, P. Fojtík, M. Kliment, J. Chalupa, Vladimír Hořava, Ml.
Year: 2006, Folia gastrologica et hepatologica
journal article

Endoscopic submucosal dissection-Initial experiene in Czech republic
Vladimír Hořava, Ml.
Year: 2006, Neuveden
specialist book

Enterální výživa u pacientů na JIP
Andrea Vilímková
Year: 2006
abstract in proceedings

Epidemiologické charakteristiky diabetes mellitus na Slovensku v rokoch 1992 až 2002
Tibor Baška, J. Nemcová, E. Martinka, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Epidemiologické charakteristiky diabetes mellitus na Slovensku v rokoch 1992 až 2002
Tibor Baška, J. Nemcová, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Erytrocytární přípravky: Indikace k transfúzi (Onkologické centrum J. G. Mendela)
Přemysl Slezák, A Kol.
Year: 2006,
journal article

Etické aspekty dlouhodobé ošetřovatelské péče o seniry
Radka Bužgová
Year: 2006
abstract in proceedings

Experience with radiosynoviorthesis of knees by means of 166Ho-holmium-boro-macroaggregates
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová
Year: 2006
abstract in proceedings

Experiencia noc colostomia laparoscopico.
Jan Dostalík, P. Guňková, L. Matínek, I. Guňka, M. Mazur
Year: 2006, Cir Gen
journal article

Externí defibrilace - Guidelines 2000
Renáta Zoubková, Jitka Dostálová, Jitka Zemanová
Year: 2006, Diagnóza
journal article

Externí defibrilace - Guidelines 2000, kvalita života po KPR
Renáta Zoubková
Year: 2006
abstract in proceedings

Faktorët e Rrezikut të Sëmundjes Kardiovaskulare dhe Ndërhyrjet në Nutricion tek Studentet e Infermierisë së Gjinisë Femrore në Republikën e Cekisë
Jana Marečková
Year: 2006, Pristina: Infermeria Kosovare
journal article

Farmakokinetické monitorování cyklosporinu
P. Maršálková, Ilona Komzáková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2006, Folia Phoenix
journal article

Farmakokinetika
Miroslav Dostálek
Year: 2006, Neuveden
specialist book

Fenotypizace karbamazepinu
Milan Grundmann, J. Ďuricová, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, I. Kacířová, Ilona Komzáková
Year: 2006, Folia Phoenix
journal article

Fototechnika v kriminalistické praxi
Luboš Valerián
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Foucaultovo kyvadlo, Prohibice, Inkvizice, Mamon, Kosočtverec, Na souvrati tvých boků, Chobotnice
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 2006, Alisa
specialist book chapter

Functional autonomies of thyroid and efficacy of radioiodine therapy
Otakar Kraft, A. Stepien
Year: 2006
abstract in proceedings


