Publications
The Complex Mixture from Urban Air: Correlations between Mutagenic Effect and Levels of Measured Pollutants
J. Kůsová, Lubomír Dobiáš, Hana Tomášková, J. Burdová
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Complex Mixture from Urban Air: Correlations between Mutagenic Effect and Levels of Measured Pollutants
Lubomír Dobiáš, Hana Tomášková
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Complex Mixture from Urban Air: Correlations between Mutagenic Effect and Levels of Measured Pollutants
J. Kůsová, Lubomír Dobiáš, Hana Tomášková, J. Burdová
Year: 2006
stať ve sborníku

The COMT Val158Met polymorphism is associated with novelty seeking in Czech methamphetamine abusers: Preliminary results.
Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2006, Neuroendocrinology Letters
článek v odborném periodiku

The diagnosis of brain death - own experience.
Otakar Kraft, Jana Chmelová
Year: 2006, Nuclear Medicine Review
článek v odborném periodiku

The diagnosis of brain deatr - own experience
Jana Chmelová, Otakar Kraft
Year: 2006, Nuclear Medicine Review
článek v odborném periodiku

The Emptying of the J Pouch after Total Gastrectomy for Cancer
P. Zonča, Tomáš Malý, M. Lerch, P. Klvaňa, M. Kremer, Otakar Kraft
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Estrogen Stress Response in the Elderly Man and Its Possible Influence on the Development of the Benign Prostatic Hyperplasia and on the Prostate Cancer
Vladimír Bartoš, R. Doleček, Kristian Šafarčík
Year: 2006, Tumor Biol.
článek v odborném periodiku

The examples of Implementation of two Specialized Case Tools
Jindřich Černohorský
Year: 2006
stať ve sborníku

The Importance of Non-critical Health Care Tools in Hospital Infection Control
Rastislav Maďar, Milena Menzlová
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The influence of number and type of seizures on the quality of life.
Michal Bar, Slonková J
Year: 2006
stať ve sborníku

The risk factors of pancreatic cancer [Rizikové faktory vzniku karcinomu pankreatu]
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Foretová, Arnošt Martínek, O. Shonová, V. Procházka, D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout
Year: 2006, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

The Use of TDM Data to Asses teh Validity of Defined Daily Doses of Antiepileptics: A Comparison Between a Czech and Swedish University Hospital.
Blanka Kořístková, F. Sjöqvist, Milan Grundmann, U. Bergman
Year: 2006, THER DRUG MONIT
článek v odborném periodiku

The vessels findings in patiens with acute stroke efore the treatment by intravenous thrombolysis /abstract/
Michal Bar, David Školoudík, D. Václavík
Year: 2006,
článek v odborném periodiku

Therapeutic Monitoring of Antiepileptic Drugs: A Comparison Between a Czech and a Swedish University Hospital.
Blanka Kořístková, U. Bergman, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, F. Sjöqvist
Year: 2006, THER DRUG MONIT
článek v odborném periodiku

Thirteen Years Experience of Myoview in University Hospital Ostrava-Poruba, Czech Republic
Otakar Kraft, Et Al.
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thymidine Kinase in Routine Practice
O. Topolčan, L. Holubec, Š. Svobodová, J. Vrzalová, V. Polívková, V. Třeška, Kristian Šafarčík, J. Fínek, S. Kormunda, A. Suttnar, K. Rupert, Vladimír Bartoš
Year: 2006, Tumor Biol.
článek v odborném periodiku

Transfúzní reakce - Doporučení pro klinickou praxi (Onkologické centrum J. G. Mendela)
Přemysl Slezák, A Kol.
Year: 2006,
článek v odborném periodiku

Treatment of advanced inoperable carcinoid tumors - How to evaluate a response to biological treatment?
P. Vítek, David Feltl, L. Petruzelka, Et Al.
Year: 2006
stať ve sborníku

Treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis with glatiramer-acetate: our 7-year clinical experience Multiple sclerosis
P. Hradílek, Olga Zapletalová, I. Woznicová
Year: 2006,
článek v odborném periodiku

Trendy v ošetřovatelství - Trends in Nursing
Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006
ediční a redakční práce

Truchlení jako reakce na smrt blízkého člověka
Naděžda Špatenková, Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2006, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Twenty years of radioiodine therapy of hyperthyroidism
Otakar Kraft, A. Stepien
Year: 2006
stať ve sborníku

Ukazatelé kostního obratu, denzity a endokrinních změn po polytraumatech a po popálení
Rajko Doleček, Leopold Pleva, Antonín Pohlídal, Jarmila Tymonová, M. Kadlčík, Tomáš Karlík, Zdeněk Švagera, R. Závodná
Year: 2006, Osteologický bulletin
článek v odborném periodiku

Ukazatelé kostního obratu, denzity a endokrinních změn po polytraumatech a po popálení
R. Doleček, Jarmila Tymonová
Year: 2006, Osteologický bulletin
článek v odborném periodiku

Úloha makrofágů v degradační fázi apoptózy v průběhu lidské nefrogeneze
Filip Wagner, B Erdösová, Jana MAREČKOVÁ, D Kylarová, V. Lichnovsky
Year: 2006,
kapitola v odborné knize

Úloha mentora v praktické výuce
Yvetta Vrublová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Úloha mentora v praktické výuce na gynekologickém oddělení
Yvetta Vrublová
Year: 2006
stať ve sborníku

Ultrasound evaluation of blood flow parametrs in the ophtalmic artery inm acute and chronic phase of optic neuritis,Neuroophtalmology
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Školoudík
Year: 2006,
článek v odborném periodiku

University of Florence
Darja Jarošová
Year: 2006
působení v zahraničí

University of Stavanger
Darja Jarošová
Year: 2006
působení v zahraničí

Uplatňování standardů sociálních služeb při jednání se zájemcem o službu
Eva Zacharová
Year: 2006
stať ve sborníku

UPV v domácí péči
Renáta Zoubková, Hana Neiserová
Year: 2006, Sestra
článek v odborném periodiku

Úroveň sociální komunikace mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty v klinické praxi
Eva Zacharová
Year: 2006
stať ve sborníku

Use of drugs in renal and hepatic failure
Milan Grundmann
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uzavreté versus otvorené infúzne systémy -kolapsoidné flaše
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2006, Nozokomiálné nákazy
článek v odborném periodiku

V. mezinárodní sympozium ošetřovatelství
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2006
uspořádání konference, workshopu

Validation of an extraction chromatographic Method with SrResin for determination of 210Pb in various matrices
Miluše Bartusková, V. Bečková, J. John
Year: 2006
stať ve sborníku

Věkové rozdíly u vybraných sociálních charakteristik pacientů-seniorů
V Zaremba, H Zavázalová, J Kotrba, F Lavička, K Zikmundová
Year: 2006, Geriatria
článek v odborném periodiku

Velký míč a jeho význam jako alternativní sedací plochy v prevenci vadného držení těla u dětí mladšího školního věku
Jarmila Kristiníková
Year: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Veřejné zdravotnictví
Darja Jarošová
Year: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vliv důlního prostředí na výskyt alergických onemocnění dýchacích cest a atopie
Zdeňka Hajduková, V. Straková, Milena Menzlová, V. Kosek
Year: 2006, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vliv hypertenzní nemoci na sexualitu žen
Yvetta Vrublová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Vliv hypertenzní nemoci na sexualitu žen
Yvetta Vrublová
Year: 2006
stať ve sborníku

Vliv předoperačního lačnění na sérové koncentrace elektrolytů
Taťána Grosmanová
Year: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vliv předoperačního lačnění na vnitřní prostředí
Taťána Grosmanová
Year: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vliv specifické inhibice cyklooxygenázy 2 na ledvinové funkce u starších pacientů s poruchou ledvinové funkce
M. Horáčková, O. Schuck, R. Komers, Vladimír Teplan, J. Charvát, Milan Kvapil
Year: 2006, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Vliv transplantace ledviny na sérové hladiny produktů pokročilé glykace.
O. Marečková, Vladimír Teplan, O. Schuck, D. Lecian, O. Viklický, A Kol.
Year: 2006, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku

Voraussage der Spättoxizität der Strahlentherapie mit dem TGF-betal-Plasmaspiegel in fortgeschittenen Kopf-Hals-Tumoren
David Feltl, E. Závadová, M. Pála, P. Hozák
Year: 2006
stať ve sborníku

Vrozená forma trombotické trombocytopenické purpury
Terezie Šuláková, .. A Kol.
Year: 2006,
článek v odborném periodiku


