Publications
Problematika ošetřování ran
Andrea Vilímková
Year: 2006
abstract in proceedings

Problematika spasticity-možnosti ovlivnění
Olga Zapletalová, I. Woznicová, František Vlček, Radek Hofer
Year: 2006
abstract in proceedings

Problematika stravování a nutriční stav seniorské populace ve věku 60-75 let
Lydie Ryšavá, Veronika Piačková
Year: 2006
abstract in proceedings

Problémy s definováním nízkého rizika diabetu mellitu
B. Friedecký, Janka Franeková, Antonín Jabor
Year: 2006, FONS
journal article

Processing of conceptual relationships within simple czech and english sentences - ERPs and behavioral correlates
Josef Petřek, A Kol.
Year: 2006, Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacký Olomouc
journal article

Prognostic importance of TPS at Colorectal Carcinoma and Breast Cancer
O. Topolčan, L. Holubec, Š. Svobodová, V. Třeška, Vladimír Bartoš, V. Liška, S. Kormunda, A. Suttnar, K. Rupert, Kristian Šafarčík
Year: 2006, Tumor Biol.
journal article

Prognostic value of hMLH1 and hMSH2 immunohistochemical expression in non-small cell lung cancer. A tissue microarray study
J. Škarda, E. Fridman, P. Plevová, M. Hajdúch, L. Radová, E. Ofek, J. Kopolovic, V. Kolek, Z. Kolář
Year: 2006, Biomedical Papers
journal article

Projekt ESF OP RLZ
Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Year: 2006
abstract in proceedings

Projekt Mentor na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2006
abstract in proceedings

Proliferative and apoptotic markers in prostate carcinoma in relation to androgen receptor
Jana Dvořáčková, L. Čeganová, J. Štěrba, A. Nedbálek, Z. Kolář
Year: 2006, Československá patologie
journal article

Protivirová léčba infekce virem hepatitidy B a C
Luděk Rožnovský, I. Orságová
Year: 2006
abstract in proceedings

Průkaz čtyřletého sebepoškozování Warfarinem - kazuistika
Přemysl Slezák, A Kol.
Year: 2006,
journal article

První klinické zkušenosti s radiosynoviorthesou pomocí 166Ho-holmium-boro-makroagregátů
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová
Year: 2006, Česká a slovenská farmacie
journal article

První pomoc - informovanost laické a odborné veřejnosti
Markéta Šrubařová, Darja Jarošová
Year: 2006, Profese
journal article

První zkušenosti s podáním adefoviru u pacientů s virovou hepatitidou B
Luděk Rožnovský, I. Orságová, .. A Kol.
Year: 2006
abstract in proceedings

Přídatný efekt rtPA k ultrazvukové akceleraci rekanalizace mozkové tepny u pacientů s akutní okluzí a cerebri media /abstract/
Michal Bar, David Školoudík, D. Václavík, A Kol.
Year: 2006, Čes a Slov Neurol Neurochir
journal article

Přínos a vybraná rizika krevních převodů.
R. Kula, R. Sklienka, P. Szturz, Jan Neiser, J. Jahoda
Year: 2006, Čes. Gynek. 71
journal article

Přínos integrace zobrazovacích metod a intervenčních metod v diagnostice karcinomu prsu
Jindřich Macháček
Year: 2006
abstract in proceedings

Přínos nifuratelu pro léčbu akutních uroinfekcí
J. Kladenský , Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2006, Urologie pro praxi
journal article

Přísně tajné písně
Dittmar Chmelař
Year: 2006, ALISA
specialist book

Přístrojová technika v rehabilitaci pro biomedicínské techniky
Jana Vyskotová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přístrojová technika v rehabilitaci pro fyzioterapeuty
Jana Vyskotová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychosomatická problematika u žen po onko-gynekologické operaci
Yvetta Vrublová, Jana Volná
Year: 2006
abstract in proceedings

Psychotická porucha při léčbě topiramátem?
Petr Šilhán, A Kol.
Year: 2006, Psychiatrie
journal article

Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Results
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Tomáš Adamus, J. Kůsová, K.C. Donnelly, Leslie H. Cizmas
Year: 2006, 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS)
specialist book chapter

Radioiodine therapy of thyroid functional autonomies: experience at a single university referral hospital centre in Czech Repu
Otakar Kraft
Year: 2006, World Journal of Nuclear Medicine
journal article

Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
V. Slivka, Jiří Švec, M. Holubová, J. Mališ
Year: 2006, Uhlí, rudy, geologický průzkum
journal article

Radiosynoviorthesis of the small and medium joints in patients with revmatoid arthritis
Otakar Kraft, R. Kašpárek, A. Stepien, J. Pawlus
Year: 2006
abstract in proceedings

Radioterapeutické přístroje
Jan Dorotík
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rakovina p'lúc a jej hlavný rizikový faktor
Elena Kavcová, Eva Rozborilová, M. Szárazová, Rastislav Maďar
Year: 2006, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
specialist book chapter

Recebzní posudek Július Mazuch a kol.: Chirurgické aspekty chronickej venóznej insuficiencie dolných končatín. Vydavatel. Osveta, spol. s r., Martin 2006, SR
Jaroslav Mayzlík
Year: 2006, Úrazová chirurgie
journal article

Recenze publikace Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách
Lucie Sikorová, Jana Marečková
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Referenční meze optimální a cílové hodnoty v kontextu klinického hodnocení lipidového profilu
Janka Franeková, B. Friedecký, Antonín Jabor, V. Palička, F. Stožický, V. Soška
Year: 2006, Klin. Biochem. metab.
journal article

Rehabilitace v ošetřovatelství
Jarmila Kristiníková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Relationship between Occupational Exposure and Genotoxic Risk in Department of Clinical Pathology
Hana Lehocká, J. Kubina, Helena Šebáková, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
abstract in proceedings

Relationship between Occupational Exposure and Genotoxic Risk in Department of Clinical Pathology
Hana Lehocká, J. Kubina, Helena Šebáková, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Renal effects of HMG-CoA reductase inhibition in rat model in chronic inhibition of nitric oxide synthesis.
D. Lecian, H. Demová, A. Lodererová, J. Ždychová, H. Klučková, Vladimír Teplan, L. Voska, R. Komers
Year: 2006, Kidney and Blood Pressure Research
journal article

Rentgenová anatomie pro bakaláře I.
Jana Chmelová, Martin Franek, Daniela Třetinová, Karol Korhelík
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Reperfúzní syndrom u končetinové ischemie
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, Miloslav Mazur, Pavel Havránek
Year: 2006, Praktická flebologie
journal article

Respektování lidské důstojnosti při zdravotní a sociální péči o seniory.
Radka Bužgová
Year: 2006, Zdravotníctvo a sociálna práca
journal article

Results of the CHARTWEL study on radiotherapy of non-small-cell bronchial cancer
M. Baumann, T. Hermann, R. Koch, B. Wahlers, G. Marschke, David Feltl, R. Fietkau, V. Budach, J. Dunst
Year: 2006
abstract in proceedings

Revmatoid arthritis of small and medium joints and radiosynoviorthesis
R. Kašpárek, Otakar Kraft, A. Stepien, J. Pawlus
Year: 2006
abstract in proceedings

Rituály, Švédský stůl, Carpe diem
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 2006, BALT-EAST
specialist book chapter

Riziko cévní mozkové příhody u pacientů s intrakraniální stenózou.
David Školoudík, A Kol.
Year: 2006, Čes. a slov. neurol. neurochir.
journal article

Riziko cévní mozkové příhody u pacientů s intrakraniální stenózou.
David Školoudík, Michal Bar, A Kol.
Year: 2006, Ces a Slov Neurol Neurochir
journal article

Rizikové Faktory kognitivní dysfunkce u pacientů s akutní cévní motnkouvou příhodou
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, .. A Kol.
Year: 2006, NEURO3
journal article

Rizikové faktory kognitivní dysfunkce u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou
David Školoudík, T. Fadrná, M Sedláková, P Ressner, Michal Bar, Olga Zapletalová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2006, NEURO3
journal article

Rizikové Faktory kognitivní dysfunkceu pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, A Kol.
Year: 2006, Neurológia
journal article

Rizikové faktory u karcinomu pankreatu
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Foretová, A. Martínek, O. Shonová, V. Procházka, D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout
Year: 2006, Klinická onkologie
journal article

Role of radionuclide techniques in the diagnosis of early dementia: Multi-center studies as Coordinated Research Project in IAEA; a preliminary report of the statistical analysi
S. Tanada, N. Watanabe, F. Alam, F. Yao, C. A. Sanchez Catasus, Otakar Kraft, T. Györke, C. D. Patel, S. Ong, S. Chung
Year: 2006
abstract in proceedings


