Publications
Screening HLA protilátek I. třídy u čekatelů na transplantaci ledvin
Alena Malušková, B. Černá, M. Paulišková, J. Barešová, S. Kolářová, Zuzana Čermáková
Year: 2006
abstract in proceedings

Secular trends in risk factors.
Jaroslav Slaný, A Kol.
Year: 2006,
specialist book

Sedm smrtelných hříchů firemního vzdělávání
Petr Kazík
Year: 2006, HR Forum
journal article

seminář Senzorické posuzování
Vladimíra Němcová
Year: 2006
organizing conference, workshop

Sentinel node detection in midle line vulvar center
Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Peter Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft
Year: 2006
abstract in proceedings

Sérový amyloid A jako efektivní marker stupně operační zátěže a rizika komplikací
Antonín Jabor, Z. Holub, Janka Franeková, M. Pavlisová, M. Bořil, E. Fenclová, L. Kliment
Year: 2006, Čes. Gynek
journal article

Silvercel benefits management of non
Radek Litvik, Yvetta Vrublová, Yveta Vantuchová
Year: 2006
abstract in proceedings

Silvercel for treatment of venous leg ulcers
Radek Litvik, Yvetta Vrublová, Yveta Vantuchová
Year: 2006
abstract in proceedings

Skiasgrafická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FNsP Ostrava
Miroslav Směšný, Jana Chmelová, Leopold Pleva
Year: 2006
abstract in proceedings

Skiaskopická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FNsP Ostrava
Miroslav Směšný, Dalibor Majola
Year: 2006
abstract in proceedings

Skiaskopická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FNsP Ostrava
Miroslav Směšný, Dalibor Majola, Jana Chmelová, Leopold Pleva
Year: 2006
abstract in proceedings

Sklo nevinnosti, O polednách, Rituály, Účet
Dittmar Chmelař
Year: 2006, Fórum - Jihočský klub Obce spisovatelů
journal article

Śląska Akademia Medyczna Katowice
Darja Jarošová
Year: 2006
work experience abroad

Sledování mezipřístrojové variability při stanovení iontů natria, kália, chloridů a vápníku na analyzátorech v režimu POCT
A. Bekešová, František Všianský, A. Gajdová, T. Havránek
Year: 2006, Program/Abstrakta přednášek a posterů
journal article

Sledování vývoje sluchových ztrát u zaměstnanců v riziku hluku
Lenka Martínková, Anna Šplíchalová, N. Ambrůžová, D. Palakiová, I. Kubátková
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

Sledování změn cytogenetických markerů pracovníků exponovaných v chemickém průmyslu
I. Mikulenková , Petr Kočárek, Tomáš Adamus, Vítězslav Plášek, Jaromíra Kůsová, Kateřina Malachová, Veronika Pfeiferová, Lubomír Dobiáš
Year: 2006,
specialist book chapter

Sledování změn cytogenetických markerů pracovníků exponovaných v chemickém průmyslu.
I. Mikulenková, Tomáš Adamus, J. Kůsová, Veronika Pfeiferová, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
abstract in proceedings

Sledování změn cytogenetických markerů pracovnůků exponovaných v chemickém průmyslu
Lubomír Dobiáš, I. Mikulenková , Tomáš Adamus, J. Kůsová, Veronika Pfeiferová
Year: 2006
abstract in proceedings

Sociální komunikace u nemocných seniorů
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Sociální komunikace u nemocných seniorů
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Současné možnosti léčby virové hepatitidy C
Luděk Rožnovský
Year: 2006, Medicína pro praxi
journal article

Soudní analýzy v laboratořích ZÚ Ostrava
Jana Kubačková, Z. Irglová, Š. Žídková
Year: 2006
abstract in proceedings

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof a Letecká Záchranná Služba
R. Gřegoř
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spolupráce mikrobiologa při léčbě závažných infekcí na JIP
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Spotřeba antiepileptik v letech 1993-2004 s využitím různých přístupů.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2006, Čes. slov. Farm.
journal article

Spotřeba léčiv v seniorské populaci a rizika polyfarmakoterapie ve stáří
Hana Kubešová, J. Holík, P. Weber, V. Polcarová, J. Matějovský, K. Mazalová, J. Šlapák
Year: 2006, Čas. Lék. Čes
journal article

Správná transfúzní praxe - Doporučení pro klinickou praxi (Onkologické centrum J. G. Mendela)
Přemysl Slezák, A Kol.
Year: 2006,
journal article

Srovnání možností diagnostiky plicní embolie.
R. Štípal, David Šipula, T. Minařík, Sylvia Skotnicová, Otakar Kraft
Year: 2006, Cor et vasa : časopis České kardiologické společnosti
journal article

Srovnání techniky ICSI a laser -asistované ICSI u low responder pacientek
P. Čermák, M. Poláček, L. Ježová, J. Jusková
Year: 2006, Gynekolog
journal article

Srovnání účinnosti analgetik u pacientů po tonzilektomii
P. Komínek, A Kol.
Year: 2006, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Stanovení analytů v klinické biochemii - 2.část.
Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2006, Karolinum
specialist book

Stanovení ionizovaného vápníku v krvi a plazmě, preanalytické ovlivnění výsledku stanovení
Jiřina Ungerová, František Všianský, A. Gajdová, V. Pytlíčková
Year: 2006, 43.celostátní sjezd biochemických laborantů, Program/ Abstrakta přednášek a posterů
journal article

Stanovení volných lehkých řetězců u pacientů s monoklonálními gamapatiemi - naše zkušenosti.
Ludmila Nováčková, Elen Šumná
Year: 2006
abstract in proceedings

Strategické řízení
Václav Lednický
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Strategie rozvoje malého a středního podnikání v marginálních příhraničních oblastech České republiky
Václav Lednický
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Stravovací zvyklosti obyvatel MS kraje
Lydie Ryšavá, M. Sachová, Petr Hrbáček, Martina Hurníková, Veronika Piačková, Petra Bialasová, Denisa Forsterová, Radka Lochmanová
Year: 2006
abstract in proceedings

Strom intervenční neuroradiologie - poster
Karol Korhelík, I. Capulič, Václav Procházka
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stručný přehled farmakokinetiky a farmakodynamiky
Miroslav Dostálek
Year: 2006, Neuveden
specialist book

Studium oboru Management zdravotnictví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Kateřina Ivanová
Year: 2006, ORAC
specialist book chapter

Study of Cetyltrimethylammonium and Cetylpyridinium Adsorption on Montmorillonite
P. Praus, M. Turicová, S. Študentová, Michal Ritz
Year: 2006, Journal of Colloid and Interface Science
journal article

Subjektivně zjištěný zdravotní stav osob ve věku 50-64 let v České republice
K Zikmundová, H Zavázalová, V Zaremba, J Kotrba
Year: 2006, Geriatria
journal article

Surveillance of Legionnaire's disease in Europe
Rastislav Maďar, Milena Menzlová
Year: 2006, Australian infection control
journal article

Surveillance of Legionnaires Disease in Europe
Rastislav Maďar, Milena Menzlová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Svetová zdravotnicka organizácia vydala Správu o zdraví v Európe (ze sítě internetu)
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
journal article

Symptomatic osteoradionecrosisof pelvic bones with gynecological malignancies - result of a long-term follow-up
David Feltl, M. Vošmik, M. Jirásek, V. Stáhalová, J. Kubeš
Year: 2006, INT J GYNECOL CANCER
journal article

Syndrom zanedbávání sebe samého u seniorů: zdravotní, sociální a etické aspekty
Radka Bužgová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Syndrom zanedbávání sebe samého u seniorů: zdravotní, sociální a etické aspekty.
Radka Bužgová
Year: 2006
abstract in proceedings

Školení školitelů
Petr Kazík
Year: 2006,
journal article

TDM in clinical practice
Milan Grundmann
Year: 2006
organizing conference, workshop

Terapie tyreopatií pomocí 131I.
Pavel Širůček, J. Kubinyi, Otakar Kraft
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


