Publications
Ataxia teleangiectasia - a case repost
Leopold Pleva, Simona Širůčková, J. Sedláčková, S. Walczysková, Eva Šilhánová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Atypický průběh bronchopneumonie
Soňa Bocková
Year: 2006,
journal article

Autoerotika a sniffing
Marek Dokoupil, Igor Dvořáček
Year: 2006
abstract in proceedings

Automanažerské vzdělávání
Petr Kazík
Year: 2006, Moderní řízení
journal article

Bakteriální neurotoxiny
Dittmar Chmelař
Year: 2006
abstract in proceedings

Balíček opatření pro prevenci ranných infekcí
Andrea Vilímková
Year: 2006
abstract in proceedings

Balíček opatření pro prevenci ventilační pneumonii
Renáta Zoubková
Year: 2006
abstract in proceedings

Bazální stimulace - pohled ze zákulisí
Věra Wolfová
Year: 2006, Sestra
journal article

Benefits for EMS after 10 years of Experience (10/2006) poster
R. Gřegoř
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bezpečná vzdálenost dolní resekční linie při operaci karcinomu rekta
Petr Vávra, Marie Rydlová, Anton Pelikán, P. Guňková, I. Guňka, M. Vávrová, Petr Anděl, L. Martínek
Year: 2006, Rozhledy v chirurgii
journal article

Biologie člověka a zdravotnická prevence. Studijní opora pro pedagogické studium absolventů středních škol.
S. Reiterová, Jan Šteigl
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Biomedical Engineering Education at VSB - Technical University of Ostrava
Jindřich Černohorský, Marek Penhaker, Hana Sochorová, Petr Tiefenbach
Year: 2006
abstract in proceedings

Biomedical enginnering education at VSB - Technical University of Ostrava
Marek Penhaker, Jindřich Černohorský, Hana Sochorová, Petr Tiefenbach
Year: 2006, Lékař a technika
journal article

Biomedicínská technika jako studijní obor na VŠB-TU Ostrava
Petr Tiefenbach, Marek Penhaker, Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Year: 2006
abstract in proceedings

Biphasic insulin aspart 30 plus metformin: an effective combination in type 2 diabetes
Milan Kvapil, Alexandr Swatko, C Hilberg, Maria Shestakova
Year: 2006, DIABETES OBES METAB
journal article

Botulotoxin - struktura, mechanismus účinku a klinické použití
Jan Krhut
Year: 2006, Urolog pro praxi
journal article

Botulotoxin - struktura, mechanismus účinku a současné klinické aplikace
Jan Krhut
Year: 2006, Klin. Farmakol. Farm.
journal article

Brain single photon emission tomography and hypercapnia test in testing cerebrovascular reserve capacity in Moya moya disease
Pavel Širůček, Václav Procházka, T. Hrbáč, Otakar Kraft, Jana Chmelová, Jana Dvořáčková
Year: 2006, Hellenic journal of nuclear medicine
journal article

Bratrstvo tajných hrobů
Luboš Valerián
Year: 2006, Epocha
specialist book

Carcinoma Precursors in Laryngeal Resections
Jaroslav Horáček, Jiří Mrázek, J. Váňová
Year: 2006, Biomed Pap Med univ Palacky Olomouc
journal article

Cévní mozkové příhody u dětí - od epidemiologie k standardu léčby
Jan Neiser, Michal Hladík, Bohumír Trávníček
Year: 2006
abstract in proceedings

Changes of the radioactivity in the gallbladder during Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) and after food stimulus
A. Stepien, Otakar Kraft, J. Pawlus, M. Mazur, P. Thor
Year: 2006
abstract in proceedings

Chirugická prevence plicní embolie
Jaroslav Mayzlík
Year: 2006
abstract in proceedings

Chirurgická léčba aktivní infekční endokarditidy: 8leté zkušenosti.
Martin Kolek, Radim Brát
Year: 2006, Časopis lékařů českých
journal article

Chronická bolest jako ošetřovatelský problém
Bohdana Dušová
Year: 2006
abstract in proceedings

Chronická obstrukční plicní nemoc u pracujících exponovaných SiO2
Zdeňka Hajduková
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

Civilizační nemoci. Vybrané kapitoly pro bakaláře
Jaroslav Šimíček, Vladislava Zavadilová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Clinical pseudomonas aeruginosa: potential factors of pathogenicity and resistance to antimicrobials.
A. Hostacká, Ivan Čižnár, A Kol.
Year: 2006, Folia Microbiol
journal article

Clinical Report: Elejalde Syndrome - A Case Report
Eva Šilhánová, P. Plevová, R. Čuřík, I. Kasperčík, A. Křepelová
Year: 2006, American Journal of Medical Genetics
journal article

Clostridium perfringens in sucklingpiglets with diarrhoea and its PCR typing and prevalence in the Czech Republic in 2001- 2003.
L. Czanderlová, P. Hložek, Dittmar Chmelař, P. Lany
Year: 2006, VET MED-CZECH
journal article

Co znamená snížení horní hranice referenční meze plazmatické glukózy nalačno (FPG - fasting plasma glucose)?
Janka Franeková, Antonín Jabor, B. Friedecký, Z. Kubíček
Year: 2006, Klin. Biochem. Metab
journal article

Colour Doppler Imaging evaluation of Blood Flow Parameters in the Ophtalmic Artery in Acute and Chronic Neuritis in Multiple Sclerosis
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Školoudík, Michal Bar
Year: 2006,
journal article

Combined Infrainguinal Revascularizations in Critical Limb Ischemia
Miloslav Mazur, Lubomír Martínek, Jaroslav Mayzlík
Year: 2006, CEVJ - Central European Vascular Journal
journal article

Combined surgical and endovascular treatment of extensive thoracic aortic aneurysm.
R. Brát, B. Dočekal, R. Jursa
Year: 2006, J. Cardovasc. Surg. (Torino)
journal article

Comparison od transcaranial color coded sonography and CT angiography in patiens with acute stroke treated by thrombolysis /abstract/
Michal Bar, David Školoudík, Jana Chmelová, D. Czerny
Year: 2006,
journal article

Comparison of transcranial color-coded sonography and CT angiography in patient with acite stroke treated by rt-PA
Michal Bar, David Školoudík, Jana Chmelová, D. Czerny
Year: 2006, Neuro 3
journal article

Comparison of transcranial color-coded sonography and CT angiography in patient with acite stroke treated by rt-PA
Michal Bar, David Školoudík, Jana Chmelová, D. Czerny
Year: 2006, Čes a Slov Neurol Neurochir
journal article

Complex knee injury.International Sympozium Modern aproach in treatment of complikated limb injuries
Jiří Demel, Leopold Pleva, Roman Madeja
Year: 2006, Book of papers and abstracts
journal article

Cost and benefit in complex knee injury
Jiří Demel, Leopold Pleva, Roman Madeja
Year: 2006, European Journal of Trauma
journal article

Cystatin C v séru jako dlouhodobý prediktor celkové mortality
D. Stejskal, B. Lačňák, P. Solichová, L. Jedelský, František Všianský, B. Hausnerová, M. Karpíšek
Year: 2006, Cor Vasa
journal article

Cytogenetic methods and biomonitoring of occupational exposure to genotoxic factors
Tomáš Adamus, I. Mikulenková , Lubomír Dobiáš, Jaroslava Havránková, Tomáš Pek
Year: 2006, J. Appl. Biomed.
journal article

Cytologia i histologia onkologiczna w diagnostyce chorób nowotworowych
Jaroslav Horáček
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Časná repolarizace: jak odlišit od elevace ST na EKG u akutní koronární ischémie
Vladislava Zavadilová, Jaroslav Šimíček
Year: 2006, Praktický lékař
journal article

Damage control surgery u polytraumat
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, P Prusenovský
Year: 2006
abstract in proceedings

Dekubitus ? jak dále v diagnostice, prevenci a léčbě?
H. Meluzínová, P. Weber, Z. Navrátilová, Hana Kubešová
Year: 2006, Klin Farmakol Farm.
journal article

Delivery of Health Care to Roma Population in the Czech Republic - Roma Project
Darja Jarošová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Depression and epilepsy
J. Slonková, Michal Bar, David Školoudík, Olga Zapletalová
Year: 2006
abstract in proceedings

Detection of sentinel lymph nodes in cervical cancer.A comparsion of two protocols.
Otakar Kraft, Libor Ševčík, Jaroslav Klát, R. Čuřík
Year: 2006, Nuclear Medicine Review
journal article

Detekce a biopsie sentinelové uzliny u karcinomu prsu.
Otakar Kraft
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detoxiakace u závislosti na metamfetaminu
Jitka Svobodová, Michael Václavík
Year: 2006, Psychiatrie pro praxi
journal article


