Publications
Revmatoid arthritis of small and medium joints and radiosynoviorthesis
R. Kašpárek, Otakar Kraft, A. Stepien, J. Pawlus
Year: 2006
stať ve sborníku

Rituály, Švédský stůl, Carpe diem
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 2006, BALT-EAST
kapitola v odborné knize

Riziko cévní mozkové příhody u pacientů s intrakraniální stenózou.
David Školoudík, A Kol.
Year: 2006, Čes. a slov. neurol. neurochir.
článek v odborném periodiku

Riziko cévní mozkové příhody u pacientů s intrakraniální stenózou.
David Školoudík, Michal Bar, A Kol.
Year: 2006, Ces a Slov Neurol Neurochir
článek v odborném periodiku

Rizikové Faktory kognitivní dysfunkce u pacientů s akutní cévní motnkouvou příhodou
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, .. A Kol.
Year: 2006, NEURO3
článek v odborném periodiku

Rizikové faktory kognitivní dysfunkce u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou
David Školoudík, T. Fadrná, M Sedláková, P Ressner, Michal Bar, Olga Zapletalová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2006, NEURO3
článek v odborném periodiku

Rizikové Faktory kognitivní dysfunkceu pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, A Kol.
Year: 2006, Neurológia
článek v odborném periodiku

Rizikové faktory u karcinomu pankreatu
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Foretová, A. Martínek, O. Shonová, V. Procházka, D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout
Year: 2006, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Role of radionuclide techniques in the diagnosis of early dementia: Multi-center studies as Coordinated Research Project in IAEA; a preliminary report of the statistical analysi
S. Tanada, N. Watanabe, F. Alam, F. Yao, C. A. Sanchez Catasus, Otakar Kraft, T. Györke, C. D. Patel, S. Ong, S. Chung
Year: 2006
stať ve sborníku

Rosiglitazonum/metforminum-fixní kombinace
Milan Kvapil
Year: 2006, Remedia
článek v odborném periodiku

Rozdílný vliv důlního prostředí na výskyt CHOPN a alergických onemocnění dýchacích cest
Zdeňka Hajduková, J. Pólová
Year: 2006
stať ve sborníku

RTG projekce kostí a skloubení horní a dolní končetiny III.
Daniela Třetinová
Year: 2006, Praktická Radiologie
článek v odborném periodiku

RTG vyšetření z důvodu pracovního zařazení a riziko vzniku karcinomu plic
H. Kollárová, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2006
stať ve sborníku

Řešení postdysplastického acetabula-naše střednědobé výsledky
Zdeněk Cichý
Year: 2006, Acta Chir.orthop.Traum.čech
článek v odborném periodiku

Screening HLA protilátek I. třídy u čekatelů na transplantaci ledvin
Alena Malušková, B. Černá, M. Paulišková, J. Barešová, S. Kolářová, Zuzana Čermáková
Year: 2006
stať ve sborníku

Secular trends in risk factors.
Jaroslav Slaný, A Kol.
Year: 2006,
odborná kniha

Sedm smrtelných hříchů firemního vzdělávání
Petr Kazík
Year: 2006, HR Forum
článek v odborném periodiku

seminář Senzorické posuzování
Vladimíra Němcová
Year: 2006
uspořádání konference, workshopu

Sentinel node detection in midle line vulvar center
Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Peter Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft
Year: 2006
stať ve sborníku

Sérový amyloid A jako efektivní marker stupně operační zátěže a rizika komplikací
Antonín Jabor, Z. Holub, Janka Franeková, M. Pavlisová, M. Bořil, E. Fenclová, L. Kliment
Year: 2006, Čes. Gynek
článek v odborném periodiku

Silvercel benefits management of non
Radek Litvik, Yvetta Vrublová, Yveta Vantuchová
Year: 2006
stať ve sborníku

Silvercel for treatment of venous leg ulcers
Radek Litvik, Yvetta Vrublová, Yveta Vantuchová
Year: 2006
stať ve sborníku

Skiasgrafická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FNsP Ostrava
Miroslav Směšný, Jana Chmelová, Leopold Pleva
Year: 2006
stať ve sborníku

Skiaskopická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FNsP Ostrava
Miroslav Směšný, Dalibor Majola
Year: 2006
stať ve sborníku

Skiaskopická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FNsP Ostrava
Miroslav Směšný, Dalibor Majola, Jana Chmelová, Leopold Pleva
Year: 2006
stať ve sborníku

Sklo nevinnosti, O polednách, Rituály, Účet
Dittmar Chmelař
Year: 2006, Fórum - Jihočský klub Obce spisovatelů
článek v odborném periodiku

Śląska Akademia Medyczna Katowice
Darja Jarošová
Year: 2006
působení v zahraničí

Sledování mezipřístrojové variability při stanovení iontů natria, kália, chloridů a vápníku na analyzátorech v režimu POCT
A. Bekešová, František Všianský, A. Gajdová, T. Havránek
Year: 2006, Program/Abstrakta přednášek a posterů
článek v odborném periodiku

Sledování vývoje sluchových ztrát u zaměstnanců v riziku hluku
Lenka Martínková, Anna Šplíchalová, N. Ambrůžová, D. Palakiová, I. Kubátková
Year: 2006, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Sledování změn cytogenetických markerů pracovníků exponovaných v chemickém průmyslu
I. Mikulenková , Petr Kočárek, Tomáš Adamus, Vítězslav Plášek, Jaromíra Kůsová, Kateřina Malachová, Veronika Pfeiferová, Lubomír Dobiáš
Year: 2006,
kapitola v odborné knize

Sledování změn cytogenetických markerů pracovníků exponovaných v chemickém průmyslu.
I. Mikulenková, Tomáš Adamus, J. Kůsová, Veronika Pfeiferová, Lubomír Dobiáš
Year: 2006
stať ve sborníku

Sledování změn cytogenetických markerů pracovnůků exponovaných v chemickém průmyslu
Lubomír Dobiáš, I. Mikulenková , Tomáš Adamus, J. Kůsová, Veronika Pfeiferová
Year: 2006
stať ve sborníku

Sociální komunikace u nemocných seniorů
Eva Zacharová
Year: 2006
stať ve sborníku

Sociální komunikace u nemocných seniorů
Eva Zacharová
Year: 2006
stať ve sborníku

Současné možnosti léčby virové hepatitidy C
Luděk Rožnovský
Year: 2006, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Soudní analýzy v laboratořích ZÚ Ostrava
Jana Kubačková, Z. Irglová, Š. Žídková
Year: 2006
stať ve sborníku

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof a Letecká Záchranná Služba
R. Gřegoř
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spolupráce mikrobiologa při léčbě závažných infekcí na JIP
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Spotřeba antiepileptik v letech 1993-2004 s využitím různých přístupů.
Blanka Kořístková, Milan Grundmann
Year: 2006, Čes. slov. Farm.
článek v odborném periodiku

Spotřeba léčiv v seniorské populaci a rizika polyfarmakoterapie ve stáří
Hana Kubešová, J. Holík, P. Weber, V. Polcarová, J. Matějovský, K. Mazalová, J. Šlapák
Year: 2006, Čas. Lék. Čes
článek v odborném periodiku

Správná transfúzní praxe - Doporučení pro klinickou praxi (Onkologické centrum J. G. Mendela)
Přemysl Slezák, A Kol.
Year: 2006,
článek v odborném periodiku

Srovnání možností diagnostiky plicní embolie.
R. Štípal, David Šipula, T. Minařík, Sylvia Skotnicová, Otakar Kraft
Year: 2006, Cor et vasa : časopis České kardiologické společnosti
článek v odborném periodiku

Srovnání techniky ICSI a laser -asistované ICSI u low responder pacientek
P. Čermák, M. Poláček, L. Ježová, J. Jusková
Year: 2006, Gynekolog
článek v odborném periodiku

Srovnání účinnosti analgetik u pacientů po tonzilektomii
P. Komínek, A Kol.
Year: 2006, Otorinolaryngologie a Foniatrie
článek v odborném periodiku

Stanovení analytů v klinické biochemii - 2.část.
Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2006, Karolinum
odborná kniha

Stanovení ionizovaného vápníku v krvi a plazmě, preanalytické ovlivnění výsledku stanovení
Jiřina Ungerová, František Všianský, A. Gajdová, V. Pytlíčková
Year: 2006, 43.celostátní sjezd biochemických laborantů, Program/ Abstrakta přednášek a posterů
článek v odborném periodiku

Stanovení volných lehkých řetězců u pacientů s monoklonálními gamapatiemi - naše zkušenosti.
Ludmila Nováčková, Elen Šumná
Year: 2006
stať ve sborníku

Strategické řízení
Václav Lednický
Year: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Strategie rozvoje malého a středního podnikání v marginálních příhraničních oblastech České republiky
Václav Lednický
Year: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Stravovací zvyklosti obyvatel MS kraje
Lydie Ryšavá, M. Sachová, Petr Hrbáček, Martina Hurníková, Veronika Piačková, Petra Bialasová, Denisa Forsterová, Radka Lochmanová
Year: 2006
stať ve sborníku


