Publications
Základní pojmy v psychiatrii
Ladislav Hosák
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy biofyziky pro bakalářské studium
Hana Sochorová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy managementu
Václav Lednický
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy výživy
Karel Martiník
Year: 2007, Garamont
specialist book

Základy zobrazování magnetickou rezonencí
Josef Nekula
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy zobrazování magnetickou rezonencí
Josef Nekula
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zastosowanie metod scyntygraficznyzch w diagnostyce schorzen przewodu pokarmowego
D. Serwin, A. Stepien, M. Augustyn, Otakar Kraft
Year: 2007, Polski Merkuriusz Lekarski
journal article

Zatížení chodidla při chůzi osob s juvenilní formou hallux valgus.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Anna Gregorková, M. Elfmark, D. Petrová
Year: 2007, Medicina Sportiva Bohemica and Slovaca
journal article

Zážitek prázdného pokoje
Naděžda Špatenková, T. Křivánková
Year: 2007, FLORENCE. Časopis moderního ošetřovatelství
journal article

Zdravé osoby versus pacienti s diagnózou diabetes mellitus 2. typu - vybrané parametry v séru a v subkutánní abdominální tukové tkáni
Josef Petřek
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article

Zdravotnická dokumentace MRSA
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007
abstract in proceedings

Zdravotnická psychologie. Teorie a praktická cvičení.
Eva Zacharová, M. Hermanová, J. Šrámková
Year: 2007, Grada Publishing
specialist book

Zevní zvukovod
P. Matoušek, A Kol.
Year: 2007, Neuveden
specialist book

Zkušenosti mohou pomoci jiným (editorial)
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Nozokomiálne nákazy
journal article

Zkušenosti s výukou ošetřovatelské diagnostiky na střední zdravotnické škole
L. Červinková, Darja Jarošová, Jana Marečková, Radka Bužgová
Year: 2007,
specialist book chapter

ZM páteře a páteřního kanálu
Josef Nekula
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny kognitivních funkcí u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou testovaných pomocí Mini-Mental State Examination a Clock Drawing Test
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, T. Fadrná, .. A Kol.
Year: 2007, Ces Slov Neurol N
journal article

Změny metabolismu lipidů u pacientů v aktivní fázi crohnovy choroby
Vladimír Hrabovský, Z. Zadák, V. Bláha, R. Hyšpler, Tomáš Karlík
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article

Znalosti a postoje adolescentů v prevenci pohlavně přenosných chorob
Yvetta Vrublová
Year: 2007
abstract in proceedings

Zpětná integrace do pracovního procesu u pracovníků s postižením myoskeletálního systému (vysoká amputace dolních končetin) - naše zkušenosti s realitou
Marek Bužga, Samuel Lvončík, Jarmila Kristiníková
Year: 2007
abstract in proceedings

Ztráta sluchu obyvatel Ostravy v závislosti na věku. Normativ u smíšené neexponované populace.
Eva Mrázková, Petra Sachová, Bc.
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Zvýšený výskyt Creutzfeldt-Jakobovej choroby v niektorých lokalitách na Slovensku a prevencia nozokomialneho prenosu
Rastislav Maďar, Danica Maslenová, K. Ranostajová
Year: 2007, Nozokomiálne nákazy
journal article

15. Sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí a 15. sjezd České společnosti histologických laborantů
Jaroslav Horáček
Year: 2007
organizing conference, workshop

3.Mezinárodní kongres prevence nemocničních nákaz
Rastislav Maďar
Year: 2007, Nemocniční listy (Fakultní nemocnice Ostrava)
journal article

. Léčba lamivudinem u závažného průběhu akutní virové hepatitidy B
Luděk Rožnovský, I. Orságová
Year: 2006
abstract in proceedings

?Pediatrie pro posluchače sociální práce ZSF
Jaroslav Slaný
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

?Pediatrie pro posluchače ZSF
Jaroslav Slaný
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

A comparison of ski jumping execution in a group of the best jumpers.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Radim Uhlář
Year: 2006
abstract in proceedings

A comparison of ski jumping execution in a group of the best jumpers.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Radim Uhlář
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A novel simplified ultra-rapid freezing technique for cryopreservation of tissue slices
J. Veselý, A Kol.
Year: 2006, Cryobiology
journal article

A pseudoaneurysm of the temporalis superficialis Artury.
Jiří Hrbáč, Václav Procházka, Tomáš Paleček
Year: 2006, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
journal article

A. Seventeen years follow-up of vaccination against hepatitis B in new-borns of HBsAg positive mothers.
Luděk Rožnovský, A. Kloudová, I. Orságová, A Kol.
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A 10-year longitudinal study of the in-run position kinematic changes in ski jumping
Miroslav Janura, L. Cabell, M. Elfmark, František Vaverka
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Adiponektin a inzulínová senzitivita
D. Horáková, D. Stejskal, L. Čížek, R. Ochmanová, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2006, Časopis lékařů českých
journal article

Akademie Techniczno Humanistycznej v Bilesku-Biale
Marek Smetana
Year: 2006
work experience abroad

Akademie Techniczno Humanistycznej v Bilesku-Biale
Marek Smetana
Year: 2006
work experience abroad

Aktualizace k diagnostice NANDA
Jana Marečková
Year: 2006, Bratislava:Ošetrovatelský obzor
journal article

Alarmujcí souvislosti morbidní obezity a chronické venózní insuficience
Jaroslav Mayzlík, Jan Dostalík, Leopold Pleva, Miloslav Mazur
Year: 2006, Praktická flebologie
journal article

Albumin -
Ludmila Nováčková, P. Trefilová, Lenka Furstová
Year: 2006, Program (Abstrakta přednášek a posterů)
journal article

Alergici v ambulanci cestovní medicíny
Zdeňka Hajduková, J. Pólová
Year: 2006
abstract in proceedings

Alkohol a játra
J. Ehrmann, Petr Schneiderka
Year: 2006, Grada Publishing, a. s.
specialist book

Alkyl chloroformates in sample derivatization strategies for GC analysis review on a decade use of the reagents as esterifying agents.
P. Hušek, P. Šimek
Year: 2006, Current Pharmaceutical Analysis
journal article

Amyloidóza hrtanu
R. Chmurová, Jiří Mrázek, E. Mrázková, P. Klečka, K. Zeleník, Jaroslav Horáček, R. Čuřík
Year: 2006
abstract in proceedings

Analýza chůze u osob s transtibiální amputací.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, D. Kozáková, G. Birgusová
Year: 2006, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Analýza potransfuzních reakcí hlášených Krevnímu centru FNsP Ostrava v obodobí 2000-2005
Martin Kořístka, Zuzana Čermáková, Helena Kalabisová, D. Borovcová, D. Horáčková, J. Nováčková, M. Přečková
Year: 2006
abstract in proceedings

Anatomie pro bakalářské studium se zdravotnickým zaměřením
Jaroslav Horáček
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Antimicrobial candy due toxicity.
Jaroslav Slaný
Year: 2006,
specialist book chapter

Asertivita v každodenní praxi
Petr Kazík
Year: 2006,
journal article

Asférické nitrooční čočky
Petr Mašek, D. Cholevík
Year: 2006
abstract in proceedings

ASSESSMENT SERUM BETA-TRACE PROTEIN (BTP) MEASUREMENTIN IN THE PREDICTION OF GLOMERULAR FILTRATION RATE. COMPARISON WITH SERUM CYSTYTIN C.
P. Solichová, Ludmila Nováčková, R. Ochmanová, D. Stejskal
Year: 2006, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc
journal article


