Publications
Treatment of the lower urinary tract dysfunction associated with multiple sclerosis:experiences with intra-detrusor inections of Botulinum toxin
P. Hradílek, Jan Krhut, Olga Zapletalová, I. Woznicová, Radek Hofer
Year: 2007, Multiple Sclerosis
journal article

Treatment with atorvastatin reduces serum adipocyte-fatty acid binding protein value in patients with hyperlipidaemia.
M. Karpíšek, D. Stejskal, H. Kotolová, P. Kollar, Gabriela Janoutová, R. Ochmanová, L. Čížek, D. Horáková, D. Yahia Rb, R. Lichnovská, Vladimír Janout
Year: 2007, European journal of clinical investigation
journal article

Tremor/ataxie v rámci syndromu fragilního X chromozomu
Petra Bártová, Eva Šilhánová, P. Plevová, David Školoudík, Michal Bar
Year: 2007, Neurológia
journal article

Tremor/ataxie v rámci syndromu fragilního X chromozómu
Petra Bártová, Eva Šilhánová, P Plevová, David Školoudík, Michal Bar
Year: 2007, Neurologia
journal article

Truama management komplexního poranění pánve
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek
Year: 2007
abstract in proceedings

Tuberkulózní skleróza u novorozence jako nově vzniklá mutace=Tuberous sclerosis in newborn as a newborn as a newdeveloped mutation
Ondřej Šimetka
Year: 2007,
journal article

Tumory retrorektálního prostoru - laparoskopický přístup.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Guňková
Year: 2007, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie
Milan Kvapil
Year: 2007, Interní klinika 2. LF UK Praha
specialist book chapter

Účinnost sonotrombotripse a sonotrombolýzy v rekanalizaci střední mozkové tepny
David Školoudík, Michal Bar, O Škoda, D Václavík, P. Hradílek, K Langová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2007, Ces Slov Neurol N
journal article

Účinnost sonotrombotripse a sonotrombolýzy v rekanalizaci střední mozkové tepny.
David Školoudík, Michal Bar, O. Škoda, .. A Kol.
Year: 2007, Ces Slov Neurol N
journal article

Úloha lékaře v klinické laboratoři
P. Sečník, A. Sečníková, Antonín Jabor, Janka Franeková
Year: 2007, Postgraduální medicína
journal article

Úloha sestry v problematice týrání, zneužívání a zanedbávání pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úloha sestry v problematice týrání, zneužívání a zanedbávání pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová
Year: 2007
abstract in proceedings

Uncommon CHEK2 mis-sense variant and reduced risk of tobacco-related cancers: case control study.
P. Brennan, J. Mckay, Le Moore, D. Zaridze, A. Mukeria, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, Wh. Chow, N. Rothman, Další A
Year: 2007, Hum Mol Genet.
journal article

Ungewöhnliche Häufung von Creutzfeldt-Jakob-Fällen in zwei Regionen der Slowakei und deren Auswirkungen auf die ZSVAs
Rastislav Maďar, Danica Maslenová, K. Ranostajová
Year: 2007
abstract in proceedings

Univerzita degri Studi di Firenze
Darja Jarošová
Year: 2007
work experience abroad

Urgentní příjem - týmová spolupráce
Jiří Bílek, Stanislav Jelen, R Ječmínková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Use of globe stereo Thermometer for Evaluation of irregular radiation Load
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, D. Šebesta, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Use of globe Stereo Thermometer for Evaluation of irregular radiation Load
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, D. Šebesta, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý
Year: 2007, Central european Journal of public Health
journal article

Úvod do komunitního ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2007, Grada
specialist book

Velké interdisciplinární syndromy v geriatrii - intelektové poruchy, instabilita
Hana Kubešová, K Greplová, V. Polcarová, Et Al.
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

VI. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech
Darja Jarošová
Year: 2007
organizing conference, workshop

Virtual colonoscopy: a new promising technique
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2007, Bratisl. Lek. Listy
journal article

Vliv etiologie syndromu diabetické nohy na lokalizaci defektů
Pavlína Piťhová, Helena Pátková, Iva Galandáková, Lucie Doležalová, Milan Kvapil
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article

Vliv socioekonomických faktorů na zdraví v epidemiologických studiích
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, P. Fejtková, Hana Tomášková
Year: 2007, Hygiena
journal article

Vody kontaminované radonem a jejich dekontaminace
Jana Suchánková, Jiří Švec, Pavel Danihelka
Year: 2007
abstract in proceedings

Volné lehké řetězce imunoglobulinů u pacientů s monoklonální gamapatií - stanovení v moči
Ludmila Nováčková, Elen Šumná, R. Skácelová
Year: 2007
abstract in proceedings

Volné lehké řetězce imunoglobulinů u pacientů s monoklonální gamapatií - stanovení v moči
Ludmila Nováčková, Elen Šumná, R. Skácelová
Year: 2007, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Všeobecný ošetřovatel, muž v roli všeobecné sestry
Ilona Plevová
Year: 2007, Profese
journal article

Vulvovaginal melanoma
Y. Vantuchová, Libor Ševčík, Jaroslav Klát, R. Čuřík, Otakar Kraft
Year: 2007
abstract in proceedings

Vybrané antropologické parametry a životní styl studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Zuzana Kusá
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané antropologické parametry vysokoškolských studentek ošetřovatelství - komparativní studie
Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vybrané kapitoly civilní ochrany
Marek Smetana
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu I.díl
Karel Martiník
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu II.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu III.díl
Karel Martiník
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu IV.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu IX.díl
Karel Martiník, kol. a
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu V.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VI.díl
Karel Martiník, a kol
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VII.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VIII.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer Ecam/Symbia v systému Ostnucline
Vojtěch Ullmann, Hana Materová, Otakar Kraft, V. Dedek, Pavel Širůček, Radoslava Drozdková
Year: 2007
abstract in proceedings

Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer ECAM/SYMBIA v systému OSTNUCLINE
Vojtěch Ullmann, Hana Materová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vyjádření ke splnění jmenování profesorem doc. MUDr. Milana Schnorrera, CSc..
Jaroslav Mayzlík, Milan Schnorrer
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Výskyt alergických onemocnění a atopie u osob vyjíždějících do zahraničí v ostravském regionu
Zdeňka Hajduková, Milena Menzlová, V. Straková, V. Kosek
Year: 2007, Pracovní lékařství
journal article

Výsledky konzervativní nefarmakologické terapie u pacientek s močovou inkontinencí
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Čes. Gynek.
journal article

Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru
Josef Kopecký, A Kol.
Year: 2007, Česká urologie
journal article

Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Česká urologie
journal article

Výsledky práce
Dana Streitová, Andrea Vilímková, Šárka Balcárková, Renáta Zoubková
Year: 2007,
journal article


