Publications
Terapeutické monitorování léků pomocí elektromigračních metod
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Thanatologie jako součást kurikula zdravotnického managementu
Naděžda Špatenková, Juraj Čáp, Kateřina Ivanová, Katarína Žiaková, I. Gladkij
Year: 2007, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v artine, Ústav ošetrovate?lstva, L0kařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
specialist book chapter

The assessment of take-off symmetry in ski jumping
Miroslav Janura, M. Elfmark, Peter Švec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The effect of ramipril therapy on cytokines and paramters of incipient diabetic nephropathy in patients with type 1 diabets mellitus
Denisa Žďárská-Janíčková, E. Závadová, Milan Kvapil
Year: 2007, J INT MED RES
journal article

The examination of visual evoked potentials and ultrasound evaluation of orbital hemodynamics in acute unilateral optic neuritis
P. Hradílek, František Vlček, Olga Zapletalová, David Školoudík
Year: 2007, CESK SLOV NEUROL N
journal article

The impact of obesity on cardiovascular disease mortality in the District Sumperk,Czech Republic
L. Máchová, L. Čížek, Jiřina Koutná, F. Beška, Gabriela Janoutová, J. Lorenc, Vladimír Janout
Year: 2007, Int J Public Health
journal article

The impairments of sensorimotor hand functions in stroke patients-the comparison of the results of a clinical assessment and the assessment utilizing the standard tests (a case study)
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
journal article

The influence of maca (Lepidium meyenii) on antioxidant status, lipid and glucose metabolism in rat
R. Večeřa, J. Orolin, N. Škottová, L. Kazdová, O. Oliyarnik, J. Ulrichová, Vilím Šimánek
Year: 2007, PLANT FOOD HUM NUTR
journal article

The influence of take-off performance on the height of the vertical jump in ski jumping
M. Elfmark, Miroslav Janura, Peter Švec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The influence of take-off performance on the height of the vertical jump in ski jumping.
M. Elfmark, Miroslav Janura, Peter Švec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The measurement of pressure forces at contact of a rider´s body on the horse´s back during hippotherapy
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The measurement of pressure forces created by the conatct of a rider´s body on tehe horse´s byck during hippotherapy
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2007, Journal of Biomechanics
journal article

The measurement of pressure forces created by the contact of rider´s body on the horse´s back during hippotherapy
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2007, Journal of Biomechanics
journal article

The POSSUM scroning system for assesment of morbidity in laparoscopic colorectal surgery.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, Další A
Year: 2007
abstract in proceedings

The Present And Trends In Biomedical Engineering Education At VSB-TU Ostrava
Jindřich Černohorský, Marek Penhaker, Hana Sochorová
Year: 2007
abstract in proceedings

The progress of the study branch Biomedical Technology at VSB Technical University Ostrava via the European Social Fund
Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Year: 2007
abstract in proceedings

The progress of the study branch Biomedical Technology at VSB Technical University Ostrava via the European Social Fund Jindrich Cernohorsky
Hana Sochorová, Jindřich Černohorský
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Promyelocytic Leukemia Gene and Predisposition to Colon Cancer
P. Plevová, I. Ježíšková, S. Walczysková, A. Křepelová, K. Pavlíková, V. Kotala, Eva Šilhánová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The steel foundries: moulding mixtures with contents of the furan resines and genotoxic hazard
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Ivona Závacká, Milan Adamčík
Year: 2007
abstract in proceedings

The use of pressure forces measurement in prosthetics
Miroslav Janura
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Therapeutic Monitoring of Lamotrigine during Delivery, in the Neonatal Period, and during Lactation
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transanální endoskopická mikrochirurgie ve FNO Ostrava na souboru pacientů
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2007, -
journal article

Transportní funkce síní po chirurgické ablaci fibrilace síní pomocí kryoenergie.
Martin Kolek, Radim Brát, Jiří Samlík
Year: 2007, Časopis lékařů českých
journal article

Treatment of small and medium joints by means of radiosynoviorthesis.
R. Kašpárek, Otakar Kraft, A. Stepien
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Treatment of the lower urinary tract dysfunction associated with multiple sclerosis:experiences with intra-detrusor inections of Botulinum toxin
P. Hradílek, Jan Krhut, Olga Zapletalová, I. Woznicová, Radek Hofer
Year: 2007, Multiple Sclerosis
journal article

Treatment with atorvastatin reduces serum adipocyte-fatty acid binding protein value in patients with hyperlipidaemia.
M. Karpíšek, D. Stejskal, H. Kotolová, P. Kollar, Gabriela Janoutová, R. Ochmanová, L. Čížek, D. Horáková, D. Yahia Rb, R. Lichnovská, Vladimír Janout
Year: 2007, European journal of clinical investigation
journal article

Tremor/ataxie v rámci syndromu fragilního X chromozomu
Petra Bártová, Eva Šilhánová, P. Plevová, David Školoudík, Michal Bar
Year: 2007, Neurológia
journal article

Tremor/ataxie v rámci syndromu fragilního X chromozómu
Petra Bártová, Eva Šilhánová, P Plevová, David Školoudík, Michal Bar
Year: 2007, Neurologia
journal article

Truama management komplexního poranění pánve
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek
Year: 2007
abstract in proceedings

Tuberkulózní skleróza u novorozence jako nově vzniklá mutace=Tuberous sclerosis in newborn as a newborn as a newdeveloped mutation
Ondřej Šimetka
Year: 2007,
journal article

Tumory retrorektálního prostoru - laparoskopický přístup.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Guňková
Year: 2007, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie
Milan Kvapil
Year: 2007, Interní klinika 2. LF UK Praha
specialist book chapter

Účinnost sonotrombotripse a sonotrombolýzy v rekanalizaci střední mozkové tepny
David Školoudík, Michal Bar, O Škoda, D Václavík, P. Hradílek, K Langová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2007, Ces Slov Neurol N
journal article

Účinnost sonotrombotripse a sonotrombolýzy v rekanalizaci střední mozkové tepny.
David Školoudík, Michal Bar, O. Škoda, .. A Kol.
Year: 2007, Ces Slov Neurol N
journal article

Úloha lékaře v klinické laboratoři
P. Sečník, A. Sečníková, Antonín Jabor, Janka Franeková
Year: 2007, Postgraduální medicína
journal article

Úloha sestry v problematice týrání, zneužívání a zanedbávání pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úloha sestry v problematice týrání, zneužívání a zanedbávání pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová
Year: 2007
abstract in proceedings

Uncommon CHEK2 mis-sense variant and reduced risk of tobacco-related cancers: case control study.
P. Brennan, J. Mckay, Le Moore, D. Zaridze, A. Mukeria, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, Wh. Chow, N. Rothman, Další A
Year: 2007, Hum Mol Genet.
journal article

Ungewöhnliche Häufung von Creutzfeldt-Jakob-Fällen in zwei Regionen der Slowakei und deren Auswirkungen auf die ZSVAs
Rastislav Maďar, Danica Maslenová, K. Ranostajová
Year: 2007
abstract in proceedings

Univerzita degri Studi di Firenze
Darja Jarošová
Year: 2007
work experience abroad

Urgentní příjem - týmová spolupráce
Jiří Bílek, Stanislav Jelen, R Ječmínková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Use of globe stereo Thermometer for Evaluation of irregular radiation Load
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, D. Šebesta, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Use of globe Stereo Thermometer for Evaluation of irregular radiation Load
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, D. Šebesta, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý
Year: 2007, Central european Journal of public Health
journal article

Úvod do komunitního ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2007, Grada
specialist book

Velké interdisciplinární syndromy v geriatrii - intelektové poruchy, instabilita
Hana Kubešová, K Greplová, V. Polcarová, Et Al.
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

VI. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech
Darja Jarošová
Year: 2007
organizing conference, workshop

Virtual colonoscopy: a new promising technique
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2007, Bratisl. Lek. Listy
journal article

Vliv etiologie syndromu diabetické nohy na lokalizaci defektů
Pavlína Piťhová, Helena Pátková, Iva Galandáková, Lucie Doležalová, Milan Kvapil
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article

Vliv socioekonomických faktorů na zdraví v epidemiologických studiích
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, P. Fejtková, Hana Tomášková
Year: 2007, Hygiena
journal article

Vody kontaminované radonem a jejich dekontaminace
Jana Suchánková, Jiří Švec, Pavel Danihelka
Year: 2007
abstract in proceedings


