Publications
Hodnocení výsledků spiroergometrického vyšetření u pracovníků v riziku tepelné zátěže
O. Jašurková, Anna Šplíchalová, M. Krygel, N. Ambrůžová, Hana Lehocká
Year: 2006, Pracovní Lékařství
článek v odborném periodiku

Hodnocení výsledků spiroergometrického vyšetření u pracovníků v riziku tepelné zátěže
O. Jašurková, Anna Šplíchalová, M. Krygel, N. Ambrůžová, Hana Lehocká
Year: 2006, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

How to manage older patients with keto/amino acids?
Vladimír Teplan
Year: 2006, American journal of nephrology
článek v odborném periodiku

[Ho-166] holmium-boro-macroaggregates and radiosynoviorthesis of knees
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová
Year: 2006
stať ve sborníku

Hyperhomocysteinemia in obese renal transplant patients.
Vladimír Teplan, O. Schuck, A Kol.
Year: 2006, Klinická biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku

IgA nefropatie, nejčastější primární glomerulonefritida
M. Hrášková, Z. Michelová, Jana Pafčugová, Miroslava Horáčková, Milan Kvapil, Karel Matoušovic
Year: 2006, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

II.Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Import of west Nile virus in the Czech Republic
Z Hubálek, L Hozáková, J Halouzka, P Širůček, J Januška, J Přecechtělová, P Procházka
Year: 2006, European Journal of Epidemiology
článek v odborném periodiku

Imunitní mechanismy alergické reakce
Alexandra Lochmanová
Year: 2006, Klinická imunológia a alergológia
článek v odborném periodiku

Increased TGF-beta 1 plasma level correlates with the disease progression in cancer patients
E. Závadová, J. Chod, David Feltl, L. Rob, T. Fuciková
Year: 2006
stať ve sborníku

Infekce močových cest u rizikových pacientů ve stáří - 2. část.
Vladimír Teplan, M. Horáčková
Year: 2006, Příloha časopisu Tempus medicorum
článek v odborném periodiku

Infekce močových cest u rizikových pacientů ve stáří - 2. část.
Vladimír Teplan, M. Horáčková
Year: 2006, Příloha časopisu Tempus medicorum
článek v odborném periodiku

Inflamatorní myofibroblastický tumor
Radomír Hodan, Eva Gregušová, R. Čuřík, J. Syrovátka, Petr Michna, Jiří Dokulil
Year: 2006, Česká stomatologie
článek v odborném periodiku

Informační zdroje. Nástroje informatiky pro získávání informací a jejich zpracování. Informační systémy knihoven a elektronických publikací.
Jarmila Krkošková, Šárka Kostecká
Year: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inhibition of mammalian cathepsins by Plesiomonas shigelloides.
A. Pavlova, K. Krovácek, Ivan Čižnár, A Kol.
Year: 2006, Folia Microbiol
článek v odborném periodiku

Instabilita páteře - poznámky k radiologicko-klinické korelaci
Josef Nekula, Jana Chmelová
Year: 2006, Česká radiologie
článek v odborném periodiku

Integration of the image data computer processing course into the study plan of the study programme radiology assistant
Hana Sochorová, Jana Chmelová, Petr Kahánek
Year: 2006
stať ve sborníku

Interactions of MCP1 promoter polymorphism and environmental risk factors for cardiovascular diseases in homocystein Slovakia study.
J. Petrková, M. Petrek, Zuzana Čermáková
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

International Czech and Slovak cooperation in the treatment of patients with differentiated thyroid cancer
Otakar Kraft, I. Režňák
Year: 2006, Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe
článek v odborném periodiku

Introduction to Health Care System in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Invertovaný papilom nosu a vedlejších nosních dutin
P. Matoušek, P. Komínek
Year: 2006, Otorinolaryngologie a Foniatrie
článek v odborném periodiku

Invertovaný papilom nosu a vedlejších nosních dutin
P. Matoušek, P. Komínek
Year: 2006, Otorinolaryngologie a Foniatrie
článek v odborném periodiku

Is time window crucial in stroke patients with acute internal carotid artery occlusion, who undergo an urgent carotid desobliteration
Michal Bar, David Školoudík, .. A Kol.
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak je v současné době saturována naše populace jódem
Lydie Ryšavá, Jana Kubačková
Year: 2006, Zpravodaj CMPI
článek v odborném periodiku

Jak řeší krizi moderní žena
Naděžda Špatenková
Year: 2006, Grada
odborná kniha

Jak řeší rodinné krize moderní žena
Naděžda Špatenková
Year: 2006, Grada
odborná kniha

JAVA BASED MIDDLEWARE FOR EMBEDDED SYSTEMS
Jindřich Černohorský
Year: 2006
stať ve sborníku

JLF UK v Martine
Darja Jarošová
Year: 2006
působení v zahraničí

Jsou chronická onemocnění ledvin a poruchy ledvinné funkce na standardním lůžku interních oborů dostatečně diagnostikovány ?
Jana Pafčugová, M. Hrášková, Karel Matoušovic, Milan Kvapil, Jana Páleníčková
Year: 2006, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Július Mazuch a kol.: Chirurgické aspekty chronickej venóznej insuficiencie dolných končatín
Jaroslav Mayzlík
Year: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

K lidským potřebám z ošetřovatelského pohledu
Jana Marečková
Year: 2006, Profese:Časopis pro nelékařská zdravotnická povolání
článek v odborném periodiku

Kancerogenita oxidu křemičitého v experimentu a v humánní patologii
Jaroslav Horáček
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kapitoly z psychologie a komunikace ve zdravotnictví
Yvetta Vrublová
Year: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Karcinogenní riziko průmyslových prachů s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká
Year: 2006,
článek v odborném periodiku

Karcinogenní riziko průmyslových prachů s obsahem krystalické formy oxidu křemíčitého
Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, H. Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká
Year: 2006, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Kardiovaskulárne riziko - menime pohl`ad na biochemické markery?
Janka Franeková, Antonín Jabor, B. Friedecký, V. Palička, Antonín Pohlídal, Z. Kubíček, Zdeněk Švagera, Ludmila Nováčková
Year: 2006, Laboratórna diagnostika
článek v odborném periodiku

Kardiovaskulární riziko a estrogeny
Janka Franeková, Peter Koliba, Antonín Jabor, Antonín Pohlídal, Z. Holub
Year: 2006, Čes. Gynek
článek v odborném periodiku

Kawasaki?.
Jaroslav Slaný
Year: 2006, Českoslov. pediatrie
článek v odborném periodiku

Ketoacids therapy and residual function in CAPD and HD patients
Vladimír Teplan
Year: 2006, American journal of nephrology
článek v odborném periodiku

Kinematic analysis of 100m hurdle race in fire sport.
Miroslav Janura, V. Wilder, František Vaverka, Z. Svoboda, D. Kozáková
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kinematic analysis of 100m hurdle race in fire sport.
Miroslav Janura, V. Wilder, František Vaverka, Z. Svoboda, D. Kozáková
Year: 2006
stať ve sborníku

Klinický význam využití inzulinového aplikátoru pro zlepšení kompenzace diabets mellitus 2.typu
Milan Kvapil
Year: 2006, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Kníže Neklan, Náruč, Když si to děláš sama, Ve třech, Touha, Destinace, Musíš
Dittmar Chmelař, Dittmar Chmelař
Year: 2006, Alisa
kapitola v odborné knize

Kombinační léčba hypertenze.
Milan Grundmann, I. Kacířová
Year: 2006, Interní Med
článek v odborném periodiku

Komentář [k článku: Anémie po transplantaci ledviny: je čas ji léčit].
Vladimír Teplan
Year: 2006, Postgraduální nefrologie
článek v odborném periodiku

Komentář [k článku: Průběh hepatorenálního syndromu typu 1 po transplantaci jater].
Vladimír Teplan
Year: 2006, Postgraduální nefrologie
článek v odborném periodiku

Komentář [k článku: Zvýšený význam močového albuminu v predikci (rozvoje) diabetické nefropatie.].
Vladimír Teplan
Year: 2006, Postgraduální nefrologie
článek v odborném periodiku

komplikací po detekci sentinelové uzliny doplněné standardní disekcí a po detekci sentinelové uzliny bez doplňující disekce v našem souboru (06/2002 - 11/2005)
O. Kubala, Jiří Prokop, Otakar Kraft, R. Čuřík, P. Anděl, I. Satinský, P. Schwarz
Year: 2006
stať ve sborníku

Komunikace - jeden ze základních pilířů vztahu mezi zdravotníkem a nemocnými
Eva Zacharová
Year: 2006
stať ve sborníku

Komunikace jako nástroj při edukaci pacienta k sebepéči
Eva Zacharová
Year: 2006
stať ve sborníku


