Publications
Pohybový dialog koně a jezdce - přínos pro praxi
T. Dvořáková, Ch. Peham, M. Elfmark, Miroslav Janura
Year: 2007, Rehabilitáia
journal article

Pohybový režim a cvičení po AIM
Ilona Plevová
Year: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Porodnické operace a jejich technika v primitivních podmínkách rozvojových zemí In porodnické operace
Ondřej Šimetka
Year: 2007, Grada Publishing
specialist book

Porovnatelnost rozdílných imunoanalytických metod ke stanovení neuron-specifické enolázy a jejich vliv na systém externího hodnocení kvality
P. Štern, Vladimír Bartoš, J. Uhrová, D. Springer, Z. Vaníčková, V. Tichý, R. Průša, T. Zima
Year: 2007, Klin. Bioch. Metab
journal article

Portfólio
Bohdana Dušová
Year: 2007
organizing conference, workshop

Postprocessing methods in 3D XR angiography
Karol Korhelík, I. Capulič, V. Procházka
Year: 2007, CEVJISSN
journal article

Postup lékaře při úmrtí mimo zdravotnické zařízení a následná součinnost s orgány PČR
Igor Dvořáček
Year: 2007
abstract in proceedings

Postup lékaře při úmrtí mimo zdravotnické zařízení a následná součinnost s orgány PČR.
Igor Dvořáček
Year: 2007
abstract in proceedings

Posudek na dizertační práci: Dynamická rovnováha medicínské a ekonomické činnosti nemocnice
Darja Jarošová, Petr Vaněk
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Posudek na dizertační práci: Koncept vzdelávania v oblasti komunitného ošetrovateľstva
Darja Jarošová, Ľubica Rybárová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Posudek na dizertační práci: Vplyv edukácie na kvalitu života pacienta s diabetes mellitus
Darja Jarošová, Elena Holmanová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Potreby v ošetrovateľstve
Darja Jarošová, Martina Tomagová, Ivana Bóriková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Pozůstalí
Naděžda Špatenková, L. Čírtková, P. Vitoušová, .. A Kol.
Year: 2007, Grada Publishing
specialist book chapter

Praktická cvičení z fyziologie
Marek Bužga, .. A Kol.
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktická svičení z neodkladné péče u akutních stavů
Renáta Zoubková, Jitka Dostálová, Andrea Vilímková
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktické aspekty diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře
Jan Krhut
Year: 2007, Urolog pro praxi
journal article

Praktické zkušenosti s léčbou psychofarmaky během gravidity v ambulantní psychiatrické péči
M. Šilhán, Jitka Svobodová
Year: 2007, Časopis pro moderní psychiatrii
journal article

Praktické zkušenosti s léčbou psychofarmaky během gravidity v ambulantní psychiatrické péči
Petr Šilhán, A Kol.
Year: 2007, Psychiatrie
journal article

Pregnancy-associated plasma protein A and soluble receptor for advanced glycation end products after kidney transplantation.
G. Kalousková, K. Bartošková, T. Zima, J. Skibová, Vladimír Teplan, O. Viklický
Year: 2007, Kidney and Blood Pressure Research
journal article

Preklinická pediatrie
J. Lebl, Kamil Provazník, L. Hejcmanová
Year: 2007, Galén
specialist book

Preparation and Quality Control of [166Ho]-Macroaggregates for Adiosynoviorthesis. Cancer Biother Radiopharm
M. Kropáček, F. Melichar, J. Šrank, M. Mirzajevová, M. Klejzarová, Otakar Kraft, R. Kašpárek, J. Záhlava, A. Chodacki
Year: 2007, CANCER BIOTHER RADIO
journal article

Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
journal article

Prevence týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v rezidenčních zařízeních
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2007, Prevence úrazů, otrav a násilí
journal article

Preventivní zdravotní programy v indiánské rezervaci Navajo
Darja Jarošová
Year: 2007
abstract in proceedings

Problematika Cu v pitné vodě
Vladimíra Němcová
Year: 2007
abstract in proceedings

Problematika diagnostiky a léčby polytraumat
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, R Madeja
Year: 2007
abstract in proceedings

Problematika financování pracovně lékařské péče ze zdrojů všeobecného zdravotního pojištění
Anna Šplíchalová
Year: 2007
abstract in proceedings

Problematika hluku v životním a pracovním prostředí a efektivita prevence postižení zdraví
Milena Menzlová
Year: 2007
abstract in proceedings

Problematika kvality života v séniu
Darja Jarošová, Ivan Farský, Igor Ondrejka, Katarína Žiaková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Problematika kvality života v séniu
Darja Jarošová, Ivan Farský, Katarína Žiaková, Igor Ondrejka
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Problematika stravování a nutriční stav (BMI) seniorské populace ve věku od 60 do 75 let
Lydie Ryšavá, Veronika Piačková
Year: 2007
abstract in proceedings

Problematika vzniku specializované vyšetřovací laboratoře.
Eva Mrázková, David Kunc, Bc.
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Problems of suitability laser's excision of pigmented dermal lesions
Jana Dvořáčková, J. Štěrba, L. Čeganová, M. Čegan, M. Tichý, Ivan Janík, J. Hubáček
Year: 2007, Československá patologie
journal article

Process of Multi Technical Education in Biomedical Engineers Curricula
Hana Sochorová, Jindřich Černohorský
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Procorolan - nová možnost ke zpomalení rdeční frekvence
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2007
abstract in proceedings

Proč se ledvina zmenšuje
Nemcová Andriana, Terezie Šuláková, V. Doležilová, Jaroslav Slaný
Year: 2007
abstract in proceedings

Proč se ledvina zmenšuje?
Nemcová Andriana, Terezie Šuláková, V. Doležilová, Jaroslav Slaný
Year: 2007
abstract in proceedings

Profesionální infekce ve zdravotnictví
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2007, Sestra
journal article

Profesní příprava mentorů na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová, Lucie Sikorová, Jana Marečková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Projekt prevence sepse na JIP
Dana Streitová, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková, Šárka Balcárková
Year: 2007, Časopis Florence
journal article

Průkaz mozkové smrti
Otakar Kraft, J. Samlík, Jana Chmelová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průvodce ochranou osobních údajů
Karel Neuwirt
Year: 2007, Metamorphosis Fnd.
specialist book chapter

První zkušenosti s laparoskopickou desinvaginací v dětském věku.
P. Guňková, I. Guňka, Jan Dostalík, L. Martínek, Další A
Year: 2007
abstract in proceedings

První zkušenosti s laparoskopickou desinvaginací v dětském věku.
P. Guňková, I. Guňka, Jan Dostalík, L. Martínek, Další A
Year: 2007, Miniivazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Přehledová literární studie konstrukce deprivačních indexů
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Fejtková
Year: 2007, Hygiena
journal article

Přenos scintigrafických studií z kamer ECAM a SYMBIA do systému Ostnucline
Hana Materová, Vojtěch Ullmann
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přenos scintigrafických studií z kamer ECAM a SYMBIA do systému Ostnucline
Hana Materová
Year: 2007
abstract in proceedings

Příčina akutního krvácení do horního trávicího traktu u pacientů s jaterní cirhózou
Pavel Svoboda, Jiří Hermann, P. Klvaňa, Evžen Machytka, Martin Rydlo, Vladimír Hrabovský
Year: 2007, Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
journal article

Příklady ukrytí přístupu k ukrytí ve světě
Marek Smetana
Year: 2007
abstract in proceedings

Přínos existence iktové jednotky ke zlepšení diagnostiky u pacientů s cévními mozkovými příhodami
R. Herzig, I. Vlachová, David Školoudík, .. A Kol.
Year: 2007, Ces Sov neurol N
journal article


