Publications
Historický vývoj společensko-profesního obrazu zdravotní sestry
Ilona Plevová
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Historie léčby karcinomu rekta
P. Guňková, A Kol.
Year: 2006, Rozhl. chir.
journal article

Historie léčby karcinomu rekta
P. Guňková, J. Dostalík, L. Martínek, I. Guňka, Anton Pelikán, Petr Anděl, Marie Rydlová, M. Vávrová
Year: 2006, Rozhledy v chirurgii
journal article

Historie, současnost a perspektivy antibiotik
Věra Toršová
Year: 2006
abstract in proceedings

Hlášení profesionálního onemocnění nestandardním postupem - zroj dlouholetých soudních sporů
Anna Šplíchalová, Hana Lehocká
Year: 2006
abstract in proceedings

Hluk v životním prostředí
Milena Menzlová, Lenka Machačová, Petr Ambroz
Year: 2006
abstract in proceedings

Hodnocení FDG PET nálezů na plicích po léčbě Hodgkinova lymfomu
H. Mociková, J. Marková, M. Skopalová, F. Čáp, F. Čermák, David Feltl, K. Klásková, T. Kozák
Year: 2006, Klinická onkologie
journal article

Hodnocení průběhu roztroušené sklerózy po oboustranné ovarectomii Supplementum
Olga Zapletalová, I. Woznicová, P. Hradílek, Peter Koliba, M. Petzel
Year: 2006
abstract in proceedings

Hodnocení rozložení tlaků při chůzi s transtibiální protézou.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Eva Janurová
Year: 2006, Česká antropologie
journal article

Hodnocení spokojenosti dárců krve
R. Němec, T. Buček, Zuzana Čermáková
Year: 2006
abstract in proceedings

Hodnocení výsledků spiroergometrického vyšetření u pracovníků v riziku tepelné zátěže
O. Jašurková, Anna Šplíchalová, M. Krygel, N. Ambrůžová, Hana Lehocká
Year: 2006, Pracovní Lékařství
journal article

Hodnocení výsledků spiroergometrického vyšetření u pracovníků v riziku tepelné zátěže
O. Jašurková, Anna Šplíchalová, M. Krygel, N. Ambrůžová, Hana Lehocká
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

Hodnocení výsledků spiroergometrického vyšetření u pracovníků v riziku tepelné zátěže
O. Jašurková, Anna Šplíchalová, M. Krygel, N. Ambrůžová, Hana Lehocká
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

How to manage older patients with keto/amino acids?
Vladimír Teplan
Year: 2006, American journal of nephrology
journal article

[Ho-166] holmium-boro-macroaggregates and radiosynoviorthesis of knees
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová
Year: 2006
abstract in proceedings

Hyperhomocysteinemia in obese renal transplant patients.
Vladimír Teplan, O. Schuck, A Kol.
Year: 2006, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

IgA nefropatie, nejčastější primární glomerulonefritida
M. Hrášková, Z. Michelová, Jana Pafčugová, Miroslava Horáčková, Milan Kvapil, Karel Matoušovic
Year: 2006, Praktický lékař
journal article

II.Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2006, Nozokomiálne nákazy
journal article

Import of west Nile virus in the Czech Republic
Z Hubálek, L Hozáková, J Halouzka, P Širůček, J Januška, J Přecechtělová, P Procházka
Year: 2006, European Journal of Epidemiology
journal article

Imunitní mechanismy alergické reakce
Alexandra Lochmanová
Year: 2006, Klinická imunológia a alergológia
journal article

Increased TGF-beta 1 plasma level correlates with the disease progression in cancer patients
E. Závadová, J. Chod, David Feltl, L. Rob, T. Fuciková
Year: 2006
abstract in proceedings

Infekce močových cest u rizikových pacientů ve stáří - 2. část.
Vladimír Teplan, M. Horáčková
Year: 2006, Příloha časopisu Tempus medicorum
journal article

Infekce močových cest u rizikových pacientů ve stáří - 2. část.
Vladimír Teplan, M. Horáčková
Year: 2006, Příloha časopisu Tempus medicorum
journal article

Inflamatorní myofibroblastický tumor
Radomír Hodan, Eva Gregušová, R. Čuřík, J. Syrovátka, Petr Michna, Jiří Dokulil
Year: 2006, Česká stomatologie
journal article

Informační zdroje. Nástroje informatiky pro získávání informací a jejich zpracování. Informační systémy knihoven a elektronických publikací.
Jarmila Krkošková, Šárka Kostecká
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Inhibition of mammalian cathepsins by Plesiomonas shigelloides.
A. Pavlova, K. Krovácek, Ivan Čižnár, A Kol.
Year: 2006, Folia Microbiol
journal article

Instabilita páteře - poznámky k radiologicko-klinické korelaci
Josef Nekula, Jana Chmelová
Year: 2006, Česká radiologie
journal article

Integration of the image data computer processing course into the study plan of the study programme radiology assistant
Hana Sochorová, Jana Chmelová, Petr Kahánek
Year: 2006
abstract in proceedings

Interactions of MCP1 promoter polymorphism and environmental risk factors for cardiovascular diseases in homocystein Slovakia study.
J. Petrková, M. Petrek, Zuzana Čermáková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

International Czech and Slovak cooperation in the treatment of patients with differentiated thyroid cancer
Otakar Kraft, I. Režňák
Year: 2006, Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe
journal article

Introduction to Health Care System in the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Invertovaný papilom nosu a vedlejších nosních dutin
P. Matoušek, P. Komínek
Year: 2006, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Invertovaný papilom nosu a vedlejších nosních dutin
P. Matoušek, P. Komínek
Year: 2006, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

Is time window crucial in stroke patients with acute internal carotid artery occlusion, who undergo an urgent carotid desobliteration
Michal Bar, David Školoudík, .. A Kol.
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak je v současné době saturována naše populace jódem
Lydie Ryšavá, Jana Kubačková
Year: 2006, Zpravodaj CMPI
journal article

Jak řeší krizi moderní žena
Naděžda Špatenková
Year: 2006, Grada
specialist book

Jak řeší rodinné krize moderní žena
Naděžda Špatenková
Year: 2006, Grada
specialist book

JAVA BASED MIDDLEWARE FOR EMBEDDED SYSTEMS
Jindřich Černohorský
Year: 2006
abstract in proceedings

JLF UK v Martine
Darja Jarošová
Year: 2006
work experience abroad

Jsou chronická onemocnění ledvin a poruchy ledvinné funkce na standardním lůžku interních oborů dostatečně diagnostikovány ?
Jana Pafčugová, M. Hrášková, Karel Matoušovic, Milan Kvapil, Jana Páleníčková
Year: 2006, Vnitřní lékařství
journal article

Július Mazuch a kol.: Chirurgické aspekty chronickej venóznej insuficiencie dolných končatín
Jaroslav Mayzlík
Year: 2006
published expert opinions, reviews

K lidským potřebám z ošetřovatelského pohledu
Jana Marečková
Year: 2006, Profese:Časopis pro nelékařská zdravotnická povolání
journal article

Kancerogenita oxidu křemičitého v experimentu a v humánní patologii
Jaroslav Horáček
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kapitoly z psychologie a komunikace ve zdravotnictví
Yvetta Vrublová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Karcinogenní riziko průmyslových prachů s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká
Year: 2006,
journal article

Karcinogenní riziko průmyslových prachů s obsahem krystalické formy oxidu křemíčitého
Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, H. Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká
Year: 2006, Pracovní lékařství
journal article

Kardiovaskulárne riziko - menime pohl`ad na biochemické markery?
Janka Franeková, Antonín Jabor, B. Friedecký, V. Palička, Antonín Pohlídal, Z. Kubíček, Zdeněk Švagera, Ludmila Nováčková
Year: 2006, Laboratórna diagnostika
journal article

Kardiovaskulární riziko a estrogeny
Janka Franeková, Peter Koliba, Antonín Jabor, Antonín Pohlídal, Z. Holub
Year: 2006, Čes. Gynek
journal article

Kawasaki?.
Jaroslav Slaný
Year: 2006, Českoslov. pediatrie
journal article

Ketoacids therapy and residual function in CAPD and HD patients
Vladimír Teplan
Year: 2006, American journal of nephrology
journal article


