Publications
Monitorování funkce imunitního systému u pacientů po transplantaci ledviny pomocí testu transformace lymfocytů a produkce cytokinů
Alexandra Lochmanová, Ivo Lochman, P. Maršálková, J. Dědochová, Vilém Novák, A. Kloudová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková
Year: 2007, Klinická imunológia a alergológia
journal article

Morbidity in laparoscopic colorectal surgery - analysis with the POSSUM scoring system.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, P. Guňková, I. Guňka
Year: 2007
abstract in proceedings

Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce
Martin Procházka, V. Procházka, J. Procházková, M. Lubušký, T. Hrbáč
Year: 2007,
journal article

Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce (Cerebral venous thrombosis in the users of hormonal contraceptives)
Martin Procházka, V Procházka, J Procházková, M Lubušký, T Hrbáč
Year: 2007, Cesk Slov Neurol N
journal article

Možnosti využití reverzní TEP ramenního kloubu v úrazové chirurgii
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Roman Madeja
Year: 2007, Úrazová chirurgie
journal article

Možnosti a limity biomechanické analýzy pohybu u osob s osteoporózou
Miroslav Janura
Year: 2007, Osteologický bulletin
journal article

Možnosti a limity biomechanické analýzy pohybu u osob s osteoporózou
Miroslav Janura
Year: 2007, Osteologický bulletin
journal article

Možnosti ultrazvukové diagnostiky v oblasti orbity
P. Hradílek, David Školoudík
Year: 2007, Neurol pro praxi
journal article

Možnosti ultrazvukové diagnostiky v oblasti orbity
P. Hradílek, David Školoudík
Year: 2007, Neurologie pro praxi
journal article

mRNA levels of peroxisome proliferator-activated receptors and their coactivators are affected by glucose deprivation and oleate in human hepatoma HepG2 cells.
J. Veselý, A Kol.
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Multidisciplinární přístup k onemocněním s nízkou prevalencí - Huntingtonova choroba
M. Bezdičková, R. Molíková, Filip Wagner, Et Al.
Year: 2007
abstract in proceedings

Multidisciplinary cooperation in solution of abdominal aorta aneurysm - hybride procedures.
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, .. A Kol.
Year: 2007, CEVJ
journal article

Může mít nová CT klasifikace zlomenin acetabula význam pro klinickou praxi?
Jana Chmelová
Year: 2007, Acta Cir.Arthop.Traum.čech
journal article

Mýty,rituály a pověry spojené s mateřstvím a narozením dítěte. In: Implementace multikulturního variability do kulturní identity české společnosti a její odkaz ve zdravotnické praxi. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007. 84 - 92s. ISBN 80-
Yvetta Vrublová
Year: 2007, Opava: Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Náhlé příhody břišní ve stáří
P. Weber, P. Dítě, Z kala, Hana Kubešová
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2007, Sestra
journal article

NANDA diagnostika - součást vzdělávání sester
Lucie Sikorová
Year: 2007, Profese
journal article

Narh-Bita School of Nursing, Tema, Ghana
Darja Jarošová
Year: 2007
work experience abroad

Nárůst těžce zraněných morocyklistů a cyklistů na Urgentním příjmu FNO
Stanislav Jelen, R Ječmínková, Vladimír Ječmínek, L Bialy
Year: 2007
abstract in proceedings

Negativní jevy při práci na místě činu , pochybení ohledávajících lékařů a Policie ČR při výjezdu na místo násilného trestného činu.
Luboš Valerián, Igor Dvořáček
Year: 2007
abstract in proceedings

Ne-Hodgkinské lymfomy (od Rappaporta po WHO 2001 a dnešek)
Jirka Mačák, .. A Kol.
Year: 2007, Čs. Patol.
journal article

Nemocný s akutním infarktem myokardu, výsledky výzkumu
Ilona Plevová
Year: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Nerovnoměrná tepelná zátěž - výsledky subjektivního hodnocení
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, J. Rozsypal, D. Šebesta, Stanislav Malý
Year: 2007
abstract in proceedings

Nestabilní hrudník a poranění srdce.
Jaroslav Mayzlík, Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Pavel Prusenovský
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Nestabilní hrudník a poranění srdce - kazuistika
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Pavel Prusenovsky
Year: 2007, Úrazová chirurgie
journal article

Nesteroidní antirevmatika a léčba hypertenze
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2007
abstract in proceedings

Neurosonologie
David Školoudík
Year: 2007, Neurol pro praxi
journal article

Normální hodnoty dynamické scintigrafie jícnu
V. Dedek, Vladimír Bartoš, Hana Materová
Year: 2007, Praktická radiologie
journal article

Nová profese - romský zdravotně sociální pomocník
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová
Year: 2007, Zdravotníctvo a sociálna práce
journal article

Nové možnosti intervenčnej neurorádiológie a angiológie ve FN Ostrava
I. Capulič, Karol Korhelík, Václav Procházka
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové možnosti v diagnostice chlamydiových infekcí
H. Bílková Fránková, Věra Toršová
Year: 2007
abstract in proceedings

Novinky v patofyziologii fosfátů - část 1.
Antonín Jabor, Janka Franeková
Year: 2007, Fons
journal article

Novinky v patofyziologii fosfátů - část 2.
Antonín Jabor, Janka Franeková
Year: 2007, Fons
journal article

Novinky v terapii folikulárního lymfomu
David Feltl
Year: 2007, Transfuze a hematologie dnes
journal article

Nozokomiálne pneumónie na JIS/ARO
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2007
abstract in proceedings

Nursing department, Hanzehogeschool Groningen
Radka Bužgová
Year: 2007
work experience abroad

O zemích,kde člověk vidí lékaře prvně až před smrtí
Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
journal article

Obesity and adiponectin after kidney transplantation.
Vladimír Teplan, O. Schuck, M. Štollová, A Kol.
Year: 2007, Acta physiologica hungarica
journal article

Obesity and insulin resistance in childhood
D. Pastucha, J. Malinčíková, J. Hyánek, D. Horáková, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2007, Cent European Journal of Public Health
journal article

Obesity as Determinant of Health - Intervention individidual reduction Programme of Weight for Patients with Overweight and Obesity
Jana Vlčková, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Dagmar Horáková
Year: 2007, Central European Journal of Public Health
journal article

Obesity as Determinant of Health - Intervention Individual Reduction Programme of Weight for Patients with Overweight and Obesity
Jana Vlčková, Vladislava Zavadilová, Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Dagmar Horáková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obezita jako rizikový faktor pro gynekologické nádory
L. Máchová, H. Kollárová, D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Year: 2007
abstract in proceedings

Obezita jako rizikový faktor pro nádory zažívacího ústrojí
L. Máchová, D. Horáková, H. Kollárová, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2007
abstract in proceedings

Obezita po transplantaci ledviny: metabolické změny a vyšetření pomocí magnetické rezonance.
Vladimír Teplan, Michal Hájek, A Kol.
Year: 2007, Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liečba
journal article

Obezita po transplantaci ledviny: metabolické změny a vyšetření pomocí magnetické rezonance.
Vladimír Teplan, O. Schuck, Michal Hájek, A Kol.
Year: 2007, Aktuality v nefrologii
journal article

Occupation and risk of lung cancer in Central and Eastern Europe: the IARC multi-center case-control study.
A. Bardin-Mikolajcak, J. Lissowska, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, M. Navrátilová, V. Bencko, Vladimír Janout, J. Fevotte, T. Fletcher, P. Brennan, P. Boffetta
Year: 2007, Cancer Causes Control
journal article

Occurrence of diabetes mellitus in spontaneous intracerebdral hemorrhage.
R. Herzig, I. Vlachová, J. Mareš, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2007, Acta Diabetol
journal article

Occurrence of diabetes mellitus in spontaneous intracerebral hemorrhage
R. Herzig, I. Vlachová, J. Mareš, David Školoudík, .. A Kol.
Year: 2007, Acta Diabetologica
journal article

Octreotidová diagnostika neuroendokrinních nádorů
A. Kelnarová, Otakar Kraft
Year: 2007
abstract in proceedings

Odbroné a právní aspekty pro vydávání řidičských průkazů diabetikům a pro volbu některých povolání
Denisa Žďárská-Janíčková, Milan Kvapil, Jan Boháč
Year: 2007, Triton
specialist book chapter


