Publications
Lokalizace defektů u syndromu diabetické nohy
Pavlína Piťhová, Helena Pátková, Iva Galandáková, Lucie Doležalová, Milan Kvapil
Year: 2007, Kazuistiky v diabetologii
journal article

Longitudinální sledování výkonnosti v biomechanických laboratorních testech závodníků v severské kombinaci
Miroslav Janura, M. Lehnert, Z. Jakešová
Year: 2007
abstract in proceedings

Long-term monitoring of patients with clinical symptoms of upper gastrointestinal tract
Evžen Machytka, J. Ehrmann, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Petr Vávra
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article

Long-term monitoring of patients with clinical symptoms of upper gastrointestinal tract bleeding with a negative endoscopy result [Dlouhodobé sledování pacientů s klinickými známkami krváceni do horní části trávicího traktu a negativním endoskop. nálezem
Evžen Machytka, J. Ehrmann, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Petr Vávra
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article

Low Effecivity of Prevention Procedures of Perinatal Group B Streptoccoci Infection at University Hospital in Czech Republic
Ondřej Šimetka, H. Podešvová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lung Cancer Risk in Workers exposed to Silica in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Year: 2007, Central european Journal of public Health
journal article

Lung Cancer Risk in Workers exposed to Silica in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny kombinovanou metodou pomocí nanokoloidu technecia Tc-99 a patentní modři u časných stádií cervikálního karcinomu
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft
Year: 2007, Čes. gynekologie
journal article

Lymfedém - komplexní fyzioterapie, lymfodrenáže a doplňovací léčebná péče.
Jaroslav Mayzlík, Karel Benda
Year: 2007
published expert opinions, reviews

LYMFEDÉM - komplexní fyzioterapie, lymfodrenáže a doplňující léčebné péče
Jaroslav Mayzlík
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Maligní fibrózní histiocytom parotis
Jirka Mačák, .. A Kol.
Year: 2007, Čs. Patol.
journal article

Manuálně asistovaná laparoskpická radiofrekvenční resekce jater.
P. Vávra, Jan Dostalík, L. Martínek, .. A Kol.
Year: 2007
abstract in proceedings

Materiální stopy v kriminalistice
Jan Aufart
Year: 2007
abstract in proceedings

Maxilofaciální poranění ve FN Ostrava
Radomír Hodan, Eva Gregušová, Oldřich Res, Jiří Stránský, Leopold Pleva
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mechanics, Physiology, Psychology - Book of Abstracts
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura
Year: 2007
abstract in proceedings

Medicínské právo
Igor Dvořáček
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mentor in Clinical Placement
Bohdana Dušová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metablický syndrom - s přihlédnutím k jeho výskytu u nefrologických nemocných
Vladimír Teplan
Year: 2007, Postgraduální medicína
journal article

Metabolický syndróm, hypertenzia ateroskleróza, spoločné menovatele
Janka Franeková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metabolism of sanguinarine: The facts and the myths
Z. Dvorak, Vilím Šimánek
Year: 2007, CURR DRUG METAB
journal article

Mimořádné události v nemocnici
Renata Podstatová, Renata Podstatová, Rastislav Maďar, Eliška Sovová, Eliška Sovová, Jarmila Řehořová, Františka Fischerová
Year: 2007, Grada Publishing
specialist book chapter

Miniinvazivní náhrada jícnu žaludkem
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Vladimír Richter, Další A
Year: 2007
abstract in proceedings

Miniinvazivní náhrada jícnu žaludkem.
Jan Dostalík, L. Martínek, V. Richter, .. A Kol.
Year: 2007
abstract in proceedings

Molecular heterosis in metamphetamine abusers.
Ladislav Hosák, J. Horáček, A Kol.
Year: 2007, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice
journal article

Monitorování funkce imunitního systému u pacientů po transplantaci ledviny pomocí testu transformace lymfocytů a produkce cytokinů
Alexandra Lochmanová, Ivo Lochman, P. Maršálková, J. Dědochová, Vilém Novák, A. Kloudová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ilona Komzáková
Year: 2007, Klinická imunológia a alergológia
journal article

Morbidity in laparoscopic colorectal surgery - analysis with the POSSUM scoring system.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, P. Guňková, I. Guňka
Year: 2007
abstract in proceedings

Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce
Martin Procházka, V. Procházka, J. Procházková, M. Lubušký, T. Hrbáč
Year: 2007,
journal article

Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce (Cerebral venous thrombosis in the users of hormonal contraceptives)
Martin Procházka, V Procházka, J Procházková, M Lubušký, T Hrbáč
Year: 2007, Cesk Slov Neurol N
journal article

Možnosti využití reverzní TEP ramenního kloubu v úrazové chirurgii
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Roman Madeja
Year: 2007, Úrazová chirurgie
journal article

Možnosti a limity biomechanické analýzy pohybu u osob s osteoporózou
Miroslav Janura
Year: 2007, Osteologický bulletin
journal article

Možnosti a limity biomechanické analýzy pohybu u osob s osteoporózou
Miroslav Janura
Year: 2007, Osteologický bulletin
journal article

Možnosti ultrazvukové diagnostiky v oblasti orbity
P. Hradílek, David Školoudík
Year: 2007, Neurol pro praxi
journal article

Možnosti ultrazvukové diagnostiky v oblasti orbity
P. Hradílek, David Školoudík
Year: 2007, Neurologie pro praxi
journal article

mRNA levels of peroxisome proliferator-activated receptors and their coactivators are affected by glucose deprivation and oleate in human hepatoma HepG2 cells.
J. Veselý, A Kol.
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Multidisciplinární přístup k onemocněním s nízkou prevalencí - Huntingtonova choroba
M. Bezdičková, R. Molíková, Filip Wagner, Et Al.
Year: 2007
abstract in proceedings

Multidisciplinary cooperation in solution of abdominal aorta aneurysm - hybride procedures.
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, .. A Kol.
Year: 2007, CEVJ
journal article

Může mít nová CT klasifikace zlomenin acetabula význam pro klinickou praxi?
Jana Chmelová
Year: 2007, Acta Cir.Arthop.Traum.čech
journal article

Mýty,rituály a pověry spojené s mateřstvím a narozením dítěte. In: Implementace multikulturního variability do kulturní identity české společnosti a její odkaz ve zdravotnické praxi. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007. 84 - 92s. ISBN 80-
Yvetta Vrublová
Year: 2007, Opava: Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Náhlé příhody břišní ve stáří
P. Weber, P. Dítě, Z kala, Hana Kubešová
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2007, Sestra
journal article

NANDA diagnostika - součást vzdělávání sester
Lucie Sikorová
Year: 2007, Profese
journal article

Narh-Bita School of Nursing, Tema, Ghana
Darja Jarošová
Year: 2007
work experience abroad

Nárůst těžce zraněných morocyklistů a cyklistů na Urgentním příjmu FNO
Stanislav Jelen, R Ječmínková, Vladimír Ječmínek, L Bialy
Year: 2007
abstract in proceedings

Negativní jevy při práci na místě činu , pochybení ohledávajících lékařů a Policie ČR při výjezdu na místo násilného trestného činu.
Luboš Valerián, Igor Dvořáček
Year: 2007
abstract in proceedings

Ne-Hodgkinské lymfomy (od Rappaporta po WHO 2001 a dnešek)
Jirka Mačák, .. A Kol.
Year: 2007, Čs. Patol.
journal article

Nemocný s akutním infarktem myokardu, výsledky výzkumu
Ilona Plevová
Year: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Nerovnoměrná tepelná zátěž - výsledky subjektivního hodnocení
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, J. Rozsypal, D. Šebesta, Stanislav Malý
Year: 2007
abstract in proceedings

Nestabilní hrudník a poranění srdce.
Jaroslav Mayzlík, Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Pavel Prusenovský
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Nestabilní hrudník a poranění srdce - kazuistika
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Pavel Prusenovsky
Year: 2007, Úrazová chirurgie
journal article

Nesteroidní antirevmatika a léčba hypertenze
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2007
abstract in proceedings


