Publications
Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve
Darja Jarošová, Gabriela Vörösová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Klinicky významné interakce kardiovaskulárních látek
Milan Grundmann
Year: 2007
abstract in proceedings

Kolonizace methicilin-rezistentním Staphylococcus aureus u zaměstnanců v oblasti veterinárního lékařství
Lenka Piegzová
Year: 2007
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Kompetence mentora v klinické praxe ošetřovatelství - reflexe mentorů
Yvetta Vrublová, Darja Jarošová, Bohdana Dušová
Year: 2007
abstract in proceedings

Komunikace jako základ interakce
Naděžda Špatenková
Year: 2007
abstract in proceedings

Koreferát k článku Karla Blažka
Jaroslav Horáček
Year: 2007, Kontakt
journal article

Krevní laktát po maximální zátěži u zdravých, obézních a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová
Year: 2007, Agel Academy
journal article

Krkavčí matka
Luboš Valerián, Igor Dvořáček
Year: 2007
abstract in proceedings

Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, L. Martínek, Arnošt Martínek, .. A Kol.
Year: 2007, Endoskopie
journal article

Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem - popis dvou případů.
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Vávra, Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Arnošt Martínek
Year: 2007, Endoskopie
journal article

Kvalita klinické laboratoře - máme kritéria?
Antonín Jabor, Janka Franeková, P. Sečník
Year: 2007, Postgraduální medicína
journal article

Kvalita klinických laboratoří, role akreditace a prospěch pacienta - část 1.
Antonín Jabor, Janka Franeková, J. Kotrbatý
Year: 2007, Fons
journal article

Kvalita klinických laboratoří, role akreditace a prospěch pacienta - část 2.
Antonín Jabor, Janka Franeková, J. Kotrbatý
Year: 2007, Fons
journal article

Kvalita zdravotní péče na lůžkovém oddělení Kliniky nukleární medicíny ve FN Ostrava
Jana Golisová, O. Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalitativní výzkum vnímání důstojného stáří a důstojné péče klientů a zaměstnanců domovů pro seniory v Ostravě
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laboratoční informační systémy
Kristian Šafarčík, Hana Materová, Vladimír Bartoš
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Laparoscopic rectum resection.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, P. Guňková, I. Guňka
Year: 2007, Surgery Endoscopy
journal article

Léčba hypertenze a lékové interakce
Milan Grundmann, I. Kacířová
Year: 2007, Postgrad Med
journal article

Léčba hypertenze a nesteroidní protizánětlivé látky
Milan Grundmann, I. Kacířová
Year: 2007
abstract in proceedings

Léčba inzulínem
Jindřiška Perušičová, Milan Kvapil
Year: 2007, GEUM
specialist book

Léčba poruch příjmu jídla na Psychiatrické klinice v Hradci Králové
Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2007, Psychiatrie pro praxi
journal article

Léky a kojení
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2007, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Léky a těhotenství
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2007, Klin. Farmakol Farm
journal article

Lidské potřeby z pohledu oboru ošetřovatelství
Jana Marečková, M. Bezdičková, R. Molíková, F. Wagner
Year: 2007,
specialist book chapter

Liquid chromatographic/electrospray mass spectrometric determination (LC/ESI-MS) of chelerythrine and dihydrochelerythrine in near-critical CO2 extracts from real and spiked plasma samples
B. Klejdus, L. Lojková, P. Kosina, J. Ulrichová, Vilím Šimánek, V. Kubáň
Year: 2007, TALANTA
journal article

Listerie-bakterie s Vámi
Pavla Svrčinová, I. Martinková
Year: 2007
abstract in proceedings

Lokalizace defektů u syndromu diabetické nohy
Pavlína Piťhová, Helena Pátková, Iva Galandáková, Lucie Doležalová, Milan Kvapil
Year: 2007, Kazuistiky v diabetologii
journal article

Longitudinální sledování výkonnosti v biomechanických laboratorních testech závodníků v severské kombinaci
Miroslav Janura, M. Lehnert, Z. Jakešová
Year: 2007
abstract in proceedings

Long-term monitoring of patients with clinical symptoms of upper gastrointestinal tract
Evžen Machytka, J. Ehrmann, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Petr Vávra
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article

Long-term monitoring of patients with clinical symptoms of upper gastrointestinal tract bleeding with a negative endoscopy result [Dlouhodobé sledování pacientů s klinickými známkami krváceni do horní části trávicího traktu a negativním endoskop. nálezem
Evžen Machytka, J. Ehrmann, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Petr Vávra
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article

Low Effecivity of Prevention Procedures of Perinatal Group B Streptoccoci Infection at University Hospital in Czech Republic
Ondřej Šimetka, H. Podešvová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lung Cancer Risk in Workers exposed to Silica in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Year: 2007, Central european Journal of public Health
journal article

Lung Cancer Risk in Workers exposed to Silica in the Czech Republic
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny kombinovanou metodou pomocí nanokoloidu technecia Tc-99 a patentní modři u časných stádií cervikálního karcinomu
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft
Year: 2007, Čes. gynekologie
journal article

Lymfedém - komplexní fyzioterapie, lymfodrenáže a doplňovací léčebná péče.
Jaroslav Mayzlík, Karel Benda
Year: 2007
published expert opinions, reviews

LYMFEDÉM - komplexní fyzioterapie, lymfodrenáže a doplňující léčebné péče
Jaroslav Mayzlík
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Maligní fibrózní histiocytom parotis
Jirka Mačák, .. A Kol.
Year: 2007, Čs. Patol.
journal article

Manuálně asistovaná laparoskpická radiofrekvenční resekce jater.
P. Vávra, Jan Dostalík, L. Martínek, .. A Kol.
Year: 2007
abstract in proceedings

Materiální stopy v kriminalistice
Jan Aufart
Year: 2007
abstract in proceedings

Maxilofaciální poranění ve FN Ostrava
Radomír Hodan, Eva Gregušová, Oldřich Res, Jiří Stránský, Leopold Pleva
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mechanics, Physiology, Psychology - Book of Abstracts
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura
Year: 2007
abstract in proceedings

Medicínské právo
Igor Dvořáček
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mentor in Clinical Placement
Bohdana Dušová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metablický syndrom - s přihlédnutím k jeho výskytu u nefrologických nemocných
Vladimír Teplan
Year: 2007, Postgraduální medicína
journal article

Metabolický syndróm, hypertenzia ateroskleróza, spoločné menovatele
Janka Franeková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metabolism of sanguinarine: The facts and the myths
Z. Dvorak, Vilím Šimánek
Year: 2007, CURR DRUG METAB
journal article

Mimořádné události v nemocnici
Renata Podstatová, Renata Podstatová, Rastislav Maďar, Eliška Sovová, Eliška Sovová, Jarmila Řehořová, Františka Fischerová
Year: 2007, Grada Publishing
specialist book chapter

Miniinvazivní náhrada jícnu žaludkem
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Vladimír Richter, Další A
Year: 2007
abstract in proceedings

Miniinvazivní náhrada jícnu žaludkem.
Jan Dostalík, L. Martínek, V. Richter, .. A Kol.
Year: 2007
abstract in proceedings

Molecular heterosis in metamphetamine abusers.
Ladislav Hosák, J. Horáček, A Kol.
Year: 2007, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice
journal article


