Publications
Influence of combined Operation of Radiation and Convection Heat on Reliability of Professional Performance
Stanislav Malý, Aleš Hladký, A. Hladký, Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Šárka Bernatíková, M. Pražáková, I. Maclová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inherited predisposition of lung cancer: a hierarchical modeling approach to DNA repair and cell cycle control pathways.
R.J. Hung, M. Baragatti, D. Thomas, J. Mckay, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Zaridze, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, L. Foretová, Vladimír Janout, V. Bencko, A. Chabrier, N. Moullan, F. Canzian, J. Hall, P. Boffetta, P. Brennan
Year: 2007, CANCER EPIDEM BIOMAR
journal article

Inhibitor glykoproteinu IIb/IIIa abciximab a jeho vliv na vznik lokálních komplikací v třísle po perkutánních koronárních intervencích
Leoš Pleva, A Kol.
Year: 2007, Interv Akut Kardiol
journal article

Iniciální léčba hlubokých krčních infekcí
K. Zeleník, P. Komínek
Year: 2007, Správy klinickej mikrobiológie
journal article

Instituto polotécnico de Portalegre, Health/nursing college
Radka Bužgová
Year: 2007
work experience abroad

Integrovaný záchranný systém a jeho složky
Marek Smetana, D. Kratochvílová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Intermediární stádium Hodgkinova lymfomu -citius,altius nebo fortius?
David Feltl
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article

International cooperative clinical research on the use of statistical analysis for SPECT findings in the diagnosis of early dementia
S. Tanada, N. Watanabe, C. A. Sanchez Catasus, Otakar Kraft, T. Györke, C. D. Patel
Year: 2007
abstract in proceedings

Interpretace lipidového profilu - cholesterol, HDL, cholesterol, LDL, cholesterol a triacylglyceroly
Janka Franeková, Antonín Jabor
Year: 2007, Postgraduální medicína
journal article

Inzulín glargin
Milan Kvapil
Year: 2007, Remedia
journal article

Inzulínová rezistence u dětí a adolescentů
J. Malinčíková, D. Horáková, L. Čížek, J. Wiedermann, M. Kopecký, Vladimír Janout
Year: 2007, Česká a slovenská pediatrie
journal article

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
journal article

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
journal article

Jan Šváb: Náhlé příhody břišní
Jaroslav Mayzlík, Jan Šváb
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Je ekonomické zajištění léčebné péče v traumatologických centrech ČR dostatečné?
Leopold Pleva
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Jugular bulb oximetry results as prognostic factor for severe brain injury in children?
Jan Neiser, Bohumír Trávníček, Michal Hladík
Year: 2007, Pediatric critical care medicine
journal article

JUGULAR BULB OXYMETRY RESULTS AS PROGNOSTIC FACTOR FOR SEVERE BRAIN INJURY IN CHILDREN?
Jan Neiser, B. Trávníček, Michal Hladík
Year: 2007, Pediatr Crit Care Med
journal article

K problematice domácí péče v České republice
Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Year: 2007, Profese
journal article

Karcinom prostaty - molekulární podstata, diagnsotika a ekonomika prevence
P. Štern, K. Vranovský, Kristian Šafarčík
Year: 2007, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Katolieke Hogeschool Kempen
Darja Jarošová
Year: 2007
work experience abroad

Kinematic analysis of gait in patients with juvenile hallux valgus deformity
Miroslav Janura, L. Cabell, Z. Svoboda, Jana Kozáková, Anna Gregorková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kinematická analýza chůze u osob s valgózním palcem
D. Kozáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2007
abstract in proceedings

Klasifikace ošetřovatelských diagnóz NANDA
Jana Marečková, Gabriela Vörösová
Year: 2007, Osveta
specialist book chapter

Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve
Darja Jarošová, Gabriela Vörösová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve
Darja Jarošová, Gabriela VÖRÖSOVÁ, G. a kol.
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Klinicky významné interakce kardiovaskulárních látek
Milan Grundmann
Year: 2007
abstract in proceedings

Kolonizace methicilin-rezistentním Staphylococcus aureus u zaměstnanců v oblasti veterinárního lékařství
Lenka Piegzová
Year: 2007
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Kompetence mentora v klinické praxe ošetřovatelství - reflexe mentorů
Yvetta Vrublová, Darja Jarošová, Bohdana Dušová
Year: 2007
abstract in proceedings

Komunikace jako základ interakce
Naděžda Špatenková
Year: 2007
abstract in proceedings

Koreferát k článku Karla Blažka
Jaroslav Horáček
Year: 2007, Kontakt
journal article

Krevní laktát po maximální zátěži u zdravých, obézních a kardiaků
Jaroslav Šimíček, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová
Year: 2007, Agel Academy
journal article

Krkavčí matka
Luboš Valerián, Igor Dvořáček
Year: 2007
abstract in proceedings

Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, L. Martínek, Arnošt Martínek, .. A Kol.
Year: 2007, Endoskopie
journal article

Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem - popis dvou případů.
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Vávra, Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Arnošt Martínek
Year: 2007, Endoskopie
journal article

Kvalita klinické laboratoře - máme kritéria?
Antonín Jabor, Janka Franeková, P. Sečník
Year: 2007, Postgraduální medicína
journal article

Kvalita klinických laboratoří, role akreditace a prospěch pacienta - část 1.
Antonín Jabor, Janka Franeková, J. Kotrbatý
Year: 2007, Fons
journal article

Kvalita klinických laboratoří, role akreditace a prospěch pacienta - část 2.
Antonín Jabor, Janka Franeková, J. Kotrbatý
Year: 2007, Fons
journal article

Kvalita zdravotní péče na lůžkovém oddělení Kliniky nukleární medicíny ve FN Ostrava
Jana Golisová, O. Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalitativní výzkum vnímání důstojného stáří a důstojné péče klientů a zaměstnanců domovů pro seniory v Ostravě
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laboratoční informační systémy
Kristian Šafarčík, Hana Materová, Vladimír Bartoš
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Laparoscopic rectum resection.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, P. Guňková, I. Guňka
Year: 2007, Surgery Endoscopy
journal article

Léčba hypertenze a lékové interakce
Milan Grundmann, I. Kacířová
Year: 2007, Postgrad Med
journal article

Léčba hypertenze a nesteroidní protizánětlivé látky
Milan Grundmann, I. Kacířová
Year: 2007
abstract in proceedings

Léčba inzulínem
Jindřiška Perušičová, Milan Kvapil
Year: 2007, GEUM
specialist book

Léčba poruch příjmu jídla na Psychiatrické klinice v Hradci Králové
Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2007, Psychiatrie pro praxi
journal article

Léky a kojení
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2007, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Léky a těhotenství
I. Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2007, Klin. Farmakol Farm
journal article

Lidské potřeby z pohledu oboru ošetřovatelství
Jana Marečková, M. Bezdičková, R. Molíková, F. Wagner
Year: 2007,
specialist book chapter

Liquid chromatographic/electrospray mass spectrometric determination (LC/ESI-MS) of chelerythrine and dihydrochelerythrine in near-critical CO2 extracts from real and spiked plasma samples
B. Klejdus, L. Lojková, P. Kosina, J. Ulrichová, Vilím Šimánek, V. Kubáň
Year: 2007, TALANTA
journal article

Listerie-bakterie s Vámi
Pavla Svrčinová, I. Martinková
Year: 2007
abstract in proceedings


