Publications
Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie
Milan Kvapil
Year: 2007, Interní klinika 2. LF UK Praha
specialist book chapter

Účinnost sonotrombotripse a sonotrombolýzy v rekanalizaci střední mozkové tepny
David Školoudík, Michal Bar, O Škoda, D Václavík, P. Hradílek, K Langová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2007, Ces Slov Neurol N
journal article

Účinnost sonotrombotripse a sonotrombolýzy v rekanalizaci střední mozkové tepny.
David Školoudík, Michal Bar, O. Škoda, .. A Kol.
Year: 2007, Ces Slov Neurol N
journal article

Úloha lékaře v klinické laboratoři
P. Sečník, A. Sečníková, Antonín Jabor, Janka Franeková
Year: 2007, Postgraduální medicína
journal article

Úloha sestry v problematice týrání, zneužívání a zanedbávání pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úloha sestry v problematice týrání, zneužívání a zanedbávání pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová
Year: 2007
abstract in proceedings

Uncommon CHEK2 mis-sense variant and reduced risk of tobacco-related cancers: case control study.
P. Brennan, J. Mckay, Le Moore, D. Zaridze, A. Mukeria, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, Wh. Chow, N. Rothman, Další A
Year: 2007, Hum Mol Genet.
journal article

Ungewöhnliche Häufung von Creutzfeldt-Jakob-Fällen in zwei Regionen der Slowakei und deren Auswirkungen auf die ZSVAs
Rastislav Maďar, Danica Maslenová, K. Ranostajová
Year: 2007
abstract in proceedings

Univerzita degri Studi di Firenze
Darja Jarošová
Year: 2007
work experience abroad

Urgentní příjem - týmová spolupráce
Jiří Bílek, Stanislav Jelen, R Ječmínková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Use of globe stereo Thermometer for Evaluation of irregular radiation Load
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, D. Šebesta, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Use of globe Stereo Thermometer for Evaluation of irregular radiation Load
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, D. Šebesta, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, Stanislav Malý
Year: 2007, Central european Journal of public Health
journal article

Úvod do komunitního ošetřovatelství
Darja Jarošová
Year: 2007, Grada
specialist book

Velké interdisciplinární syndromy v geriatrii - intelektové poruchy, instabilita
Hana Kubešová, K Greplová, V. Polcarová, Et Al.
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

VI. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech
Darja Jarošová
Year: 2007
organizing conference, workshop

Virtual colonoscopy: a new promising technique
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2007, Bratisl. Lek. Listy
journal article

Vliv etiologie syndromu diabetické nohy na lokalizaci defektů
Pavlína Piťhová, Helena Pátková, Iva Galandáková, Lucie Doležalová, Milan Kvapil
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article

Vliv socioekonomických faktorů na zdraví v epidemiologických studiích
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, P. Fejtková, Hana Tomášková
Year: 2007, Hygiena
journal article

Vody kontaminované radonem a jejich dekontaminace
Jana Suchánková, Jiří Švec, Pavel Danihelka
Year: 2007
abstract in proceedings

Volné lehké řetězce imunoglobulinů u pacientů s monoklonální gamapatií - stanovení v moči
Ludmila Nováčková, Elen Šumná, R. Skácelová
Year: 2007
abstract in proceedings

Volné lehké řetězce imunoglobulinů u pacientů s monoklonální gamapatií - stanovení v moči
Ludmila Nováčková, Elen Šumná, R. Skácelová
Year: 2007, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Všeobecný ošetřovatel, muž v roli všeobecné sestry
Ilona Plevová
Year: 2007, Profese
journal article

Vulvovaginal melanoma
Y. Vantuchová, Libor Ševčík, Jaroslav Klát, R. Čuřík, Otakar Kraft
Year: 2007
abstract in proceedings

Vybrané antropologické parametry a životní styl studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Zuzana Kusá
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané antropologické parametry vysokoškolských studentek ošetřovatelství - komparativní studie
Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Year: 2007
abstract in proceedings

Vybrané kapitoly civilní ochrany
Marek Smetana
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu I.díl
Karel Martiník
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu II.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu III.díl
Karel Martiník
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu IV.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu IX.díl
Karel Martiník, kol. a
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu V.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VI.díl
Karel Martiník, a kol
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VII.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VIII.díl
Karel Martiník, a kol.
Year: 2007, Gaudeamus
specialist book

Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer Ecam/Symbia v systému Ostnucline
Vojtěch Ullmann, Hana Materová, Otakar Kraft, V. Dedek, Pavel Širůček, Radoslava Drozdková
Year: 2007
abstract in proceedings

Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer ECAM/SYMBIA v systému OSTNUCLINE
Vojtěch Ullmann, Hana Materová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vyjádření ke splnění jmenování profesorem doc. MUDr. Milana Schnorrera, CSc..
Jaroslav Mayzlík, Milan Schnorrer
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Výskyt alergických onemocnění a atopie u osob vyjíždějících do zahraničí v ostravském regionu
Zdeňka Hajduková, Milena Menzlová, V. Straková, V. Kosek
Year: 2007, Pracovní lékařství
journal article

Výsledky konzervativní nefarmakologické terapie u pacientek s močovou inkontinencí
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Čes. Gynek.
journal article

Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru
Josef Kopecký, A Kol.
Year: 2007, Česká urologie
journal article

Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Česká urologie
journal article

Výsledky práce
Dana Streitová, Andrea Vilímková, Šárka Balcárková, Renáta Zoubková
Year: 2007,
journal article

Výsledky retroperitoneální lymfadenektomie u pacientů s metastatickým testikulárním nádorem neseminomového typu na našem pracovišti
David Feltl
Year: 2007
abstract in proceedings

Vysokodávkovaná akcelerovaná radioterapie v léčbě lokálně pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu
David Feltl
Year: 2007
abstract in proceedings

Vyšetření vizuálních evokovaných potenciálů a sonografické vyhodnocení orbitální hemodynamiky u akutní unilaterální optické neuritidy - význam pro klinickou praxi
P. Hradílek, A Kol.
Year: 2007, Čes. a slov. neurol. neurochir.
journal article

Vyšetřování cerebrální vazomotorické reaktivity u pacientů s chronickou okluzí vnitřní krkavice pomocí ultrazvuku
R. Herzig, David Školoudík
Year: 2007, Neurol pro praxi
journal article

Vyšetřování cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí SPECTU mozku a hyperkapnie
Otakar Kraft
Year: 2007, Česká radiologie
journal article

Výuka první pomoci pro pedagogické pracovníky
Jitka Zemanová, Sabina Psennerová
Year: 2007
abstract in proceedings

Využití aplikace botulinumtoxinu do detruzoru u pacientek s refrakterním hyperaktivním měchýřem
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Čes. Gynek.
journal article


