Publications
A novel simplified ultra-rapid freezing technique for cryopreservation of tissue slices
J. Veselý, A Kol.
Year: 2006, Cryobiology
článek v odborném periodiku

A pseudoaneurysm of the temporalis superficialis Artury.
Jiří Hrbáč, Václav Procházka, Tomáš Paleček
Year: 2006, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

A. Seventeen years follow-up of vaccination against hepatitis B in new-borns of HBsAg positive mothers.
Luděk Rožnovský, A. Kloudová, I. Orságová, A Kol.
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A 10-year longitudinal study of the in-run position kinematic changes in ski jumping
Miroslav Janura, L. Cabell, M. Elfmark, František Vaverka
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adiponektin a inzulínová senzitivita
D. Horáková, D. Stejskal, L. Čížek, R. Ochmanová, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2006, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Akademie Techniczno Humanistycznej v Bilesku-Biale
Marek Smetana
Year: 2006
působení v zahraničí

Akademie Techniczno Humanistycznej v Bilesku-Biale
Marek Smetana
Year: 2006
působení v zahraničí

Aktualizace k diagnostice NANDA
Jana Marečková
Year: 2006, Bratislava:Ošetrovatelský obzor
článek v odborném periodiku

Alarmujcí souvislosti morbidní obezity a chronické venózní insuficience
Jaroslav Mayzlík, Jan Dostalík, Leopold Pleva, Miloslav Mazur
Year: 2006, Praktická flebologie
článek v odborném periodiku

Albumin -
Ludmila Nováčková, P. Trefilová, Lenka Furstová
Year: 2006, Program (Abstrakta přednášek a posterů)
článek v odborném periodiku

Alergici v ambulanci cestovní medicíny
Zdeňka Hajduková, J. Pólová
Year: 2006
stať ve sborníku

Alkohol a játra
J. Ehrmann, Petr Schneiderka
Year: 2006, Grada Publishing, a. s.
odborná kniha

Alkyl chloroformates in sample derivatization strategies for GC analysis review on a decade use of the reagents as esterifying agents.
P. Hušek, P. Šimek
Year: 2006, Current Pharmaceutical Analysis
článek v odborném periodiku

Amyloidóza hrtanu
R. Chmurová, Jiří Mrázek, E. Mrázková, P. Klečka, K. Zeleník, Jaroslav Horáček, R. Čuřík
Year: 2006
stať ve sborníku

Analýza chůze u osob s transtibiální amputací.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, D. Kozáková, G. Birgusová
Year: 2006, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Analýza potransfuzních reakcí hlášených Krevnímu centru FNsP Ostrava v obodobí 2000-2005
Martin Kořístka, Zuzana Čermáková, Helena Kalabisová, D. Borovcová, D. Horáčková, J. Nováčková, M. Přečková
Year: 2006
stať ve sborníku

Anatomie pro bakalářské studium se zdravotnickým zaměřením
Jaroslav Horáček
Year: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Antimicrobial candy due toxicity.
Jaroslav Slaný
Year: 2006,
kapitola v odborné knize

Asertivita v každodenní praxi
Petr Kazík
Year: 2006,
článek v odborném periodiku

Asférické nitrooční čočky
Petr Mašek, D. Cholevík
Year: 2006
stať ve sborníku

ASSESSMENT SERUM BETA-TRACE PROTEIN (BTP) MEASUREMENTIN IN THE PREDICTION OF GLOMERULAR FILTRATION RATE. COMPARISON WITH SERUM CYSTYTIN C.
P. Solichová, Ludmila Nováčková, R. Ochmanová, D. Stejskal
Year: 2006, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc
článek v odborném periodiku

Ataxia teleangiectasia - a case repost
Leopold Pleva, Simona Širůčková, J. Sedláčková, S. Walczysková, Eva Šilhánová
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Atypický průběh bronchopneumonie
Soňa Bocková
Year: 2006,
článek v odborném periodiku

Autoerotika a sniffing
Marek Dokoupil, Igor Dvořáček
Year: 2006
stať ve sborníku

Automanažerské vzdělávání
Petr Kazík
Year: 2006, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

Bakteriální neurotoxiny
Dittmar Chmelař
Year: 2006
stať ve sborníku

Balíček opatření pro prevenci ranných infekcí
Andrea Vilímková
Year: 2006
stať ve sborníku

Balíček opatření pro prevenci ventilační pneumonii
Renáta Zoubková
Year: 2006
stať ve sborníku

Bazální stimulace - pohled ze zákulisí
Věra Wolfová
Year: 2006, Sestra
článek v odborném periodiku

Benefits for EMS after 10 years of Experience (10/2006) poster
R. Gřegoř
Year: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bezpečná vzdálenost dolní resekční linie při operaci karcinomu rekta
Petr Vávra, Marie Rydlová, Anton Pelikán, P. Guňková, I. Guňka, M. Vávrová, Petr Anděl, L. Martínek
Year: 2006, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Biologie člověka a zdravotnická prevence. Studijní opora pro pedagogické studium absolventů středních škol.
S. Reiterová, Jan Šteigl
Year: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Biomedical Engineering Education at VSB - Technical University of Ostrava
Jindřich Černohorský, Marek Penhaker, Hana Sochorová, Petr Tiefenbach
Year: 2006
stať ve sborníku

Biomedical enginnering education at VSB - Technical University of Ostrava
Marek Penhaker, Jindřich Černohorský, Hana Sochorová, Petr Tiefenbach
Year: 2006, Lékař a technika
článek v odborném periodiku

Biomedicínská technika jako studijní obor na VŠB-TU Ostrava
Petr Tiefenbach, Marek Penhaker, Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Year: 2006
stať ve sborníku

Biphasic insulin aspart 30 plus metformin: an effective combination in type 2 diabetes
Milan Kvapil, Alexandr Swatko, C Hilberg, Maria Shestakova
Year: 2006, DIABETES OBES METAB
článek v odborném periodiku

Botulotoxin - struktura, mechanismus účinku a klinické použití
Jan Krhut
Year: 2006, Urolog pro praxi
článek v odborném periodiku

Botulotoxin - struktura, mechanismus účinku a současné klinické aplikace
Jan Krhut
Year: 2006, Klin. Farmakol. Farm.
článek v odborném periodiku

Brain single photon emission tomography and hypercapnia test in testing cerebrovascular reserve capacity in Moya moya disease
Pavel Širůček, Václav Procházka, T. Hrbáč, Otakar Kraft, Jana Chmelová, Jana Dvořáčková
Year: 2006, Hellenic journal of nuclear medicine
článek v odborném periodiku

Bratrstvo tajných hrobů
Luboš Valerián
Year: 2006, Epocha
odborná kniha

Carcinoma Precursors in Laryngeal Resections
Jaroslav Horáček, Jiří Mrázek, J. Váňová
Year: 2006, Biomed Pap Med univ Palacky Olomouc
článek v odborném periodiku

Cévní mozkové příhody u dětí - od epidemiologie k standardu léčby
Jan Neiser, Michal Hladík, Bohumír Trávníček
Year: 2006
stať ve sborníku

Changes of the radioactivity in the gallbladder during Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) and after food stimulus
A. Stepien, Otakar Kraft, J. Pawlus, M. Mazur, P. Thor
Year: 2006
stať ve sborníku

Chirugická prevence plicní embolie
Jaroslav Mayzlík
Year: 2006
stať ve sborníku

Chirurgická léčba aktivní infekční endokarditidy: 8leté zkušenosti.
Martin Kolek, Radim Brát
Year: 2006, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Chronická bolest jako ošetřovatelský problém
Bohdana Dušová
Year: 2006
stať ve sborníku

Chronická obstrukční plicní nemoc u pracujících exponovaných SiO2
Zdeňka Hajduková
Year: 2006, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Civilizační nemoci. Vybrané kapitoly pro bakaláře
Jaroslav Šimíček, Vladislava Zavadilová
Year: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Clinical pseudomonas aeruginosa: potential factors of pathogenicity and resistance to antimicrobials.
A. Hostacká, Ivan Čižnár, A Kol.
Year: 2006, Folia Microbiol
článek v odborném periodiku

Clinical Report: Elejalde Syndrome - A Case Report
Eva Šilhánová, P. Plevová, R. Čuřík, I. Kasperčík, A. Křepelová
Year: 2006, American Journal of Medical Genetics
článek v odborném periodiku


