Publications
Znalosti a postoje adolescentů v prevenci pohlavně přenosných chorob
Yvetta Vrublová
Year: 2007
abstract in proceedings

Zpětná integrace do pracovního procesu u pracovníků s postižením myoskeletálního systému (vysoká amputace dolních končetin) - naše zkušenosti s realitou
Marek Bužga, Samuel Lvončík, Jarmila Kristiníková
Year: 2007
abstract in proceedings

Ztráta sluchu obyvatel Ostravy v závislosti na věku. Normativ u smíšené neexponované populace.
Eva Mrázková, Petra Sachová, Bc.
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Zvýšený výskyt Creutzfeldt-Jakobovej choroby v niektorých lokalitách na Slovensku a prevencia nozokomialneho prenosu
Rastislav Maďar, Danica Maslenová, K. Ranostajová
Year: 2007, Nozokomiálne nákazy
journal article

15. Sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí a 15. sjezd České společnosti histologických laborantů
Jaroslav Horáček
Year: 2007
organizing conference, workshop

3.Mezinárodní kongres prevence nemocničních nákaz
Rastislav Maďar
Year: 2007, Nemocniční listy (Fakultní nemocnice Ostrava)
journal article

. Léčba lamivudinem u závažného průběhu akutní virové hepatitidy B
Luděk Rožnovský, I. Orságová
Year: 2006
abstract in proceedings

?Pediatrie pro posluchače sociální práce ZSF
Jaroslav Slaný
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

?Pediatrie pro posluchače ZSF
Jaroslav Slaný
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

A comparison of ski jumping execution in a group of the best jumpers.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Radim Uhlář
Year: 2006
abstract in proceedings

A comparison of ski jumping execution in a group of the best jumpers.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Radim Uhlář
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A novel simplified ultra-rapid freezing technique for cryopreservation of tissue slices
J. Veselý, A Kol.
Year: 2006, Cryobiology
journal article

A pseudoaneurysm of the temporalis superficialis Artury.
Jiří Hrbáč, Václav Procházka, Tomáš Paleček
Year: 2006, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
journal article

A. Seventeen years follow-up of vaccination against hepatitis B in new-borns of HBsAg positive mothers.
Luděk Rožnovský, A. Kloudová, I. Orságová, A Kol.
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A 10-year longitudinal study of the in-run position kinematic changes in ski jumping
Miroslav Janura, L. Cabell, M. Elfmark, František Vaverka
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Adiponektin a inzulínová senzitivita
D. Horáková, D. Stejskal, L. Čížek, R. Ochmanová, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2006, Časopis lékařů českých
journal article

Akademie Techniczno Humanistycznej v Bilesku-Biale
Marek Smetana
Year: 2006
work experience abroad

Akademie Techniczno Humanistycznej v Bilesku-Biale
Marek Smetana
Year: 2006
work experience abroad

Aktualizace k diagnostice NANDA
Jana Marečková
Year: 2006, Bratislava:Ošetrovatelský obzor
journal article

Alarmujcí souvislosti morbidní obezity a chronické venózní insuficience
Jaroslav Mayzlík, Jan Dostalík, Leopold Pleva, Miloslav Mazur
Year: 2006, Praktická flebologie
journal article

Albumin -
Ludmila Nováčková, P. Trefilová, Lenka Furstová
Year: 2006, Program (Abstrakta přednášek a posterů)
journal article

Alergici v ambulanci cestovní medicíny
Zdeňka Hajduková, J. Pólová
Year: 2006
abstract in proceedings

Alkohol a játra
J. Ehrmann, Petr Schneiderka
Year: 2006, Grada Publishing, a. s.
specialist book

Alkyl chloroformates in sample derivatization strategies for GC analysis review on a decade use of the reagents as esterifying agents.
P. Hušek, P. Šimek
Year: 2006, Current Pharmaceutical Analysis
journal article

Amyloidóza hrtanu
R. Chmurová, Jiří Mrázek, E. Mrázková, P. Klečka, K. Zeleník, Jaroslav Horáček, R. Čuřík
Year: 2006
abstract in proceedings

Analýza chůze u osob s transtibiální amputací.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, D. Kozáková, G. Birgusová
Year: 2006, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Analýza potransfuzních reakcí hlášených Krevnímu centru FNsP Ostrava v obodobí 2000-2005
Martin Kořístka, Zuzana Čermáková, Helena Kalabisová, D. Borovcová, D. Horáčková, J. Nováčková, M. Přečková
Year: 2006
abstract in proceedings

Anatomie pro bakalářské studium se zdravotnickým zaměřením
Jaroslav Horáček
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Antimicrobial candy due toxicity.
Jaroslav Slaný
Year: 2006,
specialist book chapter

Asertivita v každodenní praxi
Petr Kazík
Year: 2006,
journal article

Asférické nitrooční čočky
Petr Mašek, D. Cholevík
Year: 2006
abstract in proceedings

ASSESSMENT SERUM BETA-TRACE PROTEIN (BTP) MEASUREMENTIN IN THE PREDICTION OF GLOMERULAR FILTRATION RATE. COMPARISON WITH SERUM CYSTYTIN C.
P. Solichová, Ludmila Nováčková, R. Ochmanová, D. Stejskal
Year: 2006, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc
journal article

Ataxia teleangiectasia - a case repost
Leopold Pleva, Simona Širůčková, J. Sedláčková, S. Walczysková, Eva Šilhánová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Atypický průběh bronchopneumonie
Soňa Bocková
Year: 2006,
journal article

Autoerotika a sniffing
Marek Dokoupil, Igor Dvořáček
Year: 2006
abstract in proceedings

Automanažerské vzdělávání
Petr Kazík
Year: 2006, Moderní řízení
journal article

Bakteriální neurotoxiny
Dittmar Chmelař
Year: 2006
abstract in proceedings

Balíček opatření pro prevenci ranných infekcí
Andrea Vilímková
Year: 2006
abstract in proceedings

Balíček opatření pro prevenci ventilační pneumonii
Renáta Zoubková
Year: 2006
abstract in proceedings

Bazální stimulace - pohled ze zákulisí
Věra Wolfová
Year: 2006, Sestra
journal article

Benefits for EMS after 10 years of Experience (10/2006) poster
R. Gřegoř
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bezpečná vzdálenost dolní resekční linie při operaci karcinomu rekta
Petr Vávra, Marie Rydlová, Anton Pelikán, P. Guňková, I. Guňka, M. Vávrová, Petr Anděl, L. Martínek
Year: 2006, Rozhledy v chirurgii
journal article

Biologie člověka a zdravotnická prevence. Studijní opora pro pedagogické studium absolventů středních škol.
S. Reiterová, Jan Šteigl
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Biomedical Engineering Education at VSB - Technical University of Ostrava
Jindřich Černohorský, Marek Penhaker, Hana Sochorová, Petr Tiefenbach
Year: 2006
abstract in proceedings

Biomedical enginnering education at VSB - Technical University of Ostrava
Marek Penhaker, Jindřich Černohorský, Hana Sochorová, Petr Tiefenbach
Year: 2006, Lékař a technika
journal article

Biomedicínská technika jako studijní obor na VŠB-TU Ostrava
Petr Tiefenbach, Marek Penhaker, Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Year: 2006
abstract in proceedings

Biphasic insulin aspart 30 plus metformin: an effective combination in type 2 diabetes
Milan Kvapil, Alexandr Swatko, C Hilberg, Maria Shestakova
Year: 2006, DIABETES OBES METAB
journal article

Botulotoxin - struktura, mechanismus účinku a klinické použití
Jan Krhut
Year: 2006, Urolog pro praxi
journal article

Botulotoxin - struktura, mechanismus účinku a současné klinické aplikace
Jan Krhut
Year: 2006, Klin. Farmakol. Farm.
journal article

Brain single photon emission tomography and hypercapnia test in testing cerebrovascular reserve capacity in Moya moya disease
Pavel Širůček, Václav Procházka, T. Hrbáč, Otakar Kraft, Jana Chmelová, Jana Dvořáčková
Year: 2006, Hellenic journal of nuclear medicine
journal article


