Publications
Extrakolonické nálezy jako vedlejší benefit CT kolonografie
Tomáš Mrázek, Jana Chmelová
Year: 2007, Endoskopie
journal article

Extrakolonické nálezy u virtuální CT kolonografie
Tomáš Mrázek, Jana Chmelová
Year: 2007, Miniinvaz.chir. a endosk.chir.súč.
journal article

Faktory ovlivňující kvalitu hlasu u hlasových profesionálů.
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc.
Year: 2007
published expert opinions, reviews

First experience with new circular stapler to perform anastomosis in upper part of GIT.
Jan Dostalík, L. Martínek, V. Richter, .. A Kol.
Year: 2007
abstract in proceedings

First experience with new circular stapler to-perform anastomosis in upper of GIT
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Vladimír Richter, Petr Vávra, Miloslav Mazur
Year: 2007
abstract in proceedings

Food hygiene activities at the Institute of Public Health in Ostrava
Jaroslav Šimek
Year: 2007
abstract in proceedings

Frequency of selected thrombophilias in women with placental abruption
Martin Procházka, M. Lubušký, L. Slavík, P. Hrachovec, P. Zielina, M. Kudela, P. G. Lindqvist
Year: 2007, Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology
journal article

Frequency of selected trhrombophilias in women with placental abruption
Martin Procházka, M Lubušký, L Slavik, P Hrachovec, P Zielina, M Kudela, PG Lindqvist
Year: 2007, Australian an New Zeeland Journal of Obsterics and Gynaecology
journal article

Functional Autonomies of Thyroid and Efficacy of Radioiodine Therapy. Cancer Biother Radiopharm
Otakar Kraft, A. Stepien
Year: 2007, CANCER BIOTHER RADIO
journal article

Funkční vyšetření pánevního dna
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Rehab. fyz. lék.
journal article

Fyzikální základ biomechaniky
Miroslav Janura, E. Janurová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Gas-less laparoscopy a prospective randomized trial.
Jan Dostalík, L. Martínek, P. Vávra, M. Mazur, .. A Kol.
Year: 2007, Surgical Endoscopic, Supplement
journal article

Gas-less laparoscopy - a prospective randomized trial.
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Další A
Year: 2007, Surg. Endoscopy, Supplement
journal article

Gastrointestinální krvácení a diarhea ve stáří
P. Weber, Z kala, P. Dítě, Hana Kubešová
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Geneticky podmíněné nádory prsu - prevence, léčba
P. Kopecká, Josef Kopecký, Eva Šilhánová, P. Plevová, Lubomír Dobiáš
Year: 2007
abstract in proceedings

Gestační diabetes mellitus
Dagmar Bartášková, Iva Galandáková, Milan Kvapil
Year: 2007, Zdravotnické noviny-příloha Lékařské listy
journal article

Giang serpentine interna carotid artery aneurysm: Endovascular parent artery occlusion. A pediatric case report
Václav Procházka, Jana Chmelová, David Školoudík, .. A Kol.
Year: 2007, Interventinal Neuroradiology
journal article

Giant Serpentine Internal Carotid Artery Aneurysm: Endovascular Parent Aretry Occlusion
Jana Chmelová
Year: 2007, Intervent Neuroradiol
journal article

Giant Serpentine Internal Carotid Artery Aneurysm: Endovascular Parent Artery Occlusion
Václav Procházka, Jana Chmelová
Year: 2007, Intervent Neuroradiol
journal article

Giant Serpentine Internal Carotid Artery Aneurysm: Endovascular Parent Artery Occlusion
Jana Chmelová
Year: 2007, Intervent Neuroradiol
journal article

Glitazony: diskuze nekončí
Pavlína Piťhová, Milan Kvapil
Year: 2007, JAMA, The Journal of the American Medical Association: České a slovesnské vydání
journal article

Globe Stereo - A New Device for Measurement of Irregular Radiation Load in the Environment and occupational Settings
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, J. Rozsypal, Hana Lehocká, Vladimír Kilián, Stanislav Malý
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Globe Stereo Thermometer - A New Device for Measurement of Irregular Radiation Load in the Environment and occupational Settings
Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Luboš Vajner, Hana Tomášková, Šárka Bernatíková, J. Rozsypal, Hana Lehocká, Vladimír Kilián, Stanislav Malý
Year: 2007, Central European Journal of Public Health
journal article

Glutathione S-transferase polymorphisms, cruciferous vegetable intake and cancer risk in the Central and Eastern European Kidney Cancer Study.
Le Moore, P. Brennan, S. Karami, R.J. Hung, C. Hsu, P. Boffetta, J. Toro, D. Zaridze, Vladimír Janout, V. Bencko, M. Navrátilová, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, A. Mukeria, I. Holcatova, R. Welch, S. Chanock, N. Rothman, Wh. Chow
Year: 2007, CARCINOGENESIS
journal article

Gordonovej funkčné a dysfunkčné vzorce zdravia
Jana Marečková, Katarína Žiaková A Kolektív
Year: 2007, Osveta
specialist book chapter

Hanze University Groningen
Darja Jarošová
Year: 2007
work experience abroad

Hepatogenní vřed
P. Svoboda, J. Hermann, P. Klvaňa, Evžen Machytka, Martin Rydlo, Vladimír Hrabovský
Year: 2007, Česká a Slovenská gastroenterologie a hepatologie
journal article

Histopatology of Laryngeal Carcinoma
Jaroslav Horáček, Libor Jeřábek
Year: 2007
abstract in proceedings

Hladina D-dimerů u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, .. A Kol.
Year: 2007, Ces Slov Neurol N
journal article

Hodnocení stavu výživy a telesné zdatnosti studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Zuzana Kusá
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení tělesného růstu a vývoje dítěte
Kamil Provazník, J. Vignerová, P. Bláha
Year: 2007, Galén
specialist book chapter

Hodnocení vlivu protetické fyzioterapie na vybrané biomechanické parametry u osob s transtibiální amputací
D. Kozáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2007
abstract in proceedings

HPLC analysis of rosmarinic acid in feed enriched with aerial parts of Prunella vulgaris and its metabolites in pig plasma using dual-channel coulometric detection.
D. Jirovsky, P. Kosina, M. Myslínová, J. Stýskala, J. Ulrichová, Vilím Šimánek
Year: 2007, J AGR FOOD CHEM
journal article

HPLC determination of midazolam and its three hydroxy metabolities in perfusion medium and plasma from rats
Miroslav Dostálek, A Kol.
Year: 2007, Journal of Chromatography
journal article

HumanIgE-specific autoantibodies and autoantibodies to IgE receptors
Ivo Lochman, Y. Shoenfeld, Alexandra Lochmanová, M.E. Gershwin, R.G. Hamilton, D.M. Stadler
Year: 2007, Elsevier
specialist book chapter

Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních infekcí
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Sestra
journal article

Hyperechogenicity of the substantia nigra in Parkinson's disease
P. Ressner, David Školoudík, P. Hluštík, P. Kaňovský
Year: 2007, J Neuroimaging
journal article

Hyrje në metodat e hulumtimit kualitativ. (FUNDAMENTALS OF QUANTITATIVE RESEARCH IN NURSING)
Jana Marečková, Andew Sirkka Et Al., Andrew Sirkka
Year: 2007, Quendra për Edukim te Vazhdueshëm Infermierik
specialist book chapter

III. Česko-Slovenská konference klinické farmakologie, IX. Česká konference klinické farmakologie, XV. Slovenská konference klinické farmakologie, XIV. Česká konference TDM, XI. Česká konference DURG
Milan Grundmann
Year: 2007
organizing conference, workshop

Implementace skórovacího systému POSSUM pro objektivitu morbidity laparoskopických operací kolorekta.
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Petr Vávra
Year: 2007, Rozhledy v chirurgii
journal article

In vivo oxidative damage in rats is associated with barbiturate response but not other cytochrome P450 inducers
Miroslav Dostálek, A Kol.
Year: 2007, Molecular Pharmacology
journal article

Inagurační spis doc. MUDr. Jozef Radoňak, Ph.D., jmenování profesorem.
Jaroslav Mayzlík, Jozef Radoňak
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Inagurační spis MUDr. Lenky Veverkové, Ph.D..
Jaroslav Mayzlík, Lenka Veverková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Incidence krvácení do horní části zažívacího traktu v regionu Ostrava-Poruba v letech 2002-2005
Evžen Machytka, J. Ehrmann, P. Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Petr Vávra
Year: 2007, Gastroenterologie a hepatologie
journal article

Infekční endokarditida aortální a mitrální chlopně vyvolaná Tropheryma whipplei při nepřítomnosti gastrointestinálních projevů Whippleovy choroby.
Martin Kolek, B Žaloudíková, Tomáš Freiberger, Radim Brát
Year: 2007, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
journal article

Influence of a prosthetic foot alignment on time variables of gait
Z. Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influence of a prosthetic foot alignment on time variables of gait
Z. Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Year: 2007
abstract in proceedings

Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user´s stability
Miroslav Janura, Jiří Rosický, Z. Svoboda, M. Elfmark, Petr Krawczyk
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user´s stability
Miroslav Janura, Jiří Rosický, Z. Svoboda, M. Elfmark, Petr Krawczyk
Year: 2007
abstract in proceedings

Influence of combined operation of Radiation and Convection Heat on Reliability of professional Performance
Stanislav Malý, A. Hladký, Miloslav Jokl, Zdeněk Jirák, Šárka Bernatíková, M. Pražáková, I. Maclová, K. Malčíková
Year: 2007, Central European Journal of Public Health
journal article


