Publications
Defekty na dolních končetinách u pacientů s diabetes mellitus
Pavlína Piťhová, Michaela Pelikánová, Milan Kvapil
Year: 2007, -
journal article

Dehydroepiandrosterone effects on the mRNA levels of peroxisome proliferator-activated receptors and their coactivators in human hepatoma HepG2 cells
J. Veselý, A Kol.
Year: 2007, Gen. Physiol. Biophys.
journal article

Dekubitus-komplexní pohled geriatra
H. Meluzínová, P. Weber, V. Polcarová, Hana Kubešová
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Detekce sentinelové uzliny u časných stadií cervikálního karcinomu kombinovanou metodou s užitím nanokoloidu Tc99 a patentní modři
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, P. Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft
Year: 2007, Česká Gynekologie
journal article

Diabetes mellitus 1.typu a cévní mozkové příhody
Milan Kvapil
Year: 2007, GEUM
specialist book chapter

Diabetes mellitus 1.typu a revmatické nemoci
Milan Kvapil
Year: 2007, GEUM
specialist book chapter

Diabetologie, diabetologové a diabetici-stále ještě na prahu nového milénia?
Milan Kvapil
Year: 2007, Zdravotnické noviny-příloha Lékařské listy
journal article

Diabtes mellitus 1.typu
Milan Kvapil
Year: 2007, GEUM
specialist book chapter

Diagnosis of solitary pulmonary nodules using somatostatin receptor scintigraphy
Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diagnostické prvky NANDA ? International u pacientů s poruchou vědomí
Jana Marečková, Radka Bužgová, Ivana Tománková, Darja Jarošová
Year: 2007, Ostravská univerzita ZSF
specialist book chapter

Diagnostika poruch senzomotorických funkcí ruky pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2007, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Diastolické dysfunkce a DM
Petra Káfuňková, Lucie Kadlecová, Milan Kvapil, Kristýna Medková, Pavlína Pelíšková
Year: 2007, Zdravotnické noviny-příloha Lékařské listy
journal article

Dietary risk factors for kidney cancer in Eastern and Central Europe.
C. Hsu, Wh. Chow, P. Boffetta, Le Moore, D. Zaridze, A. Moukeria, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, M. Navrátilová, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, P. Brennan
Year: 2007, American journal of epidemiology
journal article

Diferenciální diagnostika degenerativních onemocnění páteře - význam zobrazovacích metod
Josef Nekula
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dipeptid prolinu s hydroxyprolinem jako významný osteomarker snadno stanovitelný v nehydrolyzované moči
P. Hušek, Zdeněk Švagera, František Všianský, Antonín Pohlídal, V. Šmajstrla
Year: 2007, Praktický lékař
journal article

Disertační práce - Význam everznej karotickej endarterektómie v liečbe cerebrovaskulárnej insuficiencie.
Jaroslav Mayzlík, Peter Bereka
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Disposition of sanguinarine in the rat
R. Vecera, B. Klejdus, P. Kosina, J. Orolin, M. Stiborova, S. Smrček, J. Vicar, Z. Dvorak, J. Ulrichová, V. Kubáň, P. Anzenbacher, Vilím Šimánek
Year: 2007, XENOBIOTICA
journal article

Dlouhodobé sledování pacientů s klinickými známkami krvácení do horní části trávícího traktu a negativním endoskopickým nálezem
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Jiří Ehrmann
Year: 2007, Vnitřní lékařství
journal article

DM II z hlediska klinické praxe
Milan Kvapil, Zdeněk Rušavý, Jindřich Olšovský
Year: 2007, Adéla
specialist book

DM II z hlediska klinické praxe
Milan Kvapil
Year: 2007, Adéla
specialist book chapter

Dobrovolníci při řešení následků mimořádné události
Marek Smetana
Year: 2007
abstract in proceedings

Dodavatelské formy sterilizácie
Rastislav Maďar, Mária Štefkovičová, .. A Kol.
Year: 2007, Vrana s.r.o.
specialist book chapter

Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu
B. Friedecký, M. Engliš, J. Franeková, A. Jabor, J. Kratochvíla, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2007, Klin. biochem. metab.
journal article

Doporučení IFCC,EASD, ADA a IDF o měření a vydávání výsledků HbA1c
B. Friedecký, Antonín Jabor, Janka Franeková, J. Kratochvíla
Year: 2007, Fons
journal article

Drakunkulóza,Krevní nákazy
Rastislav Maďar, Sylvia Bazovská, .. A Kol.
Year: 2007, Univerzita Komenského v Bratislave
specialist book chapter

Drogy a polytraumata
Marie Staňková, Petr Kurka, Igor Dvořáček, Marek Dokoupil, M. Smatanová
Year: 2007
abstract in proceedings

Drogy a polytraumata
Marie Staňková, Petr Kurka, Igor Dvořáček, Marek Dokoupil, M. Smatanová
Year: 2007
abstract in proceedings

Edukace v ošetřovatelství
Bohdana Dušová
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Edukace v ošetřovatelství
Bohdana Dušová
Year: 2007, Masarykova univerzita, Brno
specialist book chapter

Efekt adenotómie na stav stredoušia v prevencii sluchovej deprivácie u detí
Tomáš Pniak, .. A Kol.
Year: 2007, Pediatrie pro praxi
journal article

Efekt adenotómie na stav stredoušia v prevencii sluchovej deprivácie u detí
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2007, Pediatrie pro praxi
journal article

Efekt chirurgické léčby fibrilace síní na dosažení a udržení sinusového rytmu u nemocných podstupujících sdružený kardiochirurgický výkon - krátkodobé výsledky.
Martin Kolek, Radim Brát
Year: 2007, Časopis lékařů českých
journal article

Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství
Darja Jarošová, Andrea Pokorná
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Effect of methamphetamine on cytochrome P450 activity
Miroslav Dostálek, A Kol.
Year: 2007, Xenobiotika
journal article

Efficacy of Equoral in Prophylactic Immunosuppression after De Novo Kidney Transplantation
Vojtěch Kamarád, J. Zadražil, Sadek Al Jabry, P. Horák, P. Bachleda, Agata Gibejová
Year: 2007, Dial. Transplant.
journal article

Elektronické novinkové služby: RSS versus e-mail
Olga Tomoszková
Year: 2007
abstract in proceedings

End of life
F Neméth, S Koval, H Zavázalová, M Baník
Year: 2007, Bratislavské lékarské listy
journal article

Endonazální dakryocystorinostomie - jak najít slzný vak?
P. Matoušek, .. A Kol.
Year: 2007, Otorinolaryng. a Foniat.
journal article

Enterococcus faecium as a cause of pulmonary abscesses in kidney transplant recipients.
J. Levora, Vladimír Teplan, O. Viklický
Year: 2007, Transplant international
journal article

Environmentálny model Nightingaleovej
Mária Nemčeková, Katarína Žiaková, Darja Jarošová, Darja Jarošová, Juraj Čáp
Year: 2007, Osveta
specialist book chapter

Epidemiologie karcinomu jícnu
H. Kollárová, D. Horáková, L. Máchová, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2007
abstract in proceedings

Epidemiologie vybraných přenosných nemocí - podklady pro výuku ochrany veřejného zdraví
Rastislav Maďar
Year: 2007, Medistar s.r.o.
specialist book

Epidemiology of esophageal cancer - an overview article.
H. Kollárová, L. Máchová, D. Horáková, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2007, Biomed Pap Med Univ Palacky Olomouc Czech Repub
journal article

Escola Superior de Saúde de Portalegre
Lucie Sikorová
Year: 2007
work experience abroad

Esophageal Lugol staining in head and neck cancers: is it worthwhile?
Pavel Vantuch, .. A Kol.
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Evidence Based Practice jako součást celoživotního vzdělávání sester?
Ilona Plevová
Year: 2007
abstract in proceedings

Examination of cerebrovascular reserve capacity (CVR) by means of brain SPECT and hypercapnia
P. Širůček, Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Experience with myocardial perfusion imaging with Myoview in Nuclear medicine department of University Hospital Ostrava , Czech Rep.
Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Experiment v požární ochraně
Miloš Kvarčák, Jiří Švec
Year: 2007
abstract in proceedings

Expression of MLH1 and MSH2 proteins in human tissues
P. Plevová, E. Sedláková, J. Zapletalová, A. Křepelová, Z. Kolář, Eva Šilhánová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


