Publications
Vztah mezi jednonukleotidovým polymorfismem +276 G>T na genu pro adiponektin a markery inzulinové rezistence u dyslipidemických pacientů
D. Novotný, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
journal article

Vztah mezi podmínkami práce a onemocněním syndromem karpálního tunelu
Marcela Sikorová, Milena Menzlová
Year: 2008
abstract in proceedings

What Blood Sample Time is the Most Suitable for the Determination of Metoprolol Metabolic Ratio?
Jana Ďuricová, Ilona Komzáková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008, Prague Medical Report
journal article

"White coat" hypertension with unusual big difference of systolic blood pressure - A case report
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"White coat" hypertension with unusual big difference of systolic blood pressure - A case report.
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2008
abstract in proceedings

Windesheim University of Applied Sciences Zwolle
Darja Jarošová
Year: 2008
work experience abroad

X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG
Milan Grundmann
Year: 2008
organizing conference, workshop

XII. Gerontologické dny Ostrava
Eva Zacharová
Year: 2008
abstract in proceedings

X-linked agammaglobulinemia combined with regional enteritis in 14-zear-old boy
Astrid Šuláková, Olga Škopková, Viera Doležilová, Jaroslav Horáček
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy Pilates Medical a jejich využití v kinezioterapii- praktická cvičení
Petra Dobešová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zásahy při radiační mimořádné události
Jiří Švec
Year: 2008, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
specialist book

Zásahy při radiační mimořádné události
J. Prouza, Jiří Švec
Year: 2008, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
specialist book

Zdravotní sestra a pomáhající profese
Ilona Plevová
Year: 2008, Profese
journal article

Zevní fixace u zlomenin pánve a acetabula
Vladimír Ječmínek, L Lukáč, M Šír
Year: 2008
abstract in proceedings

Zevní fixace v léčení komplexního poranění lokte
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Roman Madeja
Year: 2008
abstract in proceedings

Znalosti první pomoci u řidičů motorových vozidel
Lucie Sikorová, Monika Čížová
Year: 2008, Prevence úrazů, otrav a násilí
journal article

Ztráta sluchu obyvatel Ostravy v závislosti na věku.Normativ u smíšené neexponované populace
Petra Sachová, Bc.
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zvyšuje použití IMRT integrální dávku?
David Feltl
Year: 2008
abstract in proceedings

Životní styl v NANDA doménách
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

11. International Comparative Nursing Module, School of Nursing, Hanze University, Groningen
Renáta Zeleníková
Year: 2008
work experience abroad

123I-mIBG Scintigraphy to Predict Inducibility of Ventricular Arrhythmias on Cardiac Electrophysiology Testing.
J. J. Bax, Otakar Kraft, A. E. Buxton, A Kol.
Year: 2008, Circulation: Cardiovascular Imaging
journal article

15 let výuky bakalářského oboru Zdravotní laborant na FZS OU
Ludmila Nováčková, Ivona Závacká
Year: 2008, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

25 let zahájení mezilaboratorní kontroly kvality vybraných imunoanalytických vyšetření
Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

3D angiografie
V. Procházka, D. Czerny, M. Vávrová, Karol Korhelík
Year: 2008, CESK SLOV NEUROL N
journal article

4th EAONO instructional workshop
P. Komínek, A Kol.
Year: 2008, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

90Sr and 137Cs determination in milk and foodstuff samples in north and middle Moravia
Miluše Bartusková, J. Lušňák, J. Rada, V. Bečková
Year: 2008
abstract in proceedings

. Ultrazvukové hodnocení substantia nigra u pacientů s parkinsonskými syndromy
Petra Bártová, David Školoudík, T. Fadrná, Michal Bar, P. Kaňovský
Year: 2007, Ces Slov Neurol N
journal article

A capillary GC method using nitrogen phosphorus detection for determination of topiramate in patients with epilepsy
J. Maláková, Hana Brozmanová
Year: 2007, Chromatografia
journal article

A case report of a 39-old male with choledochal cyst mimiskung pancreatic pseudocyt.
Jan Dostalík, I. Guňka, L. Martínek, .. A Kol.
Year: 2007, Hepato-Gastroenterology
journal article

A comparison of ski jump execution in a group of the best jumpers
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Radim Uhlář
Year: 2007
abstract in proceedings

A molecularly genetic determination of prognostic factors of the prostate cancer and their ralationships to expression of protein p27 (kip1).
Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová
Year: 2007, NEOPLASMA
journal article

A test of manipulation functions using the constructional set
Jana Vyskotová, František Vaverka
Year: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
journal article

ACE hvězdicový model transformace vědeckých poznatků v Evidence Based Practice a jeho využití v ošetřovatelství
Radka Bužgová, Radka Bužgová, Darja Jarošová
Year: 2007, Ostravská univerzita v Ostrava, Zdravotně sociální fakulta
specialist book chapter

ADHD
Vilém Novák, A Kol.
Year: 2007, Neurologie pro praxi
journal article

Akreditácia klinického laboratória - naše skúšenosti z FN Ostrava
Janka Franeková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akutní selhání ledvin
Vladimír Teplan
Year: 2007, Praktický lékař
journal article

Allergy and cellular expression of IL 4 receptor and CRTH2 molecule
Alexandra Lochmanová, J. Bystroň, Ivo Lochman
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM) a diabetes
Terezie Šuláková
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Analysis of mortality in the Czech republic using the newly constructed socio-economic depsivation index
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová
Year: 2007, Epidemiology
journal article

Analysis of mortality in the Czech republic using the newly constructed socio-economic deprivation index
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analysis of mortality in the Czech republic using the newly constructed socio-economic deprivation index
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová
Year: 2007
abstract in proceedings

Analysis of mortality in the Czech Republic using the newly constructed socio-economic deprivation index
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová
Year: 2007
abstract in proceedings

Analýza hlukem dotčené populace z provozu významných železničních tratí na území ČR
Jan Michalík, Hana Šlachtová, O. Volf, P. Polaufová
Year: 2007
abstract in proceedings

Analýza sídelních jednotek MSK z hlediska socioekonomických faktorů
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová, Anna Šplíchalová, P. Fejtková
Year: 2007
abstract in proceedings

Analýza sídelních jednotek MSK z hlediska socioekonomických faktorů
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová, Anna Šplíchalová, P. Fejtková
Year: 2007
abstract in proceedings

Analýza zdravotních ukazatelů ovlivněných socioekonomickými faktory v ekologických studiích
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, P. Fejtková, Hana Tomášková
Year: 2007
abstract in proceedings

Annoyance analysis of population affected by railway noise - EU Strategic Noise Mapping
Jan Michalík, Hana Šlachtová, K. Šnajdr
Year: 2007, Epidemiology
journal article

Annoyance analysis of population affected by railway noise - EU Strategic Noise Mapping
Jan Michalík, Hana Šlachtová, K. Šnajdr
Year: 2007
abstract in proceedings

Antibiotický paradox
Dittmar Chmelař, Stuart B. Levy
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Antipsychotic drugs as a risk factor for venous thromboembolism.
J. Masopust, R. Malý, A. Urban, Ladislav Hosák
Year: 2007, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice
journal article


