Publications
4th EAONO instructional workshop
P. Komínek, A Kol.
Year: 2008, Otorinolaryngologie a Foniatrie
journal article

90Sr and 137Cs determination in milk and foodstuff samples in north and middle Moravia
Miluše Bartusková, J. Lušňák, J. Rada, V. Bečková
Year: 2008
abstract in proceedings

. Ultrazvukové hodnocení substantia nigra u pacientů s parkinsonskými syndromy
Petra Bártová, David Školoudík, T. Fadrná, Michal Bar, P. Kaňovský
Year: 2007, Ces Slov Neurol N
journal article

A capillary GC method using nitrogen phosphorus detection for determination of topiramate in patients with epilepsy
J. Maláková, Hana Brozmanová
Year: 2007, Chromatografia
journal article

A case report of a 39-old male with choledochal cyst mimiskung pancreatic pseudocyt.
Jan Dostalík, I. Guňka, L. Martínek, .. A Kol.
Year: 2007, Hepato-Gastroenterology
journal article

A comparison of ski jump execution in a group of the best jumpers
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Radim Uhlář
Year: 2007
abstract in proceedings

A molecularly genetic determination of prognostic factors of the prostate cancer and their ralationships to expression of protein p27 (kip1).
Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová
Year: 2007, NEOPLASMA
journal article

A test of manipulation functions using the constructional set
Jana Vyskotová, František Vaverka
Year: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
journal article

ACE hvězdicový model transformace vědeckých poznatků v Evidence Based Practice a jeho využití v ošetřovatelství
Radka Bužgová, Radka Bužgová, Darja Jarošová
Year: 2007, Ostravská univerzita v Ostrava, Zdravotně sociální fakulta
specialist book chapter

ADHD
Vilém Novák, A Kol.
Year: 2007, Neurologie pro praxi
journal article

Akreditácia klinického laboratória - naše skúšenosti z FN Ostrava
Janka Franeková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akutní selhání ledvin
Vladimír Teplan
Year: 2007, Praktický lékař
journal article

Allergy and cellular expression of IL 4 receptor and CRTH2 molecule
Alexandra Lochmanová, J. Bystroň, Ivo Lochman
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM) a diabetes
Terezie Šuláková
Year: 2007, Neuveden
specialist book chapter

Analysis of mortality in the Czech republic using the newly constructed socio-economic depsivation index
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová
Year: 2007, Epidemiology
journal article

Analysis of mortality in the Czech republic using the newly constructed socio-economic deprivation index
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analysis of mortality in the Czech republic using the newly constructed socio-economic deprivation index
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová
Year: 2007
abstract in proceedings

Analysis of mortality in the Czech Republic using the newly constructed socio-economic deprivation index
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová
Year: 2007
abstract in proceedings

Analýza hlukem dotčené populace z provozu významných železničních tratí na území ČR
Jan Michalík, Hana Šlachtová, O. Volf, P. Polaufová
Year: 2007
abstract in proceedings

Analýza sídelních jednotek MSK z hlediska socioekonomických faktorů
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová, Anna Šplíchalová, P. Fejtková
Year: 2007
abstract in proceedings

Analýza sídelních jednotek MSK z hlediska socioekonomických faktorů
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová, Anna Šplíchalová, P. Fejtková
Year: 2007
abstract in proceedings

Analýza zdravotních ukazatelů ovlivněných socioekonomickými faktory v ekologických studiích
Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, P. Fejtková, Hana Tomášková
Year: 2007
abstract in proceedings

Annoyance analysis of population affected by railway noise - EU Strategic Noise Mapping
Jan Michalík, Hana Šlachtová, K. Šnajdr
Year: 2007, Epidemiology
journal article

Annoyance analysis of population affected by railway noise - EU Strategic Noise Mapping
Jan Michalík, Hana Šlachtová, K. Šnajdr
Year: 2007
abstract in proceedings

Antibiotický paradox
Dittmar Chmelař, Stuart B. Levy
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Antipsychotic drugs as a risk factor for venous thromboembolism.
J. Masopust, R. Malý, A. Urban, Ladislav Hosák
Year: 2007, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice
journal article

Assessment of quality of life in patients after lower limb amputation
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Year: 2007, Journal of health sciences management and public health
journal article

Assessment of the Cerebral Vasomotor Reactivity in Internal Carotid Artery Occlusion using a Transcranial Doppler Sonography and Functional MRI. J
R. Herzig, P. Hluštík, David Školoudík, .. A Kol.
Year: 2007, Neuroimaging
journal article

Association between obesity and cancer incidence in the population of the District Sumperk, Czech Republic
L. Máchová, L. Čížek, D. Horáková, Jiřina Koutná, J. Lorenc, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2007, ONKOLOGIE
journal article

Bacillus cereus na JIP
Ladislava Michálková
Year: 2007
abstract in proceedings

Bacillus cereus na JIP
Ladislava Michálková, O. Bezděková, L. Herboczková, K. Szpaková, Věra Toršová, J. Vraná, J. Widermanová
Year: 2007
abstract in proceedings

Balbuties a genetika - vývoj názorů
Hana Kubešová
Year: 2007, Neuveden
specialist book

Balíček péče pro prevenci chirurgických infekcí
Andrea Vilímková
Year: 2007
abstract in proceedings

Bazální stimulace v praxi
Věra Wolfová
Year: 2007
abstract in proceedings

Biliární ileus - opomíjená příčina střevní obstrukce
P. Guňková, A Kol.
Year: 2007, Rozhl. chir.
journal article

Biliární ileus - opomíjená příčina střevní obstrukce
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2007, Rozhl. chir.
journal article

Biliární ileus - opomíjená příčina střevní obstrukce.
P. Guňková, Jan Dostalík, L. Martínek, Další A
Year: 2007, Rozhledy Chirurgie
journal article

Biofilm formation and response to oxidative stress in Pseudomonas aeruginosa and Vibrio cholerae non-O1 depending on culture media
A. Hostacká, Ivan Čižnár
Year: 2007, Epidemiol Mikrobiol Imunol.
journal article

Biologické hodnocení rizika hluku v tiché a hlučné části Ostravy.
Eva Mrázková, Lucie Suchánková, Mgr.
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Biologické hodnocení rizika hluku v tiché a hlučné lokalitě města Ostravy
Lucie Suchánková, Milena Menzlová
Year: 2007
abstract in proceedings

Biologické hodnocení rizika hluku v tiché oblasti města.
Eva Mrázková, Eva Hufová, Bc.
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Biopsy of Sentinel Lymph Nodes in the Malignant Melanoma of the Skin.
Otakar Kraft
Year: 2007, Nova Publishers
specialist book chapter

Biosafety, antioxidant status, and metabolites in urine after consumption of dried cranberry juice in healthy women: a pilot double-blind placebo-controlled trial
K. Valentová, D. Stejskal, P. Bednář, J. Vostalová, Č. Čihalík, R. Večeřová, D. Koukalová, M. Kolář, R. Reichenbach, L. Šknouřil, J. Ulrichová, Vilím Šimánek
Year: 2007, J AGR FOOD CHEM
journal article

Bleeding to GIT - Description of two cases of aortoenteric fistula between duodenum and aortofemoral bypasse [Krvácení do horní části zažívacího traktu zpusobené píštělí mezi duodenem a aorto- femorálním bypassem - Popis dvou případů].
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Petr Vávra, Miloslav Mazur, J. Dostalík, Lubomír Martínek, Arnošt Martínek
Year: 2007, Endoskopie
journal article

Blood and lymphocyte level of Cyclosporine A and its metabolites , correlation with immunologic parameters during an early phase after renal transplantation.
P. Maršálková, Ivo Lochman, J. Dědochová, Alexandra Lochmanová, A. Martínek, .. A Kol.
Year: 2007, Ther. Drug. Monit
journal article

Bodové a nebodové zdroje fyzikálních prací
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2007
abstract in proceedings

Breast cancer and the promyelocytic leukemia gene
I. Ježíšková, P. Plevová, S. Walczysková, A. Křepelová, K. Pavlíková, V. Kotala, Eva Šilhánová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cerebral SPECT with hypercapnia in the examination of cerebrovascular reserve capacity
P. Širůček, Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cerebral vein thrombosis in oral contraceptive (OCP) users
Martin Procházka, V. Procházka, D Maděrič, J Procházková, M Lubušký
Year: 2007
abstract in proceedings

Cesty ke zlepšení výsledků radioterapie nemalobuněčného karcinomu plic
David Feltl
Year: 2007
abstract in proceedings


