Publications
Úvod do aplikací výpočetní techniky
Hana Sochorová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Validation of environmental transfer models and assessment of the effectiveness of countermeasures using data on 131I releases from Chernobyl
P. Krajewski, P. Ammann, Miluše Bartusková, C. Duffa, V. Filistovic, T. Homma
Year: 2008, APPL RADIAT ISOTOPES
journal article

Vaskulitida velkých cév jako příčina horečky a zvýšení zánětlivých parametrů
A Zjevíková, L Hozáková, I Kielkowská
Year: 2008, Klinická mikrobiologie
journal article

VII. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech
Darja Jarošová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Visual information processing in recently abstaining methamphetamine-dependent individuals: evoked potentials study.
J. Kremláček, Ladislav Hosák, A Kol.
Year: 2008, Documenta Ophthalmologica
journal article

Vitamín A (retinol) a jeho účinky na organizmus
František Dorko
Year: 2008
abstract in proceedings

Vitamin D receptor polymorphisms and renal cancer risk in Central and Eastern Europe
S. Karami, P. Brennan, R.J. Hung, P. Boffetta, J. Toro, R.T. Wilson, D. Zaridze, M. Navrátilová, N. Chatterjee, D. Mates, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, N. Szeszenia-Dabrowska, I. Holcatova, A. Moukeria, R. Welch, S. Chanock, N. Rothman, Wh. Chow, Le Moore
Year: 2008, J TOXICOL ENV HEALTH
journal article

Víte co jíst?
Karel Martiník, Vladimír Renčín
Year: 2008, Garamont
specialist book

Vlakové neštěstí na urgentním příjmu Fakultní nemocnice Ostrava.
Stanislav Jelen, Jiří Bílek, R Vronský, J. Jahoda
Year: 2008
abstract in proceedings

Vliv hormonální antikoncepce na životní styl žen
Yvetta Vrublová
Year: 2008
abstract in proceedings

Vliv ventilace na objemovou aktivitu radonu v budovách
Jiří Švec, R. Dubčáková
Year: 2008
abstract in proceedings

Vliv verapamilu na koncentraci cyklosporinu A a jeho metabolitů v lymfocytech
Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Petra Maršálková, Milan Grundmann
Year: 2008
abstract in proceedings

Vnímané zdraví,zdravotní chování a některé sociální chrakateristiky pacientů ve věku 60-64 let
V Zaremba, H Zavázalová, K Zikmundová, J Kotrba
Year: 2008, Geriatria
journal article

Vnitřní lékařství
Jindřich Šajnar, Arnošt Martínek
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vnitřní lékařství I.
Jindřich Šajnar, Arnošt Martínek
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané determinanty života osob v předdůchodovém věku
H Zavázalová, K Zikmundová, V Zaremba
Year: 2008, Kontakt
journal article

Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství
Ilona Plevová, Regina Holešová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané sociální charakteristiky života pacientů ve středním věku (50-59 let)
V Zaremba, H Zavázalová, K Zikmundová, J Kotrba
Year: 2008, Plzeň.lék.Sbor.
journal article

Výchova a vzdělávání v ošetřovatelství
Eva Zacharová
Year: 2008
abstract in proceedings

Výchova k povolání sestry
Ilona Plevová
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Výskyt mědi v pitné vodě V České republice
Vladimíra Němcová
Year: 2008
abstract in proceedings

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 637 pacientek
J. Heroková, M. Čegan, Otakar Kraft, P. Geryk, P. Baník, L. Kudělka, P. Tkadleček
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky studie PREDICTIVE v České republice
M. Honka
Year: 2008, Vnitřní lékařství
journal article

Výsledky studie před zavedením standardizovaného postupu odsávání z dýchacích cest
Soňa Bocková
Year: 2008, Profese
journal article

Výukový nemocniční informační systém a jeho využití při vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí
Hana Sochorová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Výukový nemocniční informační systém ošetřovatelství zaměřený na porodnictví
Bohdana Dušová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Využití databáze preventivních prohlídek k epidemiologickým studiím
L. Čížek, L. Máchová, Gabriela Janoutová, Jiřina Koutná, H. Kollárová, D. Horáková, J. Lorenc, Vladimír Janout
Year: 2008, Hygiena
journal article

Využití e-learningového prostředí ve vzdělávání mentorů
Darja Jarošová
Year: 2008, Zdravotníctvo a sociálna práca
journal article

Využití e-learningu pro kombinovanou formu studia nelékařských zdravotnických povolání
Hana Sochorová
Year: 2008
abstract in proceedings

Využití klasifikace NIC v péči o pacienty s ošetřovatelskou diagnózou akutní bolest
Jana Marečková, L. Slámová
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Využití nefarmakologických metod pro prevenci agresivity u seniorů v institucionální péči
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2008, Prevence úrazů, otrav a násilí
journal article

Využití prostředků ESF pro zkvalitňování výuky nelékařských zdravotnických oborů
Hana Sochorová
Year: 2008
abstract in proceedings

Využitie metorpololu jako probe látky při fenotypizácii CYP 2D6
Jana Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008
abstract in proceedings

Vývoj vzdělávání sester v České republice a v Itálii - srovnávací přehled
Jana Foralová, Darja Jarošová
Year: 2008, Profese
journal article

Význam imunitního systému při transplantaci ledvin
Alexandra Lochmanová, Petra Maršálková, Ivo Lochman
Year: 2008
abstract in proceedings

Význam komunikace v edukační činnosti sestry. Úloha nadačních fondů a organizací při zvyšování kvality života člověka v nouzi.
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam včasné detekce inzulínové rezistence u dětské populace
D. Pastucha, J. Malinčíková, D. Horáková, Vladimír Janout
Year: 2008, Medicina Sportiva Bohemica and Slovaca
journal article

Význam východy ke zdraví ve výuce studentů
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam zpětné vazby mezi analytikou a interpretací výsledků
Petr Schneiderka
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
journal article

Vzdělávání sester v gerontologické péči
Darja Jarošová
Year: 2008
abstract in proceedings

Vzdělávání zdravotníků - základ kvalitní práce
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vztah mezi jednonukleotidovým polymorfismem +276 G>T na genu pro adiponektin a markery inzulinové rezistence u dyslipidemických pacientů
D. Novotný, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
journal article

Vztah mezi podmínkami práce a onemocněním syndromem karpálního tunelu
Marcela Sikorová, Milena Menzlová
Year: 2008
abstract in proceedings

What Blood Sample Time is the Most Suitable for the Determination of Metoprolol Metabolic Ratio?
Jana Ďuricová, Ilona Komzáková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008, Prague Medical Report
journal article

"White coat" hypertension with unusual big difference of systolic blood pressure - A case report
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"White coat" hypertension with unusual big difference of systolic blood pressure - A case report.
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2008
abstract in proceedings

Windesheim University of Applied Sciences Zwolle
Darja Jarošová
Year: 2008
work experience abroad

X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG
Milan Grundmann
Year: 2008
organizing conference, workshop

XII. Gerontologické dny Ostrava
Eva Zacharová
Year: 2008
abstract in proceedings

X-linked agammaglobulinemia combined with regional enteritis in 14-zear-old boy
Astrid Šuláková, Olga Škopková, Viera Doležilová, Jaroslav Horáček
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


