Publications
Roma Health Assistant - Education and Community Work
Darja Jarošová, Raul Cordeiro
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Roma Health Assistant - Education and Community Work
Darja Jarošová, Raul Cordeiro
Year: 2007
stať ve sborníku

Řízení projektů
Petr Kazík
Year: 2007,
článek v odborném periodiku

Scintigrafie sleziny a kostní dřeně,18.kapitola ve skriptech/učebnici:Kupka K., Kubiyni J., Šámal M. a kolektiv:Nukleární medicína I.
Otakar Kraft
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech republic
Hana Šlachtová, P. Polaufová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová
Year: 2007, Epidemiology
článek v odborném periodiku

Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech republic
Hana Šlachtová, P. Polaufová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech republic
Hana Šlachtová, P. Polaufová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová
Year: 2007
stať ve sborníku

Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech Republic
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová, Anna Šplíchalová
Year: 2007, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Selection of SES factors for construction of socioeconomic deprivation index in the Czech Republic
Hana Šlachtová, P. Polaufová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová
Year: 2007
stať ve sborníku

Selection of two identical pictures from a group of similar ones: I: Dynamics of event-related potentials.
Josef Petřek
Year: 2007, Activ Nerv Super
článek v odborném periodiku

Self Apreciation and Affective Temperaments in Psychiatric Nurses
Raul Cordeiro, J.C.J Junceiro, M.A.A.. Arriaga, Darja Jarošová
Year: 2007
stať ve sborníku

Self Apreciation and Affective Temperaments in Psychiatric Nurses
Raul Cordeiro, J.C.J Junceiro, M.A.A.. Arriaga, Darja Jarošová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Seminář Senzorické posuzování
Vladimíra Němcová
Year: 2007
uspořádání konference, workshopu

Sepse v intenzívní péči
R. Kula, Jan Neiser
Year: 2007, Neuveden
kapitola v odborné knize

Serum Reg-Ialpha is not suitable marker of metabolic syndrome
D. Stejskal, M. Karpíšek, D. Horáková, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2007, Bratislavské Lékarské Listy
článek v odborném periodiku

Significance, detection and biopsy of sentinel lymph nodes in some types of malignant tumours
Otakar Kraft
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Silybin is metabolized by cytochrome P450 2C8 in vitro
P. Jančová, E. Anzenbacherová, B. Papoušková, K. Lemr, P. Lužná, A. Veinlichová, P. Anzenbacher, Vilím Šimánek
Year: 2007, CURR DRUG METAB
článek v odborném periodiku

Silybin is metabolized by cytochrome P450 2C8 in vitro.
Vilím Šimánek
Year: 2007, DRUG METAB DISPOS
článek v odborném periodiku

Sitaglipin
M. Honka
Year: 2007, Remedia 2007
článek v odborném periodiku

Ski jump flight as an optimization task
Radim Uhlář, Miroslav Janura
Year: 2007
stať ve sborníku

Sociální interakce v systému celoživotního vzdělávání
Eva Zacharová
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální interakce v systému celoživotního vzdělávání
Eva Zacharová
Year: 2007
stať ve sborníku

Sociální komunikace - pomocník při realizaci standardů kvality sociálních služeb
Eva Zacharová
Year: 2007
stať ve sborníku

Sociální komunikace jako nástroj ke zkvalitnění péče o seniory
Eva Zacharová
Year: 2007
stať ve sborníku

Socioekonomická deprivace - teoretické přístupy a měření socioekonomické deprivace užitím indexů
Hana Šlachtová, P. Fejtková, Anna Šplíchalová, P. Polaufová, Hana Tomášková
Year: 2007, Hygiena
článek v odborném periodiku

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, D. Skýbová, P. Polaufová, Anna Šplíchalová
Year: 2007
stať ve sborníku

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, D. Skýbová, P. Polaufová, I. Tomášek, Anna Šplíchalová
Year: 2007
stať ve sborníku

Socioekonomický deprivační index pro Českou republiku
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Polaufová
Year: 2007
stať ve sborníku

Some indicators of quality of life in senior age in two regions
H Zavázalová, F Neméth, K Zikmundová, V Zaremba, V Rais
Year: 2007, International comparative study-the Czech Republic and the Slovac republic
článek v odborném periodiku

Současná právní problematika v kontextu klinických cvičení a praxe studentů oboru všeobecná sestra a porodní asistentka
Yvetta Vrublová
Year: 2007
stať ve sborníku

Současné možnosti surveillance nozokomiálních nákaz na mezinárodní úrovni
Eva Glogerová, Věra Toršová, Rastislav Maďar
Year: 2007
stať ve sborníku

Současné možnosti surveillance nozokomiálních nákaz na mezinárodní úrovni
Eva Glogerová, Věra Toršová, Rastislav Maďar
Year: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Současné poznatky o fyzické zátěži pracovníků zdravotní záchranné služby územního střediska Ostrava
Marek Bužga, Vladimír Jiřišta, Zdeněk Jirák
Year: 2007
stať ve sborníku

Současné trendy ve vyšetřování nežádoucích příhod ve zdravotnictví
Martin Rydlo
Year: 2007, Kontakt
článek v odborném periodiku

Současný přístup EU k otázce bezpečnosti pacienta:prevence chyb při poskytování péče
Věra Toršová, Olga Tomoszková
Year: 2007
stať ve sborníku

Současný stav a perspektivy klinické farmakologie v České republice
Milan Grundmann
Year: 2007
stať ve sborníku

Současný stav diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře v České republice
Jan Krhut, A Kol.
Year: 2007, Čes. Gynek.
článek v odborném periodiku

Společnost prevence nozokomiálních nákaz
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Year: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Správná klinická praxe TDM aminoglykosidů a vankomycinu
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2007
stať ve sborníku

Srovnání metod pro stanovení hladiny kreatininu v séru
B. Friedecký, R. Calábková, J. Barbořík, D. Novotný, Petr Schneiderka
Year: 2007, Neuveden
kapitola v odborné knize

Srovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku
Vladislava Zavadilová, Jana Vlčková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Eva Lysová, Dagmar Horáková, Vladimír Janout
Year: 2007
stať ve sborníku

Srovnání zdravotní situace pacient ve věku 50-64 let
V Zaremba, H Zavázalová, K Zikmundová, J Kotrba
Year: 2007, Geriatria
článek v odborném periodiku

Stále přehlížená osteoporóza
Hana Kubešová
Year: 2007, Neuveden
odborná kniha

Standardizace stanovení glykovaného hemoglobinu
Petr Schneiderka
Year: 2007, Klin. biochem. metab.
článek v odborném periodiku

Stanovení kyseliny valproové pomocí on-line spojení kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy s vodivostní detekcí
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2007, Čes. slov. Farm
článek v odborném periodiku

Stanovení lamotriginu v séru pomocí on-line spojení kapilární izotachofororézy a kapilární zónové elektroforézy
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2007, Chemické listy
článek v odborném periodiku

Stanovení léků pomocí elektromigračních metod
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann
Year: 2007, Klin. Farmakol. a Farmac.
článek v odborném periodiku

Stárnout aktivně v 21.století.jak v předdůchodovém věku
H Zavázalová, K Zikmundová, V Zaremba, B Jurašková, I Holmerová
Year: 2007, Česká geriatrická revue
článek v odborném periodiku

Statistical analysis of multi-center study for the Coordinated Research Project of IAEA: Role of radionuclide techniques in the diagnosis of early dementia
S. Tanada, N. Watanabe, C. A. Sanchez Catasus, Otakar Kraft, T. Györke, C. D. Patel
Year: 2007
stať ve sborníku

Stenózy intrakraniálních tepen - možnosti diagnostiky pomocí transkraniální duplexní sonografie
David Školoudík, R. Herzig
Year: 2007, Neurol pro praxi
článek v odborném periodiku


