Publications
Nástroje k hodnocení zátěže rodičů, kteří pečují o děti s handicapem. In: Profesionalita v ošetřovatelství III. Konference s mezinárodní účastí v rámci 10. Výročí založení FZV. Olomouc: FZV UP v Olomouci. 2018.
Petra Benešová, Lucie Sikorová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nástroje pro hodnocení kvality života a non-motorických příznaků pacientů s Parkinsonovou chorobou
Radka Kozáková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naše zkušenosti s MIO osteosyntézou zlomenin proximálního konce kosti vřetenní u dětí
Rudolf Vronský, Stanislav Jelen, Ivo Kopáček
Year: 2018
ostatní

Názory pacientů s progresivním neurologickým onemocněním a jejich rodin na péči na konci života
Radka Kozáková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nekrotizující pneumonie u dětí - chirurgická léčba
I Slívová, Marcel Mitták, Lubomír Tulinský, Vladimír Richter, Peter Ihnát
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nemocnost dětí v Moravskoslezském (a Jihočeském) kraji
Vítězslav Jiřík, Andrea Dalecká, Barbara Hermanová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neuropaliativní a rehabilitační péče u pacientů v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění
Radka Bužgová, Michal Bar, Petra Bártová, Radka Kozáková, Pavel Ressner, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková
Year: 2018, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

Neuropalliative Care in Patients with Progressive Neurological Desease in Czech Republic: Study Protocol
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Newly designed 11-gene panel reveals first case of hereditary amyloidosis captured by massive parallel sequencing
Zuzana Kufová, Tereza Ševčíková, J. Januska, P. Vojta, A. Boday, P. Vanickova, Jana Filipová, Kateřina Growková, Tomáš Jelínek, M. Hajduch, Roman Hájek
Year: 2018, JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY
článek v odborném periodiku

Non-alcoholic fatty liver disease and its development to hepatocellular carcinoma in patients with obesity and metabolic syndrome
Daniel Toman, Petr Vávra, P Ostruszka, Petr Jelínek, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové možnosti depresivní a schizofrénní poruchy
Eva Češková
Year: 2018, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Novel Series of Quaternary Ammonium Surfactants Based on 2,3-Dihydro- [1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-ol Ring: Synthesis, Analysis and Antimicrobial Evaluation
Jan Marek, D. Malinak, R. Dolezal, O. Soukup, M. Benková, P. Nachtigal, Petr Vávra, K. Kuca
Year: 2018, LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY
článek v odborném periodiku

Nursing students' perceived stress, coping strategies, health and supervisory approaches in clinical practice: A Slovak and Czech perspective
Elena Gurková, Renáta Zeleníková
Year: 2018, NURSE EDUCATION TODAY
článek v odborném periodiku

Obesity paradox in patients undergoing lung lobectomy - myth or reality?
Hana Tomášková, Lubomír Tulinský, Marcel Mitták, Petr Ostruszka, Igor Penka, Peter Ihnát
Year: 2018, BMC SURGERY
článek v odborném periodiku

Obezita a ledviny
Vladimír Teplan, a kol.
Year: 2018, Mladá Fronta
odborná kniha

Obezita u akutního poškození a selhání ledvin
Nadežda Petejová
Year: 2018, Mladá Fronta
kapitola v odborné knize

Obezita u chronického selhání ledvin léčeného dialýzou
Ivo Valkovský
Year: 2018, Mladá Fronta
kapitola v odborné knize

Obezitologie I
Marek Bužga, Karin Petřeková, Jitka Macháčková, Veronika Horká
Year: 2018
uspořádání konference, workshopu

Obinutuzumab v první linii léčby chronické lymfocytární leukemie - zkušenosti z klinické praxe
J. Zuchnicka, J. Feckova Mihalyova, L. Istvanikova, Roman Hájek
Year: 2018, Remedia, Od teorie k praxi
článek v odborném periodiku

Od DNA k chromozomům a cytogenetice
Tomáš Adamus
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od srdce k srdci
Jakub Doležel
Year: 2018, Sesterna
článek v odborném periodiku

On site cytology of pancreas EUS FNA - the results of 11 years of cooperation
B. Šnajdrová, Pavel Hurník, V. Židlík, D. Žiak, L. Kučerová, A. Jalůvková, J. Šustíková, O. Urban, P. Fojtík, V. Zoundjiekpon, M. Uvírová, Jana Dvořáčková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Once-a-Day Trazodone in the Treatment of Depression in Routine Clinical Practice
Eva Češková, M. Sedova, R. Kellnerova, O. Starobova
Year: 2018, Pharmacology
článek v odborném periodiku

Onemocnění gastrointestinálního traktu a choroby ledvin
Vladimír Teplan, O. Marečková, M. Lukáš
Year: 2018, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Operační postupy a konstrukce stomií
Peter Ihnát
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optoelektronické skenování jako nástroj pro měření antropometrických rozměrů dolních končetin
Ondřej Machaczka, Miroslav Homza, P. Polievka, Anna Zatloukalová, Jana Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2018, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelská péče o nemocné s poruchami polykání
Petra Mandysová, Renáta Zeleníková, Naděžda Lasotová
Year: 2018, Tobiáš
kapitola v odborné knize

Ošetřovatelství I
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová, Alena Machová, Lucie Sikorová, Regina Slowik, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková
Year: 2018, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Pacienti s progresivním neurologickým onemocněním v hospicové péči
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pacienti užívající nová perorální antikoagulancia - výsledky epidemiologické studie
Anna Zatloukalová, Jana Janoutová, Miroslav Homza, Ondřej Machaczka, Vladimír Janout
Year: 2018, Profese online
článek v odborném periodiku

Paliativní péče u neurologických pacientů ve FN Ostrava
Jana HORÁKOVÁ, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parastomal and incisional hernia following laparoscopic/open abdominoperineal resection: is there a real difference?
Peter Ihnát, Lubomír Tulinský, Tomáš Jonszta, Pavel Koscielnik, Lucia Ihnát Rudinská, Igor Penka
Year: 2018, Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques
článek v odborném periodiku

Parciálna jejunálna diverzia (PJD) - nový postup v metabolickej chirurgii - technický aspekt a predbežné výsledky
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Jitka Macháčková, Martin Bolek
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parciální jejunální diverze - technické aspekty a počáteční zkušenosti
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Jitka Macháčková, Martin Bolek
Year: 2018, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Partial jejunal diversion - Novel procedure in metabolic surgery - Technical aspect and preliminary results
Pavol Holéczy, Marek Bužga, Jitka Macháčková, Martin Bolek
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PARTIAL JEJUNAL DIVERSION - NOVEL PROCEDURE IN METABOLIC SURGERY - TECHNICAL ASPECT AND PRELIMINARY RESULTS
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M. Bolek, J. Macháčková
Year: 2018
stať ve sborníku

Patient-controlled epidural analgesia versus conventional epidural analgesia after total hip replacement - a randomized trial
Jan Máca, Lenka Grasslova, Dana Streitová, Renáta Zoubková, Michaela Trlicová
Year: 2018, Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc
článek v odborném periodiku

PERCEIVED EMOTIONAL AND SITUATIONAL HEARING HANDICAP IN THE ELDERLY AND THEIR FAMILY MEMBERS
Radka Kozáková, Jarmila TOBOLOVÁ, Renáta Zeleníková
Year: 2018, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck - the beginning of the path
Pavel Hurník, V. Židlík, D. Žiak, M. Sporková, J. Štembírek, M. Buchtová, Zuzana Čermáková, Jana Dvořáčková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Per-oral endoscopic myotomy (POEM): mid-term efficacy and safety
Jan Martínek
Year: 2018, SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES
článek v odborném periodiku

PERSPEKTIVY VYUŽITÍ TECHNOLOGIE BCI (BRAIN-COMPUTER INTERFACE) VE FYZIOTERAPII
Zuzana Koudelková, Martina Žabčíková, Michal FILIP, Roman Jašek, Martin Strmiska, Bronislav Chramcov, Peter Janků, Vít Štěpánek, Pavel Vařacha, Šárka Daňková, Marcela Dabrowská, Peter Linzer, I. Chmelova
Year: 2018, TRILOBIT
článek v odborném periodiku

Pharmacological and surgical management of OAB
Jan Krhut
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Plasma levels of the angiogenic cytokine Endocan are elevated in patients with multiple myeloma
Roman Hájek
Year: 2018
stať ve sborníku

Pohled pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich rodin na péči na konci života
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poranění LCA adolescentů
Jiří Demel, Martin Mohyla, Jiří Stránský
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porodní hmotnost a kardiometabolické riziko u dětí s obezitou
V. Horák, Dalibor Pastucha, L. Štěpánek, H. Kollárová, D. Horáková
Year: 2018, Gynekolog časopis ženských lékařů
článek v odborném periodiku

Porovnání různých elektroforetických systémů v laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií
Pavlína Kušnierová, David Zeman, I. Faruzelová, F. Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík
Year: 2018, Klinická biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku

Posouzení kvality života a funkčního stavu pacientů s Huntingtonovou nemocí - hodnoticí nástroje
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Year: 2018, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Poševní mikrobiom a jeho význam pro spokojený život ženy
Vít Unzeitig
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preference a saturace potřeb dětí s onkologickým onemocněním: komparace hodnocení rodičů a dětí
Andrea Filová, Lucie Sikorová
Year: 2018, LOGOS POLYTECHNIKOS
článek v odborném periodiku


