Publications
Vliv hormonální antikoncepce na životní styl žen
Yvetta Vrublová
Year: 2008
abstract in proceedings

Vliv ventilace na objemovou aktivitu radonu v budovách
Jiří Švec, R. Dubčáková
Year: 2008
abstract in proceedings

Vliv verapamilu na koncentraci cyklosporinu A a jeho metabolitů v lymfocytech
Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Petra Maršálková, Milan Grundmann
Year: 2008
abstract in proceedings

Vnímané zdraví,zdravotní chování a některé sociální chrakateristiky pacientů ve věku 60-64 let
V Zaremba, H Zavázalová, K Zikmundová, J Kotrba
Year: 2008, Geriatria
journal article

Vnitřní lékařství
Jindřich Šajnar, Arnošt Martínek
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vnitřní lékařství I.
Jindřich Šajnar, Arnošt Martínek
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané determinanty života osob v předdůchodovém věku
H Zavázalová, K Zikmundová, V Zaremba
Year: 2008, Kontakt
journal article

Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství
Ilona Plevová, Regina Holešová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané sociální charakteristiky života pacientů ve středním věku (50-59 let)
V Zaremba, H Zavázalová, K Zikmundová, J Kotrba
Year: 2008, Plzeň.lék.Sbor.
journal article

Výchova a vzdělávání v ošetřovatelství
Eva Zacharová
Year: 2008
abstract in proceedings

Výchova k povolání sestry
Ilona Plevová
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Výskyt mědi v pitné vodě V České republice
Vladimíra Němcová
Year: 2008
abstract in proceedings

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 637 pacientek
J. Heroková, M. Čegan, Otakar Kraft, P. Geryk, P. Baník, L. Kudělka, P. Tkadleček
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky studie PREDICTIVE v České republice
M. Honka
Year: 2008, Vnitřní lékařství
journal article

Výsledky studie před zavedením standardizovaného postupu odsávání z dýchacích cest
Soňa Bocková
Year: 2008, Profese
journal article

Výukový nemocniční informační systém a jeho využití při vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí
Hana Sochorová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Výukový nemocniční informační systém ošetřovatelství zaměřený na porodnictví
Bohdana Dušová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Využití databáze preventivních prohlídek k epidemiologickým studiím
L. Čížek, L. Máchová, Gabriela Janoutová, Jiřina Koutná, H. Kollárová, D. Horáková, J. Lorenc, Vladimír Janout
Year: 2008, Hygiena
journal article

Využití e-learningového prostředí ve vzdělávání mentorů
Darja Jarošová
Year: 2008, Zdravotníctvo a sociálna práca
journal article

Využití e-learningu pro kombinovanou formu studia nelékařských zdravotnických povolání
Hana Sochorová
Year: 2008
abstract in proceedings

Využití klasifikace NIC v péči o pacienty s ošetřovatelskou diagnózou akutní bolest
Jana Marečková, L. Slámová
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Využití nefarmakologických metod pro prevenci agresivity u seniorů v institucionální péči
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2008, Prevence úrazů, otrav a násilí
journal article

Využití prostředků ESF pro zkvalitňování výuky nelékařských zdravotnických oborů
Hana Sochorová
Year: 2008
abstract in proceedings

Využitie metorpololu jako probe látky při fenotypizácii CYP 2D6
Jana Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008
abstract in proceedings

Vývoj vzdělávání sester v České republice a v Itálii - srovnávací přehled
Jana Foralová, Darja Jarošová
Year: 2008, Profese
journal article

Význam imunitního systému při transplantaci ledvin
Alexandra Lochmanová, Petra Maršálková, Ivo Lochman
Year: 2008
abstract in proceedings

Význam komunikace v edukační činnosti sestry. Úloha nadačních fondů a organizací při zvyšování kvality života člověka v nouzi.
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam včasné detekce inzulínové rezistence u dětské populace
D. Pastucha, J. Malinčíková, D. Horáková, Vladimír Janout
Year: 2008, Medicina Sportiva Bohemica and Slovaca
journal article

Význam východy ke zdraví ve výuce studentů
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam zpětné vazby mezi analytikou a interpretací výsledků
Petr Schneiderka
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
journal article

Vzdělávání sester v gerontologické péči
Darja Jarošová
Year: 2008
abstract in proceedings

Vzdělávání zdravotníků - základ kvalitní práce
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vztah mezi jednonukleotidovým polymorfismem +276 G>T na genu pro adiponektin a markery inzulinové rezistence u dyslipidemických pacientů
D. Novotný, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
journal article

Vztah mezi podmínkami práce a onemocněním syndromem karpálního tunelu
Marcela Sikorová, Milena Menzlová
Year: 2008
abstract in proceedings

What Blood Sample Time is the Most Suitable for the Determination of Metoprolol Metabolic Ratio?
Jana Ďuricová, Ilona Komzáková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2008, Prague Medical Report
journal article

"White coat" hypertension with unusual big difference of systolic blood pressure - A case report
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"White coat" hypertension with unusual big difference of systolic blood pressure - A case report.
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2008
abstract in proceedings

Windesheim University of Applied Sciences Zwolle
Darja Jarošová
Year: 2008
work experience abroad

X. Česká konference klinické farmakologie, XV. Česká konference TDM, XII. Česká konference DURG
Milan Grundmann
Year: 2008
organizing conference, workshop

XII. Gerontologické dny Ostrava
Eva Zacharová
Year: 2008
abstract in proceedings

X-linked agammaglobulinemia combined with regional enteritis in 14-zear-old boy
Astrid Šuláková, Olga Škopková, Viera Doležilová, Jaroslav Horáček
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy Pilates Medical a jejich využití v kinezioterapii- praktická cvičení
Petra Dobešová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zásahy při radiační mimořádné události
Jiří Švec
Year: 2008, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
specialist book

Zásahy při radiační mimořádné události
J. Prouza, Jiří Švec
Year: 2008, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
specialist book

Zdravotní sestra a pomáhající profese
Ilona Plevová
Year: 2008, Profese
journal article

Zevní fixace u zlomenin pánve a acetabula
Vladimír Ječmínek, L Lukáč, M Šír
Year: 2008
abstract in proceedings

Zevní fixace v léčení komplexního poranění lokte
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Roman Madeja
Year: 2008
abstract in proceedings

Znalosti první pomoci u řidičů motorových vozidel
Lucie Sikorová, Monika Čížová
Year: 2008, Prevence úrazů, otrav a násilí
journal article

Ztráta sluchu obyvatel Ostravy v závislosti na věku.Normativ u smíšené neexponované populace
Petra Sachová, Bc.
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zvyšuje použití IMRT integrální dávku?
David Feltl
Year: 2008
abstract in proceedings


