Publications
Využití biomechaniky při diagnostice pohybového systému
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
abstract in proceedings

Využití biomechaniky při diagnostice pohybového systému
Miroslav Janura
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA-Int. v domácí péči
Jana Marečková, Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Hana Pajorová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití Testu manipulačních funkcí s použitím stavebnice Ministav v ergoterapii
Jana Vyskotová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití ultrazvuku v neurologii
David Školoudík
Year: 2009, Neurológia
journal article

Význam Clostridium difficile u nozokomiálních střevních infekcí
Lenka Piegzová, Rastislav Maďar
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam Clostridium difficile u nozokomiálních střevních infekcí
Lenka Piegzová, Rastislav Maďar
Year: 2009
abstract in proceedings

Význam edukace v rámci prevence sepse na intenzivních pracovištích
Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Year: 2009
abstract in proceedings

Význam fenotypizácie P450 2D6 použitím metoprololu u hypertenzivných pacientov
J. Ďuricová, Ilona Peřinová, I. Ježíšková, N. Jurčková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2009
abstract in proceedings

Význam kvantitativního výzkumu v hipoterapii pro klinickou praxi.
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
abstract in proceedings

Význam kvantitativního výzkumu v hipoterapii pro klinickou praxi.
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam nanotechnologií v prevenci a léčbě ranných infekcí
Věra Toršová
Year: 2009
abstract in proceedings

Význam scintigrafie v diagnostice zhoubného onemocnění děložního hrdla a zevních rodidel.
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam sociální komunikace v dětském lékařství
Eva Zacharová
Year: 2009, Sestra a lekár v praxi
journal article

Význam TDM antiepileptik v těhotenství a při kojení
Ivana Kacířová
Year: 2009
abstract in proceedings

Vzdělávání budoucích sester a jeho vliv na kvalitu života
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávání sester v gerontologické péči na Ostravské univerzitě
Darja Jarošová
Year: 2009, Sestra
journal article

Vzdělávání zdravotických pracovníků v oblasti přístupu k pacientům se zdravotním postižením
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vztah mezi ztrátami sluchu a výškou krevního tlaku
Milena Menzlová, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Lucie Suchánková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vztah SES deprivačního indexu a SMR v rozdílném územním členění
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, I. Tomášek, Anna Šplíchalová, P. Polaufová
Year: 2009
abstract in proceedings

Vztah SES deprivačního indexu a SMR v rozdílném územním členění
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, I. Tomášek, Anna Šplíchalová, P. Polaufová
Year: 2009
abstract in proceedings

WHOQOL: Assessment of Quality of Life in Patients After Lower Limb Amputation
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Year: 2009, Acta Medica Martiniana
journal article

Začlenění a místo úseku radiofarmak v systému a koordinaci s ostatními odbornými úseky KNM
J. Pekárek, Otakar Kraft, H. Tydláčková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základní otázky komunikace. Komunikace (nejen) pro sestry
Darja Jarošová, Naděžda Špatenková, Jaroslava Králová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Záměna osob
Pavel Šteňko, Pavla Segarová, Erika Palmaiová, S. Cieciotková, Ivana Fialová
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Zkušenosti rodičů a sester s dlouhodobou hospitalizací dítěte s doprovodem rodiče
Jana Páleníčková, Radka Bužgová
Year: 2009, Profese online
journal article

Zkušenosti s měřením etických kompetencí u studentů ošetřovatelství.
Radka Bužgová
Year: 2009
abstract in proceedings

Zkušenosti s měřením etických kompetencí u studentů ošetřovatelství.
Radka Bužgová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zkušenosti s měřením kvality života dotazníkem WHOQOL-BREF u vybraných skupin pacientů
Radka Bužgová
Year: 2009, Kontakt
journal article

Zkušenosti s využíváním aktivizujících metod výuky sester ve School of Nursing Northern Arizona University
Lucie Sikorová
Year: 2009
abstract in proceedings

Změny ve vzdělávání sester
Darja Jarošová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Znají pacienti svá práva?
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Znalost psychologie - neopomenutelná součást odborné vybavenosti zdravtoníků
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zpravodajská relace - zřízení Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie na KVM FZS OU.
Dittmar Chmelař
Year: 2009
radio and televison broadcast

Železniční neštěstí ve Studénce
Igor Dvořáček, Luboš Valerián, M. Smatanová, Marek Dokoupil
Year: 2009
abstract in proceedings

Železniční neštěstí ve Studénce
Igor Dvořáček, Luboš Valerián, M. Smatanová, Marek Dokoupil
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Životní styl a sexualita dospívajících dívek
Yvetta Vrublová
Year: 2009
abstract in proceedings

Životní styl studentů ošetřovatelství
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

12. International Comparative Nursing Module, School of Nursing, Hanze University, Groningen
Renáta Zeleníková
Year: 2009
work experience abroad

3D zobrazenie karotických tepien
I. Capulič, Karol Korhelík
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

.: Fungování znaleckých komisí
Igor Dvořáček
Year: 2008
abstract in proceedings

A susceptibility locus for lung cancer maps to nicotinic acetylcholine receptor subunit genes on 15q25
R.J. Hung, J. Mckay, V. Gaborieau, P. Boffetta, M. Hashibe, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout
Year: 2008, NATURE
journal article

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Leopold Pleva
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava.
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Jiří Bílek, R Vronský, J. Jahoda
Year: 2008
abstract in proceedings

Akutní koronární syndrom u seniorů nad 75 let
Hana Kubešová, P. Weber, H. Meluzínová
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Akutní stavy u chorob jater, žlučníku a žlučových cest ve stáří
P. Weber, Hana Kubešová, Z Procházka, Z kala, P. Dítě, P Ambrošová
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Akutní stavy v geriatrii
Hana Kubešová, P. Weber, V. Polcarová, Et Al.
Year: 2008, Galén
specialist book

Alergeny v pracovním prostředí
Zdeňka Hajduková, I. Macháček
Year: 2008
abstract in proceedings

Algoritmus diagnostických postupů v traumatologii skeletu při graviditě
Jana Chmelová, Tomáš Mrázek
Year: 2008, Praktická radiologie
journal article

Ambulatory Blood Pressure in children with Diabetes 1
Terezie Šuláková
Year: 2008, PEDIATRIC NEPHROLOGY
journal article


