Publications
Radotherapy induced glioblastoma in a child previously treated to cerebellar medulloblastoma
J. Štěrba
Year: 2008, Klinická onkologie
journal article

Regionální enteritida u 14-letého chlapce s X-vázanou agammaglobulinemií
Astrid Šuláková, Olga Škopková, V. Doležilová, Jaroslav Horáček
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Regionální enteritida u 14-letého chlapce s X-vázanou agammaglobulinemií
Astrid Šuláková, Olga Škopková, V. Doležilová, Jaroslav Horáček
Year: 2008
abstract in proceedings

Regrese endokrinní dysfunkcetukové tkáně s normalizací sekrece adiponektinu, leptinu a fatty acid binding proteinů u osob s metabolickým syndromem vystavených celotělové kryoterapii
Rabha Ben Yahia, R. Lichnovská
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Remote kontrol a jeho využití v telekonzultaci
L. Tichý, Karol Korhelík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Renal cell carcinoma, occupational pesticide exposure and modification by glutathione S-transferase polymorphisms
S. Karami, P. Boffetta, N. Rothman, R.J. Hung, T. Stewart, D. Zaridze, M. Navrátilová, D. Mates, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, N. Szeszenia-Dabrowska, I. Holcatova, A. Mukeria, J. Gromiec, S. Chanock, P. Brennan, Wh. Chow, Le Moore
Year: 2008, CARCINOGENESIS
journal article

Restrukturalizace zdravotních ústavů - vzestup či pád genetické toxikologie?
Hana Lehocká
Year: 2008
abstract in proceedings

Risk assessment of profesional exposure to carcinogenic of the environment at workpalces Moravian-Silesian region
Hana Lehocká, J. Kubina, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Anna Hrnčířová
Year: 2008
abstract in proceedings

Riziko HPV (Human Papilloma Virus) infekce
Jaroslav Horáček
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Riziko karcinomu plic u horníků uhelných dolů s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová
Year: 2008
abstract in proceedings

Riziko karcinomu plic u pracovníků s diagnostikovanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Riziko karcinomu plic u pracovníků s diagnostikovanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2008, Pracovní lékařství
journal article

Riziko karcinomu plic u pracovníků s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy a silikózy v České republice
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub
Year: 2008
abstract in proceedings

Riziko karcinomu plic u pracovníků s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy a silikózy v České republice
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub
Year: 2008
abstract in proceedings

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Year: 2008
abstract in proceedings

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Year: 2008
abstract in proceedings

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice.
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Year: 2008
abstract in proceedings

Riziko rakoviny plic u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice.
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilova
Year: 2008
abstract in proceedings

Rizikové faktory u karcinomu jícnu
H. Kollárová, L. Máchová, D. Horáková, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2008
abstract in proceedings

Romany Health Assistant - ESF Project
Darja Jarošová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Řešení poúrazových komplikací oblasti ramenního kloubu reversní TEP
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva
Year: 2008
abstract in proceedings

Selection of two identical pictures from a group of similar ones: II: Changes in ongoing EEG activity
Josef Petřek
Year: 2008, Activ Nerv Super
journal article

Selective depletion of alloreactive T cells and study of anti-tumor activity of specific T cell clones in patients with leukemia
J. Štěrba
Year: 2008, Klinická onkologie
journal article

Sentinel lymph node detection in patients with early-stage vulvar cancer
Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, P. Gráf, T. Waloschek, Otakar Kraft
Year: 2008
abstract in proceedings

Sepse z pohledu sestry a její podíl na prevenci.
Dana Streitová, Šárka Balcárková, Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Year: 2008, Časopis Sestra, mimořádná příloha
journal article

Sequence variants of NAT1 and NAT2 and other xenometabolic genes and risk of lung and aerodigestive tract cancers in Central Europe
J. Mckay, M. Hashibe, R.J. Hung, Jon Wakefield, Valerie Gaborieau, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Zaridze, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, L. Foretová, Vladimír Janout, V. Bencko, A. Chabrier, J. Hall, P. Boffetta, F. Canzian, P. Brennan
Year: 2008, CANCER EPIDEM BIOMAR
journal article

Sérové hladiny volných lehkých řetězců imunoglobulinů u mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu
T. Pika, J. Minařík, M. Zemanová, Petr Schneiderka, A Kol.
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
journal article

Sexuálně motivovaná agrese v praxi
Igor Dvořáček
Year: 2008
abstract in proceedings

Sexuálně motivovaná agrese z pohledu soudního lékaře
Igor Dvořáček
Year: 2008, Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína 2/2008
journal article

Should clinical practice guidelines be an integral part of medical education?
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Martina Ivanová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Should clinical practice guidelines be an integral part of medical education?
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2008
abstract in proceedings

Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová
Year: 2008, Central European Journal of Occupational and Enviromental Medicine
journal article

Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2008, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2008
journal article

Silikóza a karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2008
abstract in proceedings

Silikóza a karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2008
abstract in proceedings

Silikóza a karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Year: 2008
abstract in proceedings

Simultaneous determination of antiepileptic drugs and two active metabolites by HPLC
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Fischer
Year: 2008, J SEP SCI
journal article

Simultaneous determination of antiepileptic drugs and two active metabolites by HPLC
Lucie Budáková, Hana Brozmanová, Milan Grundmann, J. Fischer
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Slané chutě
Lydie Ryšavá
Year: 2008, Moje zdraví
journal article

Sociální komunikace v ošetřovatelské péči o nemocné dítě
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Solubilní receptor pro konečné produkty pokročilé glykace u obézních nemocných s chronickým onemocněním ledvin
O. Marečková, Vladimír Teplan, M. Kalousová, T. Zima, D. Lecian, J. Skibová, O. Viklický
Year: 2008, Aktuality v nefrologii
journal article

Současné aspekty nozokomiálních nákaz a možnosti prevence
Věra Toršová, Lenka Piegzová
Year: 2008, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Současné aspekty nozokomiálních nákaz a možnosti prevence
Věra Toršová, Lenka Piegzová
Year: 2008, Diagnóza v ošetřovatelství
journal article

Současný stav zevní fixace v úrazové a rekonstrukční chirurgii
Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, M Šír
Year: 2008
abstract in proceedings

Specific features of pain diagnostics and therapy in geriatrics
Hana Kubešová, P. Weber, H. Meluzínová
Year: 2008, Bolest
journal article

Spokojenost s bydelním občanů nad 50 let věku
J Kotrba, H Zavázalová, K Zikmundová
Year: 2008, Kontakt
journal article

Spokojenost seniorů s institucionální péčí v Moravskoslezském kraji
Radka Bužgová
Year: 2008
abstract in proceedings

Spokojenost seniorů s institucionální péčí v Moravskoslezském kraji
Radka Bužgová
Year: 2008, Kontakt
journal article

Spontaneous disintegration of a ratained video capsule in a patient with cryptogenic multifocal ulcerous stenosing enteritis: a rare complication
I. Tacheci, A. Ryška, S. Rejchrt, M. Kopáčová, Vladimír Hořava, Ml., J. Bureš
Year: 2008, Endoscopy
journal article

Spontaneous disintegration of a retained video capsule in a patient with cryptogenic multifocal ulcerous stenosing enteritis: a rare complication
Vladimír Hořava, Ml., A Kol.
Year: 2008, Neuveden
specialist book


