Publications
Fyzikální veličiny popisující vliv fyzikálních polí na člověka
Jiří Švec, Pavel ŠVEC
Year: 2008
stať ve sborníku

Genetické aspekty cerebrovaskulárních onemocnění
Eva Šilhánová, Simona Širůčková, Pavlína Plevová
Year: 2008
stať ve sborníku

Geriatrické synromy a gertiatrický pacient
Z Kalvach, Z. Zadák, J Jirák, H Zavázalová, I Holmerová, P Weber
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Globální problémy veřejnéhho zdravotnictví 2008
Rastislav Maďar
Year: 2008
uspořádání konference, workshopu

Haematopoietic stemcell transplantation in children in eastern European countries
J. Štěrba
Year: 2008,
článek v odborném periodiku

Hand - assisted laparoscopic liver resection using Habib´s technique: a novel approach
Petr Vávra, A Kol.
Year: 2008, Eur. Surg.
článek v odborném periodiku

Health Care System of the Czech Republic
Darja Jarošová
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

HFOV u dětí - standard nebo stále rescue option
Jan Neiser
Year: 2008
stať ve sborníku

Historie babictví a současnost porodní asistence
Bohdana Dušová
Year: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historie chirurgického oddělení. Nemocnice ve Frýdku - Místku
Josef Kopecký
Year: 2008, Neuveden
odborná kniha

Historie chirurgie
Josef Kopecký, A Kol.
Year: 2008, Neuveden
odborná kniha

Historie, současnost a perspektivy nechirurgické léčby nádorů hlavy a krku
Jindřich Macháček
Year: 2008, Česká stomatologie
článek v odborném periodiku

Hluk a zdraví
Milena Menzlová
Year: 2008, Novobělský zpravodaj
článek v odborném periodiku

Hodnocení biologického rizika hluku v tiché a hlučné části města Ostravy
Lucie Suchánková, Mgr., Milena Menzlová, Eva Hufová, Bc., Lenka Machačová, Petr Ambroz
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení rizika profesionální expozice genotoxickým faktorům prostředí na pracovištích Moravskoslezského kraje
J. Kubina, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Anna Hrnčířová
Year: 2008
stať ve sborníku

Hodnocení 1. světového dne mytí rukou ve FN Ostrava
Renata Podstatová, Lenka Piegzová
Year: 2008,
článek v odborném periodiku

Homocysteinémie a folátémie v éře suplementace folátem
Petr Schneiderka
Year: 2008, Klin. biochem. metab.
článek v odborném periodiku

HPLC metoda stanovení metoprololu a jeho metabolitu
Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2008
stať ve sborníku

Hromadná nehoda 080808 a traumatologický plan FN.Ostrava.
Stanislav Jelen, Jiří Bílek, Leopold Pleva, R Vronský
Year: 2008
stať ve sborníku

Hygiena rúk-významný faktor prevencie exogénnych nozokomiálnych nákaz
Simona Kelčíková, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Year: 2008, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Hypertenze pro praxi
Eliška Sovová, Y Hrčková, Jana Marečková, A. Kmoníčková
Year: 2008, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

II. mezinárodní konference nelékařských profesí
Eva Zacharová
Year: 2008
stať ve sborníku

Impact of artificial nutrition on complications after major abdominal surgery
M. Mitták, A Kol.
Year: 2008, Journal of Chinese Clinical Medicine
článek v odborném periodiku

Improved identification of von Hippel-Lindau gene alterations in clear cell renal tumors
Michael L Nickerson, Erich Jaeger, Yangu Shi, JA Durocher, S Mahurkar, D. Zaridze, V Matveev, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, M. Navrátilová, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, A. Mukeria, I. Holcatova, LS Schmidt, J. Toro, S. Karami, R.J. Hung, GF Gerard, WM Linehan, M. Merino, B. Zbar, P. Boffetta, P. Brennan, N. Rothman, Wh. Chow, FM Waldman, Le Moore
Year: 2008, CLIN CANCER RES
článek v odborném periodiku

Imunohematologie I.díl 2008
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Alena Malušková
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Imunosuprese cyklosporinu A a fukčnost imunitního systému
Petra Maršálková, Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová, J. Dědochová, Arnošt Martínek, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2008
stať ve sborníku

Incidence of nontuberculous mycobacteria in four hot water systems using various types of disinfection
Helena Šebáková, F. Kožíšek, R. Mudra, J. Kaustová, a kol.
Year: 2008, Canadian Journal of Microbiology
článek v odborném periodiku

Infekce vyvolané Clostridum difficile ve zdravotnických zařízeních
Lenka Piegzová
Year: 2008,
článek v odborném periodiku

Informovanost, percepce rizik a compliance pacientů užívajících Warfarin
K. Urbánek, I. Kohlová, J. Urge, Jana Marečková
Year: 2008, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Inherited ADAMTS13 deficiency - A long-term experience (25 years) with patient's care
Terezie Šuláková, Zuzana Čermáková, Tomáš Kuhn, I. Hrachovincová, Jan Pták, H. Ptoszková, Jaroslav Slaný
Year: 2008, PEDIATRIC NEPHROLOGY
článek v odborném periodiku

Inovované dodatky k vybraným kapitolám ze sociálního lékařství a vetřejného zdravotnictví
H Zavázalová
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Instabilní hrudník - operační léčba
Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, .. A Kol.
Year: 2008
stať ve sborníku

International Lung Cancer Consortium:Pooled Analysis of Sequence Variants in DNA Repair and Cell Cycle Pathways
R.J. Hung, David C. Christiani, Angela Risch, Odilia Popanda, Aage Haugen, S. Benhamou, D. Zaridze, L. Foretová, P. Rudnai, V. Bencko, P. Brennan, E. Fabianova, C. Bouchardy, Vladimír Janout, D. Mates, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska
Year: 2008, CANCER EPIDEM BIOMAR
článek v odborném periodiku

Interpersonální vztahy na pracovišti a ošetřovatelská péče
Ilona Plevová, Regina Holešová
Year: 2008, Ošetřovatelství. Teorie a praxe moderního ošetřovatelství.
článek v odborném periodiku

Investigation of the fine structure of European populations with applications to disease association studies.
P. Brennan, J. Mckay, V. Bencko, E. Fabianova, L. Foretová, Vladimír Janout, J. Lissowska, D. Mates, P. Rudnai, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Zaridze
Year: 2008, EUR J HUM GENET
článek v odborném periodiku

Inzilín detemir - lékový profil
M. Honka
Year: 2008, Remedia
článek v odborném periodiku

Ionizující záření a radioaktivita
Jiří Švec
Year: 2008, Aleš Čeněk, s.r.o.
kapitola v odborné knize

Ionizující záření a radioaktvita
Jiří Švec
Year: 2008, Aleš Čeněk, s.r.o.
kapitola v odborné knize

Is obesity a preventive factor for lung cancer?
H. Kollárová, L. Máchová, D. Horáková, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2008, NEOPLASMA
článek v odborném periodiku

Jak publikovat epidemiologické observační studie
Vladimír Janout
Year: 2008, Hygiena
článek v odborném periodiku

Jak zvládnout jarní únavu?
Lydie Ryšavá
Year: 2008, Moje zdraví
článek v odborném periodiku

Jak žijí posluchači Univerzity třetího věku
H Zavázalová, V Zaremba, K Zikmundová
Year: 2008, Geriatria
článek v odborném periodiku

Jednonukleotidová substituce c.645+32C>T v genu APC je nepatogenním polymorfismem s výskytem přibližně u 16% české populace
P. Plevová, J. Štekrová, Eva Šilhánová, L. Drobčinská
Year: 2008, Časopis Lékařů českých
článek v odborném periodiku

Ježíš v sukních, Honem, Bůh & modelky, Fronty, Lišky, Mrtev, Lekce, Proč jsme tady, Co nás kdy potkalo, Nemít strach, Hommage a Che Guevara, Plavecký sabat
Dittmar Chmelař
Year: 2008, BALT - EAST
kapitola v odborné knize

Jód pro všechny-Kdy je ho málo a kdy příliš?
Lydie Ryšavá
Year: 2008, Moje zdraví
článek v odborném periodiku

Jod-und Selengehalte in der Milch aus neun europäischen Länden-contens of iodine and selenium in milk from nine European countries
Lydie Ryšavá, J. Kubáčková, M. Stransky
Year: 2008, Die ernährung österreichische zeitschrift für wissenschaft recht, technik und wirtschaft
článek v odborném periodiku

Karcinom prostaty - molekulární podstata, diagnostika a ekonomika prevence
Kristian Šafarčík
Year: 2008, Klinická Biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku

Kardiální selhání po porodu
Andrea Vilímková, T. Glac, Renáta Zoubková
Year: 2008
stať ve sborníku

Kawasakiho choroba a její oční příznaky
Tomáš Pískovský, A Kol.
Year: 2008, Lék. Čes.
článek v odborném periodiku

Kazuistiky z oftalmologie II.
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2008, Nucleus HK
článek v odborném periodiku


