Publications
In vitro susceptibility testing to selected antibiotics in bacteria of the Bacteroides fragilis group
Dittmar Chmelař
Year: 2009, Folia Microbiologica
journal article

Incidence sluchových vad u rizikových novorozenců v Moravskoslezském kraji
Eva Mrázková, Milena Menzlová
Year: 2009
abstract in proceedings

Incidence sluchových vad u rizikových novorozenců v Moravskoslezském kraji
Eva Mrázková, Milena Menzlová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Increased markers of oxidative stress in plasma of patients with chronic pancreatitis
M. Podborská, A. Ševčíková, J. Trna, Petr Dítě, A. Lojek, L. Kubala
Year: 2009
abstract in proceedings

Influence of propafenone on enzymatic activity OF P450 2D6 IN a patient on long-term therapy with metoprolol
Milan Grundmann, Jana Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, I. Ježíšková, N. Jurčková
Year: 2009
abstract in proceedings

Intervenční individuální program redukce hmotnosti u pacientů s nadváhou a obezitou
Jana Vlčková, Vladislava Zavadilová, Hana Tomášková, Marek Bužga, D. Horáková, Zdeněk Jirák
Year: 2009, Medicina Sportiva Bohemica&Slovaca
journal article

Intoxikace dávkou Tarky 180/2mg v suicidálním úmyslu
Jan Divák
Year: 2009
abstract in proceedings

Is clinical-diffusion mismatch associated with good clinical outcome in acute stroke patients treated with intravenous thrombolysis?
David Školoudík
Year: 2009, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Is Clinical-Diffusion Mismatch Associated with Good Clinical Outcome in Acute Stroke Patients Treated with Intravenous Thrombolysis?
D. Šaňák, D. Horák, M. Král, R. Herzig, J. Zapletalová, David Školoudík, T. Veverka, A. Bartkova, I. Vlachová, S. Buřval, M. Kocher, M. Herman, P. Kaňovský
Year: 2009, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Is radiosynoviorthesis of medium nad small joints in patients with rheumatoid arthritis effective?
Otakar Kraft, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

I-131 therapeutic applications for benign and malignant conditions
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

I-131 Uptake in an Ovarian Tumor Differential Diagnosis for Abdominal I-131 Uptake
Otakar Kraft, Lubomír Mrhač, Pavel Širůček, Jana Dvořáčková, Jana Chmelová, Peter Gráf, Libor Ševčík
Year: 2009, CLIN NUCL MED
journal article

Jaderná a radiační fyzika
Vojtěch Ullmann
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jazyková bariéra problémem poskytování první pomoci
Jana Vavrošová
Year: 2009
abstract in proceedings

Kardiopulmonální resuscitace v nemocničním zařízení.
Jiří Bílek, Renáta Ječmínková, Stanislav Jelen, Jan Jahoda
Year: 2009, Urgentní medicína
journal article

Katholic University of Applied Sciences
Radka Bužgová
Year: 2009
work experience abroad

Kinematický a biomechanický přístup k noze.
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Klasifikace NANDA - I. v domácí ošetřovatelské péči - pilotní šetření
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Klasifikace NANDA - I. v domácí ošetřovatelské péči - pilotní šetření.
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2009
abstract in proceedings

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství a ošetřovatelství založené na důkazech
Darja Jarošová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Klinicko - diagnostický význam cholinesteráz
František Dorko
Year: 2009
abstract in proceedings

Komplexní léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní.
Olga Zapletalová
Year: 2009, Postgraduální medicína
journal article

Komunikace s člověkem se sluchovým postižením
Ilona Plevová, Regina Holešová
Year: 2009
abstract in proceedings

Komunikace s člověkem se sluchovým postižením
Ilona Plevová, Regina Holešová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace s etnickými skupinami v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikační dovednosti
Eva Zacharová
Year: 2009, Ošetrovatelský obzor
journal article

Komunitní ošetřovatelství
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunitní péče poskytována Charitou Ostrava
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Year: 2009
abstract in proceedings

Komunitní péče poskytována Charitou Ostrava
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kouření, alkohol a BMI jako rizikové faktory vzniku karcinomu ledvin
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, D. Horáková, D. Šubová, Vladimír Janout
Year: 2009
abstract in proceedings

KPCR. Kde začít?
Sabina Psennerová, P. Matouch, R. Holek
Year: 2009
abstract in proceedings

Krvácivé komplikace a předávkování antikoagulační léčby
Jaromír Gumulec, Petr Kessler, Václav Procházka, Martin Brejcha, Milan Grundmann, M. Penka, Mathias Zanger, Evžen Machytka, Petr Klement
Year: 2009, Anesteziologie a intenzivní medicína
journal article

Kultivační média pro kultivaci anaerobních bakterií.
Dittmar Chmelař, E. Bazgerová
Year: 2009, -Klinická mikrobiologie a infekční lékařství.
journal article

Kůže a alergeny v pracovním prostředí
Zdeňka Hajduková, Petra Klimková
Year: 2009
abstract in proceedings

Kvalita hlasu hlasových profesionálů
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc., Milena Menzlová, Jiří Mrázek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalita hlasu u hlasových profesionálů
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Vladimír Janout
Year: 2009, Pracovní Lékařství
journal article

Kvalita poskytovanej ošetrovatelskej starostlivosti - prieskum
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvantitativní parametry při hodnocení transplantované ledviny
Pavel Širůček, L. Uhlářová, Otakar Kraft, D. Nováková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Laparoscopic surgery for rectal cancer in palliative intent
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, I. Guňka, P. Guňková, Petr Vávra, M. Bortlicek
Year: 2009
abstract in proceedings

Laparoskopická cholecystektomie metodou SILS, první zkušenosti.
Lubomír Martínek, P. Guňková, I. Guňka, Jan Dostalík
Year: 2009, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
journal article

Léčba časných stadií roztroušené sklerózy mozkomíšní
Olga Zapletalová
Year: 2009, Remedia
journal article

Lékové interakce antiepileptik, antiparkinsonik, inhibitorů cholinesterázy, triptanů a derivátů ergotaminu na úrovni biotransformačních procesů
Miroslav Dostálek, Miroslav Turjap, Milan Grundmann
Year: 2009, Postgraduální medicína
journal article

Lékové interakce psychofarmak na úrovni biotransformačních procesů
Miroslav Dostálek, Miroslav Turjap, Milan Grundmann
Year: 2009, Postgraduální medicína
journal article

Léky v těhotenství a při kojení
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2009
abstract in proceedings

Lokalizovaná tracheobronchiální amyloidóza typu AA a její odlišení od systémové amyloidózy v praxi.
M. Džingozovová, J. Skříčková, Jirka Mačák, K. Múčková, Z. Adam
Year: 2009, Vnitřní lékařství
journal article

Long-term results of laparoscopic surgery for rectal cancer.
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, I. Guňka, P. Guňková, P. Ostruzka, Petr Vávra
Year: 2009, World Journal of Surgery
journal article

Lymfatické mapování a koncept sentinelové lymfatické uzliny
Libor Ševčík
Year: 2009, Grada Publishing
specialist book

Management of Unstable Pelvic Fracture in the Acute Phase (Pelvic Damage Control Surgery)
T. Pavelka, V. Kuntscher, R. Grill, Jana Chmelová, V. Džupa
Year: 2009, ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA
journal article

Medicínsko-psychologické problémy nemocných s nádory hlavy a krku
Jindřich Macháček
Year: 2009, Česká stomatologie
journal article

Melatonin v léčbě komorbidních poruch spánku - první zkušenosti
Jitka Svobodová
Year: 2009, Psychiatrie
journal article


