Publications
Extraezofageální a gastroezofageální reflux
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2009,
journal article

Faktory ovlivňující zdraví sestry
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Faktory výběru prvního pracoviště absolventů ošetřovatelství
M. Koutná, Darja Jarošová
Year: 2009
abstract in proceedings

Faktory výběru prvního pracoviště absolventů ošetřovatelství
M. Koutná, Darja Jarošová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Farmakokinetika a klinické aplikace vybraných imunosupresiv I.
P. Maršálková, Milan Grundmann
Year: 2009, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Fluorescence of sanguinarine: fundamental characteristics and analysis of interconversion between various forms
M. Janovská, M. Kubala, Vilím Šimánek, J. Ulrichová
Year: 2009, ANAL BIOANAL CHEM
journal article

Functional categorization of the individual morphology of the scapula
Miroslav Janura, A. Krobot, M. Elfmark
Year: 2009, MED BIOL ENG COMPUT
journal article

Funkční aktivita fagocytů v případě deficitu myeloperoxidázy
Alexandra Lochmanová
Year: 2009, Klinická imunológia a alergológia
journal article

Genové polymorfismy jako predispoziční faktor IBD - Jejich vztah ke klinické manifestaci a farmakoterapii onemocnění
L. Bartošová, M. Kolorz, J. Hošek, D. Dvořáčková, P. Loučka, V. Zbořil, M. Bétovský, Petr Dítě, M. Bartoš
Year: 2009, Ceska a Slovenska Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Granulocyte apheresis collection using corticosteroids for donors stimulation
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Histomorphological transformation of the auricular cartilage after carbon dioxide laser-assisted Mustard, otoplasty.
Ivan Janík, I. Stárek, Jana Dvořáčková
Year: 2009, LASER MED SCI
journal article

Hladiny vitaminu D u hemodialyzovaných nemocných
Ivo Valkovský
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hluk jako rizikový faktor ve školských zařízeních
Petra Sachová, Eva Mrázková, M. Menzlová, Kristýna Richterová, Bc., Vladimír Janout
Year: 2009, Pracovní Lékařství
journal article

Hodnocení kinematiky pohybu vybraných segmentů na těle koně při hipoterapii
T. Dvořáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda, M. Elfmark
Year: 2009, Česká kinantropologie
journal article

Hodnocení kvality života seniorů v domově-penzioně pro důchodce
Lucie Tobišková, Juraj Čáp, Darja Jarošová, Katarína Žiaková
Year: 2009, Jesseniova lekárska fakulta
specialist book chapter

Hodnocení kvality života seniorů v domově-penzioně pro důchodce
Darja Jarošová, Lucie Tobišková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení posturální stability pacientů s transfemorální amputací s různou dobou používání protézy
D. Kozáková, Z. Svoboda, Miroslav Janura, B. Paráková
Year: 2009, Česká kinantropologie
journal article

Hodnocení seniorů
Radka Kozáková
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

How vision modifies upright stance control in unilateral lower limb amputees
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hybridní integrace zobrazovacích a ozařovacích radiačních technologií
Vojtěch Ullmann
Year: 2009
abstract in proceedings

Hybridní řešení aneuryzmat břišní aorty.
Miloslav Mazur, Václav Procházka, Jan Dostalík, I. Guňka, Lubomír Martínek, Daniel Czerný
Year: 2009
abstract in proceedings

Hypocholesterolaemia on the medical intensive care unit: The process of cholesterol synthesis rption is altered in the acute phase of disease
Vladimír Hrabovský
Year: 2009, Anest Int Med
journal article

Imaging methods in pediatric renal diseases
A. Bosáková, Terezie Šuláková, V. Dedek, Et Al.
Year: 2009
abstract in proceedings

Improvement of cardiovascular risk factors and cosmetic side effects in kidney transplant recipients after conversion to tacrolimus
J. Zadražil, P. Horák, J. Zahálková, P. Strebl, V. Horcicka, K. Krejčí, P. Bachleda, J. Dědochová, Ivo Valkovský
Year: 2009, Biomed.Pap.Med.Fac.Univ.Palacky Olomouc
journal article

In vitro susceptibility testing to selected antibiotics in bacteria of the Bacteroides fragilis group
Dittmar Chmelař
Year: 2009, Folia Microbiologica
journal article

Incidence sluchových vad u rizikových novorozenců v Moravskoslezském kraji
Eva Mrázková, Milena Menzlová
Year: 2009
abstract in proceedings

Incidence sluchových vad u rizikových novorozenců v Moravskoslezském kraji
Eva Mrázková, Milena Menzlová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Increased markers of oxidative stress in plasma of patients with chronic pancreatitis
M. Podborská, A. Ševčíková, J. Trna, Petr Dítě, A. Lojek, L. Kubala
Year: 2009
abstract in proceedings

Influence of propafenone on enzymatic activity OF P450 2D6 IN a patient on long-term therapy with metoprolol
Milan Grundmann, Jana Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, I. Ježíšková, N. Jurčková
Year: 2009
abstract in proceedings

Intervenční individuální program redukce hmotnosti u pacientů s nadváhou a obezitou
Jana Vlčková, Vladislava Zavadilová, Hana Tomášková, Marek Bužga, D. Horáková, Zdeněk Jirák
Year: 2009, Medicina Sportiva Bohemica&Slovaca
journal article

Intoxikace dávkou Tarky 180/2mg v suicidálním úmyslu
Jan Divák
Year: 2009
abstract in proceedings

Is clinical-diffusion mismatch associated with good clinical outcome in acute stroke patients treated with intravenous thrombolysis?
David Školoudík
Year: 2009, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Is Clinical-Diffusion Mismatch Associated with Good Clinical Outcome in Acute Stroke Patients Treated with Intravenous Thrombolysis?
D. Šaňák, D. Horák, M. Král, R. Herzig, J. Zapletalová, David Školoudík, T. Veverka, A. Bartkova, I. Vlachová, S. Buřval, M. Kocher, M. Herman, P. Kaňovský
Year: 2009, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Is radiosynoviorthesis of medium nad small joints in patients with rheumatoid arthritis effective?
Otakar Kraft, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

I-131 therapeutic applications for benign and malignant conditions
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

I-131 Uptake in an Ovarian Tumor Differential Diagnosis for Abdominal I-131 Uptake
Otakar Kraft, Lubomír Mrhač, Pavel Širůček, Jana Dvořáčková, Jana Chmelová, Peter Gráf, Libor Ševčík
Year: 2009, CLIN NUCL MED
journal article

Jaderná a radiační fyzika
Vojtěch Ullmann
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jazyková bariéra problémem poskytování první pomoci
Jana Vavrošová
Year: 2009
abstract in proceedings

Kardiopulmonální resuscitace v nemocničním zařízení.
Jiří Bílek, Renáta Ječmínková, Stanislav Jelen, Jan Jahoda
Year: 2009, Urgentní medicína
journal article

Katholic University of Applied Sciences
Radka Bužgová
Year: 2009
work experience abroad

Kinematický a biomechanický přístup k noze.
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Klasifikace NANDA - I. v domácí ošetřovatelské péči - pilotní šetření
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Klasifikace NANDA - I. v domácí ošetřovatelské péči - pilotní šetření.
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2009
abstract in proceedings

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství a ošetřovatelství založené na důkazech
Darja Jarošová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Klinicko - diagnostický význam cholinesteráz
František Dorko
Year: 2009
abstract in proceedings

Komplexní léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní.
Olga Zapletalová
Year: 2009, Postgraduální medicína
journal article

Komunikace s člověkem se sluchovým postižením
Ilona Plevová, Regina Holešová
Year: 2009
abstract in proceedings

Komunikace s člověkem se sluchovým postižením
Ilona Plevová, Regina Holešová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace s etnickými skupinami v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikační dovednosti
Eva Zacharová
Year: 2009, Ošetrovatelský obzor
journal article


