Publications
Charakteristics of sentinel lymph nodes´metastatic involvement in early stage of vulvar cancer
Otakar Kraft, Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, P. Gráf, T. Waloschek, Z. Jalůvková, M. Procházka
Year: 2009, AUST NZ J OBSTET GYN
journal article

Cholesterol metabolism in active Crohn's disease
Vladimír Hrabovský, Z. Zadák, V. Blaha, R. Hyspler, T. Karlík, Arnošt Martínek, A. Mendlová
Year: 2009, WIEN KLIN WOCHENSCHR
journal article

Cholesterol metabolism in active Crohn's disease
Arnošt Martínek
Year: 2009, WIEN KLIN WOCHENSCHR
journal article

Chyby a omyly v komunikaci mezi sestrami a pacienty
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

CISP Investigators: Multicentrická studie pacientů s poraněním pánve: základní analýza souboru
V. Džupa, Jana Chmelová, T. Pavelka, P. Obruba, P. Wendsche, P. Šimko
Year: 2009, Acta Chir. Orthop. Traum. Čech.
journal article

Clinical quiz: acute renal failure and hepatopathy
Terezie Šuláková, D. Barnetová, Pavel Širůček, A. Bosáková, Jaroslav Slaný, Et Al.
Year: 2009
abstract in proceedings

Clinicopathological Correlations of Cyclooxygenase-2, MDM2, and p53 Expressions in Surgically Resectable Pancreatic Invasive Ductal Adenocarcinoma
M. Hermanová, P. Karásek, R. Nenutil, M. Kyr, J. Tomášek, I. Baltasová, Petr Dítě
Year: 2009, PANCREAS
journal article

Colour Doppler imaging evaluation of blood flow parameters in the ophthalmic artery in acute and chronic phases of optic neuritis in multiple sclerosis.
P. Hradílek, P. Šťourač, Michal Bar, Olga Zapletalová, David Školoudík
Year: 2009, ACTA OPHTHALMOL
journal article

Comparison of CYP2D6 phenotype and genotype in hypertensive patients using metoprolol as a probe drug
Milan Grundmann, Jana Ďuricová, I. Ježíšková, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová
Year: 2009
abstract in proceedings

Complex analysis of cyclin D1 expression in mantle cell lymphoma: two cyclin D1-negativa cases detected.
L. Stefancikova, M. Moulis, P. Fabian, I. Falkova, I. Vasova, L. Kren, Jirka Mačák
Year: 2009, Journal of Clinical Pathology
journal article

Cultural Influence on the Development of Navajo Indian Children
Lucie Sikorová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cyklosporin A: farmakokinetiky, monitorování a jeho použití v revmatologii
David Suchý, Milan Grundmann
Year: 2009, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii
Jaroslav Horáček
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii
Jaroslav Horáček
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czech socio-economic deprivation index and its use for analysis of mortality data
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Polaufová, P. Fejtková
Year: 2009, International Journal of Public Health
journal article

Datová bezpečnost
Karol Korhelík
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Decapitation on medieval Hospital Cemetery from Znojmo, Czech Republic
Markéta Pechníková, E. Drozdová, Z. Čižmář
Year: 2009, Anthropologie - International Journal of the Science of Man
journal article

Denzitometrické nálezy u žen uží vajících gestagenní hormonální antikoncepci
Marek Bužga, V. Šmajstrla, L. Bortlík, E. Eberová, M. Rozbroj, C. Dvořáček, M. Ledvinková, J. Měch, R. Pomahač, H. Fousková, O. Kempný
Year: 2009, Česká Gynekologie
journal article

Detection and biopsy of the sentinel lymp nodes in the malignant melanoma
Otakar Kraft, L. Petráš, Jana Dvořáčková, O. Kubala, J. Heroková, Pavel Širůček
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detoxifikace dětí a mladistvých závislých na nealkoholových drogách
Jitka Svobodová
Year: 2009, Psychiatrie pro praxi
journal article

Devalvační prvky v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Devalvační prvky v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty
Eva Zacharová
Year: 2009, Interní medicína pro praxi
journal article

Diagnostic accuracy of postnatal ultrasound screening for urinary tract abnormalities
J. Hálek, H. Flogelová, K. Michálková, O. Smakal, L. Dubrava, J. Zapletalová, Vladimír Janout
Year: 2009, PEDIATR NEPHROL
journal article

Diagnostika a léčba závratí
Eva Mrázková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diagnostika zlomenin pánve a acetabula
Jana Chmelová, V. Džupa, T. Pavelka, M. Ryšavý, V. Báča, J. Vavrečka, M. Otčenášek, R. Grill
Year: 2009, Galén
specialist book

Diferenciální diagnostika DDD
Josef Nekula
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Differential diagnostics of idiopathic recurrent acute pancreatitis
J. Trna, V. Příbramská, Petr Dítě
Year: 2009, Ceska a Slovenska Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Dignified old age for vulnerable seniors
Kateřina Ivanová, Radka Bužgová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Distribution of NOS positive structures in the dorsal horn of spinal cord during postnatal development
Peter Patlevič, A. Boleková
Year: 2009
abstract in proceedings

Do elderly patients benefit from laparoscopic colorectal surgery
Jan Dostalík, I. Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, Miloslav Mazur, V. Richter
Year: 2009, WORLD J SURG
journal article

Do we need a comprehensive educational programme focused on clinical practice guidelines?
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2009
abstract in proceedings

Do we need a comprehensive educational programme focused on clinical practice guidelines?
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Domácí násilí v soudně lékařské praxi
Igor Dvořáček, M. Smatanová, Marek Dokoupil
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Domácí násilí v soudně lékařské praxi
Igor Dvořáček, M. Smatanová, Marek Dokoupil
Year: 2009
abstract in proceedings

Dopad trestného činu na kvalitu života oběti
Ivana Fialová
Year: 2009
abstract in proceedings

Dopad trestného činu na kvalitu života oběti
Ivana Fialová
Year: 2009, Úrazová chirurgie
journal article

Dopady chronické bolesti na kvalitu života pacienta
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Důstojné stáří a konec života
Radka Kozáková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effects of mirror feedback on upright stance control in elderly transfemoral amputees.
Miroslav Janura, P. Hlaváčková, J. Fristios, N. Pinsault, R. Cuisinier, N. Vuillerme
Year: 2009, ARCH PHYS MED REHAB
journal article

Elder abuse and mistreatment in residential settings
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2009, NURS ETHICS
journal article

Empatie v ošetřovatelské praxi
Eva Zacharová
Year: 2009, Interní medicína pro praxi
journal article

Endoscopic radiofrequency ablation in colorectal cancer: initial clinical results of a new bipolar radiofrequency ablation device
Petr Vávra, Jan Dostalík, D. Zacharoulis, SE Khorsandi, SA Khan, NA Habib
Year: 2009, DIS COLON RECTUM
journal article

Enviromentální rizikové faktory alergických onemocnění u dětí ve znečištěném regionu
D. Skýbová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, O. Volf
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Environmentální rizikové faktory alergických onemocnění u dětí ve znečištěném regionu
D. Skýbová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, O. Volf
Year: 2009
abstract in proceedings

Environmentální rizikové faktory alergických onemocnění u dětí ve znečištěném regionu
D. Skýbová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, O. Volf
Year: 2009
abstract in proceedings

Epidemiologie metabolického syndromu
Dagmar Horáková, H. Kollárová, D. Pastucha, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2009
abstract in proceedings

Escola Superior de Saúde
Darja Jarošová
Year: 2009
work experience abroad

Etický kontext tzv. baby-boxů
Jaroslav Slaný
Year: 2009, ČeskSlov Pediatrie
journal article

Etika v oblasti zdravotní a sociální péče.
Radka Bužgová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Exspirace
Dittmar Chmelař
Year: 2009, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
journal article


