Publications
Vliv řízené pohybové aktivity na posturální stabilitu u osob s osteoporózou
Miroslav Janura, Zdeňka Krhutová, Pavel Novosad, Z. Svoboda
Year: 2010, Osteologický Bulletin
journal article

Vliv specializované paliativní péče na hodnocení potřeb a kvalitu života pacientů
Radka Bužgová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv specializované paliativní péče na hodnocení potřeb a kvalitu života pacientů
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Vliv školního hluku na zdraví peedagogů
Petra Sachová, Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc.
Year: 2010
abstract in proceedings

VLIV TERAPIE BIOSYNCHRON 500 NA MOTORICKÉ A NON-MOTORICKÉ PŘÍZNAKY U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ - VÝSLEDKY RANDOMIZOVANÉ STUDIE
P. Bártová, David Školoudík, J. Slonková
Year: 2010, -Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Vliv záchytného systému k odvodu tekuté stolice na kvalitu ošetřovatelské péče u pacienta s průjmovitou stolicí hospitalizovaného na intenzivních pracovištích
K. Čamková, Andrea Vilímková
Year: 2010, -
journal article

Vnímání pečovatelského chování sestrami a pacienty chirurgických oddělení
Darja Jarošová, Hana Tomášková, E. Papastavrou
Year: 2010, Kontakt
journal article

Vplyv vybraných faktorov na vel´kost´ a hmotnost´ týmusu
František Dorko
Year: 2010
abstract in proceedings

Vrozené kardiovaskulární choroby a náhlá úmrtí při sportu
Martin Rydlo, M. Homza, M. Kodajová, J. Demel
Year: 2010, Medicina sportiva Bohemica at Slovaca
journal article

Vybrané metody kvalitativního výzkumu v ošetřovatelství
Radka Bužgová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané problémy pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS)
Miroslava Bořková, Radka Bužgová
Year: 2010, Časopis ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 810 pacientek
J. Heroková, M. Čegan, Otakar Kraft, P. Baník, J. Krištof
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 850 pacientek
J. Heroková, Otakar Kraft, M. Čegan, P. Baník, L. Kudělka, J. Krištof
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky vybraných validizačných štúdií ošetrovateľskej diagnózy Akútna bolesť
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Darja Jarošová
Year: 2010, Bolest
journal article

Vyšetřovací metody cerebrovaskulární rezervní kapacity v nukleární medicíně a ostatní komplementární metody
Pavel Širůček, Otakar Kraft
Year: 2010, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Výuka biofyziky nelékařských zdravotnických oborů v kombinované formě studia s využitím e-learningu
Hana Sochorová
Year: 2010
abstract in proceedings

Využití kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí v rutinní analýze imunosupresiv
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Ilona Peřinová, Lucie Budáková, Milan Grundmann
Year: 2010
abstract in proceedings

Využití kulového stereoteploměru Jokl-Jirák pro měření radiační teploty
Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, Stanislav Malý
Year: 2010
abstract in proceedings

Využití standardizovaných měřících nástrojů při hodnocení seniorů v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2010, Kontakt
journal article

Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů jako příklad dobré praxe
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2010
abstract in proceedings

Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů jako příklad dobré praxe
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využitie Fehringových modelov pri validizácii ošetrovateľských diagnóz
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková
Year: 2010, Profese online
journal article

Vývojové aspekty jemné motoriky u dětí předškolního věku
Jana Vyskotová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam fenotypizácie a genotypizácie pri TDM
Jana Ďuricová, Milan Grundmann
Year: 2010
abstract in proceedings

Význam MR v akutní diagnostice traumat pohybového aparátu
Jana Chmelová, P. Hanzlíková, M. Kodaj
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam screeningového vyśetŕení z hlediska diagnostiky poruch funkce neutrofilních leukocytú (kazuistika)
Alexandra Lochmanová, V. Novák
Year: 2010, Alergie
journal article

Význam TDM, fenotypizace a genotypizace pro správné dávkování léčiv
Milan Grundmann, Ivana Kacířová
Year: 2010, Časopis lékařů českých
journal article

Vzdělávání zdravotnických pracovníků
Darja Jarošová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

What do patients expect and what do nurses offer to patients? Results from an international comparative study on care
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, H. Leino-Kilpi, R. Suhonen, E. Patiraki, Darja Jarošová, A. Palese, M. Tomietto, Z. Balogh, A. Merkouris
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Which patients with an acute ischemic caused by and acute ICA occlusion would mostly benefit from emergent cea?
R. Herzig, David Školoudík, M. Král, D. Šaňák, M. Roubec, O. Škoda, P. Bachleda, P. Utíkal, P. Havránek, T. Hrbáč, M. Fučík, J. Zapletalová, T. Veverka, A. Bartkova, J. Mareš, P. Hluštík, I. Vlachová, Michal Bar, P. Kaňovský
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zátěž české populace nádory v urologii 1959-2007
Edvard Geryk, Petr Dítě, D. Pacík, J. Kozel, Radim Štampach
Year: 2010, -Urologie pro praxi,
journal article

Závodně preventivní péče ve FN Ostrava se zaměřením na infekční hepatitidu B
Zdeňka Hajduková, Eva Mrázková, Radka Lochmanová
Year: 2010
abstract in proceedings

Zdravotní péče u vietnamské minority v Ostravě
Yvetta Vrublová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdravotní péče u vietnamské minority v Ostravě
Yvetta Vrublová
Year: 2010, UP Olomouc
specialist book chapter

Zdravotní stav a fyzická zdatnost výjezdových skupin záchranářů zdravotnické záchranné služby Ostrava
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Marian Pažický
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdravotní stav a životní styl studujících zdravotnické obory v Ostravě
Yvetta Vrublová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zkušenosti s Thyrogenem ve FN Ostrava
Otakar Kraft, Lubomír Mrhač, M. Havel
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zkušenosti se vzděláváním seniorů na Lékařské fakultě OU
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Year: 2010
abstract in proceedings

Zkušenosti se vzděláváním seniorů na Lékařské fakultě OU
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zneužívání drog u řidičů 2005-2009
Petr Kurka, Marie Staňková, M. Magnátová, Vladimíra Gebauerová
Year: 2010
abstract in proceedings

Zobrazení kyčelního kloubu megnetickou rezonancí
Jana Chmelová, Miroslav Směšný, M. Kodaj, P. Hanzlíková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zobrazovací metody ramenního kloubu
Josef Nekula, B. Pauček
Year: 2010
abstract in proceedings

Ztráta sluchu učitelů vybraných specializací
Eva Mrázková, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Bc., M. Menzlová
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Životní pojistka
Luboš Valerián
Year: 2010
abstract in proceedings

1 st European Conference of Hyperbaric and Diving Medicine; 2nd Ostravas Days of Hyperbaric Medicine
Michal Hájek, Dittmar Chmelař
Year: 2010
organizing conference, workshop

A discordance between P450 2D6 genotype and phenotype
J. Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann, I. Ježíšková, N. Jurčková
Year: 2009
abstract in proceedings

A comparison of high-dose (HD, 500 mg) fulvestrant vs anastrozole (1 mg) as first-line treatments for advanced breast cancer: results from FIRST
David Feltl, A Kol.
Year: 2009, CANCER RES
journal article

A complex educational programme focused on clinical practice guidelines
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A complex educational programme focused on clinical practice guidelines.
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2009
abstract in proceedings


