Publications
Thrombotic thrombocytopenic purpura: Incidence of congenital form of disease in North Moravia (Region Moravia-Silesia)
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka, Terezie Šuláková
Year: 2009, Prague Medical Report
článek v odborném periodiku

Thyroid cancer management in the Clinic of Nuclear Medicine Faculty Hospital in Ostrava, Czech Republic.
Otakar Kraft
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM): A Novel Technique for the Repair of Benign Rectovaginal Fistula
Petr Vávra, Jan Dostalík
Year: 2009, SURG-J R COLL SURG E
článek v odborném periodiku

Transcranial sonography in Parkinson's disease.
David Školoudík
Year: 2009, Aging Health
článek v odborném periodiku

Trendy vzdělávání zdravotníků v interakci s handicapovaným pacientem
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trosečníci
Petr Urbánek, Nikola Adamczyková, Tomáš Wolek, Michal Ďurkovič, Roman Boleslavský, Broňa Křížková, Pavla Galdiová, Renáta Waisrová
Year: 2009
stať ve sborníku

Trosečníci
Petr Urbánek, Nikola Adamczyková, Tomáš Wolek, Michal Ďurkovič, Roman Boleslavský, Broňa Křížková, Pavla Galdiová, Renáta Waisrová
Year: 2009, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Tumor Diagnosis with SestaMIBI and Ga67
Otakar Kraft, A Kol.
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Two different results of two pregnancies in a young woman with chronic hypertension-a case report
Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2009
stať ve sborníku

Úloha sestry v péči o klienty - Navaho indiány s diabetes mellitus
Lucie Sikorová, Soňa Bocková
Year: 2009
stať ve sborníku

University Bielsko-Biala, Faculty of Health Science
Darja Jarošová
Year: 2009
působení v zahraničí

Univerzita má novou laboratoř
Dittmar Chmelař, D. Telaříková, E. Kijonková
Year: 2009, Mladá fronta
článek v odborném periodiku

Úroveň informovanosti pacientov s glaukomovým ochorebím - prieskum
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod k péči porodní asistentky o těhotnou ženu při nepravidelném porodu
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Jana Marečková
Year: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod k péči porodní asistentky o těhotnou ženu při nepravidelném porodu
Bohdana Dušová, Jana Marečková
Year: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod k péči porodní asistentky o ženu s patologickým a rizikovým těhotenstvím
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Jana Marečková
Year: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod k péči porodní asistentky o ženu s patologickým a rizikovým těhotenstvím
Bohdana Dušová, Jana Marečková
Year: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vícenásobné vraždy s následnou sebevraždou pachatele
Luboš Valerián
Year: 2009
stať ve sborníku

Vliv výživy na vznik nádorových onemocnění
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, D. Horáková, D. Šubová, Vladimír Janout
Year: 2009
stať ve sborníku

Vplyv dávkovanej stravy na hmotnost´ týmusu u kurčiat
František Dorko, A. Boleková, D. Kluchová, Květuše Lovásová, Tatiana Špakovská
Year: 2009
stať ve sborníku

Vplyv životného štýlu na vznik ochorenia osteoporoza
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vplyv životosprávy na zdravý stav pacienta s ateroslerozou
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vplýva životospráva na zdravotý stav paienta s aterosklerózou?
Eva Zacharová
Year: 2009, Sestra a lekár v praxi
článek v odborném periodiku

Všeobecná sestra v sociálních službách
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Year: 2009, Ošetrovateĺstvo a porodná asistencia
článek v odborném periodiku

Všeobecná sestra v sociálních službách
Radka Kozáková, Marie Monsportová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vyhodnocení účinnosti programů sekundární prevence u osob s osteoporózou
Zdeňka Krhutová
Year: 2009, Česká kinantropologie
článek v odborném periodiku

Výskyt CHOPN, chronické bronchitidy, alergie a atopie u horníků OKD
Zdeňka Hajduková, Petra Klimková, Milena Menzlová
Year: 2009
stať ve sborníku

Výsledky vyšetření zrakové ostrosti účastníků Moravskoslezského veletrhu zdraví
Lucie Suchánková, Jana Povová, Hana Tomášková, S. Brusová, V. Pavuková
Year: 2009
stať ve sborníku

Vyšetřování antraxových útoků ve Spojených státech
Mojmír Babáček, Dittmar Chmelař
Year: 2009, Vesmír
článek v odborném periodiku

Využití Bazální stimulace v hospicové péči
Ilona Plevová
Year: 2009
stať ve sborníku

Využití Bazální stimulace v hospicové péči
Ilona Plevová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití biomechaniky při analýze pohybu osob s osteoporózou
Miroslav Janura
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití biomechaniky při diagnostice pohybového systému
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
stať ve sborníku

Využití biomechaniky při diagnostice pohybového systému
Miroslav Janura
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA-Int. v domácí péči
Jana Marečková, Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Hana Pajorová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití Testu manipulačních funkcí s použitím stavebnice Ministav v ergoterapii
Jana Vyskotová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití ultrazvuku v neurologii
David Školoudík
Year: 2009, Neurológia
článek v odborném periodiku

Význam Clostridium difficile u nozokomiálních střevních infekcí
Lenka Piegzová, Rastislav Maďar
Year: 2009
stať ve sborníku

Význam Clostridium difficile u nozokomiálních střevních infekcí
Lenka Piegzová, Rastislav Maďar
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam edukace v rámci prevence sepse na intenzivních pracovištích
Andrea Vilímková, Renáta Zoubková
Year: 2009
stať ve sborníku

Význam fenotypizácie P450 2D6 použitím metoprololu u hypertenzivných pacientov
J. Ďuricová, Ilona Peřinová, I. Ježíšková, N. Jurčková, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2009
stať ve sborníku

Význam kvantitativního výzkumu v hipoterapii pro klinickou praxi.
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
stať ve sborníku

Význam kvantitativního výzkumu v hipoterapii pro klinickou praxi.
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam nanotechnologií v prevenci a léčbě ranných infekcí
Věra Toršová
Year: 2009
stať ve sborníku

Význam scintigrafie v diagnostice zhoubného onemocnění děložního hrdla a zevních rodidel.
Otakar Kraft
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam sociální komunikace v dětském lékařství
Eva Zacharová
Year: 2009, Sestra a lekár v praxi
článek v odborném periodiku

Význam TDM antiepileptik v těhotenství a při kojení
Ivana Kacířová
Year: 2009
stať ve sborníku

Vzdělávání budoucích sester a jeho vliv na kvalitu života
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání sester v gerontologické péči na Ostravské univerzitě
Darja Jarošová
Year: 2009, Sestra
článek v odborném periodiku

Vzdělávání zdravotických pracovníků v oblasti přístupu k pacientům se zdravotním postižením
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


