Publications
Transcultural aspects of caring and patient satisfaction in Hungary and in Europe
Zoltán Balogh, Georgios Efstathiou, Haritini Tsangari, Anastasios Merkouris, Darja Jarošová, Elisavet Patiraki, Chryssoula Karlou, Riita Suhonen, Helena Leino-Kilpi, Marco Tomietto, Alvisa Palese, Evridiki Papastavrou
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Traumata sportovců z přetěžování
M. Kodaj, Jana Chmelová, P. Hanzlíková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Traumatická ruptura bránice - diagnostika a léčba
Leopold Pleva, L Lukáč, R Madeja, P. Koscielnik, Jana Chmelová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Trend vícečetných nemelanomových nádorů kůže z pohledu jejich epidemiologie
Edvard Geryk, Petr Dítě, Libuše Sedláková, Jiří Kozel, Petr Koška
Year: 2010, Dermatologie pro praxi
journal article

Trend vícečetných nemelanomových nádorů kůže z pohledu jejich epidemiologie
Edvard Geryk, Petr Dítě, Libuše Sedláková, Jiří Kozel, Petr Koška
Year: 2010, -Dermatologie pro praxi
journal article

Trends of Primary and Subsequent Cancers of the Gastrointestinal Tract in the Czech Population, 1976-2005
Petr Dítě, Edvard Geryk
Year: 2010, DIGEST DIS
journal article

Tuberkulóza a upíři.
Dittmar Chmelař
Year: 2010, Vesmír
journal article

Twelve-month endoscopic and histological analysis following proton-pump inhibitor-based triple therapy in Helicobacter pylori-positive patients with gastric ulcers
Z. Tulassay, M. Stolte, L. Engstrand, E. Butruk, P. Malfertheiner, Petr Dítě, K. Tchernev, B. Wong, M. Gottlow, S. Eklund, M. Wrangstadt, L. Herszényi, P. Nagy
Year: 2010, SCAND J GASTROENTERO
journal article

Týmus - centrálny lymfatický orgán s endokrinnou funkciou
František Dorko
Year: 2010, Folia Medica Cassoviensia
journal article

Úloha nukleární medicíny při průkazu sentinelové uzliny některých maligních tumorů
Otakar Kraft
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úmrtnost na zhoubná a nezhoubná onemocnění dýchací soustavy u osob s uznanou silikózou v České republice
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Uplatnění AED v ČR.
Renáta Zoubková
Year: 2010
abstract in proceedings

Úskalí hodnocení zdravotních rizik vzhledem k průmyslovému charakteru aglomerace Ostrava
Hana Šlachtová, I. Tomášek, Vítězslav Jiřík, Petr Jančík, Jan Michalík
Year: 2010
abstract in proceedings

Úskalí uplatňování primární prevence v pracovním lékařství
Anna Šplíchalová, Karel Hrnčíř
Year: 2010, Pracovní lékařsví
journal article

Vakuumextrakce
Ondřej Šimetka, Igor Michalec
Year: 2010, -Česká Gynekologie
journal article

Validation of Sparse Sampling Strateies to Estimate Cyclosporine A Area Under the Concentation-Time Curve Using Either a Specific Radioimmunoassay or Hign-Performance Liquid Chromography Method
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ilona Peřinová, Kristian Šafarčík
Year: 2010, THER DRUG MONIT
journal article

Validizačné štúdie ošetrovateľských diagnóz
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Validizačné štúdie ošetrovateľských diagnóz
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková
Year: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Vícečetné nádory gastrointestinálního traktu v ČR v letech 1976-2005
Edvard Geryk, Petr Dítě, Jiří Kozel, Radim Štampach, Petr Kubíček
Year: 2010, Ceska a Slovenska Gastroenterologie a Hepatologie
journal article

Vícečetné nádory gastrointestinálního traktu v ČR 1976-2005
Edvard Geryk, Petr Dítě, Jiří Kozel, Radim Štampach, Petr Kubíček
Year: 2010, -Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
journal article

Vícečetné novotvary u nemocných s karcinomy žaludku v kontextu dalších nádorů gastrointestina v ČR 1976-2005
Edvard Geryk, Petr Dítě, Jiří Kozel, Radim Štampach, Petr Kubíček
Year: 2010, -Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
journal article

Viroza typu H1N1 na pracovišti IP- bariérová ošetřovatelská péče
Renáta Zoubková
Year: 2010
abstract in proceedings

Viroza typu H1N1 na pracovišti ntenzivní péče
Renáta Zoubková
Year: 2010
abstract in proceedings

Vliv nerovnoměrné radiačně - konvekční tepelné zátěže na spolehlivost výkonu lidského činitele
Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Stanislav Malý
Year: 2010, Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostního inženýrství
journal article

Vliv nutriční intervence u onkologicky léčených nádorů hlavy a krku- 2 kazuistiky
P. Mrázková, Eva Mrázková
Year: 2010
abstract in proceedings

Vliv ročního období na hladiny vitaminu D u hemodialyzovaných nemocných
Ivo Valkovský, R. Olšanská, Emilie Chrenšťová, J. Dědochová, Nadežda Petejová, J. Zapletalová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv řízené pohybové aktivity na posturální stabilitu u osob s osteoporózou
Miroslav Janura, Zdeňka Krhutová, Pavel Novosad, Z. Svoboda
Year: 2010, Osteologický Bulletin
journal article

Vliv specializované paliativní péče na hodnocení potřeb a kvalitu života pacientů
Radka Bužgová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv specializované paliativní péče na hodnocení potřeb a kvalitu života pacientů
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Vliv školního hluku na zdraví peedagogů
Petra Sachová, Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc.
Year: 2010
abstract in proceedings

VLIV TERAPIE BIOSYNCHRON 500 NA MOTORICKÉ A NON-MOTORICKÉ PŘÍZNAKY U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ - VÝSLEDKY RANDOMIZOVANÉ STUDIE
P. Bártová, David Školoudík, J. Slonková
Year: 2010, -Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Vliv záchytného systému k odvodu tekuté stolice na kvalitu ošetřovatelské péče u pacienta s průjmovitou stolicí hospitalizovaného na intenzivních pracovištích
K. Čamková, Andrea Vilímková
Year: 2010, -
journal article

Vnímání pečovatelského chování sestrami a pacienty chirurgických oddělení
Darja Jarošová, Hana Tomášková, E. Papastavrou
Year: 2010, Kontakt
journal article

Vplyv vybraných faktorov na vel´kost´ a hmotnost´ týmusu
František Dorko
Year: 2010
abstract in proceedings

Vrozené kardiovaskulární choroby a náhlá úmrtí při sportu
Martin Rydlo, M. Homza, M. Kodajová, J. Demel
Year: 2010, Medicina sportiva Bohemica at Slovaca
journal article

Vybrané metody kvalitativního výzkumu v ošetřovatelství
Radka Bužgová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané problémy pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS)
Miroslava Bořková, Radka Bužgová
Year: 2010, Časopis ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 810 pacientek
J. Heroková, M. Čegan, Otakar Kraft, P. Baník, J. Krištof
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 850 pacientek
J. Heroková, Otakar Kraft, M. Čegan, P. Baník, L. Kudělka, J. Krištof
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky vybraných validizačných štúdií ošetrovateľskej diagnózy Akútna bolesť
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Darja Jarošová
Year: 2010, Bolest
journal article

Vyšetřovací metody cerebrovaskulární rezervní kapacity v nukleární medicíně a ostatní komplementární metody
Pavel Širůček, Otakar Kraft
Year: 2010, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Výuka biofyziky nelékařských zdravotnických oborů v kombinované formě studia s využitím e-learningu
Hana Sochorová
Year: 2010
abstract in proceedings

Využití kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí v rutinní analýze imunosupresiv
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Ilona Peřinová, Lucie Budáková, Milan Grundmann
Year: 2010
abstract in proceedings

Využití kulového stereoteploměru Jokl-Jirák pro měření radiační teploty
Zuzana Oleksiaková, Šárka Bernatíková, Zdeněk Jirák, Miloslav Jokl, Hana Tomášková, Stanislav Malý
Year: 2010
abstract in proceedings

Využití standardizovaných měřících nástrojů při hodnocení seniorů v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2010, Kontakt
journal article

Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů jako příklad dobré praxe
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2010
abstract in proceedings

Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů jako příklad dobré praxe
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využitie Fehringových modelov pri validizácii ošetrovateľských diagnóz
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková
Year: 2010, Profese online
journal article

Vývojové aspekty jemné motoriky u dětí předškolního věku
Jana Vyskotová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


