Publications
METHOD AND VALIDITY OF TRANSCRANIAL SONOGRAPHY IN MOVEMENT DISORDERS
David Školoudík, U. Walter
Year: 2010, Neuveden
specialist book chapter

Metody hodnocení stavu výživy
Radka Kozáková, Darja Jarošová
Year: 2010, Medicína pro praxi
journal article

Moc médií a role odborné veřejnosti při řešení problematiky znečištění ovzduší ve vztahu ke zdraví
Hana Šlachtová
Year: 2010
abstract in proceedings

Modelování systémů v oblasti společenských věd
Miroslav Pokorný
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Monitoring of the Results and Quality of Cancer in the Czech Republic
L. Dušek, R. Vyzula, David Feltl, A Kol.
Year: 2010, Grada
specialist book chapter

Monitorování hladin markerů aktivace endotelu během fyziologické gravidity
J Procházková, R. Pilka, Ondřej Šimetka, L Slavik, M Lubušký, M. Procházka
Year: 2010, Česká Gynekologie
journal article

MoyaMoya disease is associated with endothelial activity detected by anti-nestin antibody.
Jana Chmelová, Z. Kolář, Václav Procházka, Romuald Čuřík, Jana Dvořáčková, Pavel Širůček, Otakar Kraft, T. Hrbáč
Year: 2010, Biomedical Papers
journal article

Mozkové ischemie a hemoragie
P. Kalvach, David Školoudík, .. A Kol.
Year: 2010, Grada
specialist book

Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie
Eva Mrázková, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Bc.
Year: 2010
abstract in proceedings

Možnosti stanovení cyklosporinu A v terapeutickém monitorování léků
Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Petra Halvová, Milan Grundmann
Year: 2010, Klinická farmakologie a farmacie
journal article

Můžeme povolání pedagoga považovat za rizikové?
Petra Sachová, Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc.
Year: 2010
abstract in proceedings

Nádorové multiplicity u české populace
Edvard Geryk, Petr Dítě, Jiří Kozel, Petr Kubíček, Milan Konečný, Radim Štampach, Miloš Pešek
Year: 2010, Časopis lékařů českých
journal article

Nádorové multiplicity u české populace
Edvard Geryk, Petr Dítě, J. Kozel, P. Kubíček, M. Konečný
Year: 2010, -Časopis lékařů českých
journal article

Nationwide study of decompressive surgery for malignant supratentorial infarction in the Czech Republic: utilization and outcome predictors. Clinical article.
Michal Bar, R. Mikulík, David Školoudík, D. Czerny, Radim Lipina, L. Klečka, V. Juráň, J. Mraček, D. Vondráčková, L. Hrabálek, R. Brzezny, J. Dienelt
Year: 2010, J NEUROSURG
journal article

Návrh kritérií výberu expertov pre validizáciu ošetrovateľských diagnóz v ČR a SR
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Juraj Čáp, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Year: 2010, Kontakt
journal article

Nedoslýchavost a možnosti léčby z pohledu otorinolaryngologa
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Petra Sachová
Year: 2010, Praktické lékárenství
journal article

Nitrergic structures of three weeks old rat spinal cord are identical to the adults ones
A. Boleková, Peter Patlevič, D. Kluchová
Year: 2010, Pilsen Medical Report
journal article

Noční záchvaty, spánek, nadměrná denní spavost a kvalita života.
J. Slonková, Vilém Novák, Michal Bar
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Novinky v laboratorní diagnostice alergie
Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová
Year: 2010
abstract in proceedings

Numerical defects in CD8(+)CD28(-) T-suppressor lymphocyte population in patients with type 1 diabetes mellitus and multiple sclerosis
P. Praková, P. Šťourač, J. Bednařík, L. Strajtová, R. Pacalová, J. Bělobrádková, Petr Dítě, J. Michálek
Year: 2010, CELL IMMUNOL
journal article

O buňce
Tomáš Adamus
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obesity, hypertension and insulin resistance in childhood--a pilot study.
D. Pastucha, J. Malinčíková, Č. Čihalík, D. Horáková, Vladimír Janout
Year: 2010, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub
journal article

Objektivní vyšetření sluchu
Eva Mrázková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Bc., Zdeňka Hajduková
Year: 2010
abstract in proceedings

Oblasti výzkumu v gynekologickém ošetřovatelství
Yvetta Vrublová
Year: 2010
abstract in proceedings

Odhad úmrtnosti a nemocnosti obyvatel Ostravy v závislosti na koncentracích PM10 v období leden-únor 2009 a 2010
Ivan Tomášek, Hana Tomášková, Hana Šlachtová, Helena Šebáková
Year: 2010
abstract in proceedings

Opakovaná léčba pegylovaným interferinem s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C - vlastní zkušenosti
Luděk Rožnovský, I. Orságová, L. Petroušová, Jiří Mrázek, A. Kloudová, L. Kabieszová, J. Kůrková, ? Pospíšek
Year: 2010, Klin Mikrobiol Infekc Lek.
journal article

oponentní posudek k disertační práci Kultura v ošetřovatelství. Sociální faktory ovlivňující uspokojování základních potřeb člověka.
Darja Jarošová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

oponentní posudek k disertační práci Kvalita života seniorov v Rómskej populácii
Darja Jarošová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Oral antiplatelet therapy in stroke prevention
M. Král, R. Herzig, D. Šaňák, David Školoudík, I. Vlachová, A. Bartkova, P. Hluštík, M. Kovačík, P. Kaňovský
Year: 2010, -Minirewiew. Biomed pap
journal article

Ostrava v urgentní péči 2010
Sabina Psennerová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Ostravské dny forensních věd 2010
Igor Dvořáček
Year: 2010
organizing conference, workshop

Ošetrovateľská diagnóza Akútna bolesť vo validizačných štúdiách
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ošetřovatelská diagnostika v domácí péči
Darja Jarošová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ošetřovatelská péče z pohledu seste a pacientů chirurgických oddělení
Darja Jarošová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ověřování vybraného souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-Int. v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ověřování vybraného souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-Int. v domácí péči.
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Year: 2010
abstract in proceedings

Parental education and lung function of children in the PATY study
Hana Šlachtová, U. Gehring, G. Hoek, Hana Tomášková, Heike Luttmann-Gibson, Hanns Moshammer, Anna Paldy, S. Pattenden, Katarina Slotova, Frank Speizer, Renata Zlotkowska, J. Heinrich
Year: 2010, Eur J Epidemiol
journal article

Patient satisfaction as an outcome of nurse caring behaviours: An international Study
E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Tsangari, R. Suhonen, H. Leino-Kilpi, E. Patiraki, Z. Balogh, M. Tomietto, A. Palese, Darja Jarošová, A. Merkouris
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě
Michal Bar, Irina Chmelová
Year: 2010, -Postgraduální medicína
journal article

Péče o zdraví zaměstnanců
Jana Golisová
Year: 2010, Florence
journal article

Pediatria
László Kovács, Michal Hladík, L´ Pevalová, .. A Kol.
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pilates metoda v kinezioterapeutické praxi
Petra Dobešová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora rodičů při perinatálním úmrtí plodu
Pavla Kasparková, Radka Bužgová
Year: 2010, Kontakt
journal article

Pojetí péče v ošetřovatelství
Darja Jarošová, E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Leino-Kilpi, R. Suhonen, E. Patiraki, Z. Balogh, M. Tomietto, A. Palese
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pojetí péče v ošetřovatelství
Darja Jarošová, E. Papastavrou, G. Efstathiou, H. Leino-Kilpi, R. Suhonen, E. Patiraki, Z. Balogh, M. Tomietto, A. Palese
Year: 2010
abstract in proceedings

Pokročilý věk - indikace nebo kontraindikace laparoskkopické kolorektální chirurgie?
I. Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, P. Guňková, Miloslav Mazur, Petr Vávra
Year: 2010, Rozhledy v chirurgii
journal article

Polytechnic Institute of Portalegre
Renáta Zeleníková
Year: 2010
work experience abroad

Poranění cév - diagnostika a léčba
J. Pometlová, Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Jana Chmelová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porovnanie metabolického pomeru metoprolol/alfa-hydroxymetoprolol po jednorázovom a opakovanom užití
J. Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2010
abstract in proceedings

poruchy myelinu a demyelinizace vyvolaná systémovýcm onemocněním nebo vedlejšími účinky imunomodulační terapie
Olga Zapletalová, I. Woznicová, P. Hradílek, J. Havelka
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


