Publications
Changes of basal ganglia detected by transcrania sonography and 123I FP-CIT SPECT
P. Bártová, David Školoudík, Otakar Kraft, J. Bernatek, H. Srovnalová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chirurgická liečba hemoroidov diodovým laserom
E. Boroš, T. Borošová, František Dorko
Year: 2010
abstract in proceedings

Chronic Liver Diseases as Liver Tumor Precursors
Jan Lata, Petr Dítě
Year: 2010, DIGEST DIS
journal article

Chronická břišní bolest v podbříšku a v jámě kyčelní
Petr Dítě, B. Kianička
Year: 2010, -Gastroenterologia pre prax
journal article

Chronická pankreatitida
Petr Dítě, I. Novotný
Year: 2010, Santquis
journal article

"Circa instans" im Arzneibuch des Juden von Solms (Überlieferung aus Český Krumlov)
Markéta Wolfová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparative analysis of clinicopathological correlations of cyclooxygenase-2 expression in resectable pancreatic cancer
M. Hermanová, P. Karásek, J. Tomášek, J. Lenz, Jiří Jarkovský, Petr Dítě
Year: 2010, WORLD J GASTROENTERO
journal article

Comparison of metoprolol/-hydroxymetoprolol metabolic ratio after a single dose and in steady state
J. Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann
Year: 2010, česká a slovenská farmacie
journal article

Conjunctivocystorhinostomy with Jones tube-is it the surgery for children?
Pavel Komínek, S. Červenka, Petr Matoušek, T. Pniak, Karol Zeleník
Year: 2010, GRAEF ARCH CLIN EXP
journal article

Correlation between substantia nigra features detected by ultrasound and Parkinsonś diesease symptoms
P. Bártová, David Školoudík, P. Ressner, K. Langová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2010, ULTRASOUND MED BIOL
journal article

Cvičení pro hyperaktivní děti
Marie Zemánková, Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová, Hana Freywaldová
Year: 2010, Grada Publishing, a.s.
specialist book

Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii
Jaroslav Horáček
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Časoprostorová analýza úmrtnosti u vybraných diagnóz v malých územních jednotkách Moravskoslezského kraje
Hana Tomášková, I. Tomášek, P. Polaufová, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Year: 2010
abstract in proceedings

Dacryocystitis as the first symptom of sinonasal carcinoma
Pavel Komínek, Petr Matoušek, P. Štrympl
Year: 2010, SPEKTRUM DER AUGENHEILKUNDE
journal article

Další primární novotvary u nemocných s karcinomem prostaty ve srovnání s jeho incidencí, mortalitou a prevalencí
Edvard Geryk, Petr Dítě
Year: 2010, -Onkologie
journal article

D-dimers increase in acute ischemic stroke patients with the large artery occlusion, but do not depend on the time of artery recanalization.
David Školoudík, Michal Bar, D. Šaňák, P. Bardoň, M. Roubec, K. Langová, R. Herzig, P. Kaňovský
Year: 2010, J THROMB THROMBOLYS
journal article

Dekompresní hemikraniektomie u maligní nozkové ischemie - srovnávací celostátní studie v letech 2006 a 2009
Michal Bar, R. Mikulík, David Školoudík, D. Czerny, Radim Lipina, M. Sameš, M. Choc, Z. Novák, M. Starý, V. Beneš, M. Smrčka, M. Filip, D. Vondráčková, V. Chlouba, P. Suchomel, P. Haninec
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Demielizace a remyelizace u roztroušené zklerózy
P. Hradílek, Olga Zapletalová, I. Woznicová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Demyelinizace a poruchy myelinu u jiných onemocnění než roztroušená skleróza mozkomíšní
Olga Zapletalová, P. Hradílek, I. Woznicová, J. Havelka, Evžen Machytka
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Den první pomoci 2010
Sabina Psennerová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Detekce a biopsie sentinelových uzlin některých maligních nádorů
Otakar Kraft
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Development of a treatment of pregnant women suffering from epilepsy in the region of Ostrava between the years 1991 and 2006
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová
Year: 2010, Česká a slovenská farmacie
journal article

Diagnostika profesionálního astmatu v pracovním lékařství (Doporučený postup společnosti nemoci z povolání)
Zdeňka Hajduková, P. Brhel
Year: 2010
abstract in proceedings

Didactics of physical education for physioterapy students. Basic text (for study in abroad)-
Petra Dobešová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Diferenciální diagnostika trombocytopenie u kriticky nemocných pacientů
Jaromír Gumulec, R. Kula, Ondřej Šimetka
Year: 2010, -Vnitřní lékařství
journal article

Diferenciální diagnostika trombocytopenie v těhotenství
Jaromír Gumulec, Ondřej Šimetka
Year: 2010, Vnitřní Lékařství
journal article

Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral haemorrhage
David Školoudík, R. Herzig, T. Fadrná, Michal Bar, P. Hradílek, M. Roubec, M. Jelínková, D. Šaňák, M. Král, Jana Chmelová, M. Herman, K. Langová, P. Kaňovský
Year: 2010, BRIT J OPHTHALMOL
journal article

Distribution of NADPH-diaphorase and AChE activity in the anterior leaflet of rat mitral valve
Květuše Lovásová, D. Kluchová, A. Boleková, František Dorko, Tatiana Špakovská
Year: 2010, EUR J HISTOCHEM
journal article

Dítě s chronickou renální insuficiencí: kazuistika
Barbora Zavřelová, Lucie Sikorová
Year: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Does the Length of Intubation Affect the Success of Treatment for Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction?
Pavel Komínek, S. Červenka, Petr Matoušek
Year: 2010, OPHTHAL PLAST RECONS
journal article

Does the middle turbinate resection affect the success rate of endonasal dacryocystorhinostomy?
Pavel Komínek, S. Červenka, Petr Matoušek, T. Pniak, Karol Zeleník
Year: 2010, SPEKTRUM DER AUGENHEILKUNDE
journal article

Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen
M Lubušký, M. Procházka, Ondřej Šimetka
Year: 2010, -Česká Gynekologie
journal article

Doporučeny postup při diagnostice profesionalniho astmatu v ČR
Zdeňka Hajduková, M. Nakládalová, D. Pelclová, V. Machartová, H. Bejčková, K. Boušová, P. Brhel, A. Hejlek, E. Hrnčíř
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Dostupnost a význam endiskopie u pacientů s akutním krvácením do horního trávicího traktu
Milan Konečný, P. Svoboda, V. Procházka, Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dotazník VHI-jeho aplikace v pracovním lékařství
Kristýna Richterová, Bc., Eva Mrázková, Petra Sachová
Year: 2010
abstract in proceedings

Důkazy podporující spolehlivost ukazatelů deficitu tělesných tekutin u dětí
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Year: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

EKOS - rekanalizace akutního uzávěru intrakraniální tepny pomocí intravskulárního ultrazvuku
M. Roubec, David Školoudík, M. Kuliha, Michal Bar, V. Procházka, T. Jonszta, D. Czerny, J. Krajča
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Emoční změny u žen v období šestinedělí
Bohdana Dušová, Nikola Moniaková
Year: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence, recenzovaný vědecký časopis
journal article

Endokrinná funkcia týmusu
J Mihálik, František Dorko
Year: 2010
abstract in proceedings

Endoscopic ultrasound- guided fine needle aspiration of pancreatic masses: The utility and impact on management of patients
Martin Kliment, Ondřej Urban, M. Čegan, P. Fojtík, P. Faltl, Jana Dvořáčková, Martin Loveček, Martin Straka, František Jalůvka
Year: 2010, SCAND J GASTROENTERO
journal article

Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration of pancreatic masses: The utility and impact on management of patients
Jana Dvořáčková
Year: 2010, SCAND J GASTROENTERO
journal article

Endoskopické řešení hepatikojejunoanastomozy pomocí jednobalonkového enteroskopu zavedení do Roux kličky
I. Novotný, Petr Dítě
Year: 2010, Československá gastroenterologie
journal article

Endovacular approaches to acute ischemic stroke
Michal Bar, David Školoudík, V. Procházka
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

enlargement of distal part of the optic nerve sheath in hyperacute stage of intracerebral hemorrhage
R. Herzig, David Školoudík, T. Fadrná, Michal Bar, P. Hradílek, M. Roubec, M. Jelínková, D. Šaňák, M. Král, Jana Chmelová, M. Herman, K. Langová, P. Kaňovský
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Enterální výživa z hlediska prevence sepse na pracovištích intenzivní péče
Renáta Zoubková, Andrea Vilímková, Dana Streitová
Year: 2010, Florence
journal article

Eosinofilní gastroenteritida jako vzácná příčina ascitu
I. Kajzrlíková, P. Vítek, J. Štěrba, Vladimír Hořava,ml., J. Chalupa
Year: 2010, -Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
journal article

Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Hana Tomášková, Michal Bar, Vladimír Janout
Year: 2010
abstract in proceedings

Epidemiologie Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Hana Tomášková, Michal Bar, Vladimír Janout
Year: 2010
abstract in proceedings

Experimental hyperbaric chamber - a part of research project InterMediTech Ostrava
Dittmar Chmelař, M. Hájek
Year: 2010
abstract in proceedings

Experimentální hyperbarická komora jako součást vědeckovýzkumného projektu InterMediTech Ostrava.
Dittmar Chmelař
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


