Publications
Zdravotní péče u vietnamské minority v Ostravě
Yvetta Vrublová
Year: 2010, UP Olomouc
specialist book chapter

Zdravotní stav a fyzická zdatnost výjezdových skupin záchranářů zdravotnické záchranné služby Ostrava
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Marian Pažický
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdravotní stav a životní styl studujících zdravotnické obory v Ostravě
Yvetta Vrublová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zkušenosti s Thyrogenem ve FN Ostrava
Otakar Kraft, Lubomír Mrhač, M. Havel
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zkušenosti se vzděláváním seniorů na Lékařské fakultě OU
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Year: 2010
abstract in proceedings

Zkušenosti se vzděláváním seniorů na Lékařské fakultě OU
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zneužívání drog u řidičů 2005-2009
Petr Kurka, Marie Staňková, M. Magnátová, Vladimíra Gebauerová
Year: 2010
abstract in proceedings

Zobrazení kyčelního kloubu megnetickou rezonancí
Jana Chmelová, Miroslav Směšný, M. Kodaj, P. Hanzlíková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zobrazovací metody ramenního kloubu
Josef Nekula, B. Pauček
Year: 2010
abstract in proceedings

Ztráta sluchu učitelů vybraných specializací
Eva Mrázková, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Bc., M. Menzlová
Year: 2010, Pracovní lékařství
journal article

Životní pojistka
Luboš Valerián
Year: 2010
abstract in proceedings

1 st European Conference of Hyperbaric and Diving Medicine; 2nd Ostravas Days of Hyperbaric Medicine
Michal Hájek, Dittmar Chmelař
Year: 2010
organizing conference, workshop

A discordance between P450 2D6 genotype and phenotype
J. Ďuricová, Ilona Peřinová, Ivana Kacířová, Milan Grundmann, I. Ježíšková, N. Jurčková
Year: 2009
abstract in proceedings

A comparison of high-dose (HD, 500 mg) fulvestrant vs anastrozole (1 mg) as first-line treatments for advanced breast cancer: results from FIRST
David Feltl, A Kol.
Year: 2009, CANCER RES
journal article

A complex educational programme focused on clinical practice guidelines
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A complex educational programme focused on clinical practice guidelines.
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2009
abstract in proceedings

A new mutation of the col4a5 gene in a family with alport syndrome (case report)
A. Bosáková, Terezie Šuláková, Pavlína Plevová, Jana Dvořáčková
Year: 2009
abstract in proceedings

A response to infection in patients with severe sepsis - do we need a
R. Kula, P. Szturz, R. Sklienka, J Máca, Jan Neiser
Year: 2009, -
journal article

Activation of the Fibrinolytic system in Acute Stroke Patients aftter a 1-Hour Sono-thrombolysis using a Diagnostic 1-4 MHz Transcranial Probe
David Školoudík
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Activity of fulvestrant 500 mg versus anastrozole 1 mg as first-line treatment for advanced breast cancer: results from the FIRST study.
JFR Robertson, A. Llombart-Cussac, J. Rolski, David Feltl, J. Dewar, E. Macpherson, J. Lindemann, MJ Ellis
Year: 2009, J CLIN ONCOL
journal article

ADEL - Advocacies for frail and incompetent elderly in Europe: Comparative analysis of national systems and innovative approaches.
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová, A Kol.
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydin
Darja Jarošová
Year: 2009
work experience abroad

Agresivní pacient v klinické praxi zdravotníků
Eva Zacharová
Year: 2009, Interní medicína pro praxi
journal article

Ajou University, Seoul
Darja Jarošová
Year: 2009
work experience abroad

Akademické vzdělávání sester a problematika paliativní péče
Darja Jarošová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aktinomykóza mozku - kazuistiky
L. Petroušová, Luděk Rožnovský, T. Hrbáč, J. Jančová
Year: 2009, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
journal article

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Leopold Pleva, Jiří Bílek, Rudolf Vronský, Jan Jahoda, Stanislav Jelen
Year: 2009
others

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Jiří Bílek, Rudolf Vronský, J. Jahoda
Year: 2009
abstract in proceedings

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen, Leopold Pleva, Jiří Bílek, Rudolf Vronský, Jan Jahoda
Year: 2009
others

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen
Year: 2009
others

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen
Year: 2009
others

Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava
Stanislav Jelen
Year: 2009
others

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj
E. Kolářová, Helena Šebáková, Moldrzyk Z., J. Kubina
Year: 2009
abstract in proceedings

Aktivní násilí proti jednotlivci páchané osobami s psychiatrickou zátěží
Luboš Valerián
Year: 2009
abstract in proceedings

Aktivní násilí proti jednotlivci páchané osobami s psychiatrickou zátěží
Luboš Valerián
Year: 2009, -
journal article

Akutní stavy v geriatrii
Hana Kubešová, P. Weber, P. Ševčík, Michal Mašek, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ, Helena ONDRÁŠKOVÁ
Year: 2009, Praha : Galén
specialist book

Alergické dermatitidy jako nemoci z povolání
Zdeňka Hajduková, Y. Vantuchová, Petra Klimková
Year: 2009
abstract in proceedings

Altered cholesterol requirement during the acute phaseof Crohn´s disease
Vladimír Hrabovský, Z. Zadák, V. Bláha, R. Hyšpler, T. Karlík, A. Martínek, A. Mendlová
Year: 2009, Neuveden
specialist book chapter

Alveolární echinokokóza-nově se objevující onemocnění?
L. Hozáková-Lukáčová, L. Kolářová, Luděk Rožnovský, I. Hiemer, L. Denemark, R. Čuřík, Jana Dvořáčková
Year: 2009, Časopis lékařů českých
journal article

Ambulatory blood Pressure Monitoring (ABPM) in Children - Easy for the computer, no so easy for the Physician
Terezie Šuláková, Et Al.
Year: 2009
abstract in proceedings

An analysis of growth, differentiation and apoptosis genes with risk of renal cancer
Vladimír Janout
Year: 2009, PLoS One
journal article

An assessment of pressure distribution exerted by a rider on the back of a horse during hippotherapy
Miroslav Janura, C. Peham, T. Dvořáková, M. Elfmark
Year: 2009, HUM MOVEMENT SCI
journal article

Analysis of SNPs and Haplotypes in Vitamin D Pathway Genes and Renal Cancer Risk
Vladimír Janout
Year: 2009, PLoS One
journal article

Analýza pohybu působiště reakční síly (COP) na kontaktní ploše těla jezdce a koně v hipoterapii - pilotní studie.
T. Dvořáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda, M. Elfmark
Year: 2009, Česká kinantropologie
journal article

Analýza získaných podnětů v mentorství klinické praxe studentů ošetřovatelství
Yvetta Vrublová
Year: 2009
abstract in proceedings

Angiosarcoma of the parotid gland.
Jirka Mačák, A. Skálová
Year: 2009, Československá patologie a soudní lékařství
journal article

Apolipoprotein E/C1 Locus Variants Modify Renal Cell Carcinoma Risk
Vladimír Janout
Year: 2009, CANCER RES
journal article

Areretické odběry granulocytů po stimulaci dárců kortikoidy
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Arterial HTN in children with T1DM-frequent and not easy to diagnose
Terezie Šuláková, Jan Janda, Astrid Šuláková, Jaroslav Slaný
Year: 2009, PEDIATR DIABETES
journal article

Arterial hypertension in children with diabetes mellitus type 1 - frequent and not easy to diagnose
Terezie Šuláková, Jan Janda, Astrid Šuláková, Jaroslav Slaný, Et Al.
Year: 2009
abstract in proceedings


