Publications
Diferenciální diagnostika DDD
Josef Nekula
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Differential diagnostics of idiopathic recurrent acute pancreatitis
J. Trna, V. Příbramská, Petr Dítě
Year: 2009, Ceska a Slovenska Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Dignified old age for vulnerable seniors
Kateřina Ivanová, Radka Bužgová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Distribution of NOS positive structures in the dorsal horn of spinal cord during postnatal development
Peter Patlevič, A. Boleková
Year: 2009
stať ve sborníku

Do elderly patients benefit from laparoscopic colorectal surgery
Jan Dostalík, I. Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, Miloslav Mazur, V. Richter
Year: 2009, WORLD J SURG
článek v odborném periodiku

Do we need a comprehensive educational programme focused on clinical practice guidelines?
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2009
stať ve sborníku

Do we need a comprehensive educational programme focused on clinical practice guidelines?
Radim Líčeník, Martin Faix, Darja Jarošová, Daniela Jelenová, Tomáš Kuhn, Pavel Kurfurst, Adéla Michalciva, Jan Vodička, Kateřina Ivanová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Domácí násilí v soudně lékařské praxi
Igor Dvořáček, M. Smatanová, Marek Dokoupil
Year: 2009, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Domácí násilí v soudně lékařské praxi
Igor Dvořáček, M. Smatanová, Marek Dokoupil
Year: 2009
stať ve sborníku

Dopad trestného činu na kvalitu života oběti
Ivana Fialová
Year: 2009
stať ve sborníku

Dopad trestného činu na kvalitu života oběti
Ivana Fialová
Year: 2009, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Dopady chronické bolesti na kvalitu života pacienta
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Důstojné stáří a konec života
Radka Kozáková
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effects of mirror feedback on upright stance control in elderly transfemoral amputees.
Miroslav Janura, P. Hlaváčková, J. Fristios, N. Pinsault, R. Cuisinier, N. Vuillerme
Year: 2009, ARCH PHYS MED REHAB
článek v odborném periodiku

Elder abuse and mistreatment in residential settings
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Year: 2009, NURS ETHICS
článek v odborném periodiku

Empatie v ošetřovatelské praxi
Eva Zacharová
Year: 2009, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Endoscopic radiofrequency ablation in colorectal cancer: initial clinical results of a new bipolar radiofrequency ablation device
Petr Vávra, Jan Dostalík, D. Zacharoulis, SE Khorsandi, SA Khan, NA Habib
Year: 2009, DIS COLON RECTUM
článek v odborném periodiku

Enviromentální rizikové faktory alergických onemocnění u dětí ve znečištěném regionu
D. Skýbová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, O. Volf
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Environmentální rizikové faktory alergických onemocnění u dětí ve znečištěném regionu
D. Skýbová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, O. Volf
Year: 2009
stať ve sborníku

Environmentální rizikové faktory alergických onemocnění u dětí ve znečištěném regionu
D. Skýbová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, O. Volf
Year: 2009
stať ve sborníku

Epidemiologie metabolického syndromu
Dagmar Horáková, H. Kollárová, D. Pastucha, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Year: 2009
stať ve sborníku

Escola Superior de Saúde
Darja Jarošová
Year: 2009
působení v zahraničí

Etický kontext tzv. baby-boxů
Jaroslav Slaný
Year: 2009, ČeskSlov Pediatrie
článek v odborném periodiku

Etika v oblasti zdravotní a sociální péče.
Radka Bužgová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exspirace
Dittmar Chmelař
Year: 2009, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
článek v odborném periodiku

Extraezofageální a gastroezofageální reflux
K. Zeleník, .. A Kol.
Year: 2009,
článek v odborném periodiku

Faktory ovlivňující zdraví sestry
Eva Zacharová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Faktory výběru prvního pracoviště absolventů ošetřovatelství
M. Koutná, Darja Jarošová
Year: 2009
stať ve sborníku

Faktory výběru prvního pracoviště absolventů ošetřovatelství
M. Koutná, Darja Jarošová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Farmakokinetika a klinické aplikace vybraných imunosupresiv I.
P. Maršálková, Milan Grundmann
Year: 2009, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Fluorescence of sanguinarine: fundamental characteristics and analysis of interconversion between various forms
M. Janovská, M. Kubala, Vilím Šimánek, J. Ulrichová
Year: 2009, ANAL BIOANAL CHEM
článek v odborném periodiku

Functional categorization of the individual morphology of the scapula
Miroslav Janura, A. Krobot, M. Elfmark
Year: 2009, MED BIOL ENG COMPUT
článek v odborném periodiku

Funkční aktivita fagocytů v případě deficitu myeloperoxidázy
Alexandra Lochmanová
Year: 2009, Klinická imunológia a alergológia
článek v odborném periodiku

Genové polymorfismy jako predispoziční faktor IBD - Jejich vztah ke klinické manifestaci a farmakoterapii onemocnění
L. Bartošová, M. Kolorz, J. Hošek, D. Dvořáčková, P. Loučka, V. Zbořil, M. Bétovský, Petr Dítě, M. Bartoš
Year: 2009, Ceska a Slovenska Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

Granulocyte apheresis collection using corticosteroids for donors stimulation
Zuzana Čermáková, Martin Kořístka
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Histomorphological transformation of the auricular cartilage after carbon dioxide laser-assisted Mustard, otoplasty.
Ivan Janík, I. Stárek, Jana Dvořáčková
Year: 2009, LASER MED SCI
článek v odborném periodiku

Hladiny vitaminu D u hemodialyzovaných nemocných
Ivo Valkovský
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hluk jako rizikový faktor ve školských zařízeních
Petra Sachová, Eva Mrázková, M. Menzlová, Kristýna Richterová, Bc., Vladimír Janout
Year: 2009, Pracovní Lékařství
článek v odborném periodiku

Hodnocení kinematiky pohybu vybraných segmentů na těle koně při hipoterapii
T. Dvořáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda, M. Elfmark
Year: 2009, Česká kinantropologie
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality života seniorů v domově-penzioně pro důchodce
Lucie Tobišková, Juraj Čáp, Darja Jarošová, Katarína Žiaková
Year: 2009, Jesseniova lekárska fakulta
kapitola v odborné knize

Hodnocení kvality života seniorů v domově-penzioně pro důchodce
Darja Jarošová, Lucie Tobišková
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení posturální stability pacientů s transfemorální amputací s různou dobou používání protézy
D. Kozáková, Z. Svoboda, Miroslav Janura, B. Paráková
Year: 2009, Česká kinantropologie
článek v odborném periodiku

Hodnocení seniorů
Radka Kozáková
Year: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

How vision modifies upright stance control in unilateral lower limb amputees
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hybridní integrace zobrazovacích a ozařovacích radiačních technologií
Vojtěch Ullmann
Year: 2009
stať ve sborníku

Hybridní řešení aneuryzmat břišní aorty.
Miloslav Mazur, Václav Procházka, Jan Dostalík, I. Guňka, Lubomír Martínek, Daniel Czerný
Year: 2009
stať ve sborníku

Hypocholesterolaemia on the medical intensive care unit: The process of cholesterol synthesis rption is altered in the acute phase of disease
Vladimír Hrabovský
Year: 2009, Anest Int Med
článek v odborném periodiku

Imaging methods in pediatric renal diseases
A. Bosáková, Terezie Šuláková, V. Dedek, Et Al.
Year: 2009
stať ve sborníku

Improvement of cardiovascular risk factors and cosmetic side effects in kidney transplant recipients after conversion to tacrolimus
J. Zadražil, P. Horák, J. Zahálková, P. Strebl, V. Horcicka, K. Krejčí, P. Bachleda, J. Dědochová, Ivo Valkovský
Year: 2009, Biomed.Pap.Med.Fac.Univ.Palacky Olomouc
článek v odborném periodiku

In vitro susceptibility testing to selected antibiotics in bacteria of the Bacteroides fragilis group
Dittmar Chmelař
Year: 2009, Folia Microbiologica
článek v odborném periodiku


