Publications
Comparison Of Conservative And Operative Treatment Of Jones
Jiří Demel
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparison of Lifelong Risk on The Basis of Studies on The Origin of Breast and Ovarian Carcinoma
Petra Riedlová, Jana Janoutová
Year: 2019, Journal of Medical - Clinical Research & Reviews
journal article

Comparison of noninvasive pulse transit time determined from Doppler aortic flow and multichannel bioimpedance plethysmography
Ladislav Soukup, Jana Hrušková, Pavel Jurák, Josef Halamek, Eva Závodná, Ivo Viscor, Magdalena Matějková, Vlastimil Vonda
Year: 2019, MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING
journal article

Comprehensive care improves the prognosis of women with severe HELLP syndrome and postpartal thrombotic microangiopathic syndrome
Jaromír Gumulec, Ondřej Šimetka, Erika Doležálková, Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Lucie Broskevičová, Lucie Recová, Kateřina Andelová, I. Lochman, J. Martínek, Roman Hájek, David Kaspřák, M. Tvrdá, Kateřina Notari, Lucie Gregorová, Petra Kovářová
Year: 2019
abstract in proceedings

Congenital heart defects according to the types of the risk factors - a single center experience
Erika Doležálková, Ondřej Šimetka, David Matura, Richard Špaček, Eva Klásková, Martin Procházka, Tomáš Gruszka, Slávka Polanská, Marian Kačerovský
Year: 2019, Congenital heart defects according to the types of the risk factors - a single center experience
journal article

COST ANALYSIS OF TWO TYPES OF THE LUMBAR SPINE STABILIZING SURGERY
Martina Caithamlová, Markéta Moláková, Michal FILIP, Miroslav Barták, Ivo Květ, Vladimír Rogalewicz
Year: 2019, Clinician and Technology
journal article

Cross-cultural comparison of incidence of low back pain among nursingení professionals in the Czech Republic and the United Kingdom
Andrea Gilchrist, Alena Pokorná
Year: 2019, Healthcare Science
journal article

Current European guidelines for hyperbaric oxygen treatment
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová, Jozef Kuzma
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cystatin C - implementation in clinical laboratory practice
Tomáš Šálek, B. Friedecký, M. Budina
Year: 2019, KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS
journal article

Cystatin C measurement leads to lower metformin dosage in elderly type 2 diabetic patients
Tomáš Šálek, Alena Adamíková
Year: 2019, BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
journal article

Cytarabine plus G-CSF is more effective than cyclophosphamide plus G-CSF as a stem cell mobilization regimen in multiple myeloma
Roman Hájek, Tomáš Jelínek, Lucie Adamusová, Tereza Popková, Jana Smejkalová, Michal Šimíček, Dana Salounová, Michal Kaščák, Jana Mihalyová, Hana Plonková, Juraj Ďuraš, Milan Navrátil, Zdeněk Kořístek
Year: 2019, BONE MARROW TRANSPL
journal article

Czech Adaption of the Collett-Lester Fear of Death Scale in a Sample of Nursing Students
Radka Bužgová, Eva Janíková
Year: 2019, OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING
journal article

Časová fyzioterapie - mobility protokol na KARIM FN Ostrava
Renáta Zoubková, M. Májek, I. Chwalková, Jan Máca, Dana Streitová
Year: 2019
abstract in proceedings

Databáze virtuální mikroskopie u cytologických a histologických nálezů - možnosti a limity
M. Přádka, Jaroslava Chyliková, Jana Vaculová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Death of a Female Prostitute Due to Intestinal Obstruction by an Unknown Substance
Marek Dokoupil, K. Marecová, Petr Handlos, P. Březina
Year: 2019, JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES
journal article

Delirium screening instruments administered by nurses for hospitalized patients - literature review
Blažena Ševčíková, Hana Matějovská Kubešová, Lenka Šateková, Elena Gurková
Year: 2019, Central European Jurnal of NUrsing and Midwifery
journal article

Design of the software for mapping the function of the inner ear and vestibulocochlear nerve
MUDr. Evald Záthurecký, Jakub Šichnárek, David Kunc, Eva Mrázková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detection of Micron and Submicron Particles in Human Bronchogenic Carcinomas
Kristina Čabanová, Hana Bielníková, Oldřich Motyka, Pavlína Peikertová, Kateřina Dědková, Jana Dvořáčková, Kamila Hrabovská, Jana Kukutschová
Year: 2019, JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY
journal article

Determination of antimicrobial activity of Achatina reticulata slime
Dittmar Chmelař, R. Hinštová, Jozef Kuzma, Michal Hájek
Year: 2019, Epidemilogie, mikrobiologie a imunologie
journal article

Dětská paliativní péče
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Year: 2019, Grada publishing, a.s.
specialist book

Development of an Initial Conceptual Model of Multiple Myeloma to Support Clinical and Health Economics Decision Making
Sebastian Gonzalez-McQuire, MA. Dimopoulos, Katja Weisel, Roman Hájek, M. Campioni, C. Bennison, W. Xu, K. Pantiri, M. Hensen, E. Terpoz, S. Knop
Year: 2019, MDM Policy & Practice
journal article

Development of Czech National Stroke Guidelines
Radim Ličeník, Josef Bednařík, Aleš Tomek, Michal Bar, Jiří Neumann, Daniel Sanák, Tomáš Nečas, Petra Buřilová, Jitka Klugarová, Andrea Pokorná, Miloslav Klugar
Year: 2019, INTERNATIONAL JOURNAL OF EVIDENCE-BASED HEALTHCARE
journal article

Diagnostic relevance of free light chains in cerebrospinal fluid - The hyperbolic reference range for reliable data interpretation in quotient diagrams
Hansotto Reiber, David Zeman, Pavlína Kušnierová, Esther Mundwiler, Luca Bernasconi
Year: 2019, CLIN CHIM ACTA
journal article

Diagnostika a léčba střelných poranění
Leopold Pleva, Milan Šír, M. Kačírová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Differences in attitudes to ethic aspects of end of life care among patients with progressive neurological diseases and their family members
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Differences in attitudes to ethics aspects of end of life care among patients with progressive neurological diseases and their family members
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová
Year: 2019
abstract in proceedings

Difficulty in respecting autonomy in patients with Parkinson's disease
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Year: 2019, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
journal article

Difficulty in respecting autonomy in patients with Parkinson's disease
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Year: 2019, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Distribution of somatic mutations in PIK3CA gene in breast colorectal and colorectal Czech cancer patients - selected colorectal cancer patients with angiogenesis inhibitors treatment
Jarmila Šimková, Irena Urbanovská, Radek Měch, Jana Žmolíková, Barbora Kubová, Kateřina Vaňková, Leszek Trombik, Nina Dvořáčková, Jana Dvořáčková, Jiří Drábek, Magdalena Uvírová
Year: 2019
abstract in proceedings

Dodržují nemocnice Baby Friendly Hospital deset kroků k podpoře kojení?
Bohdana Dušová, Mgr. Iveta Korená, Lucie Sikorová
Year: 2019, Logos Polytechnikos
journal article

Doporučení rodičům - péče o sádrovou fixaci
Miroslava Berková, Leopold Pleva
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dysfunkční endometrium, hyperplázie endometria a endometriální karcinom v UZ obraze a jejich hysteroskopické koreláty
Petr Kovář
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Echogenní fokusy fetálního srdce z pohledu dětského kardiologa
Jan Pavlíček, D. Matura, R. Špaček, A. Piezgová, M. Procházka, E. Klásková, S. Kaprálová, Erika Doležálková
Year: 2019, CESKA GYNEKOL
journal article

Educational Process in Patients after Myocardial Infarction
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Year: 2019, Central European Journal of Nursing and Midwifery
journal article

Edukace žen v porodní asistenci
Bohdana Dušová, Martina Hermannová, Eva Janíková, Mgr. Radka Saloňová
Year: 2019, Grada Publishing
specialist book

Efekt Buzzyho a distrakčních metod k tlumení intenzity bolesti při odběrech krve u dětí
Lucie Sikorová, Petra Bartošíková
Year: 2019, Pediatrie pro praxi
journal article

Effect of human adipose-derived regenerative cells on temporomandibular joint healing in immunodeficient rabbits
Barbora Puntová, Pavel Hurník, Vladimír Jekl, Dušan Žiak, Vladimír Machoň, Miša Skořič, Jiří Stránský, Jan Štembírek
Year: 2019, ACTA VETERINARIA BRNO
journal article

Effectiveness of comprehensive pain management in hard-to heal ulcers a protocol of systematic review
J. Klugarová, A. Pokorná, Michal Hájek, M. Klugar
Year: 2019, Cesk Slov Neurol N
journal article

Effectiveness of hyperbaric oxygen therapy in non-healing ulcerations - meta-review
M. Klugar, A. Pokorná, Michal Hájek, J. Klugarová
Year: 2019, Cesk Slov Neurol N
journal article

EFFICACY OF INTRATHECAL MORPHINE IN RADICAL ONCOGYNAECOLOGIC SURGERY MIT
Sylva Bajsová, Jaroslav Klát, Ch Kufa, Petr Reimer
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Endoscopic transcaruncular medial orbitotomy as an alternative approach to anterior ethmoidal artery coagulation
Petr Matoušek, Lenka Čábalová, Michaela Masárová, Pavel Komínek
Year: 2019, J CRANIOFAC SURG
journal article

EP1185?Uncommon direct lymph drainage pathway to deep pelvic nodes in patient with cancer localized in lower third of the vagina
Ivana Semerádová, Sylva Bajsová, Jaroslav Klát, J. Kummel
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ERAS protokol u onkogynekologicky?ch operací
Sylva Bajsová, Jaroslav Klát
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ERAS protokol u onkogynekologických operací
Sylva Bajsová, Jaroslav Klát
Year: 2019, Česká gynekologie
journal article

Expozice hluku v pracovním prostředí v Moravskoslezském a Jihomoravském Kraji
Eva Mrázková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Extramedullary disease in multiple myeloma - controversies and future directions
Roman Hájek, Sabina Ševčíková, Jiří Minařík, Martin Stork, Tomáš Jelínek, Luděk Pour
Year: 2019, BLOOD REV
journal article

Factors influencing decision making - about end of life care in patients with Parkinson´s disease and their family members
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Pavel Ressner, Monika Škutová, Petra Bártová
Year: 2019
abstract in proceedings

Factors Influencing Decision-Making About End of Life Care in Patients With Parkingosn´s Desease and Their Family Members
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Monika Škutová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fakta a mýty okolo očkování
Rastislav Maďar
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fatal deer attack in a rutting season
Matěj Uvíra, Klára Marecová, Marek Dokoupil, Igor Dvořáček, Petr Handlos
Year: 2019, FORENSIC SCIENCE MEDICINE AND PATHOLOGY
journal article


