Publications
Adipocyte size in morbidly obese women and its relation to type 2 diabetes
Vojtěch Kamarád, Jaroslava Chyliková, Jana Dvořáčková, Kateřina Čížková, Helena Lacey
Year: 2019, Acta Medica Martiniana
článek v odborném periodiku

Alpha-blockers for treating neurogenic lower urinary tract dysfunction in patients with multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis. A report from the Neuro-Urology Promotion Committee of the International Continence Society (ICS)
Jan Krhut, Radek Sýkora, Marc P. Schneider, J. Tornic, Nadim Abo Youssef, Livio Mordasini, Emmanuel Chartier, Melissa Davies, Jerzy Gajewski, Brigitte Schurch, Lucas M. Bachmann, Thomas M. Kessler
Year: 2019, NEUROUROL URODYNAM
článek v odborném periodiku

Analýza nejčastějších potřeb pečujících a pečovaných osob
Radka Kozáková
Year: 2019, Česká asociace pečovatelské služby, zapsaný spolek
kapitola v odborné knize

Analýza pádů v zařízeních následné péče
Jiřina Hosáková, Nikola Žatkuľáková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Another case of coincidental Giardia infection and pancreatic cancer
Pavel Hurník, D Žiak, J Dluhošová, V Židlík, J Šustíková, M Uvírová, O Urban, Jana Dvořáčková, E Nohýnková
Year: 2019, Elsevier Ireland Ltd
článek v odborném periodiku

Antibiotic susceptibility and production of endotoxin by Ochrobactrum anthropi isolated from environment and from patients with cystic fibrosis
Dittmar Chmelař, O. Holý, I. Kasáková, Michal Hájek, A. Lazarová, C. Gonzáles-Rey, J. Lasák, V. Raclavský Raclavský, Ivan Čižnár
Year: 2019, Folia Microbiologica
článek v odborném periodiku

Antibiotic Susceptibility of Cronobacter spp. Isolated from Clinical Samples
O. Holý, A. Alsonosi, I. Hochel, M. Roderoviá, S. Zatloukalová, P. Mlynarčík, M. Kolář, J. Petželová, A. Alazraq, Dittmar Chmelař, S. Forsythe
Year: 2019, Polish Journal of Microbiology
článek v odborném periodiku

Application of measuring tools in the assessment of the phenomenon of rationing/missed/unfinished care
Dominika Kalánková, Elena Gurková, Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková
Year: 2019, Kontakt - Journal of nursing and social sciences related to health and illness
článek v odborném periodiku

Applying honey dressings to non-healing wounds in elderly persons receiving home care
Renáta Zeleníková, Dana Vyhlídalová
Year: 2019, Journal of Tissue Viability
článek v odborném periodiku

Assessment of the degree of adherence of medical laboratories to KDIGO 2012 guideline for evaluation and management of CKD in Czechia and Slovakia
Tomáš Šálek, Bedřich Friedecký, Josef Kratochvíla, Květa Pelinková, Marek Budina
Year: 2019, Biochemia Medica
článek v odborném periodiku

Attitudes towards End of Life Care of Patients with Multiple Sclerosis: cross-sectional Study
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Barrett´s: Does radiofrequency ablation reduce the need for a follow-up?
Jan Martínek, Jana Krajciová
Year: 2019,
článek v odborném periodiku

Biomechanical Laboratory at the Department of Rehabilitation of the Faculty of Medicine, University of Ostrava
Lucie Honzíková, Eliška Kuboňová, Miroslav Janura
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biomechanická analýza kolenního kloubu při step down testu u patelofemoralního syndromu: pilotní měření
Kamila Paloncyová, Lucie Honzíková, James Richards, Eliška Zahutová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Brain abscess and pyocephalus: our experience with treatment
Radim Lipina, Zdeněk Večeřa, Tomáš Krejčí, Jan Krajča, Martin Kanta, Ondřej Krejčí
Year: 2019, Brain abscess and pyocephalus: our experience with treatment
článek v odborném periodiku

Cévní změny na endometriu v hysteroskopickém obraze
Petr Kovář, L. Ponczová, J. Daňková Kučerová, D. Žiak, Jana Dvořáčková
Year: 2019, Gynekologie a porodnictví
článek v odborném periodiku

Chronická endometritis
Petr Kovář, J. Daňková Kučerová, D. Žiak, Jana Dvořáčková
Year: 2019, Gynekologie a porodnictví
článek v odborném periodiku

Comparison of a new immunoassay and PCR-based method for quantification of microRNAs in whole blood. A pilot methodical study
David Stejskal, M. Hlozankova, Radka Šigutová, Kateřina Andelová, Zdeněk Švagera, M. Svestak
Year: 2019, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

Comparison of noninvasive pulse transit time determined from Doppler aortic flow and multichannel bioimpedance plethysmography
Ladislav Soukup, Jana Hrušková, Pavel Jurák, Josef Halamek, Eva Závodná, Ivo Viscor, Magdalena Matějková, Vlastimil Vonda
Year: 2019, MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING
článek v odborném periodiku

Congenital heart defects according to the types of the risk factors - a single center experience
Erika Doležálková, Ondřej Šimetka, David Matura, Richard Špaček, Eva Klásková, Martin Procházka, Tomáš Gruszka, Slávka Polanská, Marian Kačerovský
Year: 2019, Congenital heart defects according to the types of the risk factors - a single center experience
článek v odborném periodiku

COST ANALYSIS OF TWO TYPES OF THE LUMBAR SPINE STABILIZING SURGERY
Martina Caithamlová, Markéta Moláková, Michal FILIP, Miroslav Barták, Ivo Květ, Vladimír Rogalewicz
Year: 2019, Clinician and Technology
článek v odborném periodiku

Current European guidelines for hyperbaric oxygen treatment
Michal Hájek, Dittmar Chmelař, Miroslav Rozložník, Alexandra Lochmanová, Jozef Kuzma
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cystatin C - Implementation in clinical laboratory practice
Tomáš Šálek, B. Friedecký, M. Budina
Year: 2019, KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS
článek v odborném periodiku

Cytarabine plus G-CSF is more effective than cyclophosphamide plus G-CSF as a stem cell mobilization regimen in multiple myeloma
Roman Hájek, Tomáš Jelínek, Lucie Adamusová, Tereza Popková, Jana Smejkalová, Michal Šimíček, Dana Salounová, Michal Kaščák, Jana Mihalyová, Hana Plonková, Juraj Ďuraš, Milan Navrátil, Zdeněk Kořístek
Year: 2019, BONE MARROW TRANSPL
článek v odborném periodiku

Czech Adaption of the Collett-Lester Fear of Death Scale in a Sample of Nursing Students
Radka Bužgová, Eva Janíková
Year: 2019, OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING
článek v odborném periodiku

Databáze virtuální mikroskopie u cytologických a histologických nálezů - možnosti a limity
M. Přádka, Jaroslava Chyliková, Jana Vaculová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Databáze virtuální mikroskopie u cytologických a histologických nálezů - možnosti a limity
Miroslav Přádka, Jaroslava Chyliková, Jana Vaculová
Year: 2019
stať ve sborníku

Death of a Female Prostitute Due to Intestinal Obstruction by an Unknown Substance
Marek Dokoupil, K. Marecová, Petr Handlos, P. Březina
Year: 2019, JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES
článek v odborném periodiku

Developing and Testing a Nursing Care Standard for Education of Patients after Myocardial Infarction
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Year: 2019, Kardiologická revue - Interní medicína
článek v odborném periodiku

Diagnostic relevance of free light chains in cerebrospinal fluid - The hyperbolic reference range for reliable data interpretation in quotient diagrams
Hansotto Reiber, David Zeman, Pavlína Kušnierová, Esther Mundwiler, Luca Bernasconi
Year: 2019, CLIN CHIM ACTA
článek v odborném periodiku

Differences in attitudes to ethic aspects of end of life care among patients with progressive neurological diseases and their family members
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dodržují nemocnice Baby Friendly Hospital deset kroků k podpoře kojení?
Bohdana Dušová, Mgr. Iveta Korená, Lucie Sikorová
Year: 2019, Logos Polatechnikos
článek v odborném periodiku

Dysfunkční endometrium, hyperplázie endometria a endometriální karcinom v UZ obraze a jejich hysteroskopické koreláty
Petr Kovář
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Educational Process in Patients after Myocardial Infarction
Jakub Doležel, Darja Jarošová
Year: 2019, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Edukace žen v porodní asistenci
Bohdana Dušová, Martina Hermannová, Eva Janíková, Mgr. Radka Saloňová
Year: 2019, Grada Publishing
odborná kniha

Efekt Buzzyho a distrakčních metod k tlumení intenzity bolesti při odběrech krve u dětí
Lucie Sikorová, Petra Bartošíková
Year: 2019, Efekt Buzzyho a distrakčních metod k tlumení intenzity bolesti při odběrech krve u dětí
článek v odborném periodiku

Extramedullary disease in multiple myeloma - controversies and future directions
Roman Hájek, Sabina Ševčíková, Jiří Minařík, Martin Stork, Tomáš Jelínek, Luděk Pour
Year: 2019, BLOOD REV
článek v odborném periodiku

Factors Influencing Decision-Making About End of Life Care in Patients With Parkingosn´s Desease and Their Family Members
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Monika Škutová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fakta a mýty okolo očkování
Rastislav Maďar
Year: 2019
stať ve sborníku

Fakta a mýty okolo očkování
Rastislav Maďar
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

FEAR OF DYING RELATED TO PARKINSON?S DISEASE: PATIENTS? AND FAMILY MEMBERS? VIEW
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Goeckerman Therapy of Psoriasis: Genotoxicity, Dietary Micronutrients, Homocysteine, and MTHFR Gene Polymorphisms
M Beranek, A Malkova, Z Fiala, J Kremlacek, K Hamakova, L Zaloudkova, P Borsky, Tomáš Adamus, V Palicka, L Borska
Year: 2019, International Journal of Molecular Sciences
článek v odborném periodiku

Health-related quality of life in the ENDEAVOR study: carfilzomib-dexamethasone vs bortezomib-dexamethasone in relapsed/refractory multiple myeloma
Roman Hájek, Kim Cocks, Jaqueline Buchanan, Katja Weisel, Shibao Feng, Martin Keiser, Maria-Victoria Mateos, Meletios A. Dimopoulos, Philippe Morea, Heinz Ludwig
Year: 2019, BLOOD CANCER JOURNAL
článek v odborném periodiku

Healthy Lifestyle and Cardiac Vagal Modulation Over 10 Years: Whitehall II Cohort Study
Vera Kristýna Jandačková, Shaun Scholes, Annie Britton, Andrew Steptoe
Year: 2019, JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION
článek v odborném periodiku

Hepatocelulární karcinom duktuloproliferace a denzita kapilár v rozhraní tumoru a parenchymu
D. Žiak, Jana Vaculová, J. Tokarčík, Kristýna Uhligová, Kateřina Kišková, Matej Ulahel, Ádám Varga, František Dorko, Jana Dvořáčková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení nedokončené ošetřovatelské péče v ČR - výsledky pilotní studie
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Eva Janíková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení nedokončené ošetřovatelské péče v ČR - výsledky pilotní studie
Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Mynaříková, Ilona Plevová, Eva Janíková
Year: 2019
stať ve sborníku

Hodnoticí nástroje k posouzení rizika poruch příjmu potravy u dospívajících dívek s diabetem mellitem
Lucie Sikorová, Tatiana Valiašková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hospital safety culture among nurses from Central European Countries
Elena Gurková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hysteroskopie v ambulantním režimu provádená v ambulanci - 10 let zkušeností
Petr Kovář
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199