Projects & Grants
Providing a teaching and learning open and innovative toolkit for evidence-based practice to nursing European curriculum
Project Id2018-1-ES01-KA203-050216
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period9/2018 - 9/2021
ProviderErasmus+
Statesolved
Anotation Cílem projektu je podporovat a harmonizovat výuku a učení EBP (Evidence-based Practice) v učebních osnovách evropského ošetřovatelství a připravit získání kompetence EBP již v profesionálním životě, díky kterému lze pokračovat v celoživotním samo-řízeném učení také mezi pedagogy, sestrami a klinickými mentory. Specifickými cíli projektu je analyzovat současnou situaci EBP v evropských programech ošetřovatelské péče, dohodnout se na evropském rámci kompetence EBP a vypracovat pokyny pro doporučení pro výuku EBP na evropské curriculum o ošetřovatelství. V návaznosti na doporučení této předběžné práce je v plánu vytvořit společné kurikulum a EBP e-Toolkit (včetně e-kurzu a OER) s pedagogickou strategií pro výuku a výcvik EBP v ošetřovatelství orientovaném na vysokoškoláky a profesionální sestry.