Projects & Grants
New Directions of Biomedical Research in the Ostrava Region
Project IdCZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Period5/2019 - 12/2022
ProviderDěkanát LF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
AnotationProjekt rozvíjí excelentní biomedicínský výzkum v Moravskoslezském regionu (MSK). Primárním cílem je doplnění plánované infrastruktury Lékařské fakulty Ostravské Univerzity (LF OU) pro chov experimentálních myších modelů ve výzkumu rakoviny a vývoji unikátních imunoterapií. Dále výrazné posílení vědeckých kapacit týmu Blood Cancer Research Group (BCRG) o špičkové experty a transfer znalostí a technologií vedoucí ve výsledku k zahájení klinických studií a aplikaci v biotechnologickém průmyslu.