Projects & Grants
Center for Cell Therapy in Hematologic Malignancies
Project IdIRP201822
Main solverMUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
AnotationHlavní aktivitou překládaného projektu je vytvoření nového vědecko-výzkumného týmu, který se bude věnovat výzkumu v perspektivní oblasti imunoterapie využívající Natural Killer (NK) buňky, které rozpoznávají a cíleně likvidují buňky nádorové tkáně v tzv. buněčné terapii. Přestože jde o moderní, velmi atraktivní trend v biomedicíně a biotechnologickém průmyslu, není tento výzkumný směr na OU ani v rámci ČR dosud etablován. Navrhovaný projekt je proto zcela unikátní a skýtá vysoký potenciál jak pro produkci špičkových publikačních výstupů, tak a to zejména v možnosti patentování, komercionalizace a využití získaných výsledků v biotechnologickém průmyslu a v klinické praxi.