Projects & Grants
Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii
Project Id
Main solverdoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Period1/2019 - 12/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
AnotationZákladním smyslem řešení projektu je zvýšení úspěšnosti komplikovaných traumatologických operací spojených s aplikací moderních instrumentárií, operačních postupů a osteosyntetických fixačních prvků se speciální povrchovou úpravou. Zavádění nových operačních postupů a nová koncepce designu osteosyntetických fixačních prvků v traumatologii významně sníží riziko opožděného hojení, vznik pakloubů nebo riziko vzniku infekce. Včasnější rehabilitací se zátěží končetiny se zkrátí doba léčení zlomenin a sníží se i poúrazová úmrtnost během hospitalizace, především u starších pacientů s komordibitami. Souvisejícím účelem řešení je snížení dávek rtg záření nejen pacientů, ale i členů operačního týmu při traumatologických operacích, vývojem a zaváděním postupů miniinvazivní aplikace implantátů s využitím navigačních postupů. Monitorování pooperační zátěže pacienta pak umožní přesné sledování hojení zlomenin u všech typů virtuálně plánovaných traumatologických operací.