Projects & Grants
Securing of Infrastructural of New Doctoral ProgramNeuroscience Faculty of Medicine OU
Project IdCZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636
Main solverIng. Petr Kazík, Ph.D.
Period12/2017 - 9/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
AnotationCílem projektu je materíálně podpořit rozvoj výzkumných vzdělávacích programů na lékařské fakultěOU. Konkrétně vybudováním molekulárně-genetické laboratoře materiálně (přístroji, laboratornímvybavením, materiálem) zabezpečit v rámci komplementárního ESF projektu nově vzniklýinterdisciplinární doktorský studijní program Neurovědy (neurologie, neurochirurgie, psychiatrie,fyziologie, farmakologie). Realizace projektu umožní zvýšit produkci VaV výsledků a publikačníčinnost v daných oborech.