Projects & Grants
Accreditation of new doctoral program Neurosciences
Project IdCZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002635
Main solverdoc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Period12/2017 - 9/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
AnotationProjet je zaměřen na vznik nového doktorského programu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v oblasti Neurověd. Projektem budou vytvořeny podmínky pro rozvoj VaV činnosti na LF v souladu se strategií OU. Nový doktorský program vzniká v souladu s požadavky rozvoje znalostní ekonomiky a interdisciplinaritou a reaguje na požadavky trhu práce a potencionálních zaměstnavatelů absolventů. Vzniklý doktorský program má potenciál výrazně zvýšit produkci vědeckých výsledků v této oblasti poznání.