UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Petr Vítek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Petr Vítek, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Clinic Subjects (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 558 415 305
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Zeleník, K., Kajzrlíková, I., Vítek, P., Urban, O., Hanousek, M. a Komínek, P. There is no correlation between signs of reflux laryngitis and reflux oesophagitis in patients with gastro-oesophageal reflux disease symptoms. ACTA OTORHINOLARYNGOLOGICA ITALICA. 2017, č. 37, s. 401-405. ISSN 0392-100X.
Vítek, P., Mikoviny Kajzrlíková, I., Falt, P., Zonča, P., Platoš, J. a Lukáš, M. Atypický průběh Crohnovy choroby s postižením tlustého střeva u mladého nemocného.. Gastroenterologie a Hepatologie. 2016, roč. 70, č. 2016, s. 61-64. ISSN 1804-7874.
Vítek, P., Mikoviny Kajzrlíková, I. a Komínek, P. Diagnostika a léčba časného spinocelulárního karcinomu jícnu.. Onkologická revue. 2016, roč. 2016, s. 11-14.
Falt, P., Urban, O., Suchánek, Š., Cyrany, J., Bortlík, M., Vítek, P., Martínek, J., Vojtěchová, G., Grega, T., Mikoviny Kajzrlíková, I., Pěnčík, P., Tachecí, I., Jirkovský, O., Fojtík, P., Liberda, M., Kliment, M., Kroupa, R., Opletal, P., Kojecký, V. a Procházka, R. et al. Doporučené postupy České gastroenterologické společnosti ČLS JEP pro diagnostickou a terapeutickou koloskopii.. Gastroenterologie a Hepatologie. 2016, roč. 70, s. 523-538. ISSN 1804-7874.
Mikoviny Kajzrlíková, I., Vítek, P. a Chrostek, M. Endoskopické řešení volvulu sigmatu. Gastroenterologie a Hepatologie. 2016, roč. 70, s. 217-219. ISSN 1804-7874.
Mikoviny Kajzrlíková, I. a Vítek, P. Přehled současných metod screeningu kolorektálního karcinomu. Vnitřní lékařství. 2016, roč. 62, s. 308-311. ISSN 0042-773X.
Urban, O., Pipek, B., Mikoviny Kajzrlíková, I., Falt, P., Fojtík, P. a Vítek, P. The efficacy of treatment of local residual neoplasia under standardized conditions. Vnitřní lékařství. 2016, č. 62, s. 365-369. ISSN 1801-7592.
Olbrechtová, M., Zela, O. a Vítek, P. Budd-Chiariho syndrom u těhotné pacientky s Crohnovou chorobou. Gastroenterologie a Hepatologie. 2015, roč. 69, s. 241-244. ISSN 1804-7874.
Hybášková, M. J., Zeleník, K., Urban, O., Vítek, P., Matoušek, P. a Komínek, P. Manifestace IgG4 asociované nemoci v oblasti hlavy a krku. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, roč. 64, s. 163-167. ISSN 1210-7867.
Kajzrlíková, M., Vítek, P., Chalupa, J., Kuchař, J., Platoš, J. a Řeha, P. Screeningové kolonoskopie u seniorů starších 70 let. Gastroenterologie a Hepatologie. 2015, roč. 69, s. 437-440. ISSN 1804-7874.
Vítek, P., Kajzlíková, I. M., Buriánová, A., Hořava, jr., V. a Širůček, P. Torpidní průběh herpetické ezofagitidy u imunokompetentní pacientky - videokazuistika. Gastroenterologie a Hepatologie. 2015, roč. 69, s. 201-203. ISSN 1804-7874.
Kajzrlikova, I. M., Vítek, P., Chalupa, J. a Dítě, P. Dietary habits of colorectal neoplasia patients in comparison to their first-degree relatives. WORLD J GASTROENTERO. 2014, roč. 20, s. 5025-5030. ISSN 1007-9327.
Vítek, P. Infekce Clostridium difficile - dojde ke změně paradigmatu léčby?. In: 18. Hradecké gastroent. a hepatol. dny. Hradec Králové. 2014.
Vítek, P. Kolonoskopie - nové endoskopické metody. In: Aktuální gastroenterologie XXIX. Praha. 2014.
Vítek, P., Kajzlikova, I., Chalupa, J., Hajek, A., Horava, V., Kuchar, J. a Platos, J. Kombinovaná endoskopická a laparoskopická terapie akutního krvácení z žaludečních metastáz renálního karcinomu - videokazuistika. Gastroenterologie a hepatologie. 2014, roč. 68, s. 207-208. ISSN 1804-7874.
Vítek, P. Sedated colonoscopy. In: 36. České a slovenské endoskopické dny, ESGE Live Demonstration 2014. Praha. 2014.
Kajzrlikova, I., Vítek, P., Chalupa, J. a Dítě, P. Srovnání dietních návyků pacientů s kolorektálními neoplaziemi a jejich příbuzných prvního stupně. Gastroenterologie a hepatologie. 2014, roč. 68, s. 202-206. ISSN 1804-7874.
Vítek, P. a Mikoviny Kajzrlíková, I. Antikoagulační a protidestičková léčba u endoskopických výkonů. Interní medicína pro praxi. 2013, s. 355-357. ISSN 1212-7299.
Komínek, P., Vítek, P., Urban, O., Zeleník, K., Halamka, M., Feltl, D., Cvek, J. a Matoušek, P. Chromoendoscopy to Detect Early Synchronous Second Primary Esophageal Carcinoma in Patients with Squamous Cell Carcinomas of the Head and Neck?. GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE. 2013, s. 1-5. ISSN 1687-6121.
Kajzrlíková, I. M., Vítek, P., Chalupa, J. a Dítě, P. Kteří příbuzní prvního stupně nemocných s kolorektálními neoplaziemi jsou nejvíce ohroženi. Vnitřní lékařství. 2013, č. 59, s. 264-268. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Vítek, P., Chalupa, J. a Mikoviny Kajzrlíková, I. Kteří příbuzní 1.stupně příbuzných s kolorektálními neoplaziemi jsou nejvíce ohroženi. Vnitřní lékařství. 2013, roč. 4, s. 264-268.
Urban, O., Kijonková, B., Kajzrlíková, I. M., Vítek, P., Kliment, M., Fojtík, P., Falt, P., Reiterová, K. a Hořava, Jr., V. Local residual neoplasia after endoscopic treatment of laterally spreading tumors during 15 months of follow-up. EUR J GASTROEN HEPAT. 2013, č. 25, s. 733-738. ISSN 0954-691X.
Kajzrlíková, I. M. a Vítek, P. Endoskopická polypektomie - jak dosáhnout standardu kvality v roce 2012?. Gastronterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, s. 294-297. ISSN 1804-7874.
Zeleník, K., Vítek, P., Kajzrlíková, I. M., Hanousek, M., Urban, O., Kuchař, J., Chalupa, J. a Komínek, P. Flexibilní ezofagogastroskopie - jakých nálezů si má všímat gastroenterolog v hypofaryngu a hrtanu?. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, s. 289-293. ISSN 1804-7874.
Zela, O. a Vítek, P. Infekce Clostridium difficile - stav v roce 2012. Medicína pro praxi. 2012, roč. 10, s. 391-394. ISSN 1214-8687.
Zeleník, K., Kajzrlíková, I. M., Vítek, P., Hanousek, M., Urban, O. a Komínek, P. Reflux laryngitis and reflux esophagitis: what is the relationship?. In: OESO 11th world conference - Abstract book. s. 23-23.
Urban, O., Kliment, M., Fojtík, P., Faltl, P., Örhalmi, J., Vítek, P. a Holéczy, P. High-frequency ultrasound probe sonography staging for colorectal neoplasia with superficial morphology: its utility and impact on patient management. SURG ENDOSC. 2011, roč. 25, s. 3393-3399. ISSN 0930-2794.
Vítek, P., Kajzrlíková, I., Chalupa, J., Hájek, A. a Hořava,ml., V. Jak postupovat v případě nálezu karcinomu v endoskopickém resekátu z tlustého střeva a rekta?. Gastroenterologie a hepatologie. 2011, roč. 65, č. 65, s. 202-206. ISSN 1804-7874.
Vítek, P., Kajzrlíková, I., Bureš, J. a Chalupa, J. Nedostatečný screening a malá informovanost o rizikových faktorech u příbuzných I. stupně nemocných s kolorektálním karcinomem. -Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, s. 1057-1061. ISSN 0042-773X.
Lata, J., Kopáčová, M. a Vítek, P. Probiotics in hepatology. WORLD J GASTROENTERO. 2011, roč. 2011, č. 17, s. 2890-2896. ISSN 1007-9327.
Faltl, P., Kajzrlíková, I., Vítek, P., Urban, O. a Komínek, P. Radiofrekvenční ablace v terapii časného spinocelurální karcinomu jícnu. Endoskopie. 2010, roč. 19, s. 71-74. ISSN 1211-1074.
Kajzrlíková, I., Vítek, P., Urban, O., Faltl, P. a Komínek, P. Recurrent oesophageal intramucosal squamous carcinoma treated by endoscopic mucosal resection and subsequent radiofrequency ablation using HALO system. BMJ Case Reports. 2010, s. 1-6. ISSN 1757-790X.
Chalupa, J., Pták, J., Vítek, P., Kajzrlíková, I. a Hořava,ml., V. Koincidence celiakální sprue s jereditární hemochromatózou a její klinické dopady - popis případu. Folia gastroenterologica et hepatologica. 2008, roč. 6, s. 70-73. ISSN 1214-4088.


No record found.No record found.No record found.

social hub