UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Petr Jelínek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Petr Jelínek
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:surgery
Department/ Faculty: Department of Surgical Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 375 754
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Toman, D., Vávra, P., Peteja, M., Ihnát, P., Jelínek, P., Ostruszka, P. a Penka, I. Malign potential of nonalcoholic fatty liver disease in patients with obesity and Metabolic syndrome. The diagnostic management.. In: APASL STC 2018 on HCC. Yokohama. 2018.
Prokop, J., Kubala, O. a Jelínek, P. Měření tuhosti prsu - vyšetřovací metoda zvyšující efektivitu sekundární prevence karcinomu prsu. In: 13. Ostravské chirurgické dny. Ostrava. 2018.
Toman, D., Vávra, P., Ostruszka, P., Jelínek, P., Peteja, M. a Zonča, P. Non-alcoholic fatty liver disease and its development to hepatocellular carcinoma in patients with obesity and metabolic syndrome. In: World Liver conference. New York. 2018.
Toman, D., Vávra, P., Ostruszka, P., Jelínek, P., Peteja, M. a Zonča, P. Non-alcoholic fatty liver disease and its development to hepatocellular carcinoma in patients with obesity and metabolic syndrome. Journal of Gastroenterology and Digestive Diseases. 2018, č. 3, s. 45-45.
Ostruszka, P., Jalůvka, F., Jelínek, P. a Tesař, M. Syndrom diabetické nohy z pohledu chirurga FN Ostrava. In: OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. Ostrava. 2018.
Prokop, J., Maršálek, P., Jelínek, P. a Kubala, O. Vztah tuhosti žlázy k sekundární prevenci karcinomu prsu. In: 23. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA SOS SLS. Bratislava. 2018.
Problém sekundárního krvácení v časném pooperačním období. In: XXIII. Pelhřimovské chirurgické dny. Pelhřimov. 2017.
Kubala, O., Prokop, J., Petráš, L., Ihnát, P., Jelínek, P. a Ostruszka, P. Radiací indukovaný (postradiační) angiosarkom prsu - možnosti chirurgické léčby a přehled literatury. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, 96(8), s. 353-358. ISSN 0035-9351.
Prokop, J., Kubala, O. a Jelínek, P. Granulomatózní záněty prsu imitující karcinom prsu - diagnostika a léčba. In: 21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE, ONKOLOGIE V PRAXI. Černá Hora u Brna. 2016.
Prokop, J., Maršálek, P., Kubala, O., Jelínek, P. a Janout, V. Měření tuhosti prsů ? pilotní studie. In: 2 4 . onkologicko-urologické sympozium a 20. mammologické sympozium. Praha. 2016.
Jelínek, P., Kubala, O. a Prokop, J. Metastázy solidních nádorů v prsu - výskyt, diagnostika a léčba. In: 21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE, ONKOLOGIE V PRAXI. Černá Hora u Brna. 2016.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P. a Ostruszka, P. Možnosti a výhody onkoplastických resekčních technik u nádorů prsu zevních kvadrantů. In: 21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE, ONKOLOGIE V PRAXI. Černá Hora u Brna. 2016.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P., Ostruszka, P. a Paciorek, M. Možnosti užití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy. In: 42. Česko ? Slovenský chirurgický kongres. Praha. 2016.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P., Ostruszka, P. a Paciorek, M. Možnosti užití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy. In: 42. Česko - Slovenský chirurgický kongres. Praha. 2016.
Prokop, J., Kubala, O. a Jelínek, P. Obtížná diagnostika karcinomu prsu - z pohledu chirurga (. In: 21. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA. Bratislava. 2016.
Kubala, O., Jelínek, P., Prokop, J. a Ostruszka, P. Využití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy. In: 21. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA. Bratislava. 2016.
Kubala, O., Jelínek, P., Prokop, J. a Ostruszka, P. Lokoregionální recidiva karcinomu prsu a management chirurgického výkonu v axile - disekce, sampling či sentinelová biopsie?. In: 20. medzinárodná konferencia SEKCAMA. Bratislava. 2015.
Prokop, J., Kubala, O. a Jelínek, P. Obtížná diagnostika karcinomu prsu - z pohledu chirurga. In: Onkologie v praxi 2015. Černá Hora. 2015.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P. a Ostruszka, P. Postirradiační angiosarkom prsu a jeho chirurgické řešení. In: 20. ročník sympózia Onkologie v praxi (v mamologii, gynekologii, urologii a gastroenterologii). Černá Hora. 2015.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P. a Ostruszka, P. Sekundární nádory v prsu - výskyt, diagnostika a léčba. In: Onkologická sympozia 2015, 23. onkologicko-urologické sympozium a 19. mammologické sympozium. Praha. 2015.


No record found.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

social hub