UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Pavel Hurník

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Pavel Hurník
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:pathological anatomy
Department/ Faculty: Institute of Pathology (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Ondruššek, R., Žiak, D., Važan, P., Židlík, V., Šnajdrová, B., Hurník, P., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Adenoid cystic carcinoma og breast: A Clinicopathological Study and p53 protein expression in five cases. In: 5th Pannonia Congerss of Pathology. Mikulov. 2018.
Hurník, P., Žiak, D., Židlík, V., Ondruššek, R., Rulíšek, P., Žmolíková, J., Kubelková, I., Vážan, P., Szotkovská, I., Bielniková, H., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Case report: Agresivní maligní tumor z malých modrých buněk - když elektronová mikroskopie pomáhá.. In: Molecular Pathology Days. The 14th Symposium of Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry, The 104th Olomouc Diagnostic Seminar of the Czech Division of th International Academy of Pathology, The 8th Olomouc Days of Histologic Technicians. Olomouc. 2018.
Čermáková, Z., Cvek, J., Janoutová, J., Konvalinka, D., Demel, I., Adamcová, L. a Hurník, P. HPV pozitivní karcinomy dutiny ústní a orofaryngu. Onkologie. 2018, roč. 20, 2(20), s. 158-164. ISSN 1212-4184.
Urík, M., Hurník, P., Žiak, D., Machač, J., Šlapák, I. a Motyka, O. Imunohistochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. In: 80. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgi hlavy a krku ČLS JEP. Kroměříž. 2018.
Hurník, P. Kazuistika BIO č. 6710/2017. In: XI. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2018.
Vaculová, J., Hurník, P., Gallo, J., Ziak, D. a Motyka, O. lmunohistochemický průkaz mastocytů a dendritických buněk v periprotetických tkáních asepticky uvolněných endoprotéz. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA. 2018, 5(85), s. 351-358. ISSN 0001-5415.
Hurník, P., Žiak, D., Židlík, V., Urík, I., Šlapák, I., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Morphological, histochemical and immunohistochemical changes of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children - major risk of cholesteatoma. In: XXXII. International Academy of Pathology Congress. Ammam. 2018.
Žiak, D., Hurník, P., Urik, M., Nieslanik, J., Kučerová, L., Slapak, I., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Morphological changes of structure of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children - risk of cholesteatoma. In: 30th European Congress of Pathology. Bilbao. 2018.
Šnajdrová, B., Hurník, P., Židlík, V., Žiak, D., Kučerová, L., Jalůvková, A., Šustíková, J., Urban, O., Fojtík, P., Zoundjiekpon, V., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. On site cytology of pancreas EUS FNA - the results of 11 years of cooperation. In: 41st European Congress of Cytology. Madrid. 2018.
Hurník, P., Židlík, V., Žiak, D., Sporková, M., Štembírek, J., Buchtová, M., Čermáková, Z. a Dvořáčková, J. Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck - the beginning of the path. In: XXXII. International Academy of Pathology Congress. Ammam. 2018.
Sagan, J., Širůček, P., Folwarczny, P., Sporková, M. a Hurník, P. Těžký průběh chřipky B komplikované rabdomyolýzou a akutním respiračním selháním s letálním koncem. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2018, 24(4), s. 118-120. ISSN 1211-264X.
Gedeonová, D., Ščerbová, A., Hodan, R., Hurník, P., Štembírek, J. a Stránský, J. Fibrózní dysplázie v orofaciální oblasti. In: 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie: Sborník abstraktů 2017-05-04 Velké Karlovice. Ústí nad Labem: BOS. org s.r.o., 2017. s. 32-32. ISBN 978-80-87562-64-2.
Urík, M., Hurník, P., Žiak, D., Machač, J., Šlapák, I., Motyka, O. a Vaculová, J. Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. Otorinolaryngologie a Foniatrie. 2017, č. 66, s. 35-39. ISSN 1805-4528.
Psotová, P., Uhříková, T., Stránský, J., Hájek, M. a Hurník, P. Hyperbarická oxygenoterapie a osteoradinekróza. In: 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie: Sborník abstraktů 2017-05-04 Velké Karlovice. Ústí nad Labem: BOS. org s.r.o., 2017. s. 14-14. ISBN 978-80-87562-64-2.
Urík, M., Hurník, P., Žiak, D., Machač, J., Šlapák, I., Motyka, O., Dvořáčková, J. a Jabandžiev, P. Imunohistochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. Otorinolaryng. a Foniat. 2017, č. 4, s. 198-204. ISSN 1210-7867.
Hurník, P. Kazuistika BIO č. 1608/16. In: X. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2017.
Hurník, P. Kazuistika BIO KON č. 10277/16. In: X. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2017.
Hurník, P. a Žiak, D. Od buňky ke tkáním, chorobám a patologii "aneb co vše vidíme, co vše můžeme a co děláme". Matiční gymnázium Ostrava. 2017.
Hurník, P., Židlík, V., Žiak, D., Šustíková, J., Faistová, H., Ondruššek, R., Urban, O., Zoundjiekpon, V., Motyka, O. a Dvořáčková, J. On site cytologie pankreatu EUS FNA: výsledky jedenáctileté spolupráce. In: VI. kongres České gastroenterologické společnosti. Ostrava. 2017.
Ondruššek, R., Žiak, D., Faistová, H., Hurník, P., Židlík, V., Nieslanik, J., Uvírová, M. a Dvořáčková, J. Světlobuněčný tubulopapilární karcinom - zvláštní typ renálního tumoru s indolentním chováním. In: 20. seminář mladých patologů s mezinárodní účastí a 44. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2017. Litomyšl. 2017.
Putnová, B., Buchtová, M., Hurník, P., Žiak, D., Jekl, V., Hauptman, K., Fictum, P. a Štembírek, J. Analýza hojení měkkých a tvrdých tkánív oblasti čelistního kloubu po aplikaci kmenových buněk. In: III. Klinicko - morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku 2016-05-31 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2016. s. 87-91. ISBN 978-80-7464-813-7.
Hurník, P., Žiak, D., Uvírová, M., Židlík, V., Šustíková, J., Faistová, H., Urban, O., Kliment, M., Nohynkova, E. a Dvořáčková, J. Cytodiagnostic Challenge: Carcinoma or Reactive Atypia?EUS FNA of Bile Duct in the Field of Parasitosis Giardia Lamblia. In: The 19th International Congress of Cytology: 2016-05-28 Yokohama.
Hurník, P., Žiak, D., Uvírová, M., Židlík, V., Šustíková, J., Ondruššek, R., Kliment, M., Urban, O., Fojtík, P., Nohýnková, E. a Dvořáčková, J. Cytodiagnostická výzva: Karcinom nebo reaktivní atypie - EUS FNA v terénu parazitózy Giardia Lamblia. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Hurník, P., Žiak, D., Uvírová, M., Židlík, V., Šustíková, J., Ondruššek, R., Kliment, M., Urban, O., Fojtík, P., Nohýnková, E. a Dvořáčková, J. Cytodiagnostická výzva: Karcinom nebo reaktivní atypie - EUS FNA v terénu parazitózy Giardia Lamblia. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 58-58. ISBN 978--80-906205-5-1.
Hurník, P., Dvořáčková, J., Žiak, D., Uvírová, M., Židlík, V., Šustíková, J., Ondruššek, R., Urban, O., Fojtík, M. a Dítě, P. Cytodiagnostická výzva: Karcinom nebo reaktivní atypie - EUS FNA v terénu parazitózy Giardia Lamblia. In: 17. Pankreatologický den. Brno. 2016.
Dvořáčková, J., Hurník, P. a Šustíková, J. EUS - FNA on site cytologie pankreatu. In: XXIV. Cytologický den Společnosti klinické cytologie ČLS JEP. Praha. 2016.
Putnová, B., Dosedělová, H., Putnová, I., Štěmbírek, J., Daněk, Z., Hurník, P. a Buchtová, M. Expression of non-canonical WNT molecules in ameloblastoma. In: Ewt meeting 2016, EMBO Conference 2016. Brno. 2016.
Urík, M., Hurník, P., Žiak, D., Machač, J., Šlapák, I., Motyka, O., Vaculová, J. a Dvořáčková, J. Histological analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY. 2016, roč. 86, s. 213-217. ISSN 0165-5876.
Urík, M., Žiak, D., Hurník, P., Machač, J., Šlapák, I. a Motyka, O. Histologická struktura retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku. In: XVI. Česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngologů. Karlovy Vary. 2016.
Urík, M., Žiak, D., Hurník, P., Machač, J., Šlapák, I. a Motyka, O. Histologická struktura retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí.. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2016, č. 65 (2), ISSN 1210-7867.
Jalůvková, A., Konvalinka, D., Mazurová, J., Uvírová, M., Žiak, D., Hurník, P., Klosová, M. a Dvořáčková, J. Lidské papillomaviry a možnosti jejich detekce pro prevenci karcinomu děložního hrdla. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Vaculová, J., Hurník, P., Motyka, O., Gallo, J., Žiak, D. a Dvořáčková, J. Morfologická variabilita periprotetických tkání. In: III. Klinicko - morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III. 2016-05-31 Ostrava - Zábřeh. s. 116-120. ISBN 978-80-7464-813-7.
Žiak, D. a Hurník, P. Od buňky ke tkáním, chorobám a patologii "aneb co vše vidíme, co vše můžeme a co děláme".. Ostrava. 2016.
Židlík, V., Hurník, P., Uvírová, M., Žiak, D., Šustíková, J., Faistová, H., Urban, O., Kliment, M. a Dvořáčková, J. On site Endoscopic Ultrasound-Guided Fine Needle Aspiration (EUS - FNA) of Pancreatic Neuroendocrine Lesions. In: 40th European Congress of Cytology. Liverpool. 2016.
Faistová, H., Hurník, P., Nieslanik, J., Žiak, D., Židlík, V. a Ondruššek, R. Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo "metastazující" CIN III?. In: 19. Seminář mladých patologů. Litomyšl. 2016.
Faistová, H., Uvírová, M., Žiak, D., Hurník, P., Nieslanik, J., Ondruššek, R., Židlík, V., Doboszová, J. a Dvořáčková, J. Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo "metastazující" CIN III?. In: III. Klinicko-morfologický den: Morfologie v Čechách a na Slovensku III 2016-05-31 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2016. s. 32-35. ISBN 978-80-7464-813-7.
Faistová, H., Uvírová, M., Žiak, D., Hurník, P., Nieslanik, J., Ondruššek, R., Židlík, V., Doboszová, J. a Dvořáčková, J. Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo "metastazující" CIN III?. In: III. Klinicko - morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2016.
Hurník, P. Zanícený pupek s rezistencí. Kožní pupek s rezistencí, susp. granulom. In: IX. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2016.
Hurník, P., Žiak, D., Urík, M., Šlapák, I., Machač, J., Uvírová, M., Motyka, O., Vaculová, J. a Dvořáčková, J. Histomorfologické změny struktury ušního bubínku ve vztahu ke vzniku a progresi retrakční kapsy. In: Cyto-morfologický den: Cyto-morfologický den 2015-10-09 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2015. s. 18-21. ISBN 978-80-7464-771-0.
Hurník, P., Žiak, D., Urík, M., Šlapák, I., Machač, J., Uvírová, M., Motyka, O., Vaculová, J. a Dvořáčková, J. Histomorfologické změny struktury ušního bubínku ve vztahu ke vzniku a progresi retrakční kapsy. In: Cyto-morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2015.


AuthorTitleType of thesisYear
Petřkovská NikolaHistochemical stainings in nephropathologyBachelor's thesis 2017 


No record found.

social hub