UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Otakar Kraft

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:X-rays and radiology
Department/ Faculty: Department of Imaging Methods (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 373 400
+420 597 372 290
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Materová, H., Golisová, J. a Kraft, O. Jak šel čas. In: 53. Dny nukleární medicíny. Zlín. 2016.
Materová, H., Golisová, J. a Kraft, O. Jak šel čas. In: . s. 20-20. ISSN 1805-1146.
Golisová, J., Materová, H. a Kraft, O. Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava. Nukleární medicína. 2015, roč. 4, s. 27-28. ISSN 1805-1146.
Golisová, J., Materová, H. a Kraft, O. Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava. In: Dny nukleární medicíny v Hradci Králové. Hradec Králové. 2015.
Materová, H., Golisová, J. a Kraft, O. Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava. Nukleární medicína. 2015, roč. 4, s. 24-24. ISSN 1805-1146.
Materová, H., Golisová, J. a Kraft, O. Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava. In: Dny nukleární medicíny v Hradci Králové. Hradec Králové. 2015.
Širůček, P., Šuláková, A., Jirsa, M., Mrhač, L., Havel, M. a Kraft, O. Radionuclide cholescintigraphy in genetically confirmed Rotor syndrome. PEDIATR INT. 2015, roč. 57, s. 981-985. ISSN 1328-8067.
Bosáková, A., Havelka, J., Šalounová, D., Kraft, O., Širůček, P., Strmeňová, H., Šuláková, A. a Hladík, M. Akutní pyelonefritida u dětí diagnostika pomocí metod statické scintigrafie ledvin a magnetické rezonance a jejich srovnání. Aktuality v nefrologii. 2014, ISSN 1210-955X.
Havel, M., Kolacek, M., Kaminek, M., Dedek, V., Kraft, O. a Širůček, P. Myocardial perfusion imaging parameters: IQ-SPECT and conventional SPET system comparison. Hellenic Journal of Nuclear Medicine. 2014, roč. 17, s. 203-200. ISSN 1790-5427.
Kraft, O. Radiofarmaka. 2014.
Širůček, P., Havel, M., Kraft, O. a Ullmann, V. SPECT/CT v onkologii. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Kraft, O. Vybraná témata nukleární medicíny pro radiologické asistenty. 2014.
Kraft, O. Vybraná témata nukleární medicíny pro radiologické asistenty. 2014.
Materová, H., Sochorová, H. a Kraft, O. Výuka studentů se specifickými potřebami při studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech. Nukleární medicína. 2014, č. 3, s. 22-23. ISSN 1805-1146.
Materová, H., Sochorová, H. a Kraft, O. Výuka studentů se specifickými potřebamipři studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech. In: 51. Dny nukleární medicíny. Ústupky u Seče. 2014.
Kraft, O. a Havel, M. Comparison of myocardial perfusion SPET acquired with linear energy high resolution collimators (LEHR) abd SMARTZOOM collimators, automatic quantitative software differences. In: International konference on integrated medical imaging in cardiovascular diseases (IMIC 2013). Vídeň. 2013.
Kraft, O. Kazuistiky_diagnostika a léčba v oboru nukleární medicína. 2013.
Kraft, O. Nukleární medicína - výukové CD. 2013.
Kraft, O. Nukleární medicína určená pro studenty se spec. potřebami. 2013.
Materová, H. a Kraft, O. Přehled prováděných vyšetření na KNM Fn Ostrava od roku 1973. In: 50. Dny nukleární medicíny. Příbram. 2013.
Kraft, O. Přínos nukleární medicíny pro onkologickou diagnostiku a terapii. CD Projekt Jesenius. 2013.
Kraft, O. a Havel, M. Sentinel Lymph Nodes and Planar Scintigraphy and SPECTCT in Various Types of Tumours. Estimation of Some Factors Influencing Detection Success. Nucl Med Rev Cent East Eur. 2013, roč. 2013, č. 16, s. 17-25. ISSN 1506-9680.
Havel, M., Dedek, V., Kraft, O. a Ullmann, V. SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory. NuklMed 2013. 2013, roč. 2013, č. 2, s. 6-6. ISSN 1805-1146.
Havel, M., Dedek, V., Kraft, O. a Ullmann, V. SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory. In: 50. Dny nukleární medicíny Příbram. Příbram. 2013.
Hudzietzová, J., Koláček, M., Ullmannová, L., Sabol, J. a Kraft, O. Zhodnocení průměrné roční efektivní dávky a průměrné roční ekvivalentní dávky na ruce u personálu Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava v letech 2006-2012. Česká radiologie. 2013, roč. 2013, č. 67, s. 225-231. ISSN 1210-7883.
Kraft, O. 60th Annual Meeting of the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Vancouver. NuklMed 2013. 2013, roč. 2013, č. 2, s. 60-61. ISSN 1805-1146.
Kraft, O. a Havel, M. Detection of sentinel lymph nodes by SPECT/CT and planar scintigraphy: The influence of age, gender and BMI. Journal of Biomedical Graphics and Computing. 2012, roč. 2012, č. 2, s. 11-22. ISSN 1925-4008.
Kraft, O. a Havel, M. Detection of Sentinel Lymph Nodes in Gynecologic Tumours by Planar Scintigraphy and SPECT/CT. Molecular Imaging and Radionuclide Therapy. 2012, roč. 2012, č. 21, s. 47-55. ISSN 2146-1414.
Širůček, P., Mrhač, L., Havel, M., Havlová, G., Kraft, O., Dočkalová, Š. a Olšanská, R. Hemodialyzovaný paciet s karcinonem štítné žlázy léčený 131I. Nukleární medicína. 2012, roč. 1, č. 3, s. 48-52. ISSN 1805-1146.
Kraft, O. Hypothyroidism and Radioiodine Therapy. In: Hypothyroidism. Rijeka, Croatia: D. Springer, 2012. s. 203-226. ISBN 978-953-51-0021-8.
Kraft, O. a Havel, M. Localisation of Sentinel Lymph Nodes in Patients with Melanomas by Planar Lymphoscintigraphic and Hybrid SPECT/CT Imaging. Nuclear Medicine Review. 2012, roč. 15, č. 15, s. 101-107. ISSN 1506-9680.
Kraft, O. a Pekárek, J. Radiofarmaka. 2012.
Kraft, O. a Havel, M. Sentinel Lymph Node identification in Breast Cancer - Comparison of Planar Scintigraphy and SPECT/CT. The Open Nuclear Medicine Journal. 2012, s. 5-13. ISSN 1876-388X.
Kraft, O., Širůček, P., Šuláková, A. a Mrhač, L. Dynamic radionuclide scintigraphy in the diagnosis of Rotor syndrome. s. 402-403. ISSN 1619-7089.
Kraft, O. a Kašpárek, R. Effectiveness of radiosynoviorthesis in the treatment of chronic synovitis of small and middle-sized joints affected by rheumatoid arthritis. Hellenic journal of nuclear medicine. 2011, roč. 14, s. 251-254. ISSN 1790-5427.
Kraft, O., Širůček, P., Mrhač, L. a Havel, M. I-131 false positive uptake in a huge parapelvic renal cyst. Nuclear Medicine Review. 2011, roč. 14, s. 36-37. ISSN 1506-9680.
Kraft, O. a Havel, M. Nález tumoru v dutině břišní - kazuistika. s. 40-41. ISBN 978-80-87009-84-0.
Kraft, O. a Havel, M. Některé aspekty detekce sentinelové uzliny - planární a SPECT/CT vyšetření. In: Sborník Abstrakt. s. 21-21. ISBN 978-80-87009-84-0.
Kraft, O. a Havel, M. NĚKTERÉ ASPEKTY SENTINELOVÉ UZLINY Z POHLEDU NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY. In: Abstrakta z akcí ČFS v časopisu Česká a slovenská farmacie. s. 144-144.
Kraft, O. a Havel, M. Our first experience with SPECT/CT in oncology. s. 143-143.
Širůček, P., Kraft, O., Hrbáč, J. a Kosek, V. Profit pacientů ze stanovení cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí SPECT mozku a hyperkapnie. CESK SLOV NEUROL N. 2011, roč. 74, č. 107, s. 299-311. ISSN 1210-7859.
Kraft, O., Nováková, D., Petrušková, A. a Drozdková, R. Přínos a využití scintigrafického vyšetření myokardu metodou SPECT u pacientů po transplantaci ledviny. s. 53-54. ISBN 978-80-87009-84-0.
Kraft, O. a Kašpárek, R. Radiosynoviorthesis - léčba kloubních onemocnění otevřenými zářiči. In: Moravskoslezská lednová regionální konference. Ostrava. 2011.
Kraft, O. Detekce a biopsie sentinelových uzlin některých maligních nádorů. In: Klinický den ČSNM. Praha. 2010.
Bártová, P., Školoudík, D., Kraft, O., Bernatek, J. a Srovnalová, H. Changes of basal ganglia detected by transcrania sonography and 123I FP-CIT SPECT. MOVEMENT DISORD. 2010, č. 2, s. 575-575. ISSN 0885-3185.
Bártová, P., Školoudík, D., Kraft, O., Bernatek, J. a Srovnalová, H. Changes of basal ganglia detected by transcrania sonography and 123I FP-CIT SPECT. In: Fourteent International Congress of Parkinson´s Disease and Movement Disorders. Buenos Aires Argentina. 2010.
Golisová, J. a Kraft, O. Management péče o zaměstnance ve zdravotnických pracovištích s ionizujícím zářením. Cor et Vasa: časopis České kardiologické společnosti. 2010, roč. 52, č. 9, s. 564-567. ISSN 0010-8650.
Chmelová, J., Kolář, Z., Procházka, V., Čuřík, R., Dvořáčková, J., Širůček, P., Kraft, O. a Hrbáč, T. MoyaMoya disease is associated with endothelial activity detected by anti-nestin antibody.. Biomedical Papers. 2010, č. 2, s. 159-162. ISSN 1213-8118.
Golisová, J. a Kraft, O. Pracovnělékařská péče o pracovníky v riziku ionizujícího záření. s. 66-66.
Petrušková, A., Drozdková, R., Kraft, O. a Nováková, D. Přínos a využití SPECTu myokardu u pacientů po transplantaci ledviny. In: 8. konference pracovní skupiny Akutní kardiologie České kardiologické společnosti. Karlovy Vary. 2010.
Petrušková, A., Drozdková, R., Kraft, O. a Nováková, D. Přínos a využití SPECTu myokardu u pacientů po transplantaci ledviny. Intervenční a akutní kardiologie. 2010, roč. 9, s. 17-17. ISSN 1213-807X.
Kraft, O. a Kašpárek, R. Radiosynoviorthesis - léčba kloubních onemocnění otevřenými zářiči. In: Moravskoslezská květnová regionální koference. Ostrava. 2010.
Kraft, O. Reflections after the 2nd Würzburg Summer School of Thyroid Cancer Management. EUR J NUCL MED MOL I. 2010, roč. 37, s. 657-661. ISSN 1619-7070.
Širůček, P., Procházka, V., Kraft, O. a Ullmann, V. Scintigrafické vyšetření perfuze bérců před a po implantaci kmenových buněk - nepřímé hodnocení neoangiogeneze. In: XL VII. dny nukleární medicíny. Havlíčkův Brod. 2010.
Drozdková, R., Petrušková, A., Kraft, O. a Ullmann, V. Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000. Intervenční a akutní kardiologie. 2010, roč. 9, s. 10-10. ISSN 1213-807X.
Drozdková, R., Petrušková, A., Kraft, O. a Ullmann, V. Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000. In: 8. konference pracovní skupiny Akutní kardiologie České kardiologické společnosti. Karlovy Vary. 2010.
Kraft, O. Úloha nukleární medicíny při průkazu sentinelové uzliny některých maligních tumorů. In: XIII. Nitrianske dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou. Nitra. 2010.
Heroková, J., Čegan, M., Kraft, O., Baník, P. a Krištof, J. Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 810 pacientek. In: XXIII. Petřialského-Rapantův den a 56. mezinárodní kongres českých a slovenských dětstkých chirurgů. Olomouc. 2010.
Heroková, J., Kraft, O., Čegan, M., Baník, P., Kudělka, L. a Krištof, J. Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 850 pacientek. In: Dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí. Havlíčkův Brod. 2010.
Širůček, P. a Kraft, O. Vyšetřovací metody cerebrovaskulární rezervní kapacity v nukleární medicíně a ostatní komplementární metody. CESK SLOV NEUROL N. 2010, č. 73/106, s. 227-230. ISSN 1210-7859.
Kraft, O., Mrhač, L. a Havel, M. Zkušenosti s Thyrogenem ve FN Ostrava. In: Thyrogen Workshop. Martin. 2010.
Kraft, O., Petráš, L., Dvořáčková, J., Kubala, O., Heroková, J. a Širůček, P. Detection and biopsy of the sentinel lymp nodes in the malignant melanoma. In: 7th World Congress on Melanoma and 5th Congress of European Association of Derrnato-Oncology (EADO). Vídeň. 2009.
Kraft, O., Klát, J., Ševčík, L., Šimetka, O., Gráf, P., Waloschek, T., Jalůvková, Z. a Procházka, M. Charakteristics of sentinel lymph nodes´metastatic involvement in early stage of vulvar cancer. AUST NZ J OBSTET GYN. 2009, s. 672-676. ISSN 0004-8666.
Kraft, O. a A Kol., Is radiosynoviorthesis of medium nad small joints in patients with rheumatoid arthritis effective?. In: 3rd International Conference on Radiopharmaceutical Therapy. Cartagena. 2009.
Kraft, O. I-131 therapeutic applications for benign and malignant conditions. In: IAEA Vídeň Project RER6/017 Regional Training Course on SPECT in Cardiology and Oncology. Tashkent. 2009.
Kraft, O., Mrhač, L., Širůček, P., Dvořáčková, J., Chmelová, J., Gráf, P. a Ševčík, L. I-131 Uptake in an Ovarian Tumor Differential Diagnosis for Abdominal I-131 Uptake. CLIN NUCL MED. 2009, roč. 34, s. 390-392. ISSN 0363-9762.
Širůček, P., Uhlářová, L., Kraft, O. a Nováková, D. Kvantitativní parametry při hodnocení transplantované ledviny. In: XVI. dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí. Olomouc. 2009.
Kraft, O. Octreotide imaging in neuroendocrine tumors. In: IAEA Vídeň Project RER6/017 Regional Training Course on SPECT in Cardiology and Oncology,. Tashkent. 2009.
Watanabe, N., Fettich, J., Kucuk, N. O., Kraft, O., Mut, F., Choudhury, P., Sharma, S., Endo, K. a Dondi, M. Prospective comparison of PISAPED and PIOPED scintigraphic interpretations for acute pulmonary thromboembolism - IAEA Coordinated Research Project. In: 56th Annual Meeting SNM Toronto. Toronto. 2009.
Kraft, O. Pulmonary Embolism: still a role for lung ventilation/perfusion imaging?. In: IAEA Vídeň Project RER6/017 Regional Training Course on SPECT in Cardiology and Oncology. Tashkent. 2009.
Širůček, P., Kraft, O., Nováková, D., Drozdková, R. a Uhlářová, L. Quantitative parameters of dynamic scintigraphy of renal transplants. In: Annual Congress of the EANM 2009. Barcelona. 2009.
Kraft, O. Radiosynovectomy. In: IAEA Vídeň Project RER6/017 Regional Training Course on SPECT in Cardiology and Oncology. Tashkent. 2009.
Kraft, O., Kašpárek, R. a Melichar, F. Significance of radiosynoviorthesis of medium and small joints in patients with rheumatoid arthritis. In: 56th Annual Meeting SNM Toronto. Toronto. 2009.
Kraft, O. a A Kol., SLND for the management of early stage vulvar cancer and cervical cancer.. In: IAEA Vídeň Project RER6/017 Regional Training Course on SPECT in Cardiology and Oncology. Tashkent. 2009.
Kraft, O. SLND in early stage malignant melanoma. In: IAEA Vídeň Project RER6/017 Regional Training Course on SPECT in Cardiology and Oncology. Tashkent. 2009.
Nováková, D., Radomská, A., Širůček, P., Kraft, O., Samlík, J. a Chmelová, J. Stanovení mozkové smrti. In: XLIV. dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí. Olomouc. 2009.
Kraft, O. Terapie onemocnění štítné žlázy radiojodem. In: Moravskoslezská jarní regionální konference. Ostrava. 2009.
Širůček, P., Mrhač, L., Havel, M., Havlová, G., Kraft, O. a Olšanská, R. Terapie 131 I pacienta s karcinomem štítné žlázy v hemodialyzačním programu. In: XLIV. dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí. Olomouc. 2009.
Kraft, O. Thyroid cancer management in the Clinic of Nuclear Medicine Faculty Hospital in Ostrava, Czech Republic.. In: 2nd Würzburg Summer School of thyroid cancer management.. Würzburg. 2009.
Kraft, O. a A Kol., Tumor Diagnosis with SestaMIBI and Ga67. In: IAEA Vídeň Project RER6/017 Regional Training Course on SPECT in Cardiology and Oncology. Tashkent. 2009.
Kraft, O. Význam scintigrafie v diagnostice zhoubného onemocnění děložního hrdla a zevních rodidel.. In: Onkogynekologický seminář Porodnicko-gynekologické kliniky FN Ostrava. Ostrava. 2009.
Pekárek, J., Kraft, O. a Tydláčková, H. Začlenění a místo úseku radiofarmak v systému a koordinaci s ostatními odbornými úseky KNM. In: XXXI. pracovní dny sekce radiofarmacie ČSNM ČLS JEP Hradec Králové. Hradec Králové. 2009.
Kohutová, A., Širůček, P., Drozdková, R., Kraft, O. a Dedek, V. Artefakty při celotělové scintigrafii po podání. In: 131I. Abstrakta. s. 80-80. ISBN 978-80-254-2613-5.
Kraft, O. Assessment of the cardiac fuction by perfusion scintigraphy. In: Ascititific Meeting oh the Krakow Division of thePolish Cardia Society. Krakow. 2008.
Kraft, O. Atlas scintografie mozku /Atlas of Brain Scintigraphy/. ISBN 978-80-239-9778-1.
Kraft, O. Brain death and organ donor. In: Annual Conrgress of the EANM. Munchne. 2008.
Ševčík, L., Šimetka, O., Podešvová, H., Klát, J., Gráf, P., Jalůvková, Z., Waloschek, T. a Kraft, O. Chemotherapy and cesarean section followed by radical surgery in locally advanced cervical cancer during pregnancy. In: Sborník abstrakt na CD.
Kraft, O. Nukleární medicína a její postavení v diagnostice a léčbě. In: Moravskoslezská jarní regionální konference. Ostrava. 2008.
Ševčík, L., Gráf, P., Klát, J., Kraft, O. a Waloschek, T. Preoperative and intraoperative detection of sentinel lymph nodes in patients with cervical cancer undergoing radical surgery: Preoperative and intraoperative detection of sentinel lymph nodes in patients with cervical cancer undergoing radical surgery. In: Sborník abstrakt na CD.
Kraft, O. a Kašpárek, R. Radiosynoviorthesis of small and medium joints with Rhenium-186 sulfide and Erbium-169 citrate. World Journal of Nuclear Medicine. 2008, roč. 7, s. 113-121. ISSN 1450-1147.
Klát, J., Ševčík, L., Šimetka, O., Gráf, P., Waloschek, T. a Kraft, O. Sentinel lymph node detection in patients with early-stage vulvar cancer. In: Sborník abstrakt na CD.
Kraft, O. TF/TFPI/FVIIa as treatment targents.. In: 20th International congress on thrombosis - Symposium Tussue factor pathyways. Atheny: Organized by The mediterranean leugue against thromboembolic diseaces (MLTD). 2008.
Heroková, J., Čegan, M., Kraft, O., Geryk, P., Baník, P., Kudělka, L. a Tkadleček, P. Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 637 pacientek. In: 12. mamologické sympozium. Praha, Thomayerova nemocnice. 2008.
Bax, J. J., Kraft, O., Buxton, A. E. a A Kol., 123I-mIBG Scintigraphy to Predict Inducibility of Ventricular Arrhythmias on Cardiac Electrophysiology Testing.. Circulation: Cardiovascular Imaging. 2008, s. 131-140. ISSN 1941-9651.
Kraft, O. Biopsy of Sentinel Lymph Nodes in the Malignant Melanoma of the Skin.. In: v knize V.L.Heinz Progress in Skin Cancer Research. Nova Publishers, 2007. ISBN 1-60021-095-3.
Širůček, P. a Kraft, O. Cerebral SPECT with hypercapnia in the examination of cerebrovascular reserve capacity . In: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine. Kopenhagen. 2007.
Kraft, O. Comparison of Scintigraphic algorithms for the diagnosis of pulmonary embolism:multi-centre study for IAEA coordited resaerch project. In: Annual Congress of the eanm 2007. Copenhagen. 2007.
Ševčík, L., Klát, J., Koliba, P., Čuřík, R. a Kraft, O. Detekce sentinelové uzliny u časných stadií cervikálního karcinomu kombinovanou metodou s užitím nanokoloidu Tc99 a patentní modři. Česká Gynekologie. 2007, č. 72, s. 120-125. ISSN 1210-7832.
Kraft, O. Diagnosis of solitary pulmonary nodules using somatostatin receptor scintigraphy. In: 54th Annual Meeting SNM. Washington. 2007.
Širůček, P. a Kraft, O. Examination of cerebrovascular reserve capacity (CVR) by means of brain SPECT and hypercapnia. In: 54Th Annula Meeting SNM. Washintong. 2007.
Kraft, O. a Ullmann, V. Experience with myocardial perfusion imaging with Myoview in Nuclear medicine department of University Hospital Ostrava , Czech Rep.. In: The second Eastern and Middle Europe Conference of Nuclear Medicine. Krakow. 2007.
Kraft, O. a Stepien, A. Functional Autonomies of Thyroid and Efficacy of Radioiodine Therapy. Cancer Biother Radiopharm. CANCER BIOTHER RADIO. 2007, č. 22, s. 265-271. ISSN 1084-9785.
Tanada, S., Watanabe, N., Sanchez Catasus, C. A., Kraft, O., Györke, T. a Patel, C. D. International cooperative clinical research on the use of statistical analysis for SPECT findings in the diagnosis of early dementia. In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING 2007. s. 257-257. ISBN 80-7262-440-7.
Ševčík, L., Klát, J., Gráf, P., Koliba, P., Čuřík, R. a Kraft, O. Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny kombinovanou metodou pomocí nanokoloidu technecia Tc-99 a patentní modři u časných stádií cervikálního karcinomu. Čes. gynekologie. 2007, roč. 72, s. 120-125.
Kelnarová, A. a Kraft, O. Octreotidová diagnostika neuroendokrinních nádorů. In: Abstrakta XLIV. dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou. s. 37-37. ISBN 978-80-969757-1-6.
Kropáček, M., Melichar, F., Šrank, J., Mirzajevová, M., Klejzarová, M., Kraft, O., Kašpárek, R., Záhlava, J. a Chodacki, A. Preparation and Quality Control of [166Ho]-Macroaggregates for Adiosynoviorthesis. Cancer Biother Radiopharm. CANCER BIOTHER RADIO. 2007, č. 22, s. 450-452. ISSN 1084-9785.
Kraft, O., Samlík, J. a Chmelová, J. Průkaz mozkové smrti. In: Předvánoční seminář otorinolaryngologické kliniky FN Ostrava. Ostrava. 2007.
Melichar, F., Kropáček, M., Šrank, J., Mirzajevová, M., Beran, M., Zimová, J., Eigner Henka, K., Forsterová, M. a Kraft, O. Radiolanthanides labelled compounds as radiopharmaceuticals for Radiosynoviorthesis. In: World Journal of Nuclear Medicine 2007. s. 45-46. ISSN 1450-1147.
Kraft, O. Radionuklidová diagnostika v hematologii, 20.kapitola ve skriptech/učebnici: Kupka K., Kubiyni J., Šamal M. a kolektiv: Nukleární medicína 1.vydání. 2007.
Kraft, O., Kašpárek, R., Ullmann, V., Melichar, F., Kropáček, M. a Mirzajevová, M. Radiosynoviorthesis of Knees by Means of 166 Ho-Holmium-Boro-Macroaggregates. CANCER BIOTHER RADIO. 2007, č. 22, s. 300-306. ISSN 1084-9785.
Kraft, O., Kašpárek, R. a Stepien, A. Radiosynoviorthesis of small and medium joints by means of rhenium sulfide and erbium citrate. In: World Journal of Nuclear Medicine 2007. s. 22-22. ISSN 1450-1147.
Kraft, O. Scintigrafie sleziny a kostní dřeně,18.kapitola ve skriptech/učebnici:Kupka K., Kubiyni J., Šámal M. a kolektiv:Nukleární medicína I.. 2007.
Kraft, O. Significance, detection and biopsy of sentinel lymph nodes in some types of malignant tumours . In: Second Eastern and Middle Europe Conference of Nuclear Medicine. Krakow. 2007.
Tanada, S., Watanabe, N., Sanchez Catasus, C. A., Kraft, O., Györke, T. a Patel, C. D. Statistical analysis of multi-center study for the Coordinated Research Project of IAEA: Role of radionuclide techniques in the diagnosis of early dementia. In: Journal of Nuclear Medicine. s. 254-254.
Ullmann, V. a Kraft, O. System for complex mathematical analysis and clinical evaluation of functional scintigraphy on PC. In: Second Middle Eastern and Middle Europe Conference of Nuclear Medicine. Krakow. 2007.
Kraft, O. a Ullmann, V. System of complex mathematical analysis and clinical evaluation of functional scintigrahy. In: Second Eastern and Middle Europe Conference of Nuclear Medicine. Krakow. 2007.
Kašpárek, R., Kraft, O. a Stepien, A. Treatment of small and medium joints by means of radiosynoviorthesis.. In: Second Eastern and Middle Europe Conference of Nuclear Medicine. Krakow. 2007.
Vantuchová, Y., Ševčík, L., Klát, J., Čuřík, R. a Kraft, O. Vulvovaginal melanoma. In: Pigment Cell & Melanoma Research. s. 536-536. ISBN 1755-1471.
Ullmann, V., Materová, H., Kraft, O., Dedek, V., Širůček, P. a Drozdková, R. Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer Ecam/Symbia v systému Ostnucline. In: Abstrakta XLIV. dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou. s. 22-22. ISBN 978-80-969757-1-6.
Kraft, O. Vyšetřování cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí SPECTU mozku a hyperkapnie. Česká radiologie. 2007, roč. 61, s. 251-254.
Serwin, D., Stepien, A., Augustyn, M. a Kraft, O. Zastosowanie metod scyntygraficznyzch w diagnostyce schorzen przewodu pokarmowego. Polski Merkuriusz Lekarski. 2007, roč. 22, s. 434-436. ISSN 1426-9686.
Širůček, P., Procházka, V., Hrbáč, T., Kraft, O., Chmelová, J. a Dvořáčková, J. Brain single photon emission tomography and hypercapnia test in testing cerebrovascular reserve capacity in Moya moya disease. Hellenic journal of nuclear medicine. 2006, roč. 9, s. 112-112. ISSN 1790-5427.
Kraft, O., Ševčík, L., Klát, J. a Čuřík, R. Detection of sentinel lymph nodes in cervical cancer.A comparsion of two protocols.. Nuclear Medicine Review. 2006, roč. 9, s. 325-329.
Kraft, O. Detekce a biopsie sentinelové uzliny u karcinomu prsu.. In: Moravskoslezská regionální konference radiologických asistentů. Ostrava. 2006.
Kraft, O., Kašpárek, R., Ullmann, V., Melichar, F., Kropáček, M. a Mirzajevová, M. Experience with radiosynoviorthesis of knees by means of 166Ho-holmium-boro-macroaggregates. In: Supplement to The Journal of Nuclear Medicine. s. 345-345.
Kraft, O. a Stepien, A. Functional autonomies of thyroid and efficacy of radioiodine therapy. In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. s. 333-333. ISSN 1619-7070.
Kraft, O., Kašpárek, R., Ullmann, V., Melichar, F., Kropáček, M. a Mirzajevová, M. [Ho-166] holmium-boro-macroaggregates and radiosynoviorthesis of knees. In: World Journal of Nuclear Medicine 2006. s. 199-200. ISSN 1450-1147.
Stepien, A., Kraft, O., Pawlus, J., Mazur, M. a Thor, P. Changes of the radioactivity in the gallbladder during Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) and after food stimulus. In: Supplement to The Journal of Nuclear Medicine. s. 336-336.
Kraft, O. a Režňák, I. International Czech and Slovak cooperation in the treatment of patients with differentiated thyroid cancer. Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe. 2006, roč. 9, s. 84-88. ISSN 1506-9680.
Kubala, O., Prokop, J., Kraft, O., Čuřík, R., Anděl, P., Satinský, I. a Schwarz, P. komplikací po detekci sentinelové uzliny doplněné standardní disekcí a po detekci sentinelové uzliny bez doplňující disekce v našem souboru (06/2002 - 11/2005). In: Sekcama 2006 [elektronický zdroj]. ISBN 80-969418-2-8.
Kraft, O. Kongres americké Společnosti nukleární medicíny. Česká radiologie. 2006, roč. 60, s. 45-46. ISSN 1210-7883.
Kraft, O. Kongres Evropské společnosti nukleární medicíny. Česká radiologie. 2006, roč. 60, s. 120-121. ISSN 1210-7883.
Ševčík, L., Klát, J., Koliba, P., Gráf, P., Čuřík, R., Kraft, O., Mláděnka, J. a Dančíková, Z. Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu. Česká gynekologie. 2006, roč. 71, s. 411-415. ISSN 1210-7832.
Kraft, O. Mezinárodní konference o léčbě radiofarmaky. Česká radiologie. 2006, roč. 60, s. 119-119. ISSN 1210-7883.
Ševčík, L., Klát, J., Gráf, T., Koliba, P., Čuřík, R. a Kraft, O. Možnoasti lymfatického mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu. Čes. gynekologie. 2006, roč. 71, s. 411-415.
Ševčík, L., Klát, J., Gráf, P., Koliba, P., Čuřík, R., Kraft, O., Mláděnka, J. a Dančíková, Z. Možnosti lymfatického mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu. Česká gynekologie. 2006, č. 71,
Kubinyi, J., Kraft, O., Dedek, V. a Širůček, P. Možnosti terapie radiojodem v onemocnění štítné žlázy.. In: Celoslovenský odborný seminár s medzinár. účasťou. Martin. 2006.
Kraft, O. a Režňák, I. Our experience from radioiodine-131 treatment and whole body scintigraphy findings in 357 patients with metastatic differentiated thyroid canrcinoma. Hellenic journal of nuclear medicine. 2006, roč. 9, s. 112-112. ISSN 1790-5427.
Kraft, O., Stepien, A., Natkaniec, K., Pawlus, J. a Puto, T. Output efficiency (OE) as an additional parameter to estimate kidney´s reaction on furosemide. In: World Journal of Nuclear Medicine 2006. s. 149-150. ISSN 1450-1147.
Stepien, A., Pawlus, J., Nosák, E., Kulka, J., Gielźecki, J., Kraft, O., Puto, T. a Klauz, G. Porównanie technik: radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzeń układu kostno-stawowego.. Pomiary Automatyka Kontrola. 2006, ISSN 0032-4110.
Stepien, A., Pawlus, J., Nowak, E., Kulka, J., Gielźecki, J., Kraft, O., Puto, T. a Klauz, G. Porównanie technik radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzen ukladu kostno-stawowego. Inzyniera Biomedyczna. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna. 2006, roč. 12, s. 77-80. ISSN 1234-5563.
Kropáček, M., Melichar, F., Šrank, J., Ventruba, J., Mirzajevová, M., Klejzarová, M., Kraft, O. a Křížová, V. Preparation and quality control of Ho-166 labelled compounds for radiotherapy. In: World Journal of Nuclear Medicine 2006. s. 95-95. ISSN 1450-1147.
Kropáček, M., Melichar, F., Šrank, J., Mirzajevová, M., Klejzarová, M., Kraft, O., Kašpárek, R., Záhlava, J. a Chodacki, A. Preparation and quality control of 166Ho-holmium-boro-macroaggregates for radiosynoviorthesis. In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. s. 327-327. ISSN 1619-7070.
Kraft, O., Kašpárek, R., Ullmann, V., Melichar, F., Kropáček, M. a Mirzajevová, M. První klinické zkušenosti s radiosynoviorthesou pomocí 166Ho-holmium-boro-makroagregátů. Česká a slovenská farmacie. 2006, roč. 55, s. 141-141. ISSN 1210-7816.
Kraft, O. Radioiodine therapy of thyroid functional autonomies: experience at a single university referral hospital centre in Czech Repu. World Journal of Nuclear Medicine. 2006, roč. 5, s. 104-108. ISSN 1450-1147.
Kraft, O., Kašpárek, R., Stepien, A. a Pawlus, J. Radiosynoviorthesis of the small and medium joints in patients with revmatoid arthritis. In: Supplement to The Journal of Nuclear Medicine. s. 346-346.
Kašpárek, R., Kraft, O., Stepien, A. a Pawlus, J. Revmatoid arthritis of small and medium joints and radiosynoviorthesis. In: World Journal of Nuclear Medicine 2006. s. 200-200. ISSN 1450-1147.
Tanada, S., Watanabe, N., Alam, F., Yao, F., Sanchez Catasus, C. A., Kraft, O., Györke, T., Patel, C. D., Ong, S. a Chung, S. Role of radionuclide techniques in the diagnosis of early dementia: Multi-center studies as Coordinated Research Project in IAEA; a preliminary report of the statistical analysi. In: Supplement to The Journal of Nuclear Medicine. s. 296-296.
Klát, J., Ševčík, L., Gráf, P., Koliba, P., Čuřík, R. a Kraft, O. Sentinel node detection in midle line vulvar center.
Štípal, R., Šipula, D., Minařík, T., Skotnicová, S. a Kraft, O. Srovnání možností diagnostiky plicní embolie.. Cor et vasa : časopis České kardiologické společnosti. 2006, roč. 48, s. 112-113. ISSN 0010-8650.
Širůček, P., Kubinyi, J. a Kraft, O. Terapie tyreopatií pomocí 131I.. In: Celostátní dvoudenní podzimní konference SZP pořádaná ONM FN Hradec Králové a ČAS. Hradec Králové. 2006.
Kraft, O. a Chmelová, J. The diagnosis of brain death - own experience.. Nuclear Medicine Review. 2006, roč. 2, s. 132-137.
Chmelová, J. a Kraft, O. The diagnosis of brain deatr - own experience. Nuclear Medicine Review. 2006, roč. 2, s. 123-137.
Zonča, P., Malý, T., Lerch, M., Klvaňa, P., Kremer, M. a Kraft, O. The Emptying of the J Pouch after Total Gastrectomy for Cancer. In: Meeting, Ulster Society of Gastroenterology. Belfast, The U.K.. 2006.
Kraft, O. a Et Al., Thirteen Years Experience of Myoview in University Hospital Ostrava-Poruba, Czech Republic. In: Myoview club. Loutraki. 2006.
Kraft, O. a Stepien, A. Twenty years of radioiodine therapy of hyperthyroidism. In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. s. 334-334. ISSN 1619-7070.
Kraft, O., Ševčík, L., Klát, J., Koliba, P., Čuřík, R. a Křížová, H. Detection of sentinel lymph nodes in cervical cancer. Comparison of two protocols. In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. s. 135-135. ISSN 1619-7070.
Kraft, O., Ševčík, L., Klát, J., Koliba, P., Marek, R. a Čuřík, R. Detekce sentinelových uzlin u karcinomu děložního hrdla. In: Sborník abstrakt. s. 25-25. ISBN 80-903659-0-6.
Stepien, A., Pawlus, J., Niemec, A. a Kraft, O. Doświadczenia własne zastosowania pochodnych somatostatyny znakowanych izotopem technetu-99m w diagnostyce pojedynczych guzów płuc.. In: Wspólczesna onkologia (contemporary oncology). s. 14-15. ISSN 1428-2526.
Kraft, O. a Kolektiv Autorů, Effect of TENS on gallabladder and common bile duct emptying assessed by hepatocholescintigraphy in cholelithiasis patients. In: 52nd Annual Meeting The Society of Nuclear. Toronto. 2005.
Kraft, O. a Kolektiv Autorů, Effect of TENS on gallabladder emptying assessed by measurement of ejection rate during hepatocholescintigraphy in cholelithiasis patients. In: 20th International Symposium on Neurogastroenterology and Motility. Toulouse. 2005.
Mazur, M., Stepien, A., Pawlus, J., Thor, P., Kraft, O., Gryz, I. a Lipczynski, A. Effect of TENS on gallbladder emptying assessed by measurement of ejection rate during hepatocholescintigraphy in cholelithiasis patients. NEUROGASTROENT MOTIL. 2005, roč. 17, s. 82-82. ISSN 1350-1925.
Kubala, O., Prokop, J., Vantuchová, Y., Kraft, O., Čuřík, R., Schwarz, P., Satinský, I. a Anděl, P. Chirurgická léčba maligního melanomu. In: X. přátelské setkání dermatologů a Cosmeoderm 2005. Ostrava, Hotel Polský dům. 2005.
Mazur, M., Stepien, A., Pawlus, J., Thor, P., Kraft, O., Gryz, I. a Lipczynski, A. Influence of somatovisceral reflexes activation (TENS) on gallblader emptying in cholelithiasis patients. Folia Medica Cracoviensia. 2005, roč. 46, s. 67-74. ISSN 0015-5616.
Kraft, O. a Režňák, I. International cooperation in the treatment of patients with differentiated thyroid cancers. In: Abstracts of WFNMB/WRPTC. s. 21-22. ISSN 1450-1147.
Kraft, O., Urbanová, E., Mergancová, J., Vižďa, J., KUBALA, D., Prokop, J., Heroková, J., Čuřík, R. a Kopecký, J. Lymphoscintigraphy in sentinel node identification in breast cancer. Detection with four types of radiopharmaceuticals. In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. s. 138-138. ISSN 1619-7070.
Kraft, O., Stepien, A., Pawlus, J., Heroková, J., Čuřík, R., Petráš, L., Kubala, O., Prokop, J., Ševčík, L., Urbanová, E. a Křížová, H. Lymphoscintigraphy, intraoperative lymphatic mapping and biopsy of sentinel lymph nodes in malignant tumors.. In: Wspólczesna onkologia (contemporary oncology). s. 3-4. ISSN 1428-2526.
Kubala, O., Prokop, J., Satinský, I., Kraft, O., Čuřík, R., Schwarz, P. a Dedek, V. Má význam detekce sentinelové uzliny u duktálního karcinomu in situ?. In: Vybrané otázky onkologie 2005. s. 152-154. ISBN 80-7262-382-6.
Kraft, O. Our experience with radioiodine therapy of thyroid functional autonomies. In: Abstracts of WFNMB/WRPTC. s. 20-21. ISSN 1450-1147.
Kraft, O. Our experience with radiosynoviorthesis and re-radiosynoviorthesis of knees. In: Abstracts of WFNMB/WRPTC. s. 21-21. ISSN 1450-1147.
Kraft, O., Kašpárek, R., Ullmann, V., Melichar, F., Kropáček, M. a Mirzajevová, M. Our first clinical experience with radiosynoviorthesis by means of 166 Ho - holmium - boro-macroaggregates. Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe. 2005, roč. 8, s. 131-134. ISSN 1506-9680.
Radomská, A., Dudková, R., Kotulková, J., Kraft, O. a Ullmann, V. Práce sestry při detekci sentinelové uzliny u zhoubných nádorů. Sestra. 2005, roč. 15, s. 34-35. ISSN 1210-0404.
Kraft, O. a Kolektiv Autorů, Přínos mapování lymfatik a detekce sentinelové uzliny u časného karcinomu prsu. In: Konference SEKCAMA. Bratislava. 2005.
Kraft, O. Radioiodine therapy of thyroid functional autonomies. In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. s. 204-204. ISSN 1619-7070.
Kašpárek, R. a Kraft, O. Radiosynoviorteza drobných a středních kloubů u revmatoidní artritidy. In: 27. symposium ortopedické kliniky IPVZ a 1.LF UK. Praha FN Na Bulovce. 2005.
Kraft, O., Kašpárek, R. a Stepien, A. Radiosynoviorthesis and reradiosynoviorthesis of the knee. In: Supplement to The Journal of Nuclear Medicine, Scientitific Abstract of Nuclear Medicin. s. 328-329. ISSN 0161-5505.
Golisová, J. a Kraft, O. Rizikový faktor ionizující záření - závodní preventivní péče. In: XLII.Dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí. Liberec. 2005.
Kraft, O. a Kolektiv Autorů, Sentinel node detection in early stage of cervical carcinoma. In: 14.kongres ESGO. Istambul. 2005.
Heroková, J., Zonča, P. a Kraft, O. Sentinelová uzlina u karcinomu prsu a její aktuální kontroverze.. In: Vybrané otázky onkologie 2005. s. 148-148. ISBN 80-7262-382-6.
Ullmann, V., Kraft, O. a Slanina, A. System for Complex Analysis of Functional Scintigraphy on PC. In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. s. 266-266. ISSN 1619-7070.
Urbanová, E., Koudelka, J., Kraft, O., Vižďa, J. a Kafka, P. The Assessment of Residual or Transplant Splenic Tissue. In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. s. 223-223. ISSN 1619-7070.
Urbanová, E., Vižďa, J. a Kraft, O. The role of somatostatin receptors imaging in GEP tumours.. In: Wspólczesna onkologia (contemporary oncology). s. 6-6. ISSN 1428-2526.
Kraft, O., Kašpárek, R. a Stepien, A. The Treatment Effect of Single and Repeated Radiosynoviorthesis of the Knee - are there any differencies?. In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. s. 199-199. ISSN 1619-7070.
Širůček, P., Hrbáč, T. a Kraft, O. Vyšetření cerebrovaskulární rezervy pomocí SPECTu mozku a hyperkapnie. In: Sborník abstrakt. s. 60-60. ISBN 80-903659-0-6.
Kelnarová, A., Dočkalová, Š., Kraft, O. a Kašpárek, R. Využití 166Holmia-boro- makroagregátů při radiosynovektomii. In: Sborník abstrakt. s. 82-82. ISBN 80-903659-0-6.
Kraft, O., Šafarčík, K. a Bartoš, V. Detection of spontaneous cerebrospinal fluid rhinorrhea. Hell J Nucl Med. 2004, s. 56-57.
Kraft, O. Determination of the value of renal output effeciency for normal rebal functionem using scintigraphy 99 mTc-EC.. In: Congress ot the European Association of Nuclear Medicine. Helsinki. 2004.
Kraft, O. Naše další zkušenosti s třífázovou scintigrafií loktů pro hodnocení profesionálních entezopatií humeru. Pracov.Lék.. 2004, č. 3, s. 146-147. ISSN 0032-6291.
Kraft, O., Šafarčík, K. a Stepien, A. Sentinel Lymph Node Detection and Biopsy in Breast Cancer and Malignant Melanoma. World j Nucl Med. 2004, s. 26-32.
Kraft, O. The external quality assessment ( EQA) for tumour markers.Problems of the preparation of control samples for the PSA determination.. In: International Symposium on Nuclear Ocology. Porto Alegre. 2004.
Šafarčík, K., Kraft, O. a Bartoš, V. The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determination. World J. Nucl. Med. 2004, s. 55-55.
Kraft, O. Mapování lymfatik a biopsie sentinelové uzliny u melanoblastomu - naše zkušenosti. In: III.sjezd mladých chirurgů Prof.Dr.Čárského,DrCs.. Bratislava. 2003.
Kraft, O. Naše zkušenosti a detekcí a biopsií sentinelových uzlin u maligního melanomu a karcinomu prsu. In: V.Nitrianský celoslovenský seminár nukleárnej medicíny s mezinárodnou účasťou.. Nitra. 2003.
Kraft, O. Left ventricular pseudoaneurysm - position of radionuclide ventriculography in diagnosis.. In: International Symposium on Cardiovaskular Nuclear Medicine. Peking. 2002.
Kraft, O. Scintimammography and detection of sentinel lymp node in our department. In: Regional workshop on scintimammography ..... Szczecin. 2002.
Kraft, O. Diagnostika funkčních autonomií štítné žlázy a jejich léčba radiojodem. Zdrav.Nov., Lék.Listy. 2000, č. 3, s. 14-15.
Kraft, O. Our 25 years of experience with i therapy of autonomous functioning thyroid nodules. In: Baltic,Central and Eastern Europe Nuclear Medicine Conference. Gdaňsk. 2000.
Kraft, O. Průkaz spontánní nazální likvorey. Čes.Radiol.. 2000, s. 252-253. ISSN 1210-7883.
Kraft, O. stanovení glomerulární filtrace - význam cystatinu C.Poster. In: IV.zjazd slovenskej spol.klinickej biochémie. Stará Lubovňa. 2000.


AuthorTitleType of thesisYear
Růžička TomášDynamic renal scintigraphy and its modificationsBachelor's thesis 2016 
Janíčková DenisaDiagnostic methods of nuclear medicine in gastroenterologyBachelor's thesis 2014 
Jančálková RenátaThe contribution of hybrid imaging SPECT/CT in bone scintigraphyBachelor's thesis 2013 
Krotká MarkétaThe contribution of hybrid imaging SPECT/CT in oncological diagnosticsBachelor's thesis 2013 
Levová LucieThe benefits of hybrid imaging SPECT / CT in the diagnosis of inflammationBachelor's thesis 2013 
Matušová IvetaThe contribution of hybrid imaging SPECT/CT in the diagnosis and treatment of thyroid cancerBachelor's thesis 2013 
Skurková MarkétaThe contribution of hybrid imaging SPECT/CT in diagnostics of neuroendocrine tumorsBachelor's thesis 2013 
Baronová SilvieSingle photon emission computed tomography/computed tomography for cancer diagnosisBachelor's thesis 2011 
Hotový LukášTherapy of diferentiated thyroid carcinoma by radioactive iodineBachelor's thesis 2011 
Pražáková MonikaThe contribution of the bone scintigraphy in oncology.Bachelor's thesis 2011 
Veličková LucieThe contribution of myocardial single photon emission computed tomography in ischemic heart diseaseBachelor's thesis 2011 
Golasowská VeronikaDiagnostic of pulmonary embolismBachelor's thesis 2010 
Strachota JiříDetection and biopsy of the sentinel lymph node in malignant tumoursBachelor's thesis 2009 
Vavrečková VeronikaThree phase, static and wholebody bone scintigraphy and single photon emission computed tomography. Comparison with other examination methods.Bachelor's thesis 2009 
Zedníčková PetraJoint diseases therapy with radiation synovectomyBachelor's thesis 2009 
Kubusová EvaAnalgesic palliative therapy of bone metastasisBachelor's thesis 2008 
Vrajová ZuzanaRadioiodine therapy of thyroid diseasesBachelor's thesis 2008 
Bořek KamilCardiological examination in nuclear medicine and it´s comparing with the others methodsBachelor's thesis 2007 
Ramadanová DianaDiagnostic and therapeutical methods of nuklear medicine in thyrologyBachelor's thesis 2007 
Dohnalová IvanaNuclear medicine diagnostic methods in oncologyBachelor's thesis 2006 
Jedináková ZuzanaNuclear medicine examination methods in kardiologyBachelor's thesis 2006 
Molínková VeronikaNuclear medicine diagnostic methods in hematologyBachelor's thesis 2006 
Pačutová IvanaNuclear medicine examination methods in urology and nephrologyBachelor's thesis 2006 
Valová SilvieRadionuclide diagnostics of bone diseasesBachelor's thesis 2006 


Interaktivní atlas statických, dynamicých a tomografických studií nukleární medicíny pro studenty všeobecného lékařství a oboru radiologický asistent
Main solverdoc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
social hub