Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Otakar Kraft


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Room, floor, building: Building X
Position:
Research interests and teaching:X-rays and radiology
Department (Faculty): Department of Imaging Methods (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 373 400
+420 597 372 290
E-mail:No record found.Zhodnocení souboru pacientů vyšetřených perfuzní scintigrafií při stanovení smrti mozku
Martin Havel, David Školoudík, D. Nováková, P. Švec, P. Havránek, G. Havlová, Otakar Kraft, Vladimír Dedek, K. Bukovanský, R. Drozdková, Pavel Širůček ... other authors
Year: 2021, Anesteziologie & intenzivní medicína
journal article

Nukleární medicína pro studenty se specifickými potřebami
Otakar Kraft, Martin Havel
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Brain death scintigraphy
Pavel Širůček, Danuše Nováková, Martin Havel, Otakar Kraft
Year: 2017
abstract in proceedings

Jak šel čas
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2016
abstract in proceedings

Jak šel čas
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft
Year: 2015, Nukleární medicína
journal article

Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2015, Nukleární medicína
journal article

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radionuclide cholescintigraphy in genetically confirmed Rotor syndrome
Pavel Širůček, Astrid Šuláková, Milan Jirsa, Lubomír Mrhač, Martin Havel, Otakar Kraft ... other authors
Year: 2015, PEDIATR INT
journal article

Akutní pyelonefritida u dětí diagnostika pomocí metod statické scintigrafie ledvin a magnetické rezonance a jejich srovnání
Alice Bosáková, Jaroslav Havelka, Dana Šalounová, Otakar Kraft, Pavel Širůček, Helena Strmeňová, Astrid Šuláková, Michal Hladík ... other authors
Year: 2014, Aktuality v nefrologii
journal article

Myocardial perfusion imaging parameters: IQ-SPECT and conventional SPET system comparison
Martin Havel, Michal Kolacek, Milan Kaminek, Vladimir Dedek, Otakar Kraft, Pavel Širůček ... other authors
Year: 2014, Hellenic Journal of Nuclear Medicine
journal article

Radiofarmaka
Otakar Kraft
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

SPECT/CT v onkologii
Pavel Širůček, Martin Havel, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybraná témata nukleární medicíny pro radiologické asistenty
Otakar Kraft
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybraná témata nukleární medicíny pro radiologické asistenty
Otakar Kraft
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výuka studentů se specifickými potřebami při studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Year: 2014, Nukleární medicína
journal article

Výuka studentů se specifickými potřebamipři studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparison of myocardial perfusion SPET acquired with linear energy high resolution collimators (LEHR) abd SMARTZOOM collimators, automatic quantitative software differences
Otakar Kraft, Martin Havel
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazuistiky_diagnostika a léčba v oboru nukleární medicína
Otakar Kraft
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nukleární medicína - výukové CD
Otakar Kraft
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nukleární medicína určená pro studenty se spec. potřebami
Otakar Kraft
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přehled prováděných vyšetření na KNM Fn Ostrava od roku 1973
Hana Materová, Otakar Kraft
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přínos nukleární medicíny pro onkologickou diagnostiku a terapii. CD Projekt Jesenius
Otakar Kraft
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sentinel Lymph Nodes and Planar Scintigraphy and SPECTCT in Various Types of Tumours. Estimation of Some Factors Influencing Detection Success
Otakar Kraft, Martin Havel
Year: 2013, Nucl Med Rev Cent East Eur
journal article

SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory
Martin Havel, V. Dedek, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2013, NuklMed 2013
journal article

SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory
Martin Havel, V. Dedek, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zhodnocení průměrné roční efektivní dávky a průměrné roční ekvivalentní dávky na ruce u personálu Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava v letech 2006-2012
J. Hudzietzová, Michal Koláček, L. Ullmannová, J. Sabol, Otakar Kraft
Year: 2013, Česká radiologie
journal article

60th Annual Meeting of the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Vancouver
Otakar Kraft
Year: 2013, NuklMed 2013
journal article

Detection of sentinel lymph nodes by SPECT/CT and planar scintigraphy: The influence of age, gender and BMI
Otakar Kraft, Martin Havel
Year: 2012, Journal of Biomedical Graphics and Computing
journal article

Detection of Sentinel Lymph Nodes in Gynecologic Tumours by Planar Scintigraphy and SPECT/CT
Otakar Kraft, Martin Havel
Year: 2012, Molecular Imaging and Radionuclide Therapy
journal article

Hemodialyzovaný paciet s karcinonem štítné žlázy léčený 131I
Pavel Širůček, Lubomír Mrhač, Martin Havel, Gabriela Havlová, Otakar Kraft, Š. Dočkalová, R. Olšanská ... other authors
Year: 2012, Nukleární medicína
journal article

Hypothyroidism and Radioiodine Therapy
Otakar Kraft
Year: 2012, D. Springer
specialist book chapter

Localisation of Sentinel Lymph Nodes in Patients with Melanomas by Planar Lymphoscintigraphic and Hybrid SPECT/CT Imaging
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2012, Nuclear Medicine Review
journal article

Radiofarmaka
Otakar Kraft, J. Pekárek
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sentinel Lymph Node identification in Breast Cancer - Comparison of Planar Scintigraphy and SPECT/CT
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2012, The Open Nuclear Medicine Journal
journal article

Dynamic radionuclide scintigraphy in the diagnosis of  Rotor syndrome
Otakar Kraft, P Širůček, Astrid Šuláková, Lubomír Mrhač
Year: 2011
abstract in proceedings

Effectiveness of radiosynoviorthesis in the treatment of chronic synovitis of small and middle-sized joints affected by rheumatoid arthritis
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2011, Hellenic journal of nuclear medicine
journal article

I-131 false positive uptake in a huge parapelvic renal cyst
Otakar Kraft, Pavel Širůček, Lubomír Mrhač, M. Havel
Year: 2011, Nuclear Medicine Review
journal article

Nález tumoru v dutině břišní - kazuistika
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2011
abstract in proceedings

Některé aspekty detekce sentinelové uzliny - planární a SPECT/CT vyšetření
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2011
abstract in proceedings

NĚKTERÉ ASPEKTY SENTINELOVÉ UZLINY Z POHLEDU NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2011
abstract in proceedings

Our first experience with SPECT/CT in oncology
Otakar Kraft, M. Havel
Year: 2011
abstract in proceedings

Profit pacientů ze stanovení cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí SPECT mozku a hyperkapnie
Pavel Širůček, Otakar Kraft, Jiří Hrbáč, V. Kosek
Year: 2011, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Přínos a využití scintigrafického vyšetření myokardu metodou SPECT u pacientů po transplantaci ledviny
Otakar Kraft, D. Nováková, A. Petrušková, Radoslava Drozdková
Year: 2011
abstract in proceedings

Radiosynoviorthesis - léčba kloubních onemocnění otevřenými zářiči
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detekce a biopsie sentinelových uzlin některých maligních nádorů
Otakar Kraft
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Changes of basal ganglia detected by transcrania sonography and 123I FP-CIT SPECT
P. Bártová, David Školoudík, Otakar Kraft, J. Bernatek, H. Srovnalová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Changes of basal ganglia detected by transcrania sonography and 123I FP-CIT SPECT
P. Bártová, David Školoudík, Otakar Kraft, J. Bernatek, H. Srovnalová
Year: 2010, MOVEMENT DISORD
journal article

Management péče o zaměstnance ve zdravotnických pracovištích s ionizujícím zářením
Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2010, Cor et Vasa: časopis České kardiologické společnosti
journal article

MoyaMoya disease is associated with endothelial activity detected by anti-nestin antibody.
Jana Chmelová, Z. Kolář, Václav Procházka, Romuald Čuřík, Jana Dvořáčková, Pavel Širůček, Otakar Kraft, T. Hrbáč ... other authors
Year: 2010, Biomedical Papers
journal article

Pracovnělékařská péče o pracovníky v riziku ionizujícího záření
Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2010
abstract in proceedings

Přínos a využití SPECTu myokardu u pacientů po transplantaci ledviny
A. Petrušková, Radoslava Drozdková, Otakar Kraft, D. Nováková
Year: 2010, Intervenční a akutní kardiologie
journal article

Přínos a využití SPECTu myokardu u pacientů po transplantaci ledviny
A. Petrušková, Radoslava Drozdková, Otakar Kraft, D. Nováková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiosynoviorthesis - léčba kloubních onemocnění otevřenými zářiči
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reflections after the 2nd Würzburg Summer School of Thyroid Cancer Management
Otakar Kraft
Year: 2010, EUR J NUCL MED MOL I
journal article

Scintigrafické vyšetření perfuze bérců před a po implantaci kmenových buněk - nepřímé hodnocení neoangiogeneze
Pavel Širůček, Václav Procházka, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000
Radoslava Drozdková, A. Petrušková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010, Intervenční a akutní kardiologie
journal article

Stanovení regurgitační frakce LK u chlopenních vad pomocí radionuklidových vyšetřovacích metod - přehled vyšetření u chlopenních vad pomocí programu Ostnucline 2000
Radoslava Drozdková, A. Petrušková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úloha nukleární medicíny při průkazu sentinelové uzliny některých maligních tumorů
Otakar Kraft
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 810 pacientek
J. Heroková, M. Čegan, Otakar Kraft, P. Baník, J. Krištof
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 850 pacientek
J. Heroková, Otakar Kraft, M. Čegan, P. Baník, L. Kudělka, J. Krištof ... other authors
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vyšetřovací metody cerebrovaskulární rezervní kapacity v nukleární medicíně a ostatní komplementární metody
Pavel Širůček, Otakar Kraft
Year: 2010, CESK SLOV NEUROL N
journal article

Zkušenosti s Thyrogenem ve FN Ostrava
Otakar Kraft, Lubomír Mrhač, M. Havel
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detection and biopsy of the sentinel lymp nodes in the malignant melanoma
Otakar Kraft, L. Petráš, Jana Dvořáčková, O. Kubala, J. Heroková, Pavel Širůček ... other authors
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Charakteristics of sentinel lymph nodes´metastatic involvement in early stage of vulvar cancer
Otakar Kraft, Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, P. Gráf, T. Waloschek, Z. Jalůvková, M. Procházka ... other authors
Year: 2009, AUST NZ J OBSTET GYN
journal article

Is radiosynoviorthesis of medium nad small joints in patients with rheumatoid arthritis effective?
Otakar Kraft, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

I-131 therapeutic applications for benign and malignant conditions
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

I-131 Uptake in an Ovarian Tumor Differential Diagnosis for Abdominal I-131 Uptake
Otakar Kraft, Lubomír Mrhač, Pavel Širůček, Jana Dvořáčková, Jana Chmelová, Peter Gráf, Libor Ševčík ... other authors
Year: 2009, CLIN NUCL MED
journal article

Kvantitativní parametry při hodnocení transplantované ledviny
Pavel Širůček, L. Uhlářová, Otakar Kraft, D. Nováková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Octreotide imaging in neuroendocrine tumors
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prospective comparison of PISAPED and PIOPED scintigraphic interpretations for acute pulmonary thromboembolism - IAEA Coordinated Research Project
N. Watanabe, J. Fettich, N. O. Kucuk, Otakar Kraft, F. Mut, P. Choudhury, S. Sharma, K. Endo, M. Dondi ... other authors
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pulmonary Embolism: still a role for lung ventilation/perfusion imaging?
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Quantitative parameters of dynamic scintigraphy of renal transplants
Pavel Širůček, Otakar Kraft, D. Nováková, Radoslava Drozdková, L. Uhlářová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiosynovectomy
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Significance of radiosynoviorthesis of medium and small joints in patients with rheumatoid arthritis
Otakar Kraft, R. Kašpárek, F. Melichar
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SLND for the management of early stage vulvar cancer and cervical cancer.
Otakar Kraft, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SLND in early stage malignant melanoma
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stanovení mozkové smrti
D. Nováková, A. Radomská, Pavel Širůček, Otakar Kraft, J. Samlík, Jana Chmelová ... other authors
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Terapie onemocnění štítné žlázy radiojodem
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Terapie 131 I pacienta s karcinomem štítné žlázy v hemodialyzačním programu
Pavel Širůček, Lubomír Mrhač, M. Havel, G. Havlová, Otakar Kraft, R. Olšanská ... other authors
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Thyroid cancer management in the Clinic of Nuclear Medicine Faculty Hospital in Ostrava, Czech Republic.
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tumor Diagnosis with SestaMIBI and Ga67
Otakar Kraft, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam scintigrafie v diagnostice zhoubného onemocnění děložního hrdla a zevních rodidel.
Otakar Kraft
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Začlenění a místo úseku radiofarmak v systému a koordinaci s ostatními odbornými úseky KNM
J. Pekárek, Otakar Kraft, H. Tydláčková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Artefakty při celotělové scintigrafii po podání
A. Kohutová, Pavel Širůček, Radoslava Drozdková, Otakar Kraft, V. Dedek
Year: 2008
abstract in proceedings

Assessment of the cardiac fuction by perfusion scintigraphy
Otakar Kraft
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Atlas scintografie mozku /Atlas of Brain Scintigraphy/
Otakar Kraft
Year: 2008,
specialist book

Brain death and organ donor
Otakar Kraft
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chemotherapy and cesarean section followed by radical surgery in locally advanced cervical cancer during pregnancy
Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, Hana Podešvová, Jaroslav Klát, P. Gráf, Z. Jalůvková, T. Waloschek, Otakar Kraft ... other authors
Year: 2008
abstract in proceedings

Nukleární medicína a její postavení v diagnostice a léčbě
Otakar Kraft
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Preoperative and intraoperative detection of sentinel lymph nodes in patients with cervical cancer undergoing radical surgery
Libor Ševčík, P. Gráf, Jaroslav Klát, Otakar Kraft, T. Waloschek
Year: 2008
abstract in proceedings

Radiosynoviorthesis of small and medium joints with Rhenium-186 sulfide and Erbium-169 citrate
Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2008, World Journal of Nuclear Medicine
journal article

Sentinel lymph node detection in patients with early-stage vulvar cancer
Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, P. Gráf, T. Waloschek, Otakar Kraft ... other authors
Year: 2008
abstract in proceedings

TF/TFPI/FVIIa as treatment targents.
Otakar Kraft
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výsledky a přínos peroperačního vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prsu na souboru 637 pacientek
J. Heroková, M. Čegan, Otakar Kraft, P. Geryk, P. Baník, L. Kudělka, P. Tkadleček ... other authors
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

123I-mIBG Scintigraphy to Predict Inducibility of Ventricular Arrhythmias on Cardiac Electrophysiology Testing.
J. J. Bax, Otakar Kraft, A. E. Buxton, A Kol.
Year: 2008, Circulation: Cardiovascular Imaging
journal article

Biopsy of Sentinel Lymph Nodes in the Malignant Melanoma of the Skin.
Otakar Kraft
Year: 2007, Nova Publishers
specialist book chapter

Cerebral SPECT with hypercapnia in the examination of cerebrovascular reserve capacity
P. Širůček, Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparison of Scintigraphic algorithms for the diagnosis of pulmonary embolism:multi-centre study for IAEA coordited resaerch project
Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detekce sentinelové uzliny u časných stadií cervikálního karcinomu kombinovanou metodou s užitím nanokoloidu Tc99 a patentní modři
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, P. Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft
Year: 2007, Česká Gynekologie
journal article

Diagnosis of solitary pulmonary nodules using somatostatin receptor scintigraphy
Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Examination of cerebrovascular reserve capacity (CVR) by means of brain SPECT and hypercapnia
P. Širůček, Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Experience with myocardial perfusion imaging with Myoview in  Nuclear medicine department of University Hospital Ostrava , Czech Rep.
Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Functional Autonomies of Thyroid and Efficacy of Radioiodine Therapy. Cancer Biother Radiopharm
Otakar Kraft, A. Stepien
Year: 2007, CANCER BIOTHER RADIO
journal article

International cooperative clinical research on the use of statistical analysis for SPECT findings in the diagnosis of early dementia
S. Tanada, N. Watanabe, C. A. Sanchez Catasus, Otakar Kraft, T. Györke, C. D. Patel ... other authors
Year: 2007
abstract in proceedings

Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny kombinovanou metodou pomocí nanokoloidu technecia Tc-99 a patentní modři u časných stádií cervikálního karcinomu
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft ... other authors
Year: 2007, Čes. gynekologie
journal article

Octreotidová diagnostika neuroendokrinních nádorů
A. Kelnarová, Otakar Kraft
Year: 2007
abstract in proceedings

Preparation and Quality Control of [166Ho]-Macroaggregates for Adiosynoviorthesis. Cancer Biother Radiopharm
M. Kropáček, F. Melichar, J. Šrank, M. Mirzajevová, M. Klejzarová, Otakar Kraft, R. Kašpárek, J. Záhlava, A. Chodacki ... other authors
Year: 2007, CANCER BIOTHER RADIO
journal article

Průkaz mozkové smrti
Otakar Kraft, J. Samlík, Jana Chmelová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiolanthanides labelled compounds as radiopharmaceuticals for Radiosynoviorthesis
F. Melichar, M. Kropáček, J. Šrank, M. Mirzajevová, M. Beran, J. Zimová, K. Eigner Henka, M. Forsterová, Otakar Kraft ... other authors
Year: 2007
abstract in proceedings

Radionuklidová diagnostika v hematologii, 20.kapitola ve skriptech/učebnici: Kupka K., Kubiyni J., Šamal M. a kolektiv: Nukleární medicína 1.vydání
Otakar Kraft
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Radiosynoviorthesis of Knees by Means of 166 Ho-Holmium-Boro-Macroaggregates
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová ... other authors
Year: 2007, CANCER BIOTHER RADIO
journal article

Radiosynoviorthesis of small and medium joints by means of rhenium sulfide and erbium citrate
Otakar Kraft, R. Kašpárek, A. Stepien
Year: 2007
abstract in proceedings

Scintigrafie sleziny a kostní dřeně,18.kapitola ve skriptech/učebnici:Kupka K., Kubiyni J., Šámal M. a kolektiv:Nukleární medicína I.
Otakar Kraft
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Significance, detection and biopsy of sentinel lymph nodes in some types of malignant tumours
Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Statistical analysis of  multi-center study for the Coordinated Research Project of IAEA: Role of radionuclide techniques in the diagnosis of early dementia
S. Tanada, N. Watanabe, C. A. Sanchez Catasus, Otakar Kraft, T. Györke, C. D. Patel ... other authors
Year: 2007
abstract in proceedings

System for complex mathematical analysis and clinical evaluation of functional scintigraphy on PC
Vojtěch Ullmann, Otakar Kraft
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

System of complex mathematical analysis and clinical evaluation of functional scintigrahy
Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Treatment of small and medium joints by means of radiosynoviorthesis.
R. Kašpárek, Otakar Kraft, A. Stepien
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vulvovaginal melanoma
Y. Vantuchová, Libor Ševčík, Jaroslav Klát, R. Čuřík, Otakar Kraft
Year: 2007
abstract in proceedings

Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer Ecam/Symbia v systému Ostnucline
Vojtěch Ullmann, Hana Materová, Otakar Kraft, V. Dedek, Pavel Širůček, Radoslava Drozdková ... other authors
Year: 2007
abstract in proceedings

Vyšetřování cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí SPECTU mozku a hyperkapnie
Otakar Kraft
Year: 2007, Česká radiologie
journal article

Zastosowanie metod scyntygraficznyzch w diagnostyce schorzen przewodu pokarmowego
D. Serwin, A. Stepien, M. Augustyn, Otakar Kraft
Year: 2007, Polski Merkuriusz Lekarski
journal article

Brain single photon emission tomography and hypercapnia test in testing cerebrovascular reserve capacity in Moya moya disease
Pavel Širůček, Václav Procházka, T. Hrbáč, Otakar Kraft, Jana Chmelová, Jana Dvořáčková ... other authors
Year: 2006, Hellenic journal of nuclear medicine
journal article

Detection of sentinel lymph nodes in cervical cancer.A comparsion of two protocols.
Otakar Kraft, Libor Ševčík, Jaroslav Klát, R. Čuřík
Year: 2006, Nuclear Medicine Review
journal article

Detekce a biopsie sentinelové uzliny u karcinomu prsu.
Otakar Kraft
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Experience with radiosynoviorthesis of knees by means of 166Ho-holmium-boro-macroaggregates
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová ... other authors
Year: 2006
abstract in proceedings

Functional autonomies of thyroid and efficacy of radioiodine therapy
Otakar Kraft, A. Stepien
Year: 2006
abstract in proceedings

[Ho-166] holmium-boro-macroaggregates and radiosynoviorthesis of knees
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová ... other authors
Year: 2006
abstract in proceedings

Changes of the radioactivity in the gallbladder during Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) and after food stimulus
A. Stepien, Otakar Kraft, J. Pawlus, M. Mazur, P. Thor
Year: 2006
abstract in proceedings

International Czech and Slovak cooperation in the treatment of patients with differentiated thyroid cancer
Otakar Kraft, I. Režňák
Year: 2006, Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe
journal article

komplikací po detekci sentinelové uzliny doplněné standardní disekcí a po detekci sentinelové uzliny bez doplňující disekce v našem souboru (06/2002 - 11/2005)
O. Kubala, Jiří Prokop, Otakar Kraft, R. Čuřík, P. Anděl, I. Satinský, P. Schwarz ... other authors
Year: 2006
abstract in proceedings

Kongres americké Společnosti nukleární medicíny
Otakar Kraft
Year: 2006, Česká radiologie
journal article

Kongres Evropské společnosti nukleární medicíny
Otakar Kraft
Year: 2006, Česká radiologie
journal article

Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, P. Koliba, P. Gráf, R. Čuřík, Otakar Kraft, J. Mláděnka, Z. Dančíková ... other authors
Year: 2006, Česká gynekologie
journal article

Mezinárodní konference o léčbě radiofarmaky
Otakar Kraft
Year: 2006, Česká radiologie
journal article

Možnoasti lymfatického mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Tomáš Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft ... other authors
Year: 2006, Čes. gynekologie
journal article

Možnosti lymfatického mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu
Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft, J. Mláděnka, Z. Dančíková ... other authors
Year: 2006, Česká gynekologie
journal article

Možnosti terapie radiojodem v onemocnění štítné žlázy.
J. Kubinyi, Otakar Kraft, V. Dedek, Pavel Širůček
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Our experience from radioiodine-131 treatment and whole body scintigraphy findings in 357 patients with metastatic differentiated thyroid canrcinoma
Otakar Kraft, I. Režňák
Year: 2006, Hellenic journal of nuclear medicine
journal article

Output efficiency (OE) as an additional parameter to estimate kidney´s reaction on furosemide
Otakar Kraft, A. Stepien, K. Natkaniec, J. Pawlus, T. Puto
Year: 2006
abstract in proceedings

Porównanie technik: radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzeń układu kostno-stawowego.
A. Stepien, J. Pawlus, E. Nosák, Jiri Kulka, J. Gielźecki, Otakar Kraft, T. Puto, G. Klauz ... other authors
Year: 2006, Pomiary Automatyka Kontrola
journal article

Porównanie technik radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzen ukladu kostno-stawowego. Inzyniera Biomedyczna
A. Stepien, J. Pawlus, E. Nowak, Jiri Kulka, J. Gielźecki, Otakar Kraft, T. Puto, G. Klauz ... other authors
Year: 2006, Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
journal article

Preparation and quality control of Ho-166 labelled compounds for radiotherapy
M. Kropáček, F. Melichar, J. Šrank, J. Ventruba, M. Mirzajevová, M. Klejzarová, Otakar Kraft, V. Křížová ... other authors
Year: 2006
abstract in proceedings

Preparation and quality control of 166Ho-holmium-boro-macroaggregates for radiosynoviorthesis
M. Kropáček, F. Melichar, J. Šrank, M. Mirzajevová, M. Klejzarová, Otakar Kraft, R. Kašpárek, J. Záhlava, A. Chodacki ... other authors
Year: 2006
abstract in proceedings

První klinické zkušenosti s radiosynoviorthesou pomocí 166Ho-holmium-boro-makroagregátů
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová ... other authors
Year: 2006, Česká a slovenská farmacie
journal article

Radioiodine therapy of thyroid functional autonomies: experience at a single university referral hospital centre in Czech Repu
Otakar Kraft
Year: 2006, World Journal of Nuclear Medicine
journal article

Radiosynoviorthesis of the small and medium joints in patients with revmatoid arthritis
Otakar Kraft, R. Kašpárek, A. Stepien, J. Pawlus
Year: 2006
abstract in proceedings

Revmatoid arthritis of small and medium joints and radiosynoviorthesis
R. Kašpárek, Otakar Kraft, A. Stepien, J. Pawlus
Year: 2006
abstract in proceedings

Role of radionuclide techniques in the diagnosis of early dementia: Multi-center studies as Coordinated Research Project in IAEA; a preliminary report of the statistical analysi
S. Tanada, N. Watanabe, F. Alam, F. Yao, C. A. Sanchez Catasus, Otakar Kraft, T. Györke, C. D. Patel, S. Ong, S. Chung ... other authors
Year: 2006
abstract in proceedings

Sentinel node detection in midle line vulvar center
Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Peter Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, Otakar Kraft ... other authors
Year: 2006
abstract in proceedings

Srovnání možností diagnostiky plicní embolie.
R. Štípal, David Šipula, T. Minařík, Sylvia Skotnicová, Otakar Kraft
Year: 2006, Cor et vasa : časopis České kardiologické společnosti
journal article

Terapie tyreopatií pomocí 131I.
Pavel Širůček, J. Kubinyi, Otakar Kraft
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The diagnosis of brain death - own experience.
Otakar Kraft, Jana Chmelová
Year: 2006, Nuclear Medicine Review
journal article

The diagnosis of brain deatr - own experience
Jana Chmelová, Otakar Kraft
Year: 2006, Nuclear Medicine Review
journal article

The Emptying of  the J Pouch after Total Gastrectomy for Cancer
P. Zonča, Tomáš Malý, M. Lerch, P. Klvaňa, M. Kremer, Otakar Kraft ... other authors
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Thirteen Years Experience of Myoview in University Hospital Ostrava-Poruba, Czech Republic
Otakar Kraft, Et Al.
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Twenty years of radioiodine therapy of hyperthyroidism
Otakar Kraft, A. Stepien
Year: 2006
abstract in proceedings

Detection of sentinel lymph nodes in cervical cancer. Comparison of two protocols
Otakar Kraft, Libor Ševčík, Jaroslav Klát, P. Koliba, R. Čuřík, H. Křížová ... other authors
Year: 2005
abstract in proceedings

Detekce sentinelových uzlin u karcinomu děložního hrdla
Otakar Kraft, Libor Ševčík, Jaroslav Klát, Peter Koliba, R. Marek, R. Čuřík ... other authors
Year: 2005
abstract in proceedings

Doświadczenia własne zastosowania pochodnych somatostatyny znakowanych izotopem technetu-99m w diagnostyce pojedynczych guzów płuc.
A. Stepien, J. Pawlus, A. Niemec, Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

Effect of TENS on gallabladder and common bile duct emptying assessed by hepatocholescintigraphy in cholelithiasis patients
Otakar Kraft, Kolektiv Autorů
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of TENS on gallabladder emptying assessed by measurement of ejection rate during hepatocholescintigraphy in cholelithiasis patients
Otakar Kraft, Kolektiv Autorů
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Effect of TENS on gallbladder emptying assessed by measurement of ejection rate during hepatocholescintigraphy in cholelithiasis patients
M. Mazur, A. Stepien, J. Pawlus, P. Thor, Otakar Kraft, I. Gryz, A. Lipczynski ... other authors
Year: 2005, NEUROGASTROENT MOTIL
journal article

Chirurgická léčba maligního melanomu
O. Kubala, Jiří Prokop, Y. Vantuchová, Otakar Kraft, R. Čuřík, P. Schwarz, I. Satinský, P. Anděl ... other authors
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influence of somatovisceral reflexes activation (TENS) on gallblader emptying in cholelithiasis patients
Miloslav Mazur, A. Stepien, J. Pawlus, P. Thor, Otakar Kraft, I. Gryz, A. Lipczynski ... other authors
Year: 2005, Folia Medica Cracoviensia
journal article

International cooperation in the treatment of patients with differentiated thyroid cancers
Otakar Kraft, I. Režňák
Year: 2005
abstract in proceedings

Lymphoscintigraphy in sentinel node identification in breast cancer. Detection with four types of radiopharmaceuticals
Otakar Kraft, E. Urbanová, J. Mergancová, J. Vižďa, Dalibor KUBALA, Jiří Prokop, J. Heroková, R. Čuřík, Jan Kopecký ... other authors
Year: 2005
abstract in proceedings

Lymphoscintigraphy, intraoperative lymphatic mapping and biopsy of sentinel lymph nodes in malignant tumors.
Otakar Kraft, A. Stepien, J. Pawlus, J. Heroková, R. Čuřík, L. Petráš, O. Kubala, Jiří Prokop, Libor Ševčík, E. Urbanová, H. Křížová ... other authors
Year: 2005
abstract in proceedings

Má význam detekce sentinelové uzliny u duktálního karcinomu in situ?
O. Kubala, Jiří Prokop, I. Satinský, Otakar Kraft, R. Čuřík, P. Schwarz, V. Dedek ... other authors
Year: 2005
abstract in proceedings

Our experience with radioiodine therapy of thyroid functional autonomies
Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

Our experience with radiosynoviorthesis and re-radiosynoviorthesis of knees
Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

Our first clinical experience with radiosynoviorthesis by means of  166 Ho - holmium - boro-macroaggregates
Otakar Kraft, R. Kašpárek, Vojtěch Ullmann, F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová ... other authors
Year: 2005, Nuclear Medicine Review. Central and Eastern Europe
journal article

Práce sestry při detekci sentinelové uzliny u zhoubných nádorů
A. Radomská, R. Dudková, J. Kotulková, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Year: 2005, Sestra
journal article

Přínos mapování lymfatik a detekce sentinelové uzliny u časného karcinomu prsu
Otakar Kraft, Kolektiv Autorů
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radioiodine therapy of thyroid functional autonomies
Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

Radiosynoviorteza drobných a  středních kloubů u  revmatoidní artritidy
R. Kašpárek, Otakar Kraft
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Radiosynoviorthesis and reradiosynoviorthesis of the knee
Otakar Kraft, R. Kašpárek, A. Stepien
Year: 2005
abstract in proceedings

Rizikový faktor ionizující záření - závodní preventivní péče
Jana Golisová, Otakar Kraft
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sentinel node detection in early stage of cervical carcinoma
Otakar Kraft, Kolektiv Autorů
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sentinelová uzlina u karcinomu prsu a její aktuální kontroverze.
J. Heroková, P. Zonča, Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

System for Complex Analysis of  Functional Scintigraphy on PC
Vojtěch Ullmann, Otakar Kraft, A. Slanina
Year: 2005
abstract in proceedings

The Assessment of Residual or Transplant Splenic Tissue
E. Urbanová, J. Koudelka, Otakar Kraft, J. Vižďa, P. Kafka
Year: 2005
abstract in proceedings

The role of somatostatin receptors imaging in GEP tumours.
E. Urbanová, J. Vižďa, Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

The Treatment Effect of Single and Repeated Radiosynoviorthesis of the Knee - are there any differencies?
Otakar Kraft, R. Kašpárek, A. Stepien
Year: 2005
abstract in proceedings

Vyšetření cerebrovaskulární rezervy pomocí SPECTu mozku a hyperkapnie
Pavel Širůček, T. Hrbáč, Otakar Kraft
Year: 2005
abstract in proceedings

Využití 166Holmia-boro- makroagregátů při radiosynovektomii
A. Kelnarová, Š. Dočkalová, Otakar Kraft, R. Kašpárek
Year: 2005
abstract in proceedings

Detection of spontaneous cerebrospinal fluid rhinorrhea
Otakar Kraft, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš
Year: 2004, Hell J Nucl Med
journal article

Determination of the value of renal output effeciency for normal rebal functionem using scintigraphy 99 mTc-EC.
Otakar Kraft
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Naše další zkušenosti s třífázovou scintigrafií loktů pro hodnocení profesionálních entezopatií humeru
Otakar Kraft
Year: 2004, Pracov.Lék.
journal article

Sentinel Lymph Node Detection and Biopsy in Breast Cancer and Malignant Melanoma
Otakar Kraft, Kristian Šafarčík, A. Stepien
Year: 2004, World j Nucl Med
journal article

The external quality assessment ( EQA) for tumour markers.Problems of the preparation of control samples for the PSA determination.
Otakar Kraft
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determination
Kristian Šafarčík, Otakar Kraft, Vladimír Bartoš
Year: 2004, World J. Nucl. Med
journal article

Mapování lymfatik a biopsie sentinelové uzliny u melanoblastomu - naše zkušenosti
Otakar Kraft
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Naše zkušenosti a detekcí a biopsií sentinelových uzlin u maligního melanomu a karcinomu prsu
Otakar Kraft
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Left ventricular pseudoaneurysm - position of radionuclide ventriculography in diagnosis.
Otakar Kraft
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Scintimammography and detection of sentinel lymp node in our department
Otakar Kraft
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diagnostika funkčních autonomií štítné žlázy a jejich léčba radiojodem
Otakar Kraft
Year: 2000, Zdrav.Nov., Lék.Listy
journal article

Our 25 years of experience with i therapy of autonomous functioning thyroid nodules
Otakar Kraft
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průkaz spontánní nazální likvorey
Otakar Kraft
Year: 2000, Čes.Radiol.
journal article

stanovení glomerulární filtrace - význam cystatinu C.Poster
Otakar Kraft
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Růžička TomášDynamic renal scintigraphy and its modificationsBachelor's thesis 2016 
Janíčková DenisaDiagnostic methods of nuclear medicine in gastroenterologyBachelor's thesis 2014 
Jančálková RenátaThe contribution of hybrid imaging SPECT/CT in bone scintigraphyBachelor's thesis 2013 
Krotká MarkétaThe contribution of hybrid imaging SPECT/CT in oncological diagnosticsBachelor's thesis 2013 
Levová LucieThe benefits of hybrid imaging SPECT / CT in the diagnosis of inflammationBachelor's thesis 2013 
Matušová IvetaThe contribution of hybrid imaging SPECT/CT in the diagnosis and treatment of thyroid cancerBachelor's thesis 2013 
Skurková MarkétaThe contribution of hybrid imaging SPECT/CT in diagnostics of  neuroendocrine tumorsBachelor's thesis 2013 
Baronová SilvieSingle photon emission computed tomography/computed tomography for cancer diagnosisBachelor's thesis 2011 
Hotový LukášTherapy of diferentiated thyroid carcinoma by radioactive iodineBachelor's thesis 2011 
Pražáková MonikaThe contribution of the bone scintigraphy in oncology.Bachelor's thesis 2011 
Veličková LucieThe contribution of myocardial single photon emission computed tomography in ischemic heart diseaseBachelor's thesis 2011 
Golasowská VeronikaDiagnostic of pulmonary embolismBachelor's thesis 2010 
Gabrielová VeronikaThree phase, static and wholebody bone scintigraphy and single photon emission computed tomography. Comparison with other examination methods.Bachelor's thesis 2009 
Strachota JiříDetection and biopsy of the sentinel lymph node in malignant tumoursBachelor's thesis 2009 
Zedníčková PetraJoint diseases therapy with radiation synovectomyBachelor's thesis 2009 
Kubusová EvaAnalgesic palliative therapy of bone metastasisBachelor's thesis 2008 
Vrajová ZuzanaRadioiodine therapy of thyroid diseasesBachelor's thesis 2008 
Bořek KamilCardiological examination in nuclear medicine and it´s comparing with the others methodsBachelor's thesis 2007 
Ramadanová DianaDiagnostic and therapeutical methods of nuklear medicine in thyrologyBachelor's thesis 2007 
Dohnalová IvanaNuclear medicine diagnostic methods in oncologyBachelor's thesis 2006 
Jedináková ZuzanaNuclear medicine examination methods in kardiologyBachelor's thesis 2006 
Molínková VeronikaNuclear medicine diagnostic methods in hematologyBachelor's thesis 2006 
Pačutová IvanaNuclear medicine examination methods in urology and nephrologyBachelor's thesis 2006 
Valová SilvieRadionuclide diagnostics of bone diseasesBachelor's thesis 2006 
rss
social hub