UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Nadežda Petejová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D., MSc.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Clinic Subjects (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 374 514
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Petejová, N., Martínek, A. a Zadrazil, J. Acute Kidney Injury due to Rhabdomyolysis. In: Advances in Medicine and Biology. New York: Nova Science Publisher, Inc.,, 2018. s. 61-86. Volume 135. ISBN 978-1-53614-421-5.
Petejová, N., Martínek, A. a Teplan, V. Akutní poškození ledvin u pacientu s akutní pankreatitidou. Gastroenterologie a Hepatologie. 2018, 72(2), s. 134-142. ISSN 1804-7874.
Petejová, N. Obezita u akutního poškození a selhání ledvin. In: V. Teplan a kol.. Obezita a ledviny. Praha: Mladá Fronta, 2018. s. 175-192. ISBN 978-80-204-4745-6.
Petejová, N. The renal replacement therapy in critically ill patients: Practical approaches in specific situations based on case reports. In: 22 European Nephrology Conference. Varšava. 2018.
Petejová, N. a Martínek, A. The Basic Principles of Critical Care Nephrology. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2017. 142 s. ISBN 978-1536123296.
Sagan, J., Petejová, N., Zelená, H. a Čížová, P. Závažný průběh hantavirózy. In: Moravsko-slovenské dny: Moravsko-slovenské dny 2017-11-23 Ostrava. Ostrava: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 2017. ISBN 978-80-906887-0-4.
Petejová, N. a Martínek, A. Acute kidney injury and nephrotoxic antibiotic treatment. In: N. Petejová, A. Martínek. Acute kidney Injury. Nova Science Publishers, 2016. s. 67-90. ISBN 978-1-53610-379-3.
Petejová, N. a Martínek, A. Renal cell carcinoma: Review of etiology, pathophysiology and risk factors. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2016, roč. 160, s. 183-194. ISSN 1213-8118.
Petejová, N. Antibiotická léčba u pacientů v septickém stavu s akutním poškozením ledvin léčených mimotělními eliminačními metodami.. In: Budoucnost farmakoterapie v nefrologii. Praha: Mladá fronta a.s., 2015. s. 40-54. ISBN 978-80-204-3865-2.
Rožnovský, L., Sagan, J., Petejová, N., Mrázek, J. a Vaňková, D. Méně obvyklá diagnostika závažného průběhu leptospirózy. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství 2014. 2014, č. 20, s. 102-104.
Petejová, N., Martínek, A., Ďuricová, J., Zahálková, J., Kacířová, I., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Pharmacokinetics of vancomycin during continuous renal replacement therapy and extended daily dialysis in critically ill septic patients with Acute kidney injury - own experience. In: Journal of nephrology & therapeutics. s. 79-79. ISSN 2161-0959.
Petejová, N. a Martínek, A. Rabdomyolýza intoxikovaných a akutní poškození ledvin - editorial. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, s. 189-191. ISSN 0042-773X.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M., Plášek, J. a Kacířová, I. Vancomycin pharmacokinetics during high-volume continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients. Biomedical Papers. 2014, roč. 158, s. 65-72. ISSN 1213-8118.
Petejová, N. a Martínek, A. Acute kidney injury following acute pancreatitis: A review. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2013, roč. 157, s. 105-113. ISSN 1213-8118.
Urbánek, D. K., Strojil, M. J., Petejová, N., Ďuricová, J., Grundmann, M., Kacířová, I. a Zahálková, J. Gentamicin u kriticky chorých septických pacientů s kontinuální venózní hemofiltrací. In: 6. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie. Štrbské Pleso. 2013.
Petejová, N. Rhabdomyolýza: ve MUDr. Roman Kula, CSc. a kolektiv. In: Sborník odborných přednášek. ISBN 978-80-260-4959-3.
Ďuricová, J., Petejová, N., Urbánek, D. K., Grundmann, M., Kacířová, I. a Brozmanová, H. TDM vankomycinu u kriticky chorých septických pacientov na vysokp-objemovej kontinuálnej veno-venóznej hemofiltrácii a low-fluxovej a high-fluxovej extendovanej dennej dialýze. In: 6. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie. Štrbské Pleso. 2013.
Petejová, N., Martínek, A., Duricova, J., Zahalková, J., Kacirova, J., Urbanek, K., Grundmann, M. a Brozmanova, H. Vancomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patiens. In: 13th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Salt Lake City. 2013.
Kacířová, I., Petejová, N., Ďuricová, J., Urbánek, D. M. K., Grundmann, M., Martínek, A., Brozmanová, H. a Zahálková, J. Vankomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. In: 13TH International Congress of Therapeutic Drug Monitoring Clinical Toxicology. Salt Lake City. 2013.
Petejová, N., Zahálková, J., Ďuricová, J., Kacířová, I., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M. a Martínek, A. Gentamicin pharmacokinetics during continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients. J CHEMOTHERAPY. 2012, roč. 24, s. 107-112. ISSN 1120-009X.
Valkovský, I., Tvrdík, J., Martínek, A., Petejová, N., Švagera, Z., Čermáková, Z., Olšanská, R., Dědochová, J. a Pernicová, M. Kostní minerální denzita u nemocných s chronickým selháním ledvin při zahájení hemodialyzační léčby. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 2012, s. 817-824. ISSN 0042-773X.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M. a Kacířová, I. Vancomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 1-6. ISSN 1804-7521.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M. a Kacířová, I. Vancomycin removal during low-flux and hign-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 342-347. ISSN 1213-8118.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Plášek, J., Valkovský, I., Grundmann, M. a Kacířová, I. Vliv kontinuální a intermitentní náhrady renálních funkcí na antibiotickou léčbu u kriticky nemocných v sepsi - praktický pohled na léčbu vankomycinem a gentamiciem. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, s. 448-454. ISSN 0042-773X.
Zahálková, J., Strojil, J., Petejová, N., Urbánek, K., Grundmann, M. a Kacířová, I. Dávkování vankomycinu při kontinuální náhradě funkce ledvin. Klinická farmakologie a farmacie. 2011, roč. 3, č. 3, s. 111-116. ISSN 1212-7973.
Doupal, V., Václavík, J., Petejová, N., Martínek, A., Táborský, M. a Plášek, J. Diagnostický algoritmus synkop: integrativní přístup. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, s. 826-833. ISSN 0042-773X.
Valkovský, I., Martínek, A., Olšanská, R., Skibová, J., Dědochová, J., Petejová, N., Pernicová, M. a Švagera, Z. Kostní denzita u hemodialyzovaných pacientů během ročního sledování a její souvislost s hladinami vitaminu D a dalšími parametry. Aktuality v Nefrologii. 2011, roč. 17, č. 17, s. 105-112. ISSN 1210-955X.
Plášek, J., Vybíralová, M., Dvořáčková, J., Petrušková, A., Sagan, J., Golián, M., Hrabovský, V., Petejová, N. a Martínek, A. Primární jaterní karcinoid. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, s. 590-594. ISSN 0042-773X.
Doupal, V., Fürstová, J., Furst, T., Krnáčová, A., Petejová, N., Hrabovská, Z., Martínek, A., Táborský, M., Plášek, J. a Šafarčík, K. The role of adrenomedullin and galanin in recurrent vasovagal syncope: a case control study. BIOMEDICAL PAPERS. 2011, roč. 156, s. 1-6. ISSN 1804-7521.
Vojtová, V., Strojil, J., Zahálková, J., Petejová, N. a Urbánek, K. Vancomycin dosage in patients with sepsis undergoing continual renal replacement therapy. INT J CLIN PHARM. 2011,


No record found.No record found.

social hub