UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Miroslav Janura

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
Room, floor, building: ZO 108, Building ZO
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Rehabilitation (Faculty of Medicine)
Institute of Emergency Medicine (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1619
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Janura, M. Hodnocení kvality života u pacientů s roztroušenou mozkomíšní sklérozou - srovnávací studie. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2016, roč. 23, s. 29-35. ISSN 1211-2658.
Kristiníková, J., Pleva, L., Janura, M. a Polášková, K. Hodnocení kvality života u pacientů s roztroušenou mozkomíšní sklerózou-srovnávací studie. rehabilitace a Fyzikální lékařství. 2016, roč. 2016, č. 23, s. 29-35. ISSN 1211-2658.
RATAJ, J., Janura, M., Svobodová, Z., Krhutová, Z. a Elfmark, M. Problémy s kolenními klouby u brankářů ve florbalu. Praktický lékař. 2016, roč. 96, s. 77-81. ISSN 0032-6739.
Uchytil, J., Jandačka, D., Farana, R., Zahradník, D. a Janura, M. Comparison of kinematic parameters of gait in transfemoral amputees with bionic and hydraulic knee - case study. In: Proceeding of XXXIII International Symposium on Biomechanics in Sports. Poitiers, France: Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. Centre pour la Communication Scientifique Directe, 2015. s. 855-858. ISBN 1999-4168.
Janura, M., Gallo, J., Svoboda, Z., Švidernochová, D. a Kristiníková, J. Effect of physiotherapy and hippotherapy on kinematics of lower limbs during during walking in patients with chronic low back pain. A Pilot study.. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2015, roč. 2015, s. 663-670. ISSN 2247-806X.
Honzíková, L., Kuboňová, E., Svoboda, Z., Janura, M. a Rosický, J. Vliv valgozity paty na pohyb nohy při chůzi u dětí ve věku 3 až 8 let. Česko-slovenská pediatrie. 2015, 70(6), s. 323-328. ISSN 0069-2328.
Svoboda, Z., Honzíková, L., Janura, M., Vidal, T. a Martinásková, E. Kinematic gait analysis in children with valgus deformity of the hindfoot. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2014, 16(3), s. 89-93. ISSN 1509-409X.
Honzíková, L., Svoboda, Z., Janura, M., Rosický, J. a Martinásková, E. Vztah valgozity paty, typologie a biomechaniky nohy u dětí. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2013, 20(2), s. 71-76. ISSN 1211-2658.
Janura, M. Biomechanika I. 2012.
Janura, M. Biomechanika II. 2012.
Uchytil, J., Jandačka, D., Zahradník, D., Farana, R. a Janura, M. Bionic knees allow of symmetrical temporal-spatial parameters of gait compared to mechanically passive knees designs. In: eProceedings of the 30th Conference of the International Society of Biomechanics in Sports. Australian Catholic University, Melbourne, 115 Victoria Parade, Fitzroy, VIC 3065, Melbourne, Australia., 2012. s. 171-174. ISBN 978-1-922097-00-2.
Janura, M., Jandačka, D., Elfmark, M., Uchytil, J., Chorvátová, M. a Svoboda, Z. Hodnocení variabilty dynamických parametrů chůze. Rehabilitácia. 2012, roč. 2012, č. 49, s. 195-207. ISSN 0375-0922.
Janura, M. a Jandačka, D. Kinetics of the Take-off in Ski Jumping: Assesment and Training. In: Anaerobic Performance. First edition. vyd. Olomouc: Palacký University, 2012. s. 90-112. ISBN 978-80-244-3167-3.
Janura, M., Krhutová, Z., Svoboda, Z. a Novosad, P. The Effect of Exercise on Bone Mineral Density, Bone Markers and Postural Stability in Subjects with Osteoporosis. In: Osteoporosis. 1. vyd. Croatia: InTech Design Team, 2012. s. 493-516. ISBN 978-953-51-0026-3.
Uchytil, J., Jandačka, D., Janura, M. a Farana, R. THE ANALYSIS OF GAIT IN INDIVIDUALS WITH TRANSFEMORAL AMPUTATION USING A BIONIC KNEE DESIGN: A CASE STUDY. In: THE ANALYSIS OF GAIT IN INDIVIDUALS WITH TRANSFEMORAL AMPUTATION USING A BIONIC KNEE DESIGN: A CASE STUDY. Northern Michigan University, Marquette, USA: Department of Health Physical Education and Recreation Northern Michigan University, 2010. Department of Health Physical Education and Recreation Northern Michigan University, 2010. s. 134-135. ISBN 1999-4168.
Janura, M., Krhutová, Z., Novosad, P. a Svoboda, Z. Vliv řízené pohybové aktivity na posturální stabilitu u osob s osteoporózou. Osteologický Bulletin. 2010, roč. 15, s. 30-34. ISSN 1211-3778.
Janura, M., Peham, C., Dvořáková, T. a Elfmark, M. An assessment of pressure distribution exerted by a rider on the back of a horse during hippotherapy. HUM MOVEMENT SCI. 2009, č. 28, s. 387-393. ISSN 0167-9457.
Dvořáková, T., Janura, M., Svoboda, Z. a Elfmark, M. Analýza pohybu působiště reakční síly (COP) na kontaktní ploše těla jezdce a koně v hipoterapii - pilotní studie.. Česká kinantropologie. 2009, č. 13, s. 16-22. ISSN 1211-9261.
Kozáková, D., Svoboda, Z., Janura, M., Elfmark, M. a Nedvědová, I. Assessment of postural stability in patients with a transtibial amputation with various times of prosthesis use.. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica. 2009, č. 39, s. 51-59. ISSN 1212-1185.
Janura, M. a A Kol., Biomechanická analýza vlivu pohybu hřbetu koně na motorické chování trupu jezdce při hipoterapii. In: 8. konference o hiporehabilitaci.. Brno. 2009.
Janura, M. a A Kol., Biomechanická analýza vlivu pohybu hřbetu koně na motorické chování trupu jezdce při hipoterapii.. s. 42-44.
Janura, M., Hlaváčková, P., Fristios, J., Pinsault, N., Cuisinier, R. a Vuillerme, N. Effects of mirror feedback on upright stance control in elderly transfemoral amputees.. ARCH PHYS MED REHAB. 2009, s. 1960-1963. ISSN 0003-9993.
Janura, M., Krobot, A. a Elfmark, M. Functional categorization of the individual morphology of the scapula. MED BIOL ENG COMPUT. 2009, s. 497-506. ISSN 0140-0118.
Dvořáková, T., Janura, M., Svoboda, Z. a Elfmark, M. Hodnocení kinematiky pohybu vybraných segmentů na těle koně při hipoterapii. Česká kinantropologie. 2009, s. 67-76. ISSN 1211-9261.
Kozáková, D., Svoboda, Z., Janura, M. a Paráková, B. Hodnocení posturální stability pacientů s transfemorální amputací s různou dobou používání protézy. Česká kinantropologie. 2009, č. 12, s. 77-86. ISSN 1211-9261.
Janura, M. a A Kol., How vision modifies upright stance control in unilateral lower limb amputees. In: na ISPGR XIX Pre-Conference. Pavia. 2009.
Janura, M. a A Kol., Kinematický a biomechanický přístup k noze.. In: Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci Bolesti nohy a možnosti jejich terapie. Olomouc. 2009.
Janura, M. Moderní přístroje v biomechanické diagnostice pohybu. In: Metody popularizace vědy. Olomouc. 2009.
Janura, M., Svoboda, Z. a Porada, V. Možnosti využití záznamu chůze pro identifikaci osob v kriminalistice podle individuálních trajektorií, funkčních a dynamických znaků.. Soudní inženýrství. 2009, č. 20, s. 46-57. ISSN 1211-443X.
Janura, M. a A Kol., Možnosti využití záznamu chůze pro identifikaci osob v kriminalistice podle individuálních trajektorií funkčních a dynamických znaků.. In: Identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka. Sborník z mezinárodního semináře a průběžné oponentury výzkumného úkolu. Vysoká škola Karlovy Vary, 2009. s. 113-137.
Janura, M. a A Kol., Může valgózní deformita palce ovlivnit výkonnost vrcholových sportovců?. In: Dny sportovní medicíny, sjezd České společnosti tělovýchovného lékařství. Brno. 2009.
Uhlář, R. a Janura, M. Pontryagin's maximum principle and optimization of the flight phase in ski dumping.. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica. 2009, č. 39, s. 61-68. ISSN 1212-1185.
Janura, M., Krhutová, Z. a Novosad, J. Posturální stabilita a pohybová aktivita u osob s osteoporózou. In: XII. mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2009.
Janura, M., Krhutová, Z. a Novosad, J. Posturální stabilita a pohybová aktivita u osob s osteoporózou. In: XII. mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2009.
Kozáková, D., Janura, M. a Rosický, J. Problematicka pooperačního pahýlu u pacientů s transtibiální amputací pohledem fyzioterapeuta, biomechanika a prostetika. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2009, č. 16, s. 102-108. ISSN 1211-2658.
Uhlář, R. a Janura, M. Simulace letové fáze skoku na lyžích a vliv vybraných parametrů na délku skoku. Studia Sportiva. 2009, č. 3, s. 5-13.
Janura, M. a A Kol., The assessement of limits of stability in transtibial amputees in relation to the prosthesis and prosthetic foot alignment. In: na XIX Conference of the International Society for Posture & Gait Research. Bologna. 2009.
Dvořáková, T., Janura, M., Svoboda, Z. a Elfmark, M. The influence of the leader on the movement of the horse in walking during repeated hippotherapy sessions. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica. 2009, č. 39, s. 43-50. ISSN 1212-1185.
Janura, M. Využití biomechaniky při analýze pohybu osob s osteoporózou. In: odborná konference Terapeutické přístupy k léčbě osteoporózy. Ostrava.. Ostrava. 2009.
Janura, M. a A Kol., Využití biomechaniky při diagnostice pohybového systému. s. 10-11.
Janura, M. Využití biomechaniky při diagnostice pohybového systému. In: Mezinárodní konference Fyzioterapie 2009. Čelákovice. 2009.
Janura, M. a A Kol., Význam kvantitativního výzkumu v hipoterapii pro klinickou praxi.. In: 8. konference o hiporehabilitaci. Brno. 2009.
Janura, M. a A Kol., Význam kvantitativního výzkumu v hipoterapii pro klinickou praxi.. s. 31-34.
Kristiníková, J., Janura, M., Rosický, J. a Krawczyk, P. Conception of study Orthotist-prosthetist at University of Ostrava. In: Rehabilitacija/Rehabilitation. portorož, Slovinsko: Institute for rehabilitation, Republic of Slovenia, 2008. Institute for rehabilitation, Republic of Slovenia, 2008. s. 214-214. ISSN 1580-9315.
Janura, M., Svoboda, Z. a Uhlář, R. A comparison of ski jump execution in a group of the best jumpers. In: Science and Nordic Skiing. Meyer and Meyer Sport Ltd., 2007. s. 205-214.
Janura, M. a Janurová, E. Fyzikální základ biomechaniky. 2007.
Kozáková, D., Janura, M. a Svoboda, Z. Hodnocení vlivu protetické fyzioterapie na vybrané biomechanické parametry u osob s transtibiální amputací. s. 49-51.
Svoboda, Z., Janura, M. a Rosický, J. Influence of a prosthetic foot alignment on time variables of gait. In: Proceedings of the 12th World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics. s. 361-.
Svoboda, Z., Janura, M. a Rosický, J. Influence of a prosthetic foot alignment on time variables of gait. In: 12th World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics. Vancouver. 2007.
Janura, M., Rosický, J., Svoboda, Z., Elfmark, M. a Krawczyk, P. Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user´s stability. In: Proceedings of the 12th World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics. Vancouver. 2007.
Janura, M., Rosický, J., Svoboda, Z., Elfmark, M. a Krawczyk, P. Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user´s stability . MEDIMOND S.r.l., 2007. s. 21-25.
Janura, M., Cabell, L., Svoboda, Z., Kozáková, J. a Gregorková, A. Kinematic analysis of gait in patients with juvenile hallux valgus deformity. In: Proceedings of the Third Asian Pacific Conference on Biomechanics. Tokyo. 2007.
Kozáková, D., Janura, M. a Svoboda, Z. Kinematická analýza chůze u osob s valgózním palcem. In: Sborník z mezinárodní studentské vědecké konference v oboru kinantropologie. s. 16-19.
Janura, M., Lehnert, M. a Jakešová, Z. Longitudinální sledování výkonnosti v biomechanických laboratorních testech závodníků v severské kombinaci. In: Sborník z III.ročníku vědeckého semináře Indentifikace sportovních talentů. s. 32-39.
Dvořáková, T., Peham, C. a Janura, M. Mechanics, Physiology, Psychology - Book of Abstracts. In: European Workshop on Movement and Science. Köln: Sportverlag Strauss, 2007. Sportverlag Strauss, 2007. s. 66-67.
Janura, M. Možnosti a limity biomechanické analýzy pohybu u osob s osteoporózou. Osteologický bulletin. 2007, s. 128-128.
Janura, M. Možnosti a limity biomechanické analýzy pohybu u osob s osteoporózou. Osteologický bulletin. 2007, s. 128-128.
Dvořáková, T., Peham, C., Elfmark, M. a Janura, M. Pohybový dialog koně a jezdce - přínos pro praxi. Rehabilitáia. 2007, s. 137-141.
Dvořáková, T., Peham, C., Elfmark, M. a Janura, M. Pohybový dialog koně a jezdce - přínos pro praxi. Rehabilitácia. 2007, s. 137-141.
Uhlář, R. a Janura, M. Ski jump flight as an optimization task. In: Science and Nordic Skiing. Meyer and Meyer Sport Ltd., 2007. s. 237-245.
Janura, M., Elfmark, M. a Švec, P. The assessment of take-off symmetry in ski jumping. In: 4th International Congress on Science and Skiing. Salzburg. 2007.
Elfmark, M., Janura, M. a Švec, P. The influence of take-off performance on the height of the vertical jump in ski jumping. In: Abstract Book of the 4th International Congress on Science and Skiing . Salzburg. 2007.
Elfmark, M., Janura, M. a Švec, P. The influence of take-off performance on the height of the vertical jump in ski jumping.. In: 4th International Congress on Science and Skiing. Salzburg. 2007.
Dvořáková, T., Peham, C. a Janura, M. The measurement of pressure forces at contact of a rider´s body on the horse´s back during hippotherapy. In: European Workshop on Movement and Science 2007: Mechanics, Physiology, Psychology. Köln. 2007.
Dvořáková, T., Peham, C., Janura, M. a Svoboda, Z. The measurement of pressure forces created by the conatct of a rider´s body on tehe horse´s byck during hippotherapy. Journal of Biomechanics. 2007, s. 170-.
Dvořáková, T., Peham, C., Janura, M. a Svoboda, Z. The measurement of pressure forces created by the contact of rider´s body on the horse´s back during hippotherapy. Journal of Biomechanics. 2007, s. 170-170.
Janura, M. The use of pressure forces measurement in prosthetics. In: IV footscan Users World Meeting. Gijón. 2007.
Svoboda, Z., Janura, M. a Kozáková, D. Využití biomechaniky v oblasti základních pohybových aktivit u osob s protézou. In: Sborník příspěvků studentské vědecké konference Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí. s. 59-61.
Vařeka, I., Vařeková, R., Janura, M. a Elfmark, M. Význam biomechanických funkčních vztahů kloubů dolní končetiny v klinické patokineziologii krokového cyklu. In: Sborník abstrakt. s. 63-64.
Janura, M., Porada, V. a Rak, R. Základní pojmy a postupy kinematické analýzy pohybu (chůze) - při videografické vyšetřovací metodě. In: Kriminalita související s informačními a komunikačními technologiemi a identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka (vybrané problémové okruhy výzkumu). s. 218-241.
Janura, M., Svoboda, Z., Gregorková, A., Elfmark, M. a Petrová, D. Zatížení chodidla při chůzi osob s juvenilní formou hallux valgus.. Medicina Sportiva Bohemica and Slovaca. 2007, roč. 2, s. 68-77.
Janura, M., Svoboda, Z. a Uhlář, R. A comparison of ski jumping execution in a group of the best jumpers.. s. 69-.
Janura, M., Svoboda, Z. a Uhlář, R. A comparison of ski jumping execution in a group of the best jumpers.. In: Congress on Science and Nordic Skiing. Vuokatti. 2006.
Janura, M., Cabell, L., Elfmark, M. a Vaverka, F. A 10-year longitudinal study of the in-run position kinematic changes in ski jumping. In: 5th World Congress of Biomechanics. Munich. 2006.
Janura, M., Svoboda, Z., Kozáková, D. a Birgusová, G. Analýza chůze u osob s transtibiální amputací.. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2006, s. 190-193.
Janura, M., Svoboda, Z. a Janurová, E. Hodnocení rozložení tlaků při chůzi s transtibiální protézou.. Česká antropologie. 2006, s. 58-61.
Janura, M., Wilder, V., Vaverka, F., Svoboda, Z. a Kozáková, D. Kinematic analysis of 100m hurdle race in fire sport.. In: XXIV International Symposium on Biomechanics in Sports. Salzburg. 2006.
Janura, M., Wilder, V., Vaverka, F., Svoboda, Z. a Kozáková, D. Kinematic analysis of 100m hurdle race in fire sport.. s. 244-247.
Janura, M., Peham, C., Dvořáková, T., Elfmark, M. a Svoboda, Z. Náhled na pohybový dialog koně a jezdce - biomechanické hledisko. In: 7.Hippoterapeutická konferencia s medzinárodnou účasťou. Nitra. 2006.
Janura, M. a Svoboda, Z. The analysis of the gait pressure pattern at the interface between the foot and the ground in trans-tibial amputees. University of Technology, 2006.
Janura, M., Svoboda, Z. a Janurová, E. The assessment of the pressure distribution while walking with trans-tibial prosthesis.. Česká antropologie. 2006, s. 50-51.
Janura, M. Možnosti využití biomechaniky v ortotice a protetice.. In: Mezinárodní kongres Asociácie pracovníkov technickej ortopédie a Federace Ortopedických protetiků technických oborů. Hradec Králové. 2005.
Janura, M., Svoboda, Z. a Elfmark, M. The influence of various types of trans-tibial prosthesis on the dynamic parameters of human gait.. In: Biomechanics of the Lower Limb in Health, Disease and Rehabilitation.. Manchester. 2005.
Janura, M. a Svoboda, Z. Využití biomechaniky v ortotice a protetice (zaměření na analýzu pohybu).. In: Sborník 1.konference ISPO ČR. s. 18-19.
Janura, M., Gaul Aláčová, P., Míková, M. a Hanáková, P. Evaluation of the stability of sit-to-stand.. s. 318-321.
Janura, M., Míková, M. a Krobot, A. Ramenní pletenec z pohledu klasické biomechaniky. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2004, s. 33-39.
Janura, M., Dvořáková, T. a Svoboda, Z. Využití analýzy videozáznamu pro potřeby hiporepie. Rehabilitácia. 2004, s. 115-119.
Janura, M. a Dvořáková, T. Využití biomechaniky při analýze pohybu koně. In: Sborník referátů mezinárodní konference Aktuální otázky chovu koní v ČR. s. 140-146.
Janura, M., Máčala, M., Vaverka, F., Kratochvíl, J. a Lehnert, M. An analysis of the forward stroke as used in a wild water kayak on flat waters.. In: Sympozjum biomechaniki sportu 2003.. Varšava. 2003.
Vaverka, F., Janura, M. a Lehnert, M. Interindividual differences in the maximal number of repetitions in strength training - a basis for the optimisation of the load. In: Poster na Methods of assessing anaerobic endurance. Warsaw. 2003.
Vaverka, F., Janura, M. a Elfmark, M. The velocity of soccer kicking and the laterality of the lower extremities. In: IASTED Ineternational Conference on Biomechanics. Anheim, CA. 2003.
Vaverka, F., Janura, M. a Elfmark, M. The velocity of soccer kicking and the laterality of the lower extremities. In: Proceedings of the IASTED International Conference on Biomechanics. Anheim, CA: ACTA Press: Anheim, CA: ACTA Press, 2003. Anheim, CA: ACTA Press, 2003. s. 220-224.
Janura, M. a Bastlová, P. Určení středu kyčelního kloubu při kinematické analýze pohybu.. Česká kinantropologie. 2003, s. 23-35.
Janura, M. a Míková, M. Využití biomechaniky v kinezioterapii.. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2003, s. 30-33.
Janura, M. a Gregorková, A. Využití kontaktních plošin v kinezioterapeutické diagnostice. In: Sborník abstrakt. s. (p.24)-.
Janura, M. a Dvořáková, T. Využitie biomechnických metód v hippoterapii.. s. (p.10)-.
Janura, M., Stromšík, P., Lehnert, M. a Háp, P. Analýza smečového podání. Metodický spravodaj Asociácie trenérov volejbalu na Slovensku. 2002, s. 20-23.
Janura, M., Lehnert, M., Háp, P. a Stromšík, P. Assessment of spike serve toss stability-presumption of the training process control. Physical Education and Sport. 2002, s. 425-426.
Janura, M., Lehnert, M., Háp, P. a Stromšík, P. Assessment of spike serve toss stability - presumption of the training process control.. In: Sixth International Scientific Congress Modern Olympic Sport for All.. Varšava. 2002.
Janura, M., Vaverka, F. a Havelková, M. Determination of the stability of the in-run position in ski jumping. In: International Conference on Biomechanics of Man: Proceedings of International Conference on Biomechanics of Man 2002 Praha. Praha: UK, 2002. UK, 2002. s. 91-93.
Vaverka, F., Janura, M. a Havelková, M. Determination of the stability of the in-run position in ski jumping. In: International Conference on Biomechanics of Man 2002. Čejkovice. 2002.
Vaverka, F., Janura, M. a Havelková, M. Determination of the stability of the in-run position in ski jumping. In: Proceedings of International Conference on Biomechanics of man 2002. Prague: Charles University: Prague: Charles University, 2002. Prague: Charles University, 2002. s. 91-93.
Janura, M. a Janurová, E. Matematika na dlani. 2002.
Vaverka, F. a Janura, M. Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models. In: IV. World Congress of Biomechanics - Proceedings CD (CD-ROM). Calgary: Calgary, 2002. Calgary, 2002.
Janura, M. a Vaverka, F. Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models. In: IV. World Congress of Biomechanics. Calgary. 2002.
Janura, M. a Vaverka, F. Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models. In: IV. World Congress of Biomechanics: Proceedings CD (CD-ROM) Calgary.
Vaverka, F. a Janura, M. Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models. In: International Conference on Biomechanics of Man 2002. Čejkovice. 2002.
Vaverka, F. a Janura, M. Take-offf optimization patterns in ski jumping: general versus individual models. In: IV. World Congress of Biomechanics. Cochair symposia "Biomechanics of ski-jumping". Calgary. 2002.
Vaverka, F., Janura, M. a Rodová, D. The relationship between the surface electromyographic signal and force. In: Proceedings of International Conference on Biomechanics of Man 2002. Prague: Charles University: Prague: Charles University, 2002. Prague: Charles University, 2002. s. 138-140.
Vaverka, F., Rodová, D. a Janura, M. The relationship between the surface electromyographic signal and force. In: International Conference on Biomechanics of Man 2002. Čejkovice. 2002.
Janura, M., Rodová, D. a Vaverka, F. The relationship between the surface elektromyographic signal and force. In: International Conference on Biomechanics of Man 2002: Proceedings of International Conference on Biomechanics of Man 2002 Praha. Praha: Universita Karlova, 2002. Universita Karlova, 2002. s. 138-140.
Vaverka, F. a Janura, M. What is best: to have only one or more models for the take-off in ski-jumping?. In: Proceedings of International Conference on Biomechanics of Man 2002 . Prague: Charles University: Prague: Charles University, 2002. Prague: Charles University, 2002. s. 301-303.
Janura, M. a Vaverka, F. What ist best: to have only one or models for the take-off in ski-jumping?. In: International Conference on Biomechanics of Man 2002: Proceedings of International Conference on Biomechanics of Man 2002 Praha. Praha: Univerzita Karlova, 2002. Univerzita Karlova, 2002. s. 301-303.
Janura, M. a Janurová, E. 700 + 1 otázka z biomechaniky. 2002.
Vaverka, F., Janura, M., Elfmark, M., Sípalová, M. a Seidl, V. An analysis of ski jumping - Junior World Ski Championship Strbske Pleso 2000. In: XIX International Symposium on Biomechanics in Sports. San Francisco, CA. 2001.
Vaverka, F., Janura, M. a Elfmark, M. Jaroslav Sakala, 100 ski jumps within 24 hours. Intra-individual variability of take-off (on-line).. In: International Society of Biomechanics XVIIIth Congress - Proceedings. Zürich, ETH Zürich: Zürich, ETH Zürich, 2001. Zürich, ETH Zürich, 2001.
Vaverka, F., Janura, M. a Elfmark, M. Jaroslav Sakala, 100 ski jumps within 24 hours. Intra-individual variability of the take-off. In: International Society of Biomechanics XVIIIth Congress. Zürich. 2001.
Vaverka, F., Janura, M. a Elfmark, M. Jaroslav Sakala, 100 ski jumps within 24 hours. Intra-individual variability of the take-off.. In: International Society of Biomechanics XVIIIth Congress - Book of Abstracts. Zürich, ETH Zürich: Zürich, ETH Zürich, 2001. Zürich, ETH Zürich, 2001. s. 72-72.
Vaverka, F., Sípalová, M., Krobot, A., Janura, M. a Elfmark, M. Postural strategies in Trendelenburg-Duchenne´s test. In: International Society of Biomechanics XVIIIth Congress. Zürich. 2001.
Gregorková, A., Sýkora, D. a Janura, M. Určení vztahu juvenilního valgózního halluxu a poruch osového orgánu. In: Pohyb a zdraví, Olomuc 2001: Pohyb a zdraví, Olomouc 2001 . Olomouc: UP Olomouc, 2001. UP Olomouc, 2001. s. 176-180.
Vaverka, F., Lehnert, M., Stromšík, P. a Janura, M. 3D analysis of blocking in volleyball. In: XIX International Symposium on Biomechanics in Sports. San Francisco, CA: University of San Francisco: San Francisco, CA: University of San Francisco, 2001. San Francisco, CA: University of San Francisco, 2001. s. 6-6.
Vaverka, F., Janura, M., Lehnert, M. a Stromšík, P. 3D analysis of blocking in volleyball. In: XIX International Symposium on Biomechanics in Sports. San Francisco, CA. 2001.
Vaverka, F., Janura, M. a Elfmark, M. Differences in ski jumping performance between ski jumpers and Nordic combined competitors. In: 2nd International Congress on skiing and science. Arlberg. 2000.
Vaverka, F., Vyskotová, J. a Janura, M. Influence of fixed wrist on finger motorics. In: Proceedings of the conference BIOMECHANICS OF MAN 2000. Olomouc, Univerzita Palackého: Olomouc, Univerzita Palackého, 2000. Olomouc, Univerzita Palackého, 2000. s. 240-243.
Vaverka, F., Janura, M. a Vyskotová, J. Influence of fixed wrist on finger motorics. In: Biomechanics of man 2000. Olomouc. 2000.
Vyskotová, J., Vaverka, F. a Janura, M. Influnce of Fixed Wrist on Finger Motorics. In: Biomechanics of Man. FTK UP Olomouc, 2000. s. 240-243. ISBN 80-244-0193-2.
Vaverka, F., Janura, M., Elfmark, M. a Sípalová, M. Reliability of parameters measured on force plates. In: Proceedings of the conference BIOMECHANICS OF MAN 2000. Olomouc, Univerzita Palackého: Olomouc, Univerzita Palackého, 2000. Olomouc, Univerzita Palackého, 2000. s. 231-235.
Vaverka, F., Janura, M., Elfmark, M. a Sípalová, M. Reliability of parameters measured on force plates. In: Biomechanics of man 2000. Olomouc. 2000.
Vaverka, F., Janura, M., Jošt, B. a Salinger, J. Comparison of isometric and dynamic methods of strength training program. In: 17th International Symposium on Biomechanics in Sports. Perth. 1999.
Vaverka, F., Janura, M. a Salinger, J. The relationship between the frequency of the foot, lateral preference and postural stability. In: International Conference Progress in Motor Control II - Abstracts. University Park, The Pennsylvania State University: University Park, The Pennsylvania State University, 1999. University Park, The Pennsylvania State University, 1999. s. 174-174.
Vaverka, F., Janura, M. a Salinger, J. The relationship between the frequency of the foot, lateral preference and postural stability. In: International Conference Progress in Motor Control II. University Park. PA. 1999.


AuthorTitleType of thesisYear
Kotalová TerezaEvaluation of the variability of dynamic parameters of gait with sensomotoric insolesMaster's thesis 2018 
Sladká ZuzanaThe effect of total hip replacement reoperation for kinematics of gaitMaster's thesis 2018 
Štrosová ZuzanaThe load symmetry of lower limbs during patients gait with a total hip endoprosthesisMaster's thesis 2017 
Dušková ŠárkaThe evaluation of the lower limb loading in patients after total hip arthroplasty revision during gaitMaster's thesis 2016 
Siudová LucieEffect of relieving knee brace on the dynamics in stance phase of walking in patients with knee osteoarthrosisMaster's thesis 2016 
Zděblová KristýnaEffect of special training on the knee joint stability in competitive alpine ski racersMaster's thesis 2016 
Antošíková LucieDynamic parameters of gait in patients after total hip arthroplastyMaster's thesis 2015 
Marešová MonikaThe influence of riding on heart rate variabilityMaster's thesis 2015 
Sedláčková IvaThe effect of the revision total hip replacement on the symmetry of lower limbs loading during gaitMaster's thesis 2015 
Komínková LenkaThe effect of training on the load of the foot while walking in the professional latin dancersMaster's thesis 2014 
Horáková KateřinaBiomechanical analysis of the motor pattern in preterm infants - Movement of upper extremitiesMaster's thesis 2013 
Nemcová NinaKinematic analysis of trunk movement in premature infantsMaster's thesis 2013 
Hermanová LudmilaPhysiotherapy Options of Pes Planovalgus DiagnosisBachelor's thesis 2017 
Vyroubalová KarolínaThe Influence of Footwear to the Load Movement SystemBachelor's thesis 2017 
Plešek OndřejInfluence of footwear on loading of lower extremity while runningBachelor's thesis 2015 
Rataj JakubLoad of knee joints of floorball goalkeepersBachelor's thesis 2015 
Javůrek FilipPossibilities of using martial arts techniques in physiotherapyBachelor's thesis 2013 
Zgarbová PavlaThe influence of horse riding on human´s organism - a physiological aspectBachelor's thesis 2009 
Válková VladimíraEvaluation of hallux valgus treatment with various operational proceduresBachelor's thesis 2007 
Canal DavidAnalysis of Falls, their Consequences and PreventionBachelor's thesis 2006 
Capová LucieInfluence of negative emotions on motoric of a horse rider at hippotherapyBachelor's thesis 2006 
Kohutiar DanielThe influence of hallux valgus on differences of pressure forces distribution on foot and mat contactBachelor's thesis 2006 
Myšička LukášZměny v rozložení tlakových sil na kontaktu nohy s podložkou před a po operačním zákroku (hallux valgus)Bachelor's thesis 2006 


Národní laboratoř výuky biomechatroniky - společná laboratoř ČVUT, VŠB-TU a OU
Main solverprof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
Period1/2008 - 12/2009
ProviderLékařská fakulta, Rozvojové programy MŠMT
Statefinished
social hub