UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Martina Kovalová


Academic degree, name, surname:Mgr. Martina Kovalová, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 367, Building ZY
Position:Deputy Head of Department
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Institute of Epidemiology and Public Health (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1792
E-mail:
Personal website:No record found.Hearing loss in persons exposed and not exposed to occupational noise
Eva Mrázková, Martina Kovalová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hluk v pracovním prostředí Jihomoravského a Moravskoslezského kraje
Eva Mrázková, Kristýna Vojkovská, Monika Mičánková, MUDr. Evald Záthurecký, Martina Kovalová
Year: 2019, Profese online
článek v odborném periodiku

Práh sluchu populace v produktivním věku
Martina Kovalová, Eva Mrázková, K. Kozelská
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Screening sluchu u dětí
Eva Mrázková, Martina Kovalová, Jitka Fluksová
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vaskulární a psychosociální rizikové faktory mírné kognitivní poruchy - pilotní studie
Jana Janoutová, Martina Kovalová, Petr Ambroz, Ondřej Machaczka, Anna Zatloukalová, Eva Mrázková, Oto Košta, Vladimír Janout ... další autoři
Year: 2019, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Význam screeningu sluchu u seniorů
Martina Kovalová, Eva Mrázková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Epidemiology of mild cognitive impairment
Jana Janoutová, Petr Ambroz, Martina Kovalová, Ondřej Machaczka, Kateřina Vařechová, Anna Zatloukalová, Eva Mrázková, Oto Košta, Alice Hálová, Ladislav Hosák, Vladimír Janout ... další autoři
Year: 2018, ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

Jsou rizikové faktory v prenatálním a perinatálním období duležité pro vznik schizofrenie?
Petr Ambroz, Jana Janoutová, Ondřej Machaczka, Martina Kovalová, Anna Zatloukalová, Kateřina Vařechová, Oto Košta, Hana Tomášková, Omar Šerý, L. Hosák, Vladimír Janout ... další autoři
Year: 2017, Česka Gynekologie
článek v odborném periodiku

Epidemiology and risk factors of schizophrenia
Jana Janoutová, Petra Janáčková, Omar Šerý, Tomáš Zeman, Petr Ambroz, Martina Kovalová, Kateřina Vařechová, Ladislav Hosák, Vítězslav Jiřík, Vladimír Janout ... další autoři
Year: 2016, NEUROENDOCRINOL LETT
článek v odborném periodiku

Hearing Loss in Persons Exposed and not Exposed to Occupational Noise
Martina Kovalová, Eva Mrázková, Petra Sachová, Kristýna Vojkovská, Hana Tomášková, Jana Janoutová, Vladimír Janout ... další autoři
Year: 2016, J Int Adv Otol
článek v odborném periodiku

Screening sluchu u dospělých pomocí dotazníku
Eva Mrázková, Martina Kovalová, Hana Tomášková, Jana Janoutová, Petra Sachová, E. Záthurecký, Jakub Šichnárek, K. Vojkovská, Vladimír Janout ... další autoři
Year: 2016, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Ztráty sluchu u mužů a žen pracujících v riziku a mimo riziko hluku v Moravskoslezském kraji
Martina Kovalová, Eva Mrázková, Petra Sachová, Kristýna Vojkovská, Hana Tomášková, Jana Janoutová, Vladimír Janout ... další autoři
Year: 2016, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Effect of cigarette smoking on the quality of hearing
Eva Mrázková, Petra Sachová, M. Hrabovicova, Martina Kovalová, Kristýna Vojkovská, Jana Povová, Petr Ambroz, Vladimír Janout, Hana Tomášková, D. Kunc, E. Zathurecky, P. Molinkova, J. Stavova, A. Prokopova, J. Schnirch, P. Rafcik, K. Adamcova, M. Turonova, L. Bardonova ... další autoři
Year: 2015
stať ve sborníku

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2015
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Marie Manoušková, Eva Mrázková, Martina Kovalová, Kateřina Vařechová, Alena Štvrtňová ... další autoři
Year: 2015
uspořádání konference, workshopu

Hearing loss and Hearing Handicap Inventory, role of smoking
Eva Mrázková, Martina Kovalová, Kristýna Vojkovská, Petra Sachová, Hana Tomášková, Jana Povová, Vladimír Janout, Petr Ambroz, Jakub Šichnárek, David Kunc, M. Hrabovčinová, E. Záthurecký, J. Stavová, A, Prokopová, J. Schnirch, P. Rafcik, Pavlína Plevová ... další autoři
Year: 2015
stať ve sborníku

Je rozdíl ve sluchovém prahu u osob exponovaných a neexponovaných hluku?
Martina Kovalová, Eva Mrázková, Petra Sachová, Kristýna Vojkovská, Hana Tomášková, Jana Povová ... další autoři
Year: 2015
stať ve sborníku

Mají kuřáci horší sluch jak nekuřáci?
Eva Mrázková, Petra Sachová, Kristýna Vojkovská, Martina Kovalová, Jana Povová, Hana Tomášková, Vladimír Janout, E. Zathurecký, P. Molinková, M. Hrabovcinova, Z. Slezakova, J. Stavova, A. Prokopova ... další autoři
Year: 2015
stať ve sborníku

Stav kvality hlasu pedagogů ostravských základních škol
Kristýna Vojkovská, Eva Mrázková, Petra Sachová, Martina Kovalová, Vladimír Janout, Zdeňka Hajduková ... další autoři
Year: 2015, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Epidemiologie a rizikové faktory u legionelózy
Jana Povová, R. Zlámalová, Aleš Hozák, I. Martínková, Martina Matějková, Vladimír Janout ... další autoři
Year: 2014, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Martina Matějková, Kateřina Vařechová ... další autoři
Year: 2014
uspořádání konference, workshopu

Is cardiovascular disease a risk factor for Alzheimer's disease?
Jana Povová, Dalibor Pastucha, Omar Šerý, Martina Matějková, Vladimír Janout
Year: 2014, Experimental & Clinical Cardiology
článek v odborném periodiku

Porovnání sluchového prahu obyvatel Karvinska s ISO normou 5/2000
Martina Matějková, Eva Mrázková, Petra Sachová, Kristýna Vojkovská, Hana Tomášková, Jana Povová, Vladimír Janout ... další autoři
Year: 2014
stať ve sborníku

Porovnání sluchového prahu pracovníků exponovaných a neexponovaných hluku
Eva Mrázková, Martina Matějková, Petra Sachová, Kristýna Vojkovská, Hana Tomášková, Jana Povová, Vladimír Janout, Petr Ambroz, J. Šťávová, A. Prokopová, J. Schnirch, K. Adamcová, P. Rafčík, D. Kunc ... další autoři
Year: 2014
stať ve sborníku

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2013
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Martina Matějková, Kateřina Vařechová ... další autoři
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Výzkumný projekt Epidemiologie a genetika schizofrenie
Jana Povová, Omar Šerý, Petr Ambroz, Martina Matějková, Kateřina Vařechová, Hana Tomášková, Ladislav Hosák ... další autoři
Year: 2013
stať ve sborníku

Hlasové potíže obyvatel Moravskoslezského kraje
Martina Matějková, Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Petra Sachová, Vladimír Janout
Year: 2012, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
ALRLFAlergologie
HYVLFÚvod do hygieny výživy a předmětů....
MPPVZVyšetřovací metody v prac.- lék.péči
MVPHMetody výzkumu
MZVVZMetodologie zdrav. výzkumu 1
PLVZ1Hyg. práce a prac. lékařství 1
PLVZ2Hyg. práce a prac. lékařství 2
PPDVZPrávní problematika dozoru
SBPVZMetodologie zdrav. výzk. 2- semin. k Bc.
STANTZáklady statistiky
SZDNTStát. zdrav. dozor a ochr. spotřebitele
UPLLFÚvod do pracovního lékařství
VMPLPVyš. metody v prac. lék. péči
XHEBTHygiena a epidemiologie
Y9ALRAllergology
Y9HYVPrimer of hygiene and object usual user
Y9UPLIntroduction to occupational medicine
ZBIOMZáklady biostatistiky
ZBMVZZáklady biostatistiky
ZHEMHygiena a epidemiologie
ZHEMKHygiena a epidemiologie
0IALRAlergologie
0IHP1Hyg. práce a prac. lékařství 1
0IHP2Hyg. práce a prac. lékařství 2
0IHV1Hygiena výživy
0IMZVMetodologie zdrav. výzkumu 1
0IPB1Hygiena PBU,zdrav.prostř.,och.spotřeb.
0IPMVMetody výzkumu
0IPPDPrávní problematika dozoru
0ISBPMetodologie zdrav. výzk. 2- semin. k Bc.
0ISDKStát. zdrav. dozor a ochr. spotřebitele
0ISZDStát. zdrav. dozor a ochr. spotřebitele
0ISZKStát. zdrav. dozor a ochr. spotřebitele
0IÚHVÚvod do hygieny výživ a předmětů....
0IUPLÚvod do pracovního lékařství
0IVMLVyš. metody v prac. lék. péči
0IVMPVyšetřovací metody v prac.- lék.péči
0IXHEHygiena a epidemiologie
0IZBMZáklady biostatistiky
0IZHEHygiena a epidemiologie
0IZHKHygiena a epidemiologie
0I3ZHZáklady hygieny a epidemiologie
0I4HEHygiena a epidemiologie
3ZHEPZáklady hygieny a epidemiologie
4ZZHEHygiena a epidemiologie
5MVPHMetody výzkumu
9ALRLAlergologie
9HYVLÚvod do hygieny výživy a předmětů....
9UPLLÚvod do pracovního lékařství
3ZHEMHygiena a epidemiologie
O4ZHEHygiena a epidemiologie


AuthorTitleType of thesisYear
Rucká RenátaThe use of neuropsychological tests for early detection of mild cognitive impairmentMaster's thesis 2020 
Hermanová BarbaraEating habits of college studentsMaster's thesis 2017 
Gerlich DavidThe importance of local muscle load in recognized occupational diseasesBachelor's thesis 2020 
Stachelová DenisaEpidemiology of pancreatic cancerBachelor's thesis 2020 
Stanovská MarkétaFatal work accidents in Moravian-Silesian region and their preventionBachelor's thesis 2019 
Mašková MartinaAlternative trends in nutritionBachelor's thesis 2016 


No record found.

social hub