UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Martin Paciorek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Martin Paciorek, MBA
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:surgery
Department/ Faculty: Department of Surgical Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 375 551
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Bortlíček, M., Merta, M. a Paciorek, M. Amputační poranění ruky ve FNO za rok 2016 - 2017. In: 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2018.
Paciorek, M., Ječmínek, V., Bortlíček, M. a Berkeš, A. Devastující poranění pánve - mezioborová spolupráce (z pohledu plastického chirurga). In: 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2018.
Pleva, L., Ječmínek, V., Šír, M. a Paciorek, M. Dilacerační poranění pánve. In: VIII. Pardubické dny úrazové chirurgie s mezinárodní účastí. Pardubice: Pardubická nemocnice. 2017.
Bortlíček, M., Merta, M., Paciorek, M. a Havránek, P. Chirurgie rtů a periorbitální zóny. In: Seminář kožního oddělení. Ostrava, Fakultní nemocnice. 2016.
Paciorek, M. Možnosti replantační a rekonstrukční chirurgie. In: Inovace a mezioborová spolupráce v ortotice a protetice. Ostrava, Vědecko-technologický park. 2016.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P., Ostruszka, P. a Paciorek, M. Možnosti užití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy. In: 42. Česko ? Slovenský chirurgický kongres. Praha. 2016.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P., Ostruszka, P. a Paciorek, M. Možnosti užití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy. In: 42. Česko - Slovenský chirurgický kongres. Praha. 2016.
Paciorek, M. Nové možnosti ošetření paréz lícního nervu po operacích schwannomu n. VIII. In: VII. Multioborové neurochirurgicko-radiodiagnosticko-rehabilitační sympozium. hotel Solaň, Karolinka. 2016.
Paciorek, M. Použití digitálních technologii v plastické chirurgii. In: Přednášky pro praktické lékaře. Ostrava, Fakultní nemocnice. 2016.
Streit, L. a Paciorek, M. Reaminace obličeje u parézy n. facialis. In: Výroční kongres české neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Plzeň. 2016.
Paciorek, M. Rekonstrukce prsu. In: Přednášky pro praktické lékaře. Ostrava, Fakultní nemocnice. 2016.


No record found.No record found.No record found.

social hub