UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Martin Havel

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:MUDr. Martin Havel, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:nuclear medicine
Department/ Faculty: Department of Imaging Methods (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Širůček, P., Havel, M., Koscielnik, P. a Mrůzek, M. Náhodná diagnóza velkého jaterního hemangiomu při fraktuře bederního obratle. První linie. 2015, roč. 5, s. 14-15. ISSN 1804-9028.
Širůček, P., Havel, M. a Koscielnik, P. Náhodný nález nádorové duplicity při scintigrafii skeletu - SPECT/CT /. Nukleární medicína. 2015, roč. 4, s. 34-36. ISSN 1805-1146.
Širůček, P., Šuláková, A., Jirsa, M., Mrhač, L., Havel, M. a Kraft, O. Radionuclide cholescintigraphy in genetically confirmed Rotor syndrome. PEDIATR INT. 2015, roč. 57, s. 981-985. ISSN 1328-8067.
Širůček, P. a Havel, M. K čemu lze použít radiojód. ISBN 978-80-87735-11-4.
Širůček, P. a Havel, M. K čemu lze použít radiojód. In: X. festival kazuistik. Luhačovice. 2014.
Širůček, P., Havel, M. a Bukovanský, K. Metastatické postižení parafaryngeální lymfatické uzliny u papilárního karcinomu štítné žlázy. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Širůček, P. a Havel, M. Metastatické postižení parafaryngeální lymfatické uzliny u papilárního karcinomu štítné žlázy. Nukleární medicína. 2014, roč. 3, s. 74-76. ISSN 1805-1146.
Havel, M., Kolacek, M., Kaminek, M., Dedek, V., Kraft, O. a Širůček, P. Myocardial perfusion imaging parameters: IQ-SPECT and conventional SPET system comparison. Hellenic Journal of Nuclear Medicine. 2014, roč. 17, s. 203-200. ISSN 1790-5427.
Širůček, P., Havel, M. a Koscielnik, P. Náhodný nález nádorové duplicity při scintigrafii skeletu - SPECT8CT. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Širůček, P., Havel, M., Srovnalová, J. a Bartoš, V. Prognostická hodnota prvního Tyreoglobulinu po totální tyreoidektomii u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Širůček, P., Havel, M., Kraft, O. a Ullmann, V. SPECT/CT v onkologii. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Kraft, O. a Havel, M. Comparison of myocardial perfusion SPET acquired with linear energy high resolution collimators (LEHR) abd SMARTZOOM collimators, automatic quantitative software differences. In: International konference on integrated medical imaging in cardiovascular diseases (IMIC 2013). Vídeň. 2013.
Havel, M. a Bártová, J. FN Ostrava - Využití kombinovaného vyšetření FP-CIT + IBZM Spect k deferenciální diagnostice Parkinsonova syndromu. In: Setkání uživatelů DaTSCAN Kurdějov. Kurdějov. 2013.
Kraft, O. a Havel, M. Sentinel Lymph Nodes and Planar Scintigraphy and SPECTCT in Various Types of Tumours. Estimation of Some Factors Influencing Detection Success. Nucl Med Rev Cent East Eur. 2013, roč. 2013, č. 16, s. 17-25. ISSN 1506-9680.
Havel, M., Dedek, V., Kraft, O. a Ullmann, V. SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory. NuklMed 2013. 2013, roč. 2013, č. 2, s. 6-6. ISSN 1805-1146.
Havel, M., Dedek, V., Kraft, O. a Ullmann, V. SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory. In: 50. Dny nukleární medicíny Příbram. Příbram. 2013.
Kraft, O. a Havel, M. Detection of sentinel lymph nodes by SPECT/CT and planar scintigraphy: The influence of age, gender and BMI. Journal of Biomedical Graphics and Computing. 2012, roč. 2012, č. 2, s. 11-22. ISSN 1925-4008.
Kraft, O. a Havel, M. Detection of Sentinel Lymph Nodes in Gynecologic Tumours by Planar Scintigraphy and SPECT/CT. Molecular Imaging and Radionuclide Therapy. 2012, roč. 2012, č. 21, s. 47-55. ISSN 2146-1414.
Širůček, P., Mrhač, L., Havel, M., Havlová, G., Kraft, O., Dočkalová, Š. a Olšanská, R. Hemodialyzovaný paciet s karcinonem štítné žlázy léčený 131I. Nukleární medicína. 2012, roč. 1, č. 3, s. 48-52. ISSN 1805-1146.


AbbreviationSubject
NUKLFNukleární medicína
PCTLFPET/CT
0INLFNukleární medicína


AuthorTitleType of thesisYear
Hrůzová KateřinaQuantitative parameters for positron emission tomographyBachelor's thesis 2019 
Panská JanaTherapy in nuclear medicine. Prognostic impact of initial thyroglobulin levelsBachelor's thesis 2016 
Brevčinská PetraThe use of hybrid imaging SPECT / CT in oncological diagnosticsBachelor's thesis 2015 
Erbenová LucieRadiation protection of workers with resources of ionizing radiation, radiation protection of patientsBachelor's thesis 2015 
Tejkl RadekImaging methods in the investigation of the cardiovascular systemBachelor's thesis 2015 


No record found.

social hub