UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Luděk Rožnovský

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Clinic Subjects (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 374 251
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Hozáková, L., Rožnovský, L., Fakhouri, F., Doležílková, J. a Janout, V. Uzlinový syndrom u nemoci z kočičího škrábnutí dětí a dospělých. Časopis lékařů českých. 2018, roč. 157, 3(157), s. 146-151. ISSN 0008-7335.
Jelen, S., Rožnovský, L., Hegarová, M., Přinosil, T. a Šebáková, H. Pacient s podezřením na onemocnění Ebolou ve zdravotnickém zařízení-zkušenosti z nácviku. 2015.
Jelen, S., Rožnovský, L., Hegarová, M., Chovanec, J., Přinosil, T., Šebáková, H. a Matlerová, Š. Zkušenosti z cvičení "EBOLA 2014" ve Fakultní nemocnici Ostrava. 2015.
Ševčík, P., Matějovič, M., Černý, V., Cvachovec, K., Chytra, I., Hájek, M., Chýlek, V., Kula, R., Lata, J., Máca, J., Rožnovský, L., Tichý, J., Zaoral, T., Zoubková, R. a a. kol., Intenzivní medicína. 3. vyd. Praha 5: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.
Rožnovský, L., Sagan, J., Petejová, N., Mrázek, J. a Vaňková, D. Méně obvyklá diagnostika závažného průběhu leptospirózy. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství 2014. 2014, č. 20, s. 102-104.
Hozáková, L., Rožnovský, L., Mitták, M., Bártek, T., Chmelová, J., Dvořáčková, J. a Kolářová, L. Bronchobiliární píštěl jako komplikace echinokokové cysty jater. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2011, roč. 17, s. 67-70. ISSN 1211-264X.
Tvrdík, J., Kabieszová, L., Orságová, I., Hozáková, L., Lochman, I., Kloudová, A., Letocha, P., Schwarzová, S., Rožnovský, L., Valkovský, I., Petroušová, L. a Hladík, M. Očkování proti virové hepatitidě B u pacientů s chronickým selháním ledvin - dvacetileté zkušenosti. Vnitřní lékařství. 2011, č. 57, s. 808-814. ISSN 0042-773X.
Petroušová, L., Rožnovský, L., Hrbáč, T. a Jančová, J. Aktinomykóza mozku - kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2009, roč. 105, č. 105, s. 270-273. ISSN 1802-4041.
Hozáková-Lukáčová, L., Kolářová, L., Rožnovský, L., Hiemer, I., Denemark, L., Čuřík, R. a Dvořáčková, J. Alveolární echinokokóza-nově se objevující onemocnění?. Časopis lékařů českých. 2009, s. 132-136. ISSN 0008-7335.
Rožnovský, L. a Orságová, I. . Léčba lamivudinem u závažného průběhu akutní virové hepatitidy B. In: Sborník abstrakt. s. 58-58.
Rožnovský, L., Kloudová, A., Orságová, I. a A Kol., A. Seventeen years follow-up of vaccination against hepatitis B in new-borns of HBsAg positive mothers.. In: International Journal of Infectious Diseases. Lisbon, Portugal. 2006.
Rožnovský, L., Pták, J. a Zjevíková, A. Hemolyticko-uremický syndrom jako vzácná příčina ikteru-kauistika. In: Sborník abstrakt. s. 61-61.
Rožnovský, L. Management očkování proti HBV u dětí. . Medical Tribune. 2006, s. 21-21.
Rožnovský, L. a Orságová, I. Postexpoziční očkování proti VHB. In: Sborník abstrakt, program. s. 31-31. ISBN 80-8510.
Rožnovský, L. a Orságová, I. Protivirová léčba infekce virem hepatitidy B a C. In: IX. Ostravský internistický den, Novinky v gastroenterologické farmakoterapii. s. 18-.
Rožnovský, L., Orságová, I. a A Kol., .. První zkušenosti s podáním adefoviru u pacientů s virovou hepatitidou B. In: Sborník abstrakt. s. 34-34.
Rožnovský, L. Současné možnosti léčby virové hepatitidy C. Medicína pro praxi. 2006, s. 164-168. ISSN 1214-8287.
Rožnovský, L., Orságová, I., Mrázek, J. a A Kol., .. Vývoj rezistence na lamivudin při léčbě virové hepatitidy B. In: Sborník abstrakt. s. 33-33.
Husa, P., Rožnovský, L. a A Kol., Efficacy and safety of chronic hepatitis C treatment in hemophilic patiens.. Hepato-Gastroenterology. 2005, s. 1541-1544. ISSN 0172-6390.
Rožnovský, L. Infekční lékařství - skripta pro bakaláře. 2005.
Kasal, E., Rožnovský, L. a A Kol., .. Léčebný protokol invazivního meningokového onemocnění /IMO/. Praktický lékař. 2005, s. 196-199. ISSN 0032-3739.
Rožnovský, L., Klaudová, A., Dlhý, J., Lochman, I. a Kovalská, M. Sérologický přehled a vakcinace proti virové hepatitidě A u zdravotníků na infekční klinice v Ostravě.. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2005, s. 129-136.
Širůček, P. a Rožnovský, L. Toxická spála ? diferenciální diagnóza ke Kawasakiho syndromu. In: sborník abstrakt. s. 14-14. ISBN 80-239-5173-4.
Rožnovský, L., Lochman, I., Zjevíková, A., Lukáčová, L., Orságová, I., Plíšková, L., Kloudová, A. a Chovančík, J. Hodnocení účinnosti vakcinace proti hepatitidě B u novorozenců HBsAg pozitivních matek - třináctileté zkušenosti. In: 18. Pečenkovy epidemiologické dny. s. 24-24.
Rožnovský, L., Pták, J., Zjevíková, A. a Zuchnická, J. . Úspěšná aferetická léčba atypického hemolyticko-uremického syndromu. praktický lékař. 2000, s. 343-346. ISSN 0032-6739.


No record found.No record found.

social hub