UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Leopold Pleva

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Room, floor, building: ZZ 201, Building ZZ
Position:Head of Institute
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Institute of Emergency Medicine (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 375 002
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Pleva, L. Damage control operace u poranění hrudníku autorů. 2017.
Pleva, L., Ječmínek, V., Šír, M. a Paciorek, M. Dilacerační poranění pánve. In: VIII. Pardubické dny úrazové chirurgie s mezinárodní účastí. Pardubice: Pardubická nemocnice. 2017.
Pleva, L., Šír, M. a Ječmínek, V. Kontroverze v ošetřování torakoabdominálních poranění. In: XVIII. Novákovy traumatologické dny. Brno: Česká společnost pro úrazovou chirurgii. 2017.
Pleva, L., Prusenovský, P. a Bortlíček, M. Mezioborová spolupráce v ošetření mnohočetného střelného poranění: Sborník ISBN 978-80-88159-61-2 6. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí. 2017.
Pleva, L., Prusenovský, P. a Bortlíček, M. Mezioborová spolupráce v ošetření mnohočetného střelného poranění. In: 6. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm: Fakultní nemocnice Ostrava. 2017.
Pleva, L. Organizace úrazové péče o děti ? centra dětské traumatologie. In: Multioborové setkání Polytrauma u dětí. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava. 2017.
Pleva, L., Reguli, Š. a Segarová, P. Polytrauma s poraněním mozku a vliv změny sociálního systému v ČR na úrazovost a kriminalitu obyvatel. In: Civilizačné ochorenia III. Trnava: Trnavská univerzita v Ostravě. 2017.
Pleva, L., Procházak, V., Ječmínek, V. a Šír, M. Využití radiointervenčních metod v úrazové chirurgii u polytraumatu. In: XII. Traumatologická den. Praha: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 2017.
Pleva, L. 6. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí: prezident kongresu [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2017.
Pleva, L. Iniciální zkušenosti s použitím ?Uniportal VATS (SITS)? přístupu při ošetřování důsledků hrudních traumat na I. chirurgické klinice LFMU a FNUSA v Brně.

All publications

Pleva, L., Ječmínek, V. a Voves, J. Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny - projekt Tibie FV30348. In: 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2018.
Čada, R., Frydrýšek, K., Sejda, F., Demel, J. a Pleva, L. Analysis of Locking Self-Taping Bone Screws for Angularly Stable Plates. JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING. 2017, č. 37, s. 612-625. ISSN 1609-0985.
Procházka, V., Novobílský, P., Pleva, L., Capulič, I., Čížek, V., Czerný, D., Gargašová, S., Havelka, J., Havránek, P., Hrbáč, T., Chalachan, P., Jalůvka, F., Jonszta, T., Kamarytová, J., Kolářová, M., Korhelík, K., Krajča, J., Krupa, P., Křivánková, K. a Kusinová, P. et al. Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů. Praha: Jessenius, 2017. 640 s. ISBN 978-80-7345-472-2.
Učeň, O., Frydrýšek, K., Fojtík, F., Bialy, L. a Pleva, L. Biomechanics - verification of force characteristic od a device for reduction of bone fragments in patients with finger fractures. In: Engineering Mechanics 2017: 23 rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 201 7 2017-05-15 Svratka. Brno: Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2017. s. 994-997. ISBN 978-80-214-5497-2.
Pleva, L. Damage control operace u poranění hrudníku autorů. 2017.
Pleva, L., Ječmínek, V., Šír, M. a Paciorek, M. Dilacerační poranění pánve. In: VIII. Pardubické dny úrazové chirurgie s mezinárodní účastí. Pardubice: Pardubická nemocnice. 2017.
Pleva, L. Inovované žeberní dlahy Judetova typu (preklinická studie, první klinické zkušenosti) d. 2017.
Kopáček, I., Pleva, L. a Vronský, R. Kontroverze při ošetřování poranění cév u suprakondylických zlomenin u dětí.. In: XVIII. Novákovy traumatologické dny s mezinárodní účastí. Brno: úRAZOVÁ nemocnice v Brně. 2017.
Pleva, L., Šír, M. a Ječmínek, V. Kontroverze v ošetřování torakoabdominálních poranění. In: XVIII. Novákovy traumatologické dny. Brno: Česká společnost pro úrazovou chirurgii. 2017.
Pleva, L., Prusenovský, P. a Bortlíček, M. Mezioborová spolupráce v ošetření mnohočetného střelného poranění: Sborník ISBN 978-80-88159-61-2 6. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí. 2017.
Pleva, L., Prusenovský, P. a Bortlíček, M. Mezioborová spolupráce v ošetření mnohočetného střelného poranění. In: 6. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm: Fakultní nemocnice Ostrava. 2017.
Kopáček, I., Pleva, L. a Vronský, R. Neodkladná péče o polytraumatizované dítě na urgentním příjmu.. In: Multioborové setkání Polytrauma u dětí. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava. 2017.
Pleva, L. Organizace úrazové péče o děti ? centra dětské traumatologie. In: Multioborové setkání Polytrauma u dětí. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava. 2017.
Demel, J., Šír, M. a Pleva, L. Otevřené zlomeniny bérce.. In: VIII. Pardubické dny úrazové chirurgie s mezinárodní účastí. Pardubice: Pardubciká nemocnice. 2017.
Kopáček, I., Slívová, I. a Pleva, L. Otevřené zlomeniny u dětí. In: Multioborové setkání Polytrauma u dětí. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava. 2017.
Pleva, L., Reguli, Š. a Segarová, P. Polytrauma s poraněním mozku a vliv změny sociálního systému v ČR na úrazovost a kriminalitu obyvatel. In: Civilizačné ochorenia III. Trnava: Trnavská univerzita v Ostravě. 2017.
Šír, M., Pleva, L., Demel, J., Jelen, S. a Segarová, P. Tramway and Train Disasters in the same Year in the Region of North Moravia. 2017.
Jelen, S., Pleva, L. a Šír, M. Výuka medicíny katastrof na LF OU - dvouleté zkušenosti. 2017.
Novák, M., Pleva, L., Jelen, S. a Segarová, P. Výuka předmětu medicína katastrof na Lékařské fakultě Ostravské univerziy. 2017,,
Pleva, L., Procházak, V., Ječmínek, V. a Šír, M. Využití radiointervenčních metod v úrazové chirurgii u polytraumatu. In: XII. Traumatologická den. Praha: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 2017.
Pleva, L. 6. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí: prezident kongresu [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2017.
Procházka, V., Jonszta, T., Czerný, D., Krajča, J., Pleva, L., Ječmínek, V., Šír, M. a Hrbáč, T. Endovaskulární léčba cévních poranění. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2016.
Frydrýšek, K., Theisz, G., Demel, J., Pleva, L., Pompach, M. a Fojtík, F. Fatigue testing of medial plates for treatment of distal tibia fractures. In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016-05-30 Hotel Srní. Kašperské Hory: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016. s. 1-6. ISBN 9788026106241.
Pleva, L., Ječmínek, V. a Madeja, R. Femur. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2016.
Kristiníková, J., Pleva, L., Janura, M. a Polášková, K. Hodnocení kvality života u pacientů s roztroušenou mozkomíšní sklerózou-srovnávací studie. rehabilitace a Fyzikální lékařství. 2016, roč. 2016, č. 23, s. 29-35. ISSN 1211-2658.
Jelen, S., Pleva, L., Vlček, V., Ječmínková, R., Ječmínek, V., Novák, M. a Krajčíková, M. Hromadná nehoda Studénka 2015.. 2016.
Demel, J. a Pleva, L. ISOLATED THIRD CRANIAL NERVE OF CLINICAL CASE REPORTS. Jacobs Journal of Clinical Case Reports,. 2016, roč. 5, s. 1-3. ISSN 2379-3113.
Pometlová, J., Demel, J. a Pleva, L. Isolated Third Cranial Nerve Palsy after Mild Head Trauma. Jacobs Journal of Clinical Case Reports. 2016, roč. 2, s. 1-3. ISSN 2379-3113.
Ječmínek, V., Pleva, L., Demel, J., Litner, R. a Bialy, Ĺ. Osteosyntéza nohy a ruky. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Olomouc. 2016.
Ječmínek, V., Pleva, L. a Jackanin, J. Poranění jater - transplantace. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2016.
Martin, N., Jelen, S., Pleva, L. a Michaela, K. Požadavky traumatologa na anesteziologa při damage control surgery - "Damage kontrol anesthesia". 2016.
Jelen, S., Martin, N., Marcel, M., Pleva, L. a Michaela, K. Štědrovečerní damage control surgery u střelného poranění hrudníku.. 2016.
Šír, M., Pleva, L., Ječmínek, V., Vronský, R., Szeliga, J., Mitták, M., Pelikán, A., Posolda, T., Ihnát, P., Vávra, P., Mrůzek, M. a Dočekal, B. Urgentní a akutní operace břišních poranění v roce 2015 v TC FN Ostrava. In: XXIII.Pražské chirurgické dny. Praha. 2016.
Jelen, S., Pleva, L. a Šír, M. Výuka medicíny katastrof na LF OU - dvouleté zkušenosti.. 2016.
Frydrýšek, K., Theisz, G., Bialy, L., Pliska, L. a Pleva, L. Finite element modelling of T-plate for treatment of distal radius. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2015, roč. 423, s. 1-10. ISSN 2194-5357.
Jelen, S., Pleva, L., Ječmínková, R., Ječmínek, V., Novák, M. a Krajčíková, M. "HN Studénka 2015". 2015.
Jelen, S., Pleva, L., Vlček, V., Ječmínková, R., Ječmínek, V., Novák, M. a Krajčíková, M. Hromadná nehoda Studénka 2015. 2015.
Theisz, G., Frydrýšek, K., Fojtík, F., Kubín, T., Pečenka, L., Demel, J., Madeja, R., Sadílek, M., Kratochvíl, J. a Pleva, L. Medial plate for treatment of distal tibia fractures. In: 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015-06-01 Český Krumlov. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 431-437. ISBN 9788001057346.
Madeja, R., Pleva, L. a Ječmínek, V. Osteosyntéza pánve pomocí počítačové navigaced. Úrazová chirurgie. 2015, roč. 23, s. 63-67. ISSN 1211-7080.
Kušnierová, P., Pleva, L., Plevová, P., Šafarčík, K., Švagera, Z. a Všianský, F. Reference intervals of plasma matrix metalloproteinases 2, 3, and 9 and serum asymmetric dimethylarginine levels. SCAND J CLIN LAB INV. 2015, roč. 75, s. 508-513. ISSN 0036-5513.
Burša, F., Pleva, L., Máca, J., Sklienka, P. a Ševčík, P. Tissue ischemia microdialysis assessments following severe traumatic haemorrhagic shock: lactate/pyruvate ratio as a new resuscitation end point?. BMC ANESTHESIOLOGY. 2015, roč. 14, s. 1-8. ISSN 1471-2253.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J. a Vronský, r. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. 2014.
Burša, F. a Pleva, L. Anaerobic metabolism associated with traumatic hemorrhagic shock monitored by microdialysis of muscle tissue is dependent on the levels of hemoglobin and central venous oxygen saturation: a prospective, observational study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2014, roč. 22, s. 1-9. ISSN 1757-7241.
Pleva, L. Klinické vyšetření ruky pro fyzioterapeuty. 2014.
Neklapilová, V. a Pleva, L. Medicína katastrof: čítanka překladů z odborné literatury. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. 248 s. ISBN 978-80-7464-521-1.
Pleva, L. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP. In: XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 2014. Rožnov pod Radhoštěm: Traumatologické centrum FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU. 2014.
Pleva, L. Organizace mezinárodního kongresu. In: Biomechanika poranění pánve. Clarion congress holet Ostrava: Traumatologické centrum FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU. 2014.
Frydrýšek, K., Theinz, G., Pliska, L., Smolár, M., Poruba, Z. a Pleva, L. Plate for Treatment of distal Radius Fractures Strength Analyses. In: International conference of the polish society of biomechanics. Lodž: Biomechanics. 2014.
Pleva, L. Polytrauma. In: Speciální chirurgie. 3. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 431-435. ISBN 978-80-7492-128-5.
Šír, M., Pleva, L. a Procházka, V. Polytrauma - ošetření skeletálních poranění metodou damage control orthopaedics. Rozhledy v chirurgii. 2014, roč. 93, s. 287-291. ISSN 0035-9351.
Pleva, L. Poranenia hrudníku. Zbierka Jána Bauera. 2014.
Kessler, P., Pleva, L., Dvořák, J. a Gumulec, J. Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v traumatologii. Úrazová chirurgie. 2014, roč. 22, s. 43-48. ISSN 1211-7080.
Losertová, M., Drápala, J., Konečná, K. a Pleva, L. Study of Fracture Feature of Titanium Based Alloys for Biocompatible Implants after Removal from Human Body.. Materials Science Forum. 2014, roč. 4, s. 449-452. ISSN 0255-5476.
Pleva, L. Traumatologie. 2014.
Pleva, L. Úrazová chirurgie. 2014.
Pometlová, J., Pleva, L., Szeliga, J. a Šír, M. Využití podtlakové terapie rány při léčbě otevřených zlomenin III. stupně na Traumatologickém centru FN Ostrava. Úrazová chirurgie. 2014, roč. 22, s. 9-14. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Demel, J., Mitták, M. a Pometlová, J. Bodná poranění srdce. In: 4. Trilaterální sympozium s mezinárodní účasti. Rožnov pod Radhoštěm. 2013.
Šír, M., Pleva, L., Dudík, I. a Pelikán, A. Hemoragický šok nebo jiná příčina smrti?. In: 4. Trilaterální sympozium s mezinárodní účasti. Rožnov pod Radhoštěm. 2013.
Burša, F. a Pleva, L. Intenzita a délka tkáňové ischemie těžce polytraumatizovaných pacientů v závislosti na délce přednemocniční péče, péče na urgentním příjmu a operačním čase registrované mikrodialýzou svalové tkáně. Úrazová chirurgie. 2013, roč. 21, s. 1-9. ISSN 1211-7080.
Šír, M., Pleva, L., Dostalík, J. a Klvaňa, P. Komplikace poranění GIT v TC Ostrava. In: XX. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY. Praha: 1.CHK 1.LF UK a VFN Praha, Česká chirurg. společnost ČLS JEP, Česká asociace sester, traumatologicko-ortopedická sekce. 2013.
Šír, M. a Pleva, L. Léčba chronické osteomyelitidy tibie pomocí zevního fixátoru. Úrazová chirurgie. 2013, roč. 21, s. 108-113. ISSN 1211-7080.
Pleva, L. Aktuální koncepce ošetřování závažných poranění v TC FNKV.. 2012.
Pleva, L., Kopáček, I. a Demel, J. Artroskopicyk asistovaná osteosyntéza zlomeniny interkondylické eminence u dětí. In: 5. Slovenská konferencia Trauma v detskom veku. Šamorín: Klinika dětské chirurgie. 2012.
Pleva, L. Comparison of the results and complication of palmar and dorsal miniinvasive approaches in the surgery of scaphoid fractures. A prospective randomized study.. 2012.
Madeja, R. a Pleva, L. Computer navigation used by osteosynthesis of pelvis. In: Eurepean Congres of Trauma and Emergency Surgery. Basel: ESTES. 2012.
Frydrýšek, K. a Pleva, L. Design of External Fixators Used in Traumatology and Orthopaedics - Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum. In: Design externích fixátorů použitých v traumatologii a ortopedii - Léčba zlomenin pánve a acetabula. Elsevier, SciVerse ScienceDirect, 2012. s. 164-173. ISSN 1877-7058.
Pleva, L. Distribuce zlomenin horního konce stehenní kosti v závislosti na roční době a počasí. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2012, roč. 79, s. 140-143. ISSN 0001-5415.
Pleva, L. Giant-post-traumatic cyst after motorcycle injury: a case report with revies of the pathogenesis.. 2012.
Pleva, L., Ječmínek, V., Jelen, S. a Gřegoř, R. Mezioborová spolupráce v ošetřování polytraumat. ISBN 978-80-7392-190-3.
Pleva, L. Mikrodialýza kosterního svalu v průběnu tekutinové resuscitace sepse. 2012.
Madeja, R., Pleva, L., Stránský, J. a Hájek, M. Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii. In: MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY , III . OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: 2012-06-20 Hukvaldy. Ostrava: Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 30-32. ISBN 978-80-7464-102-2.
Madeja, R., Pleva, L., Stránský, J. a Hájek, M. Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii.. In: Konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY, III. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Hukvaldy: ČSHLM. 2012.
Frydrýšek, K. a Pleva, L. New Design of External Fixators for the Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum. In: New Design of External Fixators for the Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2012. VŠB TU Ostrava, 2012. s. 34-37. ISBN 978-80-248-2750-6.
Frydrýšek, K., Učeň, O., Kubín, T., Pleva, L., Žilka, L. a Sládeček, V. NEW DESIGNS OF EXTERNAL FIXATORS FOR TREATMENT IN TRAUMATOLOGY. In: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Science of the Czech Republic. Svratka: VŠB TU Ostrava, 2012. VŠB TU Ostrava, 2012. s. 301-308. ISBN 978-80-86246-40-6.
Pleva, L. NS/14417. 2012.
Pleva, L. Optimalizace registru polytraumatizovaných v Traumacentru FN Brno. 2012.
Pleva, L. Ošetření zlomenin horního konce stehenní kosti na I. chirurgické klinice VFN. 2012.
Pleva, L., Pometlová, J., Ječmínek, V. a Chmelová, J. Poranění cév dolních končetin. Úrazová chirurgie. 2012, roč. 20, s. 43-48. ISSN 1211-7080.
Frydrýšek, K. a Pleva, L. Some Engineering Applications of Trauma and Emergency Surgery Suitable for the Army. In: n CD Armament and Technics of Land Forces 2012. n CD Armament and Technics of Land Forces 2012, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-8040-458.
Pleva, L. Stabilizace luxace AC skloubení a zlomenin akromiálního konce klíčku pomocí háčkové dlahy. 2012.
Pleva, L. XI. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2012.
Frydrýšek, K. a Pleva, L. Zpráva o novém externím fixátoru pro léčbu zlomenin pánve a acetabula. In: Latest Advances in Biology, Environment and Ecology. Rumunsko: WSEAS Press, 2012. WSEAS Press, 2012. s. 144-147. ISBN 978-1-61804-097.
Frydrýšek, K. a Pleva, L. Zpráva o nových externích fixátorech pro léčbu komplikovaných zlomenin končetin. In: Report about the New External Fixators for Treatment of Complicated Limb Fractures. WSEAS Press, 2012. s. 148-151. ISBN 978-1-61804-097-8.
Pleva, L. 2. Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí [Konference]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2012.
Pleva, L. Abdominálny kompartment syndrom. In: Poranenia orgánov brušnej dutiny. Košice: Klinika úrazovej chirurgie LF UP, 2011. s. 62-66. ISBN 978-80-89082-35-3.
Janečka, M., Frydrýšek, K., Pleva, L., Rojíček, J., Klučka, R. a Sivera, M. Numerical Solution of External Fixator for the Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum. In: Applied and Computational Mechanics. ISSN 1802-680X.
Pleva, L., Šir, M., Chmelová, J. a Pometlová, J. Perforace pravé komory srdeční úlomkem žebra po tupém úrazu hrudníku. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, s. 656-660. ISSN 0035-9351.
Pometlová, J., Šír, M., Hájek, M. a Pleva, L. Použití hyperbarické oxygenoterapie u rozsáhlých poranění tkání končetin. Hojení ran. 2011, roč. 5, s. 15-16. ISSN 1802-6400.
Pometlová, J., Šír, M., Hájek, M. a Pleva, L. Použití hyperbarické oxygenoterapie u rozsáhlých poranění tkání končetin.. In: Konference RANDE 2011. Třinec: Nemocnice Třinec Podlesí. 2011.
Pleva, L. a Dvořáček, I. 3. Trilaterální sympozium [Workshop]. ROŽNOV p. Radhoštěm, Česká republika. 2011.
Pometlová, J., Šír, M. a Pleva, L. Infikované potraumatické pseudoaneuryzma s gangrénou bérce. Interní medicína. 2010, roč. 12, s. 159-162. ISSN 1212-7299.
Ječmínek, V., Pleva, L. a Chmelová, J. Managment ošetření poranění pánve. In: IV. Bilaterální sympozium v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm. 2010.
Pometlová, J., Pleva, L., Mayzlík, J. a Chmelová, J. Poranění cév - diagnostika a léčba. In: IV. Bilaterální sympozium v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm. 2010.
Pleva, L., Chmelová, J., Šír, M. a Fikoczek, H. Přínos CTA pro diagnostiku a léčbu abdominálního traumatu. In: IV. Bilaterální sympozium v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm. 2010.
Pleva, L., Lukáč, L., Madeja, R., Koscielnik, P. a Chmelová, J. Traumatická ruptura bránice - diagnostika a léčba. In: IV: Bilaterální sympozium v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm. 2010.
Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R., Jahoda, J. a Jelen, S. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. 2009.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. ISBN 978-80-7368-664-2.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. 2009.
Jelen, S., Pleva, L., Vronský, R., Bílek, J. a Lukáč, L. Multidisciplinární problematika polytraumat u dětí..
Vronský, R., Pleva, L. a Kodaj, M. Netypické poranění ruky a karpu u dítěte. 2009.
Pleva, L., Lukáč, L. a Jelen, S. Organizace ošetřování hromadného úrazu. 2009.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava.. s. 28-31. ISBN 978-80-254-3267-9.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Damage Control a hromadná nehoda. s. 13-17. ISBN 978-80-254-2791-0.
Jelen, S., Bílek, J., Pleva, L. a Vronský, R. Hromadná nehoda 080808 a traumatologický plan FN.Ostrava.. s. 74-77. ISBN 978-80-7368-510-2.
Lukáč, L., Pleva, L. a A Kol., .. Instabilní hrudník - operační léčba. In: Sborník přednášek.
Lukáč, L., Pleva, L., Demel, J. a Ječmínek, V. Ošetření hromadného vlakového neštěstí na TC FN Ostrava. In: Sborník přednášek na CD.
Pleva, L., Lukáč, L. a A Kol., Polytraumatizovaný pacient - multidisciplinární spolupráce.
Lukáč, L. a Pleva, L. Řešení poúrazových komplikací oblasti ramenního kloubu reversní TEP.
Ječmínková, R., Jelen, S., Bílek, J., Pleva, L., Jahoda, J. a Bialy, L. Srážka tramvají v Ostravě - Vřesině - hromadná nehoda 110408 a traumatologický plan FN Ostrava. s. 67-68. ISBN 978-80-7368-510-2.
Lukáč, L., Pleva, L. a Madeja, R. Zevní fixace v léčení komplexního poranění lokte. In: Sborník přednášek.
Lukáč, L., Pleva, L. a Madeja, R. Možnosti využití reverzní TEP ramenního kloubu v úrazové chirurgii. Úrazová chirurgie. 2007, č. 15, s. 118-.
Lukáč, L., Pleva, L. a Prusenovsky, P. Nestabilní hrudník a poranění srdce - kazuistika. Úrazová chirurgie. 2007, č. 15, s. 1-4.
Mayzlík, J., Dostalík, J., Pleva, L. a Mazur, M. Alarmujcí souvislosti morbidní obezity a chronické venózní insuficience. Praktická flebologie. 2006, roč. 15,
Pleva, L., Širůčková, S., Sedláčková, J., Walczysková, S. a Šilhánová, E. Ataxia teleangiectasia - a case repost. In: Second Eastern European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs. Plovdiv, Bulharsko. 2006.
Demel, J., Pleva, L. a Madeja, R. Complex knee injury.International Sympozium Modern aproach in treatment of complikated limb injuries. Book of papers and abstracts. 2006, č. 10, s. 107-107.
Demel, J., Pleva, L. a Madeja, R. Cost and benefit in complex knee injury. European Journal of Trauma. 2006, č. 5, s. 61-61. ISSN 1439-0590.
Doleček, R., Pleva, L., Prusenovský, P., Madeja, R., Segarová, P., Tymonová, J., Pohlídal, A., Karlík, T. a Švagera, Z. Endokrinologie traumatu. Úrazová chirurgie. 2006, roč. 14, ISSN 1211-7080.
Doleček, R., Pleva, L. a A Kolektiv, Endokrinologie traumatu. Suplementum Úrazové chirurgie. 2006, ISSN 1211-7080.
Šír, M., Pleva, L., Chmelová, J., Czerny, D. a Klvaňa, P. Liver Injury and Complications. European Journal of Trauma. 2006, č. 5, s. 113-113. ISSN 1439-0590.
Pleva, L. a Mayzlík, J. Metody "damage control surgery" v úrazové chirurgii. In: IV. Slovenský chirurgický kongres. s. 72-.
Pleva, L. a Mayzlík, J. Poranění cév u zlomenin. In: Sborník lékařských přednášek.
Mayzlík, J., Pleva, L., Mazur, M. a Havránek, P. Reperfúzní syndrom u končetinové ischemie. Praktická flebologie. 2006, roč. 14, s. 1-44.
Směšný, M., Chmelová, J. a Pleva, L. Skiasgrafická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FNsP Ostrava. In: Sborník přednášek II. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov p. Radhoštěm. s. 30-31. ISBN 80-239-6507-7.
Směšný, M., Majola, D., Chmelová, J. a Pleva, L. Skiaskopická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FNsP Ostrava. In: Sborník přednášek II. bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. s. 30-31. ISBN 80-239-6507-7.
Doleček, R., Pleva, L., Pohlídal, A., Tymonová, J., Kadlčík, M., Karlík, T., Švagera, Z. a Závodná, R. Ukazatelé kostního obratu, denzity a endokrinních změn po polytraumatech a po popálení. Osteologický bulletin. 2006, roč. 11, s. 5-22.
Chmelová, J., Mrázková, D., Džupa, V., Báča, V., Grill, R. a Pleva, L. Význam klasického rentgenového snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky. Acta chir. orthop. traumatol. Cech.. 2006, s. 394-399.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Šir, M. Damage kontrol v úrazové chirurgii. In: Harachovské chirurgické dny. s. 20-.
Chmelová, J., Sochorová, H., Pleva, L. a Korhelík, K. Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů ZSF OU. In: XXVIII.Dny lékařské biofyziky-sborník abstrakt. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 34-34. ISBN 80-210-3695-8.
Chmelová, J., Sochorová, H., Pleva, L. a Korhelík, K. Digitalization and transmission od picture data in the teaching of radiological assistans at ZSF OU. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 203-205. ISBN 80-7368-081-5.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Ječmínek, V. Komplexní poranění pánve a dolních končetin. In: Harachovské chirurgické dny. s. 23-.
Mayzlík, J., Pleva, L. a Mazur, M. Reperfuzní syndrom u končetinové ischemie. Praktická flebologie. 2005, s. 1-44.
Chmelová, J., Mayzlík, J. a Pleva, L. Traumatogenic changes in pelvic vascular system - diagnostic and treatment. Central European Vascular Journal. 2005, s. 95-.
Mayzlík, J., Pleva, L., Mitták, M. a Satinský, I. Zamyšlení nad Buergerovou chorobou. In: XIII. slovenský angiologický kongres s mezinárodní účastí.
Pleva, L., Šir, M. a Madeja, R. Abdominal compartment syndrome in polytrauma.. Biomedical Papers. 2004, s. 81-84. ISSN 1213-8118.
Pleva, L. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí [Workshop]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2004.
Pleva, L., Madeja, R. a Litner, R. Biologická osteosyntéza u patologických zlomenin.. In: Souhrny přednášek. s. 6-6. ISBN 1211-7927.
Pleva, L. a Rozum, K. Biomechanika a rozvoj zevních fixací.. In: Úrazová chirurgie - sborník přednášek. s. 52-52. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Mayzlík, J., Havránek, P. a Ječmínek, V. Cévní poranění u zlomenin pánve.. In: Úrazová chirurgie - sborník přednášek. s. 35-35. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Piperová, E., Chmelová, J. a Mayzlík, J. CT angiografie 16 detektorovým výpočetním tomografem - principy a první zkušenosti.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 91-91. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Prusenovsky, P. a Klus, I. Damage control v úrazové chirurgii.. In: Úrazová chirurgie - sborník přednášek. s. 14-14. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Hrdlička, R., Hladík, M., Trávníček, B. a Barnetová, D. Dětská polytraumata ve FNsP Ostrava 1999-2004. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 10-10. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Lukáč, L., Chmelová, J. a Jonszta, T. Diagnostická úskalí poranění bránice.. In: Sborník. s. 56-56. ISBN 1211-7080.
Pleva, L. a Pliska, L. Diagnostika a léčba úrazů člunkové kosti.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 97-97. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Chmelová, J. a Korhelík, K. Digitalizace obrazových dat - strašák nebo naděje?. In: Sborník, Úrazová chirurgie 12. s. 18-18. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Doleček, R. a Pohlídal, A. Endokrinologie pro traumatology.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 5-5. ISBN 1211-7080.
Pleva, L. II.Lučenecké traumatologické dni.. 2004.
Lukáč, L. a Pleva, L. Komplexní poranění hrudníku.. In: Úrazová chirurgie - sborník přednášek. s. 24-24. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Šir, M. a Mayzlík, J. Komplexní zlomenina pánve.. s. 73-73. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Šír, M. a Litner, R. Kompresně distrakční metoda v léčení pakloubů.. In: Úrazová chirurgie 12. s. 74-74. ISBN 1211-7080.
Pleva, L. a Madeja, R. Leczenie chirurgirczne zlamań patologicznych.. In: Abstract.
Demel, J. a Pleva, L. Léčba Jonesovy zlomeniny Herbertovým šroubem.. Úrazová chirurgie. 2004, s. 6-9. ISSN 1211-7080.
Pleva, L. a Klus, I. Léčení otevřených zlomenin hlezna.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 67-67. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Kopáček, I. a Prusenovsky, P. Léčení otevřených zlomenin u dětí zevními fixátory.. In: Souhrny přednášek . s. 29-29. ISBN 1211-7927.
Šir, M., Pleva, L. a Pliska, L. Léčení pakloubů zevní fixací.. In: Souhrny přednášek. s. 13-13. ISBN 1211-7927.
Ječmínek, V., Pleva, L. a Šir, M. Léčení zlomenin acetabula.. In: Sborník abstrakt. s. 54-54. ISBN 80-86143-30-9.
Ječmínek, V. a Pleva, L. Luxační zlomeniny acetabula u polytraumat.. In: Úrazová chirurgie - sborník přednášek. s. 45-45. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Madeja, R. a Klus, I. Luxační zlomeniny humeru.. In: Sborník abstrakt, . s. 54-54. ISBN 80-86143-30-9.
Pleva, L. a Madeja, R. Medycyna ratunkowa wieku dzieciecego..
Pleva, L. Medycyna ratunkowa wieku dzieciecego. Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej.. 2004.
Pleva, L. a Klus, I. Metody damage control úrazové chirurgie u polytraumat.. Úrazová chirurgie. 2004, s. 1-5. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Jelen, S., Bílek, M. a Bialy, L. Multidisciplinární spolupráce u polytraumat.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 4-4. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Dostalík, J. Munchhausenův syndrom.. In: Prakt flebol.13. ISBN 1210-3411.
Pleva, L., Madeja, R. a Šir, M. Naše zkušenosti s léčbou periprotetických zlomenin stehenní kosti.. Úrazová chirurgie. 2004, s. 1-5. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Madeja, R. a Jelen, S. Operační léčba patologických zlomenin.. In: Sborník. s. 37-37. ISBN 80-02-01637-8.
Pleva, L. a Pliska, L. Operační léčba zlomenin distálního radia v našem souboru 2001-2003. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 104-104. ISBN 1211-7080.
Šir, M., Pleva, L., Černoch, J., Martínek, L., Chmelová, J., Czerny, D., Klvaňa, P. a Bialy, L. Ošetření průstřelu jater. Buletin HPB. 2004, s. 142-144. ISSN 1210-6755.
Pleva, L., Šir, M. a Madeja, R. Our experiences with the treatment of periprosthetic fractures of femur. Biomedical Papers. 2004, s. 75-79. ISSN 1213-8118.
Pleva, L., Rozum, K., Kovář, L. a Kovařčík, F. Pánevní fixátor.. In: Sborník. s. 56-56. ISBN 1211-7080.
Doleček, R., Pleva, L., Pohlídal, A. a Tymonová, J. Patogeneze postižení kostní tkáně po popálení a po polytraumatech - možná role hormonů a cytokinů.. Osteologický bulletin. 2004, s. 100-100. ISSN 1211-3778.
Pleva, L., Pliska, L. a Demel, J. Perkutánní sutura Achilovy šlachy.. In: Souhrny přednášek. s. 37-37. ISBN 1211-7927.
Pleva, L., Prusenovsky, P. a Mayzlík, J. Poranění cév u luxací a zlomenin.. Prakt flebol.. 2004, s. 59-61. ISSN 1210-3411.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Šir, M. Poranění cév u polytraumat.. Prakt flebol.. 2004, s. 55-58. ISSN 1210-3411.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Skotnicová, S. Poranění cév u zlomenin pánve.. In: Úrazová chirurgie - Sborník. s. 4-4. ISBN 80-86143-30-9.
Pleva, L., Vronský, R. a Hladík, M. Poranění hrudníku u dětí.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 25-25. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Šir, M. a Bialy, L. Poranění jater u dospělých.. In: Sborník přednášek - Úrazová chirurgie 12. s. 20-20. ISBN 1211-7080.
Šir, M., Pleva, L., Černoch, J., Martínek, L., Chmelová, J., Czerny, D., Klvaňa, P. a Bialy, L. Poranění jater u dospělých a jejich komplikace.. Úrazová chirurgie. 2004,
Pleva, L., Chmelová, J. a Vřeský, B. Poranění očnice a splanchnokrania.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 89-89. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Chmelová, J. a Mayzlík, J. Poúrazové změny žilního systému pánve - diagnostika a léčba.. In: Sborník, Úrazová chirurgie 12. s. 18-18. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Gřegoř, R. a Jelen, S. Prehospital care in severe trauma in Moravia-Silesian region: integrated rescue system.. ISBN 1439-0590.
Pleva, L., Piperová, E., Chmelová, J. a Mayzlík, J. Principy CT angiografie 16 detektorovým výpočetním tomografem.. In: Sborník, Úrazová chirurgie 12. s. 5-5. ISBN 1211-7080.
Pleva, L. Slovenský kongres úrazovej chirurgie.. 2004.
Pleva, L., Doleček, R., Tymonová, J. a Pohlídal, A. The acute phase response after trauma and burn - Endocrine, cytokine and bone involvement.. ISBN 1439-0590.
Pleva, L., Demel, J. a Pliska, L. Treatment of the Jones fracture by the Herbert cannulated screw.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 108-108. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Demel, J. a Pliska, L. Treatment of the Jones fracture by the Herbert cannulated screw.. In: Sborník, Úrazová chirurgie 12. s. 52-52. ISBN 1211-7080.
Pleva, L. VII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí [Workshop]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2004.
Pleva, L. V.Slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou.. 2004.
Pleva, L., Mayzlík, J., Havránek, P. a Mazur, M. Zamyšlení nad heparinizací při operaci varixů.. In: Prakt flebol.13. ISBN 1210-3411.
Pleva, L. a Kopáček, I. Zevní fixace u dětí.. In: Sborník přednášek - Úrazová chirurgie 12. s. 68-68. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Demel, J. a Prusenovsky, P. Zevní fixace u komplexního poranění kolenního kloubu.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 62-62. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Šír, M. a Klus, I. Zevní fixace u polytraumat - damage control traumatology.. In: Souhrny přednášek. ISBN 1211-7927.
Pleva, L., Rozum, K., Kovář, L., Pech, J. a Stach, R. Zevní fixátor na loket s motorickým pohonem.. In: Sborník. s. 57-57. ISBN 2004.
Pleva, L., Demel, J. a Madeja, R. Zlomenina pately po náhradě LCA BTB štěpem.. In: Sborník abstrakt. s. 6-6. ISBN 80-7262-190-4.
Pleva, L., Pliska, L., Chmelová, J. a Kodaj, M. Zobrazení fraktury člunkové kosti pomocí výpočetní tomografie.. In: Sborník, Úrazová chirurgie 12. s. 53-53. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Pliska, L., Chmelová, J. a Kodaj, M. Zobrazení fraktury člunkové kosti pomocí výpočetní tomografie.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 109-109. ISBN 1211-7080.
Pleva, L. 6th European Trauma Congress 2004 [Workshop]. Praha, Česká republika. 2004.
Pleva, L., Prusenovský, P. a Kopáček, I. Abdominal compartment syndrome in childrenś polytrauma. In: Rocznik dzieciecej chirurgii urazowej . s. 30-33. ISBN 83-86239-64-6.
Pleva, L., Kopáček, I. a Prusenovský, P. Abdominální kompartment syndrom dětí. Úrazová chirurgie. 2003, s. 5-8.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Lukáč, L. Abdominální kompartment syndrom u dětí. Úrazová chirurgie. 2003, s. 24-24. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Šír, M. Abdominální kompartment syndrom u polytraumatu. Úrazová chirurgie. 2003, s. 7-12.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Šir, M. Abdominální kompartment syndrom u polytraumatu . Úrazová chirurgie. 2003, s. 7-12.
Pleva, L., Kopáček, I., Chmelová, J. a Prusenovský, P. Akutní nitrodřeňová osteosyntéza u dětských polytraumat. -. 2003, č. 11, s. 12-15. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Klus, I. a Madeja, R. Akutní osteosyntéza u polytraumatu - multidisciplinární přístup. 3.anesteziologická konference - Křivánkovy dny. 2003, č. 10, s. nestránkován-. ISSN 80-86417-04-2.
Rozum, K., Kovář, L., Melecký, J., Kovařčík, F., Stacha, R. a Pleva, L. Diagnostika zevních fixátorů pro léčbu otevřených nestabilních zlomenin. In: Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení "Diago 2003": Sborník anotací . s. 314-319. ISBN 80-248-0210-4.
Ječmínek, V. a Pleva, L. Dilacerující poranění ruky - interdisciplinární spolupráce. Úrazová chirurgie. 2003, č. 10, s. 57-. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Rozum, K., Ječmínek, V. a Klus, I. Dynamické zevní fixátory v traumatologii. In: Slovenský kongres úrazové chirurgie - Dny primáře Bauera. Košice. 2003.
Pleva, L., Prusenovský, P. a Kopáček, I. Elastic intramedullary osteosynthesis in childrenś polytrauma. In: Rocznik dzieciecej chirurgii urazowej . s. 30-40. ISBN 83-86239-64-6.
Prusenovský, P., Pleva, L., Šír, M. a Pliska, L. Infekční komplikace osteosyntéz u dětí. Úrazová chirurgie. 2003, č. 9, s. 41-. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Prusenovský, P. Kompartment syndrom u dětí. Úrazová chirurgie. 2003, s. 16-21.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Kopáček, I. Končetinový kompartment syndrom u dětí. Úrazová chirurgie. 2003, roč. 3, č. 9, s. 44-44. ISSN 1211-7080.
Lukáč, L., Rozum, K., Pleva, L. a Madeja, R. Léčení instabilního hrudníku. In: Slovenský kongres úrazové chirurgie - Dny primáře Bauera. Košice. 2003.
Kopáček, I., Pleva, L. a Prusenovský, P. Léčení zlomenin dlouhých kostí u polytraumatizovaného dítěte. Úrazová chirurgie. 2003, č. 9, s. 29-. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Prusenovský, P. Limb compartment syndrome in children. In: Rocznik dzieciecej chirurgii urazowej . s. 41-43. ISBN 83-86239-64-6.
Mayzlík, J., Pleva, L. a Dostalík, J. Neobvyklý případ Muenchhausenova syndromu s cévními projevy. CEVJ. 2003, s. 31-.
Pleva, L., Mayzlík, J., Chmelová, J. a Skotnicová, S. Nové metody v diagnostice cévního poranění. In: Slovenský angiologický kongres. Tatranské Zruby. 2003.
Doleček, R., Pleva, L. a Pohlídal, A. Odezva organizmu na polytrauma. Úrazová chirurgie. 2003, s. 1-8.
Prusenovský, P., Pleva, L., Šír, M. a Kopáček, I. Ošetřování polytraumatizovaného dítěte. In: Novákovy traumatologické dny: Sborník abstrakt 25.září Brno. s. 9-.
Prusenovský, P., Pleva, L. a Kopáček, I. Ošetřování polytraumatizovaného dítěte. Úrazová chirurgie. 2003, č. 9, s. 15-. ISSN 1211-7080.
Šír, M. a Pleva, L. Otevřené zlomeniny - léčba kompresně-distančními metodami. Úrazová chirurgie. 2003, č. 10, s. 17-. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Kopáček, I., Chmelová, J. a Prusenovský, P. Otevřené zlomeniny u dětských polytraumat. Úrazová chirurgie. 2003, s. 9-11.
Madeja, R., Pleva, L. a Demel, J. Periprostetic Fractures of the Knee. In: 2-nd International Scientific and Training Sympozium. The Total Knee Arthroplasty. Krakov. 2003.
Madeja, R., Pleva, L. a Demel, J. Periprostetic Fractures of the Knee. The Total Knee Arthroplasty. 2-ND International sympozium the total knee arthroplasty. 2003, s. 60-. ISSN 83-911557-6-5.
Šír, M., Pleva, L. a Pliska, L. Pooperační komplikace zlomenin proximálního humeru. In: Novákovy traumatologické dny: Sborník abstrakt 25.září Brno. s. 28-.
Pleva, L., Šír, M. a Prusenovský, P. Poranění břicha -metoda damage control. 3. anesteziologická konference - Křivánkovy dny. 2003, č. 10, s. nestránkován-. ISSN 80-86417-04-2.
Prusenovský, P., Pleva, L. a Mayzlík, J. Poranění cév u luxací a zlomenin. In: VII. Slovenský kongres cévní chirurgie s mezinárodní účastí. Martin. 2003.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Šír, M. Poranění cév u polytraumat. In: VII. Slovenský kongres cévní chirurgie s mezinárodní účastí. Martin. 2003.
Vronský, R., Pleva, L., Jelen, S. a Hrdlička, R. Poranění hrudníku u dítěte. Úrazová chirurgie. 2003, č. 9, s. 25-. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Černoch, J., Chmelová, J. a Šír, M. Poranění pankreatu u polytraumatu. Úrazová chirurgie. 2003, s. 6-9.
Prusenovský, P., Pleva, L. a Ječmínek, V. Poúrazová pankreatitida. In: Novákovy traumatologické dny: Sborník abstrakt 25.září Brno. s. 17-.
Lukáč, L., Pleva, L., Guziana, P. a Litner, R. Poúrazový fibrotorax. In: Novákovy traumatologické dny : Sborník abstrakt 25.září Brno. s. 21-.
Pliska, L., Pleva, L. a Demel, J. První zkušenosti s korekčními výkony po zlomeninách distálního předloktí. Úrazová chirurgie. 2003, č. 10, s. 16-. ISSN 1211-7080.
Rozum, K., Pleva, L., Podešva, R., Kovařčík, F. a Stacha, R. R.Computers Supporting of the Biomechanics of External Fixators for Healing Fractures. In: Experimental Stress Analysis: Brno University of Technology. s. 83-84. ISBN 80-214-2314-5.
Pliska, L., Demel, J., Pleva, L. a Slodička, R. SLD-RTG, diagnostika a léčba scapholunární dissociace Zlomeniny os scaphoideum - akutní operační léčba. Úrazová chirurgie. 2003, č. 10, s. 58-. ISSN 1211-7080.
Ječmínek, V., Kempný, T. a Pleva, L. Spolupráce plastického chirurga s traumatologem. Úrazová chirurgie . 2003, č. 10, s. 59-. ISSN 1211-7080.
Kopáček, I., Richter, V., Pleva, L. a Vronský, R. Suprakondylické zlomeniny u dětí. In: Slovenský kongres úrazové chirurgie - Dna primáře Bauera. Košice. 2003.
Šír, M., Pleva, L., Kopáček, I. a Prusenovský, P. Taktika poranění orgánů dutiny břišní u polytraumatizovaného dítěte. Úrazová chirurgie. 2003, č. 9, s. 17-. ISSN 1211-7080.
Demel, J., Pleva, L. a Madeja, R. Treatment of Jones´s fracture using Herbert´s cannulated screw. In: VII. Národní kongres ČSOT: Sborník 23.dubna . s. nestránkován-. ISBN 80-210-3102-6.
Pleva, L., Prusenovský, P. a Kopáček, I. Treatment of open fractures in childrenś polytrauma. In: Rocznik dzieciecej chirurgii urazowej . s. 25-27. ISBN 83-86239-64-6.
Demel, J., Pleva, L. a Pliska, L. Treatment of the Jones fracture by the Herbert cannulated screw. In: 2.Wiener Zukunftssymposium. Vídeň. 2003.
Jelen, S., Satinský, I., Martínek, I., Pleva, L. a Richter, V. Tupé poranění žaludku a duodena u dítěte. Úrazová chirurgie. 2003, č. 9, s. 22-. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Šir, M. a Litner, R. Vzácná poranění tlustého střeva. In: Novákovy traumatologické dny : Sborník abstrakt 25.září Brno. s. 18-18.
Pliska, L., Chmelová, J., Demel, J. a Pleva, L. Zlomeniny os scaphoideum - akutní pooperační léčba. Úrazová chirurgie. 2003, č. 10, s. 14-. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Ječmínek, V. Injury of Veins at pelvis Fractures. In: Hejhal's Day with international participation: Hejhal's Day 2002 with international participation 6.6.2002 Plzeň. s. 8-.
Pleva, L., Ječmínek, V., Mayzlík, J. a Forman, M. Intrapelvická krvácení u zlomenin pánve. In: VI. ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí: VI. ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí 25. 9. 02 Rožnov pod Radhoštěm. s. 18-.
Mayzlík, J., Pleva, L., Samlík, J., Satinský, I., Posolda, T. a Havránek, P. Přehled opeativních výkonů na horním hrudním sympatiku při vaskulárních onemocnění končetin. Praktická flebologie. 2002, roč. XI, s. 3-4. ISSN 1210 - 5406.
Mayzlík, J., Petruška, K., Pleva, L. a Dostalík, J. Přístroj na měření a monitorování tlaku v tkáních při kompartment syndromu. In: VI. ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí: VI. ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí 25. 9. 02 Rožnov pod Radhoštěm. s. 69-.
Pleva, L. Traumatologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou. Rocznik Dzieciecej Chirurgii Urazowej. 2002, s. 40-46. ISSN 83-86239-63-8.
Pleva, L., Mayzlík, J., Samlík, J. a Šir, M. Akutní ischemicko-reperfúzní a komartmentní syndrom. In: V.slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou 2001-05-10 .
Minarik, T., Matoška, P., Pleva, L. a Martínek, A. Assessment of optimal AV delay in permanentdual - chamber pacing by dobutamin stress echocardiography. Europace Supplemants. 2001, č. 6, s. B124-B124.
Mayzlík, J., Pleva, L., Samlík, J. a Havránek, P. Denverův a sapheno-peritoneální shunt v léčbě ascitu. In: III.český chirurgický kongres s mezinárodní účasti 31.společný kongres českých a slovenských chirurgů: III.český chirurgický kongres s mezinárodní účasti 2001-09-06 . s. 122-122. ISBN 80-238-7546-9.
Pleva, L., Mayzlík, J. a Kopáček, I. Elastická osteosyntéza Marcheti-Vicenzi hřebem. In: V.setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě: V.setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě 2001-05-17 . s. 26-26.
Mayzlík, J. a Pleva, L. Končetinový kompartment syndrom. In: III.bruntálské traumatologické dny s mezinárodní účasti: III.bruntálské traumatologické dny s mezinárodní účasti 2001-11-29 Bruntál.
Minarik, T., Martínek, A., Matoška, P., Pleva, L. a Stolarova, I. Revascularizarion and coronary Arteriogram in patients with coronary artery disease. Europace Supplements. 2001, č. 6, s. B174-B174.
Penjak, J., Pleva, L., Posolda, T. a Prusenovsky, P. Pohled na problém biologické a funkení léčby zlomenin pažní kosti. Úrazová chirugie. 1997, roč. 5, s. 19-22. ISSN 1211-7080.
Mayzlík, J. a Pleva, L. Ruptura Aepigastrica caudalis imitující NPB. Zpravodaj úrazové chirurgie. 1996, roč. 4, s. 18-21. ISSN 1211-0434.
Pleva, L. a Musialek, J. Volární luxace lunata jako pokraeování dorzální perilunární luxace karpu. Zpravodaj úrazové chirurgie. 1995, roč. 3, s. 33-36. ISSN 1211-0434.
Chmelař, D., Pleva, L., Urbášková, P. a Kopecký, J. Diagnostika a léčba anaerobních infekcí v chirurgii.. Anaerob. 1991, roč. 2, č. 1, s. 25-29.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J. a Vronský, R. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava..
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J. a Jahoda, J. Aktivace traumatologického plánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava..
Pleva, L. čestný člen Slovenské chirurgické společnosti.
Pleva, L. čestný člen Slovenské společnosti úrazové chirurgie.
Pleva, L. člen ESTES - Evropská společnost traumatologie a urgentní chirurgie.
Pleva, L. člen mezinárodní společnosti AOAA.
Ječmínek, V., Pleva, L., Jelen, S. a Ječmínková, R. Damage control komplexního poranění pánve..
Jelen, S., Ječmínek, V., Prusenovský, P., Pleva, L., Krajča, J. a Procházka, V. Embolizace při poranění jater - kdy a jak ?.
Pleva, L. Iniciální zkušenosti s použitím ?Uniportal VATS (SITS)? přístupu při ošetřování důsledků hrudních traumat na I. chirurgické klinice LFMU a FNUSA v Brně.
Lukáč, L., Pleva, L. a Madeja, R. Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin proximálního humeru. In: Sborník přednášek.
Jelen, S., Pleva, L., Vronský, R., Bílek, J. a Lukáč, L. Multidisciplinární problematika polytraumat u dětí..
Vronský, R., Pleva, L., Lukáč, L. a Jelen, S. Poranění proximálního konce kosti vřetenní u dětí a mladistvých..
Šír, M., Pleva, L., Demel, J. a Jelen, S. Tramway and Train Disasters in the Same Year in the Region of North Moravia..
Šír, M., Pleva, L., Demel, J. a Jelen, S. Tramway and Train Disasters in the Same Year in the Region of North Moravia..
Ječmínek, V., Pleva, L., Procházka, V. a Jelen, S. Trauma jater - pokračující krvácení po chirurgickém ošetření.
Pleva, L. Úrazová chirurgie.


AbbreviationSubject
OPPH1Odborná praxe 1
OPPH2Odborná praxe 2
OPPH3Odborná praxe 3
OPPH4Odborná praxe 4
OPPH5Odborná praxe 5
SPPH1Seminář k odborné praxi 1
SPPH2Seminář k odborné praxi 2
SPPH3Seminář k odborné praxi 3
SPPH4Seminář k odborné praxi 4
SPPH5Seminář k odborné praxi 5
UMZK1Urgentní medicína 1
UMZK3Medicína katastrof
UMZZ1Urgentní medicína 1
UMZZ3Medicína katastrof
0KUM3Urgentní medicína 3 - medicína katastrof
1PIZSIntegrovaný záchranný systém
2POP1Odborná praxe 1
2PSP1Seminář k odborné praxi 1
4PBCPSeminář k bakalářské práci
4POP2Odborná praxe 2
4PSP2Seminář k odborné praxi 2
CHIRKOborová zkouška z chirurgie
CHIRPOborová zkouška z chirurgie
CHOLFChir. III.-Traumat., Neurochir
SDZPKStátní doktorská zkouška
SDZPPStátní doktorská zkouška
FKLO2Aplikovaná fyzioterapie v klin.oborech 2
SZZK9Ergoterapie v klinických oborech
0IFK1Aplikovaná fyzioterapie v klin.oborech 1
0ISZKErgoterapie v klinických oborech
0ISZZErgoterapie v systému koordinované rehab
3TRMRTraumatologie
BFTRARTG diagnostika v traumatologii
BFTRKRTG diagnostika v traumatologii
FKLO2Aplikovaná fyzioterapie v klin.oborech 2
CHMLFChirurgie II. - Medicína katastrof
TRAIKTraumatologie v intenzivní péči
TRAUKTraumatologie, úrazová chirurgie
TRAUPTraumatologie, úrazová chirurgie
TRAZKTraumatologie
TRAZZTraumatologie
TRMRFTraumatologie
0ITFBTraumatologie
0ITRARTG diagnostika v traumatologii
0ITRBRTG diagnostika v traumatologii
0ITSMTraumatologie v intenzivní péči
0ITZKTraumatologie
0ITZZTraumatologie
4FTRKRTG diagnostika v traumatologii
4FTRPRTG diagnostika v traumatologii


AuthorTitleType of thesisYear
Vařeková LenkaStandard practice for mass casualtiesMaster's thesis 2014 
Haničáková RadmilaAlcohol and its Effect on Hospital Care as Perceived by HealthcareBachelor's thesis 2011 
Sližová LindaFatal Injuries to Road Traffic ParticipantsBachelor's thesis 2011 
Kubačáková JanaThe Causes of Mortality Rate of Injuried People on Traffic Accidents at of Faculty Hospital OstravaBachelor's thesis 2010 
Segarová PavlaAdministrative management of patients injured in large-scale emergencies, hospitalised at the Faculty Hospital OstravaBachelor's thesis 2010 
Malachovská JanaThe rehabilitative care of proximal femur fractures after the surgeryBachelor's thesis 2008 
Osecká JanaMedical rehabilitation of surgicaly cured broken anklesBachelor's thesis 2007 


Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii
Main solverdoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Period1/2019 - 12/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Promoting long-term cross-sectoral cooperation in the field of disaster medicine
Main solverdoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderDěkanát LF, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Kurz s praktickým nácvikem v Život zachraňující výkony v medicíně katastrof pro zdravotníky Moravskoslezského kraje
Main solverdoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Period1/2016 - 11/2016
ProviderPodporovaná z veřejných prostředků ČR
Statefinished
social hub