Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Medicine

Kristian Šafarčík


Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 226, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 374 031
E-mail:No record found.Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for quantification of gentamicin and its individual congeners in serum and comparison results with two immunoanalytical methods (fluorescence polarization immunoassay and chemiluminiscent microparticle immunoassay)
Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Kristian Šafarčík, F. Vsianský, Ivana Kacířová, Milan Grundmann ... other authors
Year: 2021, Clinica Chimica Acta
journal article

Porovnání různých elektroforetických systémů v laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií
Pavlína Kušnierová, David Zeman, I. Faruzelová, F. Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... other authors
Year: 2018, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Stanovení karbohydrát-deficientního transferinu (CDT) různými analytickými technikami
Pavlína Kušnierová, Vladimír Bartoš, Zdeněk Vavřina, M. Polok Rajska, P. Loučka, F. Všinský, David Zeman, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... other authors
Year: 2018, KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS
journal article

Reference intervals of plasma matrix metalloproteinases 2, 3, and 9 and serum asymmetric dimethylarginine levels
Pavlína Kušnierová, Leopold Pleva, Pavlína Plevová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera, František Všianský ... other authors
Year: 2015, SCAND J CLIN LAB INV
journal article

Dysfunkce štítné žlázy při léčbě chronické hepatitidy B a C interferonem alfa - dvacetileté zkušenosti
I. Orságová, L. Rožnovský, L. Petroušová, M. Konečná, L. Kabieszová, Kristian Šafarčík, A. Kloudová ... other authors
Year: 2014, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
journal article

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, David Zeman, Věra Ploticová ... other authors
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl
Zdeněk Švagera, Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Věra Ploticová, David Zeman, Kristian Šafarčík, Petr Schneiderka ... other authors
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecná biochemie I.
Michal Haluzík, Ivona Závacká, Kristian Šafarčík
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecná biochemie I.
Michal Haluzík, Kristian Šafarčík, Ivona Závacká
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecná biochemie II.
Michal Haluzík, Kristian Šafarčík
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecná biochemie II.
Michal Haluzík, Kristian Šafarčík
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Referenční intervaly NGAL v moči zdravých dětí
Radka Šigutová, Michal Hladík, Pavlína Kušnierová, František Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... other authors
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stanoven albuminu zobrazovací povrchovou plazmonovou rezonancí
Radka Šigutová, M. Lesňák, Vladimír Bartoš, Pavlína Kušnierová, František Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... other authors
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Surface plasmon resonance imaging - first experience
Radka Šigutová, M. Lesňák, František Všianský, Pavlína Kušnierová, Věra Ploticová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera ... other authors
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS OF URINARY CYSTATIN C AND ITS RATIO TO URINARY CREATININE IN HEALTHY CHILDREN
Radka Šigutová, Michal Hladík, František Všianský, Pavlína Kušnierová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera ... other authors
Year: 2013, CHEM LISTY
journal article

Lecithin cholesterol acyltransferáza Biochemický význam a jeho role u kardiovaskulárních onemocnění
Pavlína Kušnierová, Věra Ploticová, Kristian Šafarčík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odhad glomerulární filtrace z kreatininu a cystatinu C
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, František Všianský, Kristian Šafarčík
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srovnání dvou metod na stanovení vitaminu D: RIA metody (DiaSorin) a inovované metody Elecsys Vitamin D Total
Zdeněk Švagera, Vladimír Bartoš, Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Kristian Šafarčík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Ilona Peřinová, Kristian Šafarčík
Year: 2011, INT J CLIN PHARM TH
journal article

The role of adrenomedullin and galanin in recurrent vasovagal syncope: a case control study
V. Doupal, J. Fürstová, T. Furst, A. Krnáčová, Nadežda Petejová, Z. Hrabovská, Arnošt Martínek, M. Táborský, Jiří Plášek, Kristian Šafarčík ... other authors
Year: 2011, BIOMEDICAL PAPERS
journal article

Significant discrepancy in cyclosporin A post-dose concentrations when analyzed with specific RIA and HPLC method
Milan Grundmann, Ilona Peřinová, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík
Year: 2010, INT J CLIN PHARM TH
journal article

Validation of Sparse Sampling Strateies to Estimate Cyclosporine A Area Under the Concentation-Time Curve Using Either a Specific Radioimmunoassay or Hign-Performance Liquid Chromography Method
Blanka Kořístková, Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Ilona Peřinová, Kristian Šafarčík
Year: 2010, THER DRUG MONIT
journal article

Karcinom prostaty - molekulární podstata, diagnostika a ekonomika prevence
Kristian Šafarčík
Year: 2008, Klinická Biochemie a metabolismus
journal article

Kontrolní cykly málofrekventních nádorových markerů
Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

25 let zahájení mezilaboratorní kontroly kvality vybraných imunoanalytických vyšetření
Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Karcinom prostaty - molekulární podstata, diagnsotika a ekonomika prevence
P. Štern, K. Vranovský, Kristian Šafarčík
Year: 2007, Klinická biochemie a metabolismus
journal article

Laboratoční informační systémy
Kristian Šafarčík, Hana Materová, Vladimír Bartoš
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Metody stanovení CsA a problémy s TDM cyklosporinu
Ilona Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 2006, Folia Phoenix
journal article

Prognostic importance of TPS at Colorectal Carcinoma and Breast Cancer
O. Topolčan, L. Holubec, Š. Svobodová, V. Třeška, Vladimír Bartoš, V. Liška, S. Kormunda, A. Suttnar, K. Rupert, Kristian Šafarčík ... other authors
Year: 2006, Tumor Biol.
journal article

The Estrogen Stress Response in the Elderly Man and Its Possible Influence on the Development of the Benign Prostatic Hyperplasia and on the Prostate Cancer
Vladimír Bartoš, R. Doleček, Kristian Šafarčík
Year: 2006, Tumor Biol.
journal article

Thymidine Kinase in Routine Practice
O. Topolčan, L. Holubec, Š. Svobodová, J. Vrzalová, V. Polívková, V. Třeška, Kristian Šafarčík, J. Fínek, S. Kormunda, A. Suttnar, K. Rupert, Vladimír Bartoš ... other authors
Year: 2006, Tumor Biol.
journal article

How useful can EQA system be?
Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík, P. Štern, M. Budina
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Questionable results of NSE in EQA
Vladimír Bartoš, P. Štern, V. Uhrová, Kristian Šafarčík
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detection of spontaneous cerebrospinal fluid rhinorrhea
Otakar Kraft, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš
Year: 2004, Hell J Nucl Med
journal article

Sentinel Lymph Node Detection and Biopsy in Breast Cancer and Malignant Melanoma
Otakar Kraft, Kristian Šafarčík, A. Stepien
Year: 2004, World j Nucl Med
journal article

Sentinel LymphNode Detection and Biopsy in Breast Cancer and Malignant Melanoma
O. Kraft, Kristian Šafarčík, A. Stepien
Year: 2004, World j. Nucl. Med
journal article

The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determination
Kristian Šafarčík, Otakar Kraft, Vladimír Bartoš
Year: 2004, World J. Nucl. Med
journal article

The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determintion
Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, O. Kraft
Year: 2004, World J Nucl. Med 2004
journal article

HPLC Method for Cyclosporine A and Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes in Transplant Patients
Hana Brozmanová, I. Komzáková, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 2003, Ther. Drug Monit.
journal article

HPLC Method for Cyclosporine A and Metabolites AM1, AM4N and AM9 in Lymphocytes in Transplant Patients
Hana Brozmanová, I. Komzáková, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové poznatky z farmakokinetiky cyclosporinu A
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík, Ilona Komzáková
Year: 2003
abstract in proceedings

Validation of Sparse Strategies for Prediction of AUC of Cyclosporine A in Renal Transplant Patients
Milan Grundmann, Blanka Kořístková, I. Komzáková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík
Year: 2003, Ther. Drug. Monit.
journal article

Farmakokinetická analýza cyclosporinu A - srovnání HPLC a specifické RIA
I. Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 2002
abstract in proceedings

Imunoanalytické metody stanovení cyklosporinu A
Kristian Šafarčík, Ilona Komzáková, Vladimír Bartoš, Milan Grundmann
Year: 2002, Česká a slovenská farmacie
journal article

Stanovení cyklosporinu A metodou vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC)
I. Komzáková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 2002, Čes. slov. Farm.
journal article

Terapeutické monitorování cyklosporinu A
I. Komzáková, Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, Milan Grundmann
Year: 2002, Čes. slov. Farm.
journal article

Evaluation and comparison of therapeutic monitoring of whole-blood levels of cyclosporin A and its metabolites in renal transplantation by HPLC and RIA methods
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, A. Jegorov, Milan Grundmann
Year: 2001, Clin. Chim. Acta
journal article

Porovnání výsledků farmakokinetické analýzy CyA stanovených metodou HPLC a specifickou RIA
Ilona Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 2001, Čs. Fyziol.
journal article

Steady state pharmacokinetics of cyclosporine A in renal transplant patients
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík, I. Komzáková
Year: 2001, Ther. Drug. Monit.
journal article

Steady state Pharmacokinetics of cyclosporine A in renal Transplant patients
Milan Grundmann, Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Kristian Šafarčík, I. Komzáková
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Usefulness of specific and non-specific immunoanalytical methods for estimation of whole-blood levels of cyclosporine A in renal transplant patients
Kristian Šafarčík, V. Bartoš, Hana Brozmanová, A. Jegorov, Milan Grundmann
Year: 2001, Clin. Chem. Lab. Med.
journal article

High-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of cyclosporine A and its two metabolites in renal transplant patients
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, A. Jegorov
Year: 2000, J. Chromatogr. B
journal article

Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Year: 1999, Ther. Drug. Monit.
journal article

Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1999, Ther Drug Monit
journal article

Comparison of three methods for determination of cyclosporine-A and its metabolites for TDM in the group of renal transplant patients
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stanovení cyklosporinu A a jeho dvou metabolitů metodou HPLC ve skupině renálně transplantovných pacientů
Hana Brozmanová, Milan Grundmann, A. Jegorov, Kristian Šafarčík
Year: 1999
abstract in proceedings

Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann
Year: 1999
abstract in proceedings

Stanovení koncentrací cyklosporinu A a jeho metabolitů u skupiny osob s transplantovanou ledvinou - posouzení tří analytických metod
Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1999
abstract in proceedings

Cyklosporin A a hypertenze po transplantaci ledvin
Milan Grundmann, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová, Kristian Šafarčík
Year: 1998
abstract in proceedings

Cyklosporin a hypertenze po transplantaci ledvin
Milan Grundmann, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová, Kristian Šafarčík
Year: 1998
abstract in proceedings

Stanovení cyklosporinu A a jeho metabolitů metodou HPLC a porovnání s metodou RIA
Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, A. Jegorov, R. Wasserburgerová, Milan Grundmann
Year: 1998, Čs. Fyziol.
journal article

Stanovení cyklosporinu A a některých metabolitů metodou HPLC a porovnání s nespecifickou RIA metodou
Hana Brozmanová, A. Jegorov, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1997
abstract in proceedings

Bioekvivalenční studie u léků s vyskokým first-pass metabolismem
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1996
abstract in proceedings

Farmakokinetika DH-ergotoxinu po podání ergoloidu LC Galena ve třech mírných dávkách zdravým dobrovolníkům
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Farmakokinetika DH-ergotoxinu u starých lidí při opakovaném podání
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech, Radmila Ličková
Year: 1990, Čs. fyziol.
journal article

Farmakokinetika tří různých dávek DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků
Radmila Ličková, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three different doses of DH-ergotoxine in healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, R. Dvořáčková
Year: 1989
abstract in proceedings

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three different doses of DH-ergotoxine in healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, R. Dvořáčková
Year: 1989
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The pharmacokinetics and pharmacodynamics of dihydroergotoxine in long-term administration to aged patients
Milan Grundmann, Q. Kümpel, K. Staněk, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech ... other authors
Year: 1989
abstract in proceedings

Vliv jednorázového podání Bromocryptinu VÚFB a Paclodelu Sandez na hladinu prolaktinu u zdravých dobrovolníků
K. Čech, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků
K. Neuwirt, Milan Grundmann, M. Kabina, Kristian Šafarčík
Year: 1989, Čs. fyziol.
journal article

Farmakokinetika tří různých dávek DH-ergokristinu u zdravých dobrovolníků
Radmila Ličková, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv jednorázového podání Bromocryptinu VÚFB a Paclodelu Sandez na hladinu prolaktinu u zdravých dobrovolníků
K. Čech, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv tří různých dávek DH-ergotoxinu na zornici zdravých dobrovolníků
K. Neuwirt, Milan Grundmann, M. Kabina, Kristian Šafarčík
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, T. Lerchová
Year: 1986
abstract in proceedings

Bioavailability of different doses of orally administered DH-ergotoxine to healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, T. Lerchová
Year: 1986
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biologická dostupnost a farmakokinetika nových čs. preparátů DH-ergotoxinu
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1986, Čs. fyziol.
journal article

Pharmacokinetics and bioavailability of various orally administered formulations of DH-ergotoxine
Milan Grundmann, M. Čech, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1986
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacokinetics and bioavailabitity of various orally administered formulations of DH-ergotoxine
Milan Grundmann, M. Čech, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1986
abstract in proceedings

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses
Milan Grundmann, R. Kuchejdová, T. Lerchová, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1986
abstract in proceedings

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of DH-ergotoxine in high doses
Milan Grundmann, R. Kuchejdová, T. Lerchová, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Year: 1986
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Srovnání biologické dostupnosti Secatoxinu tabl. Spofa a Hyderginu forte tabl. Sandoz
T. Lerchová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1986, Čs. fyziol.
journal article

Bilogická dostupnost čtyř zahraničních preparátů DH-ergotoxinu
Kristian Šafarčík, Milan Grundmann, K. Neuwirt, M. Čech
Year: 1985
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biologická dostupnost čs. preparátu DH-ergotaminu Spofa
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1985
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Farmakokinetika a biologická dostupnost čtyř zahraničních perorálních preparátů DH-ergotoxinu
T. Lerchová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1985, Čs. fyziol.
journal article

Farmakokinetika DH-ergotaminu po jednorázovém podání i.v. zdravým dobrovolníkům
Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík, M. Čech
Year: 1985
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Farmakokinetika DH-ergotoxinu po perorálním podání zdravým dobrovolníkům
L. Závodná, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1985, Čs. fyziol.
journal article

Farmakokinetika DH-ergotoxinu u zdravých dobrovolníků po i.v. podání
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech
Year: 1985, Čs. fyziol.
journal article

Farmakokinetika a biologická dostupnost čs. perorálních přípravků ve srovnání s Hydergienem Special Sandoz
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Year: 1984, Čs. fyziol.
journal article

Farmakokinetika DH-ergokristinu u zdryvých dobrovolníků
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, I. Janků, M. Čech
Year: 1983
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pharmacokinetics of DH-ergocristine in healthy volunteers
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, I. Janků, M. Čech
Year: 1983
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

RIA metoda stanovení námelových alkaloidů
Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Year: 1983
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hladiny digoxinu v séru hospitalizovaných pacientů interního oddělení
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Year: 1982, Čs. fyziol.
journal article

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl
Pavlína Kušnierová, Zdeněk Švagera, Radka Šigutová, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, David Zeman, Věra Ploticová ... other authors
Year:
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl
Zdeněk Švagera, Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Věra Ploticová, David Zeman, Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík, Petr Schneiderka ... other authors
Year:
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
ABC1LBiochemistry I.
ABC2LBiochemistry II.
ACHRAZáklady lékařské chemie a biochemie
ACHRKZáklady lékařské chemie a biochemie
BCNK1Základy lékařské biochemie 1
BCNK2Aplikovaná lékařská biochemie 2
BC1LFBiochemie I.
BC2LFBiochemie II.
BCHN1Základy lékařské biochemie 1
BCHN2Aplikovaná lékařská biochemie 2
BIOMPBioch. vyšetřovací metody v medicíně
BIOMSSeminář z bioch. vyšetřovacích metod
CTPNKChemie a toxikologie potravin
CHEVZZáklady lékařské chemie a biochemie
CHFDKChem. faktory v život. a prac. prostředí
CHFDPChem. faktory v život. a prac. prostředí
CHFPHChem. faktory v život. a prac. prostředí
CHFPKChem. faktory v život. a prac. prostředí
IMUNOLigandová analýza - imunoanal. metody
KLBCHKlinická biochemie
KLSP1Klinická laboratorní praxe 1
KLSP2Klinická laboratorní praxe 2
KL1LFKlinická biochemie
KL2LFKlinická biochemie - semináře
OBBCHZáklady lékařské biochemie
OBCHEZáklady lékařské chemie
PDDPRPředdiplomová praxe
PRAXEOdborná praxe
SZZK1Obhajoba bakalářské práce
SZZK2SZZK Laborat. vyš. metody - patologie
SZZK3SZZK Laborat. vyš. metody - biochemie
SZZK4SZZK Laborat. vyš. metody - hem.,transf.
SZZK5SZZK Labor. vyš. met. - gen.,mikr.,pr.l.
YBC1LBiochemistry I.
YBC2LBiochemistry II.
YKL1LClinical biochemistry and pathobioch.
ZCHNKZáklady chemie
ZCHNTZáklady chemie
ZSPZLZáklad.výpočty a tech. ve zdrav. lab.
0IBCNZáklady lékařské biochemie 1
0IBC1Základy lékařské biochemie 1
0IBC2Aplikovaná lékařská biochemie 2
0IKP1Klinická laboratorní praxe 1
0IKP2Klinická laboratorní praxe 2
0ILBCZáklady lékařské biochemie
0ILCHZáklady lékařské chemie
0IPPLPředdiplomová praxe
0ISZ1SZZK Laborat. vyš. metody - patologie
0ISZ2SZZK Laborat. vyš. metody - biochemie
0ISZ3SZZK Laborat. vyš. metody - hem.,transf.
0ISZ4SZZK Labor. vyš. met. - gen.,mikr.,pr.l.
0IZCKZáklady chemie
0IZCHZáklady chemie
1IZCKZáklady chemie
1NKZCZáklady chemie
2IBCNZáklady lékařské biochemie 1
2NKBCZáklady lékařské biochemie 1
3NKABAplikovaná lékařská biochemie 2
3NKCTChemie a toxikologie potravin
9BC1LBiochemie I.
9BC2FBiochemie II.
9BC2LBiochemie II.
9KL1LKlinická biochemie a patobiochemie
9KL2LKlinická biochemie - semináře
9LCHLLékařská chemie


AuthorTitleType of thesisYear
Chadžijski FilipLaboratory activities with open sources of ionizing radiation in terms of a large laboratory complex.Master's thesis 2013 
Biskupová JanaQuantitative determination of Procalcitonin in intensive medicineMaster's thesis 2008 
Újezdská DanielaMeasurement of Human Chorionic Gonadothropin (hCG) on DxI 800 Immunoassay SystemBachelor's thesis 2011 
Chadžijski FilipApplication of information technology in modern education medical biochemistry baccalaureate field of studyBachelor's thesis 2009 
Rychnovská MilušeTumour Marker CYFRA 21-1 - Immunoanalytical DeterminationsBachelor's thesis 2008 
Zezulová MarkétaScintigraphic investigation of skeleton and values of selected tumor markers of prostate carcinomaBachelor's thesis 2007 
Biskupová JanaResults comparability of free testosterone direct estimation and free testosterone index (FTI)Bachelor's thesis 2006 


Elektronické ověřování znalostí studentů všeobecného lékařství v české i anglické mutaci z klinické biochemie (pro 4. ročník všeobecného lékařství)- KL1LF a KL2LF
Main solverdoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Period1/2020 - 11/2020
ProviderMŠMT
Statefinished
Elektronické ověřování znalostí studentů všeobecného lékařství v české i anglické mutaci z lékařské biochemie
Main solverdoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Period1/2019 - 11/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Clinical biochemistry-innovate and interaktive teaching - e-learning
Main solverdoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Period2/2011 - 1/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Modernizace výukových postupů a programů ve výuce laboratorně diagnostických předmětů studijních oborů ZSF OU
Main solverdoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Inovace studijních předmětů oboru Zdravotnické vyšetřovací metody
Main solverdoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Period1/2005 - 12/2005
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
rss
social hub